Ratio-57-74x120Hypotheekrente aftrek wordt door sommigen gezien als een villa subsidie. Rijke mensen die subsidie krijgen. Wat eenieder vergeet en ik ook niet wist is dat deze aftrek stamt uit 1893 en wel degelijk een valide basis heeft.

De wet Vermogensbelasting uit 1892 zag de eigen woning als bron van inkomsten. Het genot van het wonen in een eigen woning is immers een vorm van inkomsten, men heeft eigenlijk een fictieve huurinkomst. In een vroeger tijdperk was de politiek kennelijk wat billijker. De kosten van het verwerven van dit vermogensbestanddeel, de eigen woning, mochten worden afgetrokken van de baten, de fictieve huur. Tot de kosten van verwerving behoorden ook de te betalen interest vergoedingen. Dit is de geboorte van de hypotheekrente aftrek. De hypotheek rente aftrek heeft dus niets te maken met villa subsidies maar wel met een op zo eerlijk mogelijk principes gebaseerde  belastingheffing. Namelijk dat als de baten van iets belastbaar zijn de kosten van de verwerving daarvan in principe aftrekbaar behoren te zijn.

Het belastbare feit, het fictieve inkomen dat men als huiseigenaar heeft, is niet afgeschaft. Het is echter jammer dat niemand pleit voor het afschaffen van de aan de hypotheekrente gekoppelde belastingen. De hypotheekrente aftrek heeft dus principieel gezien wel degelijk een plaats in het belastingstelsel. Het afschaffen dan wel beperken van deze aftrek maakt het systeem alleen maar nog wat immoreler dan het al is.

bron

10 REACTIES

 1. ALS … DAN…
  Als je woningbezit wil belasten, dan is de hypotheekrenteaftrek niet meer dan billijk. (Overigens was mede dankzij een voortreffelijk site als huizenmarktzeepbel.nl die geschiedenis me al wel bekend)
  Maar het punt is natuurlijk dat je vermogen nooit behoort te belasten. (Nou goed, inkomsten of fictieve inkomsten, maar vermogen echt helemaal niet). Dus best is om beide gewoon af te schaffen en dan verdwijnt de marktverstoring.

 2. Het is altijd hetzelfde liedje.

  Inkomstenbelasting invoeren onder het mom van alleen de rijken betalen het en het is maar een paar procent en dan langzaam opvoeren.

  Tijdelijk kwartje van Kok. BPM ‘ verruilen’ voor ecotax, terwijl BPM er al niet hoort te zijn etc.

  Langzaam koken, salami / kaasschaaf methode, stiekum stelen (inflatie) stelen van kinderen (staatsschuld) , indirect stelen ( vennootschapsbelasting, premies door werkgever), ondoorzichtig stelen (web van subsidies, toeslagen, aftrekposten etc) de methoden om Leviathan te voeden zonder dat het volk in opstand komt zijn geraffineerd.

  Het is allemaal even immoreel want het wordt onder dreiging van geweld afgenomen.

  Leuk filmpje van Larken Rose over het recht om te stelen: http://www.youtube.com/watch?v=ngpsJKQR_ZE

 3. Is de hypotheekrenteaftrek niet gewoon overgebleven, nadat de rente op consumptief krediet werd afgeschaft en de hypotheekrenteaftrek daar gewoon een uitzondering op was? Overigens baalde ik toen als een stekker, dat de rente op studieleningen niet aftrekbaar was, terwijl ze me die in 1990 wel zo verkocht hadden. Het rentpercentage zou dan gematigd worden. Ik betaalde echter 4,17%. Ook hoorde ik van anderen, dat ze op hun leningen II (na 1.1.1992) andere percentages betaalden.

 4. Het lijkt me logisch dat als je positieve rente belast als inkomsten, dat je negatieve rente aftrekbaar maakt als negatief inkomen.
  Maar als je logisch gaat nadenken, blijft er van het hele belastingverhaal niet veel over.
  Het is net zoals met BTW, je betaalt over van alles en nog wat BTW, maar niet over valuta. Daar vielen goud en zilver traditioneel ook onder, maar voor zilver is dat al afgeschaft, voor goud gaat het denk ik ook en het zal me niet verbazen dat je over valuta omwisselingen ook btw gaat betalen. Weer een argument om naar 1 wereldmunt te gaan.
  Als je macht hebt is elk probleem een reden om meer macht te nemen.

  Philosoof G&R Eigenwijs [5] reageerde op deze reactie.

 5. @pcrs [4]:

  Als je macht hebt dan is elk probleem enz.
  Bij nemen; Begint het onrecht en als wij, die dit onrechtvaardig vinden, hier niet tegen ageren en het toelaten,zijn wij mede de
  oorzaak van dit ontstane onrecht.
  Dat daar door, evalueert in een gewoonterecht, dat ons dan aan gesmeerd wordt, als zo is het nu eenmaal.

  Ik denk,wees lastig daar heb je recht op, we betalen er voor!

 6. Dit artikel van Ratio is een stukje stof tot nadenken. Aan de ene kant, het huis wordt belast als bezit. Aan de andere kant kant, de kosten voor dit bezit zijn aftrekbaar.

  Dit lijkt redelijk. Totdat je jezelf afvraagt waarom bezit belast wordt.

 7. Waaaat? Betaal je voor het genot van het wonen in een koopwoning een uit de duim gezogen bedrag aan belasting? Het moet niet veel gekker worden. Dadelijk geeft dit een overheid nog een rechtsgrond om belasting te betalen over je aantal orgasmes per week, of het aantal keren dat je moet lachen (na aftrek van het aantal huilbuien). Direct afschaffen die “handel”, zou ik zeggen, maar ja wie ben ik, ik heb niets voor het zeggen. Dat wil ik ook niet maar ik vind wel dat degenen die het wel voor het zeggen hebben, deze wet zelf net eens hebben verzonnen, en dat het wel erg onderdanig staat als ze zich zo laten couillonneren door mensen die in 1893 hebben geleefd en nu allang dood zijn. Hoe vernederend kun je jezelf laten behandelen, zelfs door helemaal niets? Kom op zeg, afschaffen die boel. 🙂

  De hypotheekrente aftrek kan ook worden afgeschaft, want de enigen die van die aftrek profijt hebben zijn mensen voor wie hun huis op het moment van afschaffing, hun laatste koopwoning in hun leven zal zijn. Mensen die of zullen sterven met die woning nog in bezit, of die in een ander soort woning gaan wonen dan een koopwoning. Alle andere mensen van het volk, dus degenen die als starter of doorstromer ooit zullen besluiten een koopwoning aan te schaffen (me dunkt een grote meerderheid) zal profiteren van huizenprijzen bij aanschaf, die niet meer dat stukje waarde in zich hebben van de hypotheekrenteaftre, en dus goedkoper zullen zijn dan nu. De hypotheekrente-aftrek is namelijk exact tot de laatste cent in geld uit te drukken en dus geld waard, en zal dus een huizenprijs opdrijven. Schaf die af en de overwaardering van huizen is ook verleden tijd. Door de verlaging van de huizenprijzen worden huizen griffer verkocht en de markt zal een balans vinden die meer een weerspiegeling is van een werkelijkheid zonder ficties aan belastingen.
  Wat let “ons” of liever gezegd “hen”?

 8. @Qvic [7]:
  Dat is inderdaad een tactiek voor beleggen die ik zelf een warm hart toedraag. Je betaalt belasting over een koopwoning, of over een vermogen van van alles wat als geld beschouwd kan worden (ik meen ook goud als je dat zou opgeven) maar een verzameling van dit of dat, of hele kasten vol producten die redelijk waardevast blijven, blijven lekker buiten schot. Denk aan dingen die mensen graag verzamelen. Je ziet meestal wel op e-bay hoe gewild iets is.

 9. Ik erger me er al aan dat in de allerbeste Orwelliaanse traditie de woorden ‘aftrek’ en ‘subsidie’ van hun eigenlijke betekenis ontdaan en door elkaar gehusseld worden.
  Dat is niet om de ‘problematiek’ inzichtelijk te maken hoor. Dat is invoering van nieuwspraak.

Comments are closed.