Ratio-57-74x120Een doodgezwegen onderwerp is cultureel determinisme. In hoeverre is de cultuur bepalend voor de ontwikkeling van een land? De vraag in hoeverre de cultuur verantwoordelijk is voor de economische ontwikkeling, kan uiterst belangrijk zijn. Indien immers blijkt dat er een relatie is tussen de cultuur van een land en de economische ontwikkeling dan moge de marsroute naar economische ontwikkeling duidelijk zijn. Ofwel men gaat de succesvolle cultuur imiteren, ofwel men blijft arm. Economische theorie kan dan grotendeels worden vervangen door culturele antropologie.

Gezien de westerse economische dominantie in de voorgaande eeuw zou een Joods – Christelijk – humanistisch religieus fundament samen met gedeelde Europese culturele waardes de weg naar economische voorspoed zijn. Een alternatief zou de Japanse cultuur zijn.

Dit is meteen de reden waarom het als een foute discussie wordt aangemerkt. Het Afro – Amerikaanse volksdeel moge dan wel grotendeels christelijke waardes aanhangen, hun etnische afkomst is niet Europees en het blijkt dat de negerbevolking op veel vlakken achter blijft bij de blanke Amerikaanse bevolking. Zelfs de Hispanics (met een meer Europese achtergrond) die uit Midden en Zuid Amerika komen halen de zwarte bevolking op veel vlakken in, ondanks dat ze vaak veel recenter in de Verenigde Staten zijn gearriveerd. De uitkomst van de discussie zou dus kunnen zijn dat bepaalde mensenrassen door hun culturele achtergrond en normen en waarden een zekere economische handicap hebben. Als hier een open discussie gevoerd wordt is een van de mogelijke uitkomsten de bevestiging van de arische superioriteit. Net zoals het mogelijk is dat als uitkomst van de discussie blijkt dat het cultureel determinisme niet in voldoende mate aanwezig is om als bepalende factor gezien te worden.

Een van de zaken die ik als Vrijspreker schrijver probeer is discussies op gang te brengen over doodgezwegen onderwerpen. Dat ik hier in enkele artikelen cultureel determinisme behandel doe ik uit afschuw voor een maatschappij met taboes. Het debat over “foute onderwerpen” moge dan bijna nergens gevoerd worden in deze tijd van politieke correctheid. Ik doe mijn best deze politieke taboe discussies toch van tijd tot tijd te voeren, hoe lastig het ook is. Als ik dan soms advocaat van de duivel moet spelen dan zij dat zo.

Ik schrijf dit en enkele volgende artikelen op een moment dat mijn mening over dit onderwerp nog niet voldoende is uitgekristalliseerd en hoop door het schrijven van deze artikelen, samen met de eventuele discussie, dichter bij een antwoord te geraken. Ik ga in de volgende artikelen over cultureel determinisme in op de tegenstelling tussen Joden en zigeuners, de Joden versus de Arabieren, en daarnaast behandel ik de Duitse en de Koreaanse deling. De Joden en de zigeuners zijn in deze interessant omdat ze eeuwen lang geen eigen land hebben gehad maar wel een eigen cultuur. De Duitse en Koreaanse deling is interessant omdat men een volk heeft met gedeelde achtergrond dat een halve eeuw een totaal verschillende ontwikkeling heeft doorgemaakt. En laten we Argentinie als falend westers cultureel land niet vergeten te behandelen.

Wellicht een onderwerp om de komende dagen eens over na te denken en daarna als de artikelen verschijnen te kijken of de gedachtes overeenkomen.

7 REACTIES

 1. “Een van de zaken die ik als Vrijspreker schrijver probeer is discussies op gang te brengen over doodgezwegen onderwerpen. Dat ik hier in enkele artikelen cultureel determinisme behandel doe ik uit afschuw voor een maatschappij met taboes. Het debat over “foute onderwerpen” moge dan bijna nergens gevoerd worden in deze tijd van politieke correctheid. Ik doe mijn best deze politieke taboe discussies toch van tijd tot tijd te voeren, hoe lastig het ook is. Als ik dan soms advocaat van de duivel moet spelen dan zij dat zo.”

  Hehe zie ik graag, mensen die de grenzen verleggen.

  Cultuur is een raar begrip dat je op veel manieren kan toepassen,.
  Als je cultuur ziet als een levend organisme dat is een succesvolle cultuur te vergelijken met een succesvolle plant, en succesvolle planten zijn algemeen bekend als onkruid. Er zijn ook mooie en nuttige planten met woeker kwaliteiten maar het succes van een plant is duidelijk niet gerelateerd aan hoe nuttig of mooi een plant is. Als mensen zijn we erg gebaat bij een grote variatie in planten soorten, ik vermoed dat het met culturen niet anders is, een supercultuur de alle andere culturen verstikt is wat mij betreft bepaalt niet superieur 😉

  ric ardo [3] reageerde op deze reactie.

 2. Ben je ook van plan in deze serie te starten met eerst “cultuur” te definiëren? Per individu? Het collectief?
  Moeilijk maar interessant onderwerp. Verband met Kunst? En mentaliteit?
  Ik ben benieuwd.

 3. Ik kijk er rijkhalzend naar uit.

  Enkele beschouwingen.

  1) Wat is cultuur eigenlijk?
  Laten we het gewoon irrationaliteit noemen.
  Ik bedoel: waarom eten we? Simpel omdat dat de logische manier is om onze honger te bestrijden. Dat is rationeel en DUS niet cultureel bepaald.

  Maar waarom eten wij aardappels en waarom eten Chinezen rijst? Omdat het er groeit.
  Na verloop van tijd wordt het misschien een gewoonte. Dus wanneer men heden ten dage in China ook wel aardappels kan eten, geeft men wellicht nog steeds de voorkeur aan waarmee men opgroeide, maar het eten van rijst door Aziaten is geen kwestie van cultuur doch van natuur. Of van ratio: men moet zich voeden en eet wat voorhanden is.
  Als iets een logische verklaring heeft -rijst is om evidente redenen in China nog steeds goedkoeper en aardappels in Zuid-Amerika en rara wat wordt waar het meest geconsumeerd door de locals-, is het gewoon rationeel en heeft het dus niets cultureels.

  Cultuur is eigenlijk de restpost die niet rationeel te verklaren is. Cultuur kan je dus ook gewoon irrationaliteit noemen. Zo bekeken is het dus raar om daar naar op te kijken.
  Begrijp me niet verkeerd.
  Ook ik ben maar een mens en heb ook irrationele geneugten.
  Voor wie van Chinese opera houdt (in mijn oren erger dan kattegejank) is mijn muziekkeuze misschien even barbaars (en in ieder geval irrationeel).

  Hebben we het over mentaliteit (inclusief arbeidsethos etc.) dan geldt wat mij betreft dat ratio universeel is.
  En zowel in Europa als elders zijn er mensen die doordachte keuzes maken met oog voor de lange termijn consequenties etc. als onverantwoorden die dit niet doen.
  De enen zijn m.i. rationeel en de anderen gewoon onnozelaars.
  M.i. heeft dit weinig met “cultuur” te maken.
  Wel is het zo dat de percentages van land tot land cq. van ras tot ras lijken te varieren.
  Dat is een vaststelling als een andere.

  Maar als libertarier benader ik a priori elk individu als individu.
  Dus ongeacht wat ik “over het algemeen” van bv. negers denk, zal ik een mij onbekend nieuw persoon altijd als individu een faire kans geven.
  En zodoende heb ik dan ook enkele vele gele, enkele zwarte en een hele hoop Latino vrienden.

  2) over het vermeende succes van europeanen of het arische ras: weet dat China altijd veel verder stond dan wij. Ze hebben een geschiedenis van 5000 jaar, terwijl wij hier 2000 jaar geleden nog in holen woonden en in berevellen rondliepen toen de Romeinen binnenvielen.
  Het is pas sinds 200 jaar toen vnl. de Engelsen er met militair geweld binnenvielen dat China niet meer nr. 1 was.
  En ze zijn ondertussen hard op weg hun plekje weer te heroveren.
  Dus die luttele 2 eeuwen uit 50, dat is amper 4% van de tijd. De overige 96% lag China voor op ons. En als dat weldra opnieuw het geval zal zijn, zullen die 2 eeuwen ooit verworden tot een voetnoot in de geschiedenis. “Tijdelijk had een handvol blanken de overhand, maar amper 2 eeuwen later, was het als vanouds China dat voor lag op de rest”.

  OK, dat waren “my 2 cents”. Ik kijk uit naar je verdere artikels.

 4. @ric ardo [3]: oh, even toevoegend, cultuurgeile mensen kunnen dan gewoon naar het land van cultuur reizen….. Dan hebben dan hebben we misschien volgend jaar een sint MET ZWARTE PIET!

 5. Cultuur is niet alleen kunst en dergelijke, maar omvat alle gewoontes waarmee je je van anderen onderscheidt. Als wij hier nogal kapitalistische neigingen hebben, in plaats van aan sabbat, suikerfeest of de dag na volle maan te doen, dan is het kapitalisme dus ook een cultuur. Bouw een Nederlands rijtjeshuis pal naast de Taj Mahal en het contrast is schreeuwend. We zitten hier midden in een cultuur, terwijl mensen ons soms kunnen geloven dat we er géén hebben. Alleen degenen met de oogkleppen, die een heel beperkte definitie in feite hebben van cultuur, die zeggen het is alleen iets van je beeldende kunst, schrijvers, godsdienst, en dat soort zaken. Mispoes. Elke levensstijl, ook het kapitalisme, valt onder cultuur. Een ieder die het met verbodsbepalingen probeert te onderdrukken doet dus volgens de VN aan racisme.

  ric ardo [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Pteranodon [6]: Een ieder die het met verbodsbepalingen probeert te onderdrukken doet dus volgens de VN aan racisme.

  Klaag jij de regering aan dan??

Comments are closed.