Over de gehele wereld dringt de massa er regelmatig op aan, dat meer voorzieningen gefourneerd worden voor grotere aantallen personen.med

Men eist bij voorbeeld dat stante pede twee keer zoveel personen toegang krijgen tot bepaalde medische voorzieningen.

Afgezien van het feit dat de overheid nooit had moeten beginnen zich te bemoeien met welke voorziening dan ook, laat staan de betreffende voorziening physiek te gaan leveren in plaats van de mate van beschikbaarheid over te laten aan de vrije markt, schijnt er bij eisers geen enkel inzicht te bestaan in de onmogelijkheid, de bestaande capaciteit in een handomdraai te verveelvoudigen.

Twee keer zoveel medische zorg betekent twee keer zoveel artsen, twee keer zoveel universiteiten, twee keer zoveel gebouwen: artikelen die niet in een weekeinde uit de grond gestampt kunnen worden.

Wanneer zich dergelijke discussies ontwikkelen, is het voldoende te riposteren met vijf woorden:

“Waar komt de capaciteit vandaan?”

De discussie stopt dan even snel als zij op gang gekomen was, want zelfs tot de meest verstandelijk beperkte deelnemers dringt dan door, dat het niet gaat om een coca colafabriek, waar binnen drie maanden een tweede naast gezet kan worden.

Overigens kan de overheid, zoals hierboven reeds aangestipt, een significante bijdrage leveren aan het oplossen van dergelijke vermeende problemen: namelijk door zich nergens mee te bemoeien en op het betreffende vlak over te gaan tot ontbinding.

Hugo van Reijen

4 REACTIES

 1. @ric ardo [1]: Dat betwijfel ik.
  Ik denk nl. dat er helemaal geen behoefte is aan 2 keer zo veel van allerhande medische ingrepen.
  De reden waarom er nu wel een bepaald tekort is, is juist omwille van door de overheid ingestelde beperkingen als numerus fixus aan de universiteiten. Mochten er inderdaad 2x zoveel studenten medicijnen gaan studeren en (na de lat wat hoger te leggen) 1,5 keer zoveel afstuderen, dan zouden de honoraria fors omlaag kunnen en zouden de artsen bovendien extra kwaliteitsbewust moeten zijn i.p.v. in een situatie van artificiele schaarste (zoals nu wegens de overheid) toch wel verzekerd te zijn van voeldoende werk aan een hoog tarief.
  Fors meer artsen is m.i. dan ook zeer wenselijk. Let wel: ik pleit er dus niet voor dat de overheid massaal mensen gaat dwingen die opleiding te volgen, doch slechts dat ze stopt kandidaten ervan te weerhouden met haar onnozele beperkingen.
  Want kijk: ook hier is het probleem door de overheid gecreeerd.

 2. Een shutdown van alle nutteloze ingrepen zou ook al wat kunenn helpen. Alle pseudowetenschappelijke types behandelingen, en alle luxe-operaties op eigen kosten van de zorgvrager. Dan gaat dat gewoon via de markt. Als er dan nog steeds meer vraag naar zorg is, dan kan de markt daarop in spelen.

 3. @ric ardo [1]: Het idee dat 2 keer zo veel geld naar gezondheidszorg gooien ook betekent dat er 2 keer zo veel artsen zijn, is snel te falsifiseren.
  Er komen niet meer artsen uit de lucht vallen, dus de prijzen gaan gewoon verdubbelen.
  Als je 100000x zo veel geld richting de gezondheidszorg gooit, wordt het meteen duidelijk. Dan zou je meer mensen krijgen in de gezondheidszorg dan er nederlanders zijn. Dat kan niet. De prijzen gaan gewoon omhoog.

Comments are closed.