tunnelvisie-Nee, maar ik ben een dwarsligger, ( in het éénrichtingverkeer denken van de politici), en dat heeft als oorzaak dat ik, net als veel andere mensen, tegen het aansluiten van één Europa gestemd heb. Als vrij zelfstandige ondernemer zag ik te veel gevaren waardoor onze vrijheid ingedampt zou kunnen worden, en financieel zag ik er geen voordelen in..

 

In het begin dacht ik dat ik het verkeerd zag, maar zoals het nu blijkt denk ik daar anders over.
Daarom schrijf ik nu ook over dit onderwerp zodat het mogelijk is ook de meningen van anderen te horen. Dat Europa andere landen wil redden met het lenen van geld tegen een hogere rente dan dat de rijke landen moeten betalen, is geen blijk van medeleven met de burgers daar.  Daarmee maakt men het deze mensen erg moeilijk want het geld komt niet ten goede aan de burgers, maar wordt gebruikt om schulden aan Banken en instellingen af te lossen. Dat is in het belang van Banken en instellingen die daar geld aan geleend hebben, want de landen moeten nu ook nog steeds rente betalen, maar dan aan Europa.

Voor de import en export zullen er wel voordelen aan verbonden zijn, maar het vrije verkeer en opvang van vluchtelingen, en bijdragen aan Europa zorgen dat ons land nu in opdracht van Europa moet bezuinigen, en dat moeten de burgers opbrengen.

Ons land en de inwoners hadden het altijd goed, misschien te goed, maar als de Banken en Europa minder van ons gevraagd hadden en de bestuurders beter op hun financieel beleid gelet hadden, dan was de schuldenlast niet zo hoog opgelopen. Nu zitten wij in een positie dat onze vrijheid ingedamd is, en moeten wij zorgen dat we er weer bovenop komen.
En wensen dat Europa het overleeft, want dat is het grootste risico.

Er zijn veel economen die het allemaal wel weten, maar voor mij is het nog een vraagteken. Daarom zullen de inwoners hun mening moeten geven en aangeven wat volgens hen het beste is, en geen tunnel visie van bij voorbaat voor of tegen Europa zijn, maar oplossingen aandragen en hun mening geven.
Wij zitten nu eenmaal in het schuitje!!

 Ingezonden door Reiny.

9 REACTIES

 1. En wie/wat betaalde de studies van al die economen die het zo goed denken te weten?
  En wie/wat bepaalde wat ze dienden te studeren?

  Vrede Zé.

 2. Economische samenwerking in Europa is prima, MAAR zonder Euro en zonden politieke samenwerking.
  De landen van de EU verschillen zoveel van elkaar dat de poging om ze allemaal gelijk te maken (zie Animal Farm van George Orwell) volledig is mislukt. Alleen de varkens uit Animal Farm (Barroso, Van Rompuy, Rutte, Merkel, Hollande, etc) houden deze mening krampachtig overeind, bang als ze zijn voor afbraak van hun macht.
  Het volk ( de andere dieren) hebben niets te vertellen en mogen alleen bijdragen.
  Ook in Animal Farm veranderden de varkens stiekem de grondregels, net als in de echte EU.
  Animal Farm is nog nooit zo actueel geweest: De EU is Animal Farm!

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 3. @boos casje [2]:
  Juist. Er zijn nog veel te veel mensen die het verschil niet zien tussen economische en politieke samenwerking.
  Met hun slager hebben ze een economische samenwerking, maar verder laten ze die slager niet stemmen over hoe ze hun andere geld gaan besteden,
  Politici maken dankbaar misbruik van deze onkunde. Let maar eens op elke keer als een politicus praat over “samenwerking”
  En dat neemt nog toe in de nieuwe truc van de “participatiemaatschappij!

 4. Nee, maar ik ben een dwarsligger@Reiny zonder “dwarsliggers rijden er géén trieinen !

  Jhon

 5. Samenwerking is vrijwillig.
  De staat en daarmee al helemaal de EU is dat niet: WEG ERMEE!

  De oplossing: vrije markt.

 6. al is het schuitje nog zo “vertrouwd”. Je kunt uit elk schuitje uitstappen. Is het jouw keuze of moet het onze keuze zijn?
  Het gaat niet om voor Europa of tegen Europa. Het gaat om jou en om jouw naasten. Gewoon doen wat moreel juist is. Dat is menselijk.
  Wat politiek of economisch juist is, is in de praktijk een abstractie en maar al te vaak anoniem en onmenselijk.

 7. Reiny,

  Een goed stuk waar ik het in de strekking wel mee eens ben.
  Maar u laat zich ook al meeslepen in bewust gecreëerde Orwelliaanse nieuwspraak. En die nieuwspraak is juist bedoeld om de discussie te troubleren net als met de woorden bezuinigen en lastenverzwaring aan de hand is de laatste tijd.

  U heeft het namelijk over Europa terwijl u (volgens mij) de Europese Unie bedoelt. Naast Europa en de EU is er ook nog de muntunie, de eurozone.

  Het is volgens mij belangrijk om die 3 zaken te blijven zien voor wat ze zijn en de begrippen niet door elkaar te husselen.

  Europa is volgens mij een landmassa ruwweg vanaf Ierland tot aan de Bosporus en van Lapland tot Gibraltar.

Comments are closed.