Ratio-57-74x120Vrijspreken is weinigen gegeven. We zwijgen over geloof. In ieder geval als het de lange tenen van moslims betreft. Een tweetal waargemaakte doodsbedreigingen een decennium terug zijn genoeg gebleken om bijna iedereen in dit land het zwijgen op te leggen. De discussie over intolerante moslims die onze vrijheden als verachtelijke zwaktes zien is gesloten. Onze gekoesterde tolerantie heeft geen verdedigers meer. Niemand die bereid is religieus fundamentalisme, en daaruit voortspruitende intolerantie, domheid en geweld een weerwoord te geven. Het met de islam samenhangende integratiedebat is gesloten verklaard.

Allereerst een herinnering wat er kan gebeuren als je kritisch bent ten opzichte van de moslims. Heftige beelden. Een reanimatie poging:

Hier een nog levende Pim over bedreigingen:

Hier reacties op zijn dood:

En laten we Theo van Gogh vooral ook niet vergeten:

Het integratiedebat wordt niet langer gevoerd, de dwaalgedachte was dat als we maar genoeg geld spenderen het wel goed zou komen. Dus niet. De miljard die is geinvesteerd in de vogelaarwijken hebben geen succes gehad. Verdere inspiratie van de politici is niet te verwachten. Geert Wilders richt zich thans vooral op EU kritiek om nog min of meer acceptabel te zijn voor andere partijen.

Het debat is verstomd, de politieke partijen zwijgen, de ellende is gebleven. Nooit gedacht dat er maar 2 moorden nodig zijn om een land te doen bukken.

Zijn we het zat?

20 REACTIES

 1. Nee, we zijn het niet zat. We zijn bang geworden in ons eigen land. Omdat we door de gezagsdragers op werkelijk alle fronten in de steek worden gelaten. We worden gegijzeld door een “politiek correct” systeem. Dat zich op haar beurt weer laat gijzelen door relifundamentalisten. Praat met de gewone man die toevallig ook moslim is en je ziet opeens een heel ander beeld van “de moslim”. Ook dat is gewoon een vader met dromen en wensen. Ook dat is een gewoon mens die net als andere NL’ers wordt leeg gezogen door de huidige plucheverwarmers in Den Haag. Ik begrijp alleen niet waarom onze journalistiek zo stil is… Die hebben altijd de mond vol over onafhankelijke berichtgeveing, maar ze hebben zichzelf zo in de hoek gedreven door de bercihtgeving voorzichtig te brengen om maar geen boze moslim op hun dak te krijgen.

  Zat? Nee, Moe van dit land? Ja, maar te oud om te vertrekken….

  heb uw dierbaren lief..

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.
  Maarten [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Pendagron; Helemaal mee eens, wat een fascistisch gebral in het artikel.
  We worden genaaid door “onze”eigen mensen, politici waar de meerderheid op heeft gestemd (Stem weggegeven).
  Toen de duitsers in 40 nederland binnenkwamen weet U wat er gebeurde bij de politie???? Die kregen gewoon een andere baas, net als de meeste ambtenaren.
  We worden veraden door onze eigen mensen die de verdeel en heers taktiek gebruiken zoals ze al duizenden jaren doen, en steeds trapt de meerderheid erin omdat ze te laf en te bang zijn om aan het werkelijke probleem iets te doen.
  Word wakker en sta op, of duw je kop in het zand en……..

  There’s only one race and it’s the human race!!! One Love

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.

 3. Beste Markus [2]: Ik roep niet op tot geweld, corporatisme, een sterke man en ik maak ook niet echt een bevolkingsgroep zwart. Hoe kan een constatering dat debat verstomd is als fascistisch gebral betiteld worden? Ik heb gekozen voor een paar confronterende filmpjes om de boel een beetje op te schudden.

  Beste Pendragon [1]: Dat de gewone man er een mening over heeft wil niet zeggen dat er een debat is. Ik constateer dat er een integratie probleem is, en dat niemand het daarover heeft. Voor de goede orde overigens, ik vind het altijd amusant als christenen het moslim geloof als achterlijk betitelen, beetje de pot die de ketel verwijt. Ik zie dat wel er een geloofscomponent is.

  Pendragon [11] reageerde op deze reactie.

 4. @Pendragon [1]:
  Exact, in de steek gelaten. De overheid, haar harde arm (politie) kiest keihard voor de mohammedanen.
  Dat zal beleid zijn.

 5. Het grote probleem is macht, in al haar facetten. Macht gaat er om dat je een groep andere mensen kunt laten doen wat jij wil. En daarvoor zijn een aantal instrumenten beschikbaar; bijv. godsdienst, politiek.

  Je overtuigt de goedgelovige ervan dat de een of andere profeet alles heeft voorspeld, manipuleert die uitspraken ten eigen nutte en vervolgens zeg je tegen de goedgelovige dat hij in die geest moet handelen. Kwestie van overtuigingskracht.

  Bij politiek werkt het precies zo. Je roept dat Sadam Hoessein massavernietigingswapens heeft, dat Assad gifgas gebruikt heeft en dat alles zonder enig bewijs; de massa goedgelovigen trapt er in en steunt een oorlog. Kwestie van overtuigingskracht.

  Wie zich daartegen uitspreekt wordt weg gehoond en genegeerd en als hij erg lastig wordt vervolgd of vermoord. En dat zorgt er voor dat vrijheid van meningsuiting in feite een wassen neus is.

  Niet dat dat nieuw is, dat is van alle tijden; denk aan de vervolging van protestanten en joden in ons Europa, aan de vervolging van moslims (muzelmannen) in het nabije oosten, dissidenten in communistische landen, etc.

  Ik heb respect en steun mensen die voor hun eigen mening durven uitkomen, ook dat niet in lijn is met de gevestigde orde. En ik hoop dat steeds meer mensen zich niet laten onderdrukken.

 6. Wij hebben niets te vrezen van terroristen, want, om een cultuur in stand te houden, is er een geboorte gemiddelde vereist van 2,3 kind per gezin.
  In het Westen ligt dat thans op 1,1-1,3. Niet genoeg dus om de Nederlandse cultuur voort te laten bestaan.
  In de Islamitische wereld, dus ook die in de Nederlandse samenleving, ligt het gemiddelde zo rond de 8 kinderen per gezin.
  Tel uit de winst…
  Wen maar vast aan het feit dat Uw kinderen straks in een islamitische staat leven, en dat wordt dus gefinancierd via de kinderbijslag met de bij U gestolen belastingpenningen.
  Anders gezegd, de Westerse mens wordt gedwongen zijn eigen cultuur te vernietigen.
  Goed bedacht…….

  Vrede, voor iedereen,
  Zé.

  rob [10] reageerde op deze reactie.

 7. Klamp je niet vast aan Fortuyn …diegene die hem op het schild hebben gehesen , hebben hem er ook weer afgeknald .

  Zie het in de kaders van 11 september , en let op hun achter de schermen , de Nederlandse media geeft aandacht aan Fortuyn en Wilders ?????

  Fortuyn was een “prima ballerina” , en stapte buiten , de voor hem aangegeven kaders , Wilders is slimmer , en duikt pas weer op wanneer er een reden toe is.

  Dan schuiven ZE hem wel weer naar voren.

 8. Jip het is bijna weer zover…11 september , wat een datum…..en rommelt het weer ?

 9. @Zé [7]: Ik zie het al voor me: onderdrukte niet-Moslims, die aanslagen plegen op Moslims. Want dat zal dan de realiteit zijn; het resultaat van onderdrukking van de geest.

 10. @Ratio [3]: Beste Ratio, Ik zie geen integratieprobleem. Voor integratie heb je namelijk beide partijen nodig die op basis van vrijwilligheid met elkaar willen samenleven. Ik constateer dat beide partijen er de voorkeur aan geven om apart van elkaar te willen leven. Wie is de staat dan om die integratie af te dwingen? Laat ieder zijn leven leiden zoals hij of zij dat wil. Lijkt me voor beide partijen een voordelige oplossing. Scheelt welzijnswerkers en maatschappelijk neuzelaars, buurtvaders en ander zinvol linksch gedoe.

  Ratio [13] reageerde op deze reactie.

 11. Behalve dat er in het algemeen veel gezwegen wordt over aanvallen op vrijheid, is het volgens mij zo dat de meeste mensen religieus fundamentalisme niet als de grootste bedreiging zien. En terecht, naar mijn mening. Zoals al in enkele eerdere reacties naar voren is gebracht is bestaat er een groter patroon van onderdrukking dat vooral door Nederlanders zelf wordt gevoed. Religieus fundamentalisme is doorgaans zelf een reactie op onderdrukking.

  De VS bemoeien zich veel met moslimlanden en worden meer bedreigd. De meeste Amerikanen geloven graag dat ze eerst werden bedreigd en daarna interventies gingen uitvoeren. Hoewel nog altijd te weinig, mede onder invloed van de blinde steun aan Israël door vele (protestante) christenen als onderdeel van hun geloof, komt er toch meer en meer kritiek op en argwaan jegens de buitenlandse politiek van de VS.
  Europese landen houden zich meer afzijdig, waarbij de landen die in de meer recente geschiedenis in moslimlanden actief waren, zoals Engeland en Frankrijk, het meest actiegericht zijn. Mede daardoor zijn Europeanen gematigder tegenover moslims en dreiging van religieus fundamentalisme.

  Wat ik erg mis in debatten over dit onderwerp is de historische geopolitieke situatie. In het verre verleden zijn er wel vaker confrontaties geweest tussen ‘christelijk’ Europa en ‘islamitsche’ machten. In de laatste eeuwen is het echter een vrij recent verschijnsel met 9/11 als grote katalysator.
  Onrust in het Midden-Oosten en moslimlanden is er al eeuwenlang, terwijl Europa sinds 1945 flink is gestabiliseerd. Dat heeft Europa, in navolging van het toen al langer stabiele VS, tot een interessant toevluchtsoord gemaakt.
  Echter, het zijn niet individuele mensen geweest die kozen om vreemdelingen en vluchtelingen te gaan opvangen of zich afzijdig te houden. Nee, de in de 20e eeuw steeds sterker geworden staat heeft daarover beslist. Kunstmatige ingrepen zorgen altijd voor ongewenste resultaten en vaak onbeheersbare problemen.

  Behalve de onmacht van de bewoners van het Midden-Oosten om tot vrede en stabiliteit te komen, mag de invloed van Westerse landen niet worden onderschat. Ten negatieve, door opportunistische bemoeienis en interventies. En ook het nalaten van het positieve, namelijk een voorbeeld zijn van welvaart en vrede en hen door vrije handel een kans te geven hier naartoe te groeien. Iran is misschien wel het beste voorbeeld van een land dat al heel lang de potentie heeft om een relatief modern en vrij land te zijn, maar waar het proces ernaartoe meermaals door buitenlandse interventie wordt verstoord.

  Hand in hand met het teniet doen van bereikte vrijheden en stabiliteit in Europa en de VS, is door de groei van overheden het inherent hypocriete systeem van ‘democratie’ op de voorgrond gekomen en het opgedrongen exportproduct geworden: vriendjespolitiek en strijd tussen belangengroep… Dit heeft de machtsstrijd in het Midden-Oosten alleen maar uitgediept.

  Nederlanders die islamisering en religieus fundamentalisme als bedreiging ervaren zitten wat dat betreft in hetzelfde schuitje als hun ‘opponenten’ die zich al langere tijd verzetten tegen verwestering en gebruik van ‘democratisch geweld’.

 12. Beste Pendragon [11]: Ik roep niet op tot integratie maar constateer dat het debat niet gevoerd wordt. De term integratie is overigens niet echt lekker gekozen en dekt niet helemaal de lading, voor een gedeelte is de NL politiek gericht op assimilatie en voor een gedeelte op integratie. Integratie is meer twee richting verkeer waar de aanname is dat de autochtoon ook zal dienen te veranderen. Terwijl eigenlijk een vreedzame co existentie de ondergrens moet zijn. Het je zodanig gedragen dat ondanks de verschillen je naast elkaar kunt wonen en bestaan. Dat is het minste wat je van elkaar mag verwachten. Zowel assimilatie als integratie vereisen veranderingen in cultuur. Die wil ik niemand opleggen. Waar volgens mij wel naar gestreefd moet worden is het met elkaar vreedzaam zonder agressie kunnen samenleven. Dat is wel libertarisch. Dus bij deze de nuancering van de term integratie.

  Bij coexistentie is trouwens de inspanning in eerste plaats een zaak van de allochtoon aan de situatie van het land dat hij heeft uitgekozen als nieuw vaderland. Hij wenst zich te vestigen in een andere culturele setting.

  De vreedzame co existentie lukt met sommige groepen migranten prima. Maar niet met alle groepen, er zijn spanningen tussen met diverse culturen. De normale situatie is dat men dan samen gaat zitten en kijkt hoe men eruit komt. Dit laatste gebeurt niet. En dat is wel nodig. De overheid valt ook hier veel te verwijten. Geweld wordt genegeerd. Tenzij het van kaalkopjes komt, dan blijkt de politie opeens wel daadkrachtig te zijn.

  Een ander verwijt richting overheid / staats MSM is dat bijna iedereen die een onafhankelijke analyse van de pijnpunten maakt wordt weggezet als extremist waardoor de discussie decennialang niet is gevoerd. De multiculturele verrijkingsblindheid duldde geen tegenklank. Een eerlijke opsomming van de verschillen die zorgen voor problemen is daardoor decennia lang niet van de grond gekomen. Degenen die dit wel probeerden zijn afgeschoten of als een Janmaat totaal gedemoniseerd.

  Het antwoord op problemen van de overheid voor zover ze deze erkende was maar al te vaak meer geld uitgeven. Dit is juist het laatste wat men dient te doen. Mensen nog afhankelijker maken van de overheid.

  Hierdoor is een vreedzaam samenleven met groepen allochtonen lastiger geworden. Laat staan een assimilatie of integratie traject. Het is hoog tijd dat er een eerlijk debat gevoerd gaat worden. Maar na een tweetal moorden gaf de NL burger de hoop op vreedzame coexistentie op. Deze minimum leefbaarheidsnorm die je mag verwachten werd door de burger opgegeven. De problemen werden groter en de autochtonen trokken zich steeds verder terug naar de nog laatste goede blanke buurten en scholen….. Niemand had de moed verder het debat aan te gaan en dit land van de politici te redden die ook hier de samenleving kapot hebben gemaakt.

  Pendragon [15] reageerde op deze reactie.

 13. Fortuyn heeft net als de EU apparatjiks een communistisch verleden. Hij wilde geen cent meer of minder overheidsuitgaven, alleen de boel hervormen met hetzelfde budget om de overheid effectiever te maken. Hopend dat de ICT daarbij uitkomst zou bieden (in de rest had hij kennelijk niet zoveel vertrouwen).

  Wat libertariërs zo met hem ophebben is me werkelijk een raadsel. Dat soort “vrijheid” van men past zich maar aan als godsdienst lijkt alleen vrijheid voor wie geen zwaar op de hand Moslim is. In het communisme (waar Fortuyn vandaan komt) bestond godsdienst ook nog steeds, maar het moest zich wel aanpassen.

  Wat Nederland met tolerantie te maken heeft is me ook een raadsel. Het enige soort publiek dat Nederland een veilige haven vond waren Joden en Protestanten. De rest kwam hier alleen als godsdienst minder belangrijk werd gevonden dan een economische activiteit. Katholieke kerk is van 1570 tot diep in de 19e eeuw verboden geweest qua godsdienstoefening. Bevriende staatshoofden mocht je niet beledigen, er was hier een staatsgodsdienst, slavernij en racisme. Dat we hier zo tolerant zijn of waren is een leugen voor en door de protestanten zelf, om hun eigen systeem te promoten in dit calvinistische land. Wie daar in trapt is absoluut naief. Links nam die mythe van tolerantie ook graag over, om de politiek correcte uit te kunnen hangen.

  Ratio [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Ratio [13]: Beste Ratio,
  Zoals je het hier verwoord kan ik eigenlijk maar 1 ding. Het met je eens zijn. De “vrije” burger is compleet monddood gemaakt ten faveure van het collectief, van de politiek correcte samenleving en moet vrezen voor zijn leven als hij de pijnpunten aankaart.

 15. @Pendragon:
  “De “vrije” burger is compleet monddood gemaakt ten faveure van het collectief”….
  ik denk dat dat zo is en ik ben geneigd dit fenomeen in verband met fascisme te brengen. Dus geheel anders dan de opmerking over “fascistisch” in reactie 2. Ik denk ook dat hetgeen in 15 wordt vastgesteld vele malen erger en gevaarlijker is.

 16. aanvullend bij 16:
  …. omdat dan helemaal niets meer wordt aangepakt en opgelost en alle kwalijke krachten verder vrij spel hebben.

 17. Nederlander is vol met opdringerige betweters die stemmen op de PvdA, Groenlinks of de Partij van de Dieren.

  Confucius: ‘Overleg met hen die een ander pad bewandelen leidt tot niets’

  Er zijn in Nederland onvoldoende mensen te vinden die bereid en in staat zijn een kruistocht te voeren. Voor mij is er slechts één oplossing: verhuizen. Ik heb al eens in een multicultiwijk gewoond omdat ik het verdom om een huis te kopen. Nu woon ik in een roomblanke wijk en heb nergens last van, alleen van een erg hoge huur.

  De overheid vindt het nodig om ook deze wijk te multicultiveren. Als het te erg wordt ga ik weg. Ik wil gewoon wonen en leven tussen mensen met een gelijke set van normen en waarden en niet in sharia-land.

  In Rusland hebben ze ervaring met de islam. Door de oorlog in Tsjetsjenië en talloze gewelddadige aanslagen verloren vele Russen het leven. Russen gaan niet zachtzinnig om met islamisten. Ze worden in een bus gepropt en afgevoerd, en als ze willen sterven dan kan die wens worden ingewilligd.

  Filmpje Sint Petersburg februari 2013:

  https://www.youtube.com/watch?v=FH-AyW29nZA

  Ook islamisten hebben het recht hun leven in te richten zoals ze dat zelf willen. Helaas onderschrijven ze de NAP-principes niet en gunnen ze anderen hun vrijheid en zelfbeschikkingsrecht niet. Nederlanders denken dat op te kunnen lossen door aardig voor ze te zijn.

 18. Beste Pteranodon [14]: Ik constateer slechts dat Fortuyn wel het lef had de discussie aan te gaan en daar de hoogste prijs voor heeft betaald. Ik voer verder geen analyse uit van zijn politiek in dit stukje. Ik weet ook niet zeker of alle libertariers hem hoog hebben zitten.

  Nederland is wel degelijk redelijk tolerant geweest, ondanks de staatsgodsdienst heeft men bijvoorbeeld de Brabanders / Limburgers / Generaliteitslanden bewoners niet gedwongen geconverteerd naar het staatsgeloof. Bij de koloniale expansie stond handel meestal voorop. Niet onderwerping. In ieder geval in veel mindere mate dan andere koloniale machten.

 19. Ik wil er op wijzen dat de reden waar om Pim fortuin is omgelegd,
  nog steeds niet boven tafel is.
  Als je met de dader? wil spreken loop je tegen justitie aan.
  Zoals te zien was in een tv programma van enige tijd geleden.
  Hij mag op straat maar wel met de riem om!

Comments are closed.