Person_Wilders-vingerRedenen zijn daarvoor dat de media alles wat maar enigszins negatief kan zijn voor PVV met veel extra aandacht publiceren. De mensen die er moeite mee hebben de huidige plannen van de regering te accepteren en niet gehoord worden, zullen nog ontevredener worden dan ze al waren. Ze worden gewoon genegeerd door de politiek.

 

Voor deze mensen is er geen alternatief en uit onvrede stemmen ze, terecht of onterecht, op de PVV. De media worden vaak betaald vanuit de overheid, en dat wekt de indruk dat er een spelletje gespeeld kan worden; maar dat zal niemand erkennen of ontkennen.

De PVV is tegen Europa, net als veel inwoners die er tegen gestemd hadden, maar dat is waarschijnlijk onomkeerbaar doordat het te grote gevolgen zal hebben.
Politici raken hun baan kwijt, de burgers hun bezittingen zijn waardeloos geworden , en gezien dat uit de euro stappen niemand zekerheden kan geven, zullen we wel door blijven modderen, en het beste maar hopen.

Dat PVV zich verzet tegen de extreme islam is bekend, maar ook het binnen laten van teveel vluchtelingen hebben ze moeite mee, en daarom willen ze een betere controle bij onze grenzen zonder dat Europa ons dat kan verbieden.
En dan hebben wij het nog eens niet over de financiële bemoeienis van Europa met ons kapitaal.

Maar helaas zal de PVV dat vermoedelijk nimmer waar kunnen maken, maar de ontevreden mensen geeft dat enige hoop.

 Ingezonden door Reiny 

16 REACTIES

 1. ———————————
  “De PVV is tegen Europa, net als veel inwoners die er tegen gestemd hadden, maar dat is waarschijnlijk onomkeerbaar doordat het te grote gevolgen zal hebben.”

  Twee belangrijke punten:

  -1.Niet tegen “Europa”. Europa is gewoon een stuk grond/water, een werelddeel. De PVV is tegen de euro en de EU.
  En daar zijn niet alleen de tegenstemmers tegen, maar ook heel veel mensen die steeds beter inzien dat de EU leidt naar een collectivistische goelag.

  -2.”. . . . . doordat het te grote gevolgen zal hebben.” Veel mensen weten wat ze hebben maar niet wat ze verwachten kunnen. Angst voor de toekomst of voor het onbekende. Een verschijnsel dat ook bij slaven bekend is, die liever slaaf blijven dat de vrijheid in trekken.

 2. De PVV zal geen werkelijke oplossingen bieden, maar zal er wel voor zorgen, dat de overgebleven ’traditionele’ partijen niet meer kunnen regeren, waarbij ik de SP dan ook als partij met populistische trekken zie. Als beiden zo’n 50 zetels wegtrekken, de splinterpartijtjes zo’n 20, dan blijven voor de traditionele ‘grote’ vier 80 zetels over. Het probleem is, dat twee partijen, VVD en PvdA beiden een extremere variant aan hun flanken weten, dus deze twee kunnen nooit te veel gaan toegeven.

  Het stemmen op populistische en anti-politieke partijen neemt echter hand over hand toe en dat hangt helemaal samen met de precarisering van grote delen van de bevolking. Veel jongeren komen erachter, dat de stilzwijgende afspraak, dat een goede opleiding tot een goede baan met vast salaris leidt, een farce is gebleken. Zelfs in de zogenaamde opkomende economieën is dat zo. Ze zien, dat hun ouders en grootouders wel nog van de verworvenheden van de welvaartsexplosie genieten, wat leidt tot ressentiment, woede, wetteloosheid, gelatenheid en allerlei andere minder gewenste zaken, die ooit tot ontploffing zullen komen. Onder migranten zagen we het al tot ontploffing komen. Het begon in 2005 met de rellen in de Parijse voorsteden, maar ook de ‘lootings’ in London, de rellen in Stockholm en vele andere, die we snel weer vergeten, zijn daar uitingen van.

  In het precarisatieverhaal krijgen de jongeren zelfs concurrentie van degenen, van wie ze het niet moeten hebben: ouderen zijn een veel aantrekkelijkere doelgroep voor uitzendbureaus om in tijdelijke jobs te zetten dan jongeren, die verwachten, dat het uitzendbaantje een opstap tot een carrière is en, die eenmaal vast in dienst, allerlei regelingen voor kinderopvang, verhuizing, verlof, sabbatical, klankbordgroepen willen hebben. Ouderen willen niets van dat alles en worden ook nog eens gesubsidieerd doordat ze in lagere belastingschijven vallen. Van de langverwachte vervangingsvraag, waardoor de arbeidsmarkt weer aantrekt, zal dus geen sprake zijn. Ware dit zo, dan had ze in 2006 al begonnen moeten zijn.

  boos casje [4] reageerde op deze reactie.
  Meneer Storm [11] reageerde op deze reactie.

 3. Uit niets blijkt dat we niet uit de Euro zouden kunnen stappen. Ewald van Engelen betoogt dat ook. Doorgaan met deze munt kost, zeker op termijn, veel meer. Belangrijker is dat bij een systeem van wisselkoersen, de markt onevenwichtigheden zelf corrigeert. Dat mechanisme ontbreekt binnen de Eurolanden. Zo kunnen Griekenland, Frankrijk, Italië, elk land gewoon doorgaan, want de nadelige effecten van wanbeleid worden automatisch nu afgewenteld op alle Euro landen.
  De stelling dat het beleid van de PVV slecht zou zijn, snijdt geen hout. Het programma dat ze voorstonden voor de verkiezingen was het beste van allemaal. Maar ja dat wilden de MSM niet vertellen. Nee alles vanuit PVV-hoek wordt upfront besmet verklaard.
  Het zou overigens wel goed zijn, als Wilders wat minder op de man zou spelen.

  boos casje [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Hoeder [3]: En dat ben ik volkomen met je eens. Als we niet uit de EU kunnen stappen, soit. Maar zonder Euro zou het ook prima gaan. Er zijn maar 17 landen die de Euro hebben binnen de EU. Waarom zij wel en wij niet?
  Scheelt in ieder geval een hoop garanties (210 miljard).
  Als de EU dan ook nog eens een deel van haar bevoegdheden aan de landen zou terug geven, zou het nog beter worden.
  De Engelsen hadden het nog niet zo gek bekeken.

  Vilseledd [6] reageerde op deze reactie.

 5. @boos casje [4]:

  Met ‘populisme’ bedoelen we politici, die hun kiezer of achterban te veel naar de mond praten en die ervoor terugschrikt om de kiezer ook eens terug te geven, dat bepaalde dingen niet kunnen. Wilders is er een goed voorbeeld van, want hij komt met allerlei zaken, die volgens onze rechtsfundamenten en internationaal-rechtelijk niet kunnen. Een ‘kopvoddentax’ en ‘door de knieën schieten’ zijn in de eerste plaats zeer verwerpelijk, maar ook nooit haalbaar. Hoewel ‘populisme’ en ‘democratie’ een stam delen met dezelfde betekenis, betekenen beide woorden geenszins hetzelfde. Een goede democraat verkoopt ook eens ‘nee’ aan zijn achterban, een populist nooit.

  @boos casje [5]:

  “Als we niet uit de EU kunnen stappen, soit. Maar zonder Euro zou het ook prima gaan.”

  Volgens mij hangt aan uit de euro stappen ook uit de EU stappen vast, volgens het Europees recht.

  boos casje [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Vilseledd [6]:
  “Met populisme’ bedoelen we politici, die hun kiezer of achterban te veel naar de mond praten en die ervoor terugschrikt om de kiezer ook eens terug te geven, dat bepaalde dingen niet kunnen”. Zoals de VVD en de PvdA gedaan hebben en doen, bedoel je!

  Er zijn zeker 10 landen die wel lid zijn van de EU maar die geen Euro als munt hebben en die ook niet willen. Waarom wij dan wel?

  Naam * [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Naam * [8]:
  Men zou best een euro kunnen hebben. Waar het om gaat is het beleid dat gevoerd wordt waardoor die eurozone in de crisis zit, of hoge risico’s loopt op een forse klap als dat garantiefonds eens als zodanig zou worden gebruikt. Je zou een Europese munt net zo goed de gulden kunnen noemen, dat zou aan dat probleem niets veranderen. Het gaat om het beleid dat áchter die Euro zit. Toen Friesland, Utrecht, Limburg, Zeeland e.d. samen nog de gulden hadden ging het ook vrij aardig toch?

  Boos Casje [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Pteranodon [9]: in het verdrag van Lissabon, voor de invoering van de Euro, werd vastgelegd dat landen elkaars financiële problemen niet mochten oplossen. Dat verdrag is nog steeds geldig maar de ECB en het EU bestuur lappen het aan hun laars. Vandaar dat we zo snel mogelijk uit de Euro moeten en onze garanties moeten intrekken, geheel in lijn met het verdrag van Lissabon.

 9. Sinds de eeuwwisseling hebben we geleerd dat peilingen werkelijk niets maar dan ook helemaal niets meer zeggen. Bij de laatste verkiezingen hebben we partijen zien halveren in een tijdsbestek van slechts 2 weken. Het gaat goed met PvdA en VVD, omdat het alleen nog maar beter kan. En Wilders is al over zijn hoogtepunt heen en strooit alleen nog maar woeste one-liners om zich heen.

 10. Elk nieuw kabinet kan alle afspraken van hun vorige kabinetten ongedaan maken, omdat zij niet aansprakelijk zijn voor hun voorgangers. Dan is het ook mogelijk om uit de Europese Unie
  (incl. toegezegde borg) en de Euro te stappen. Als het nieuwe kabinet dit met behulp van een bindende referenda doet, kan de Europese Unie enkel en alleen maar toe kijken, maar geen dwang uitoefenen met sancties als deze uitkomst negatief uitpakt voor de Europese Unie.
  Wat de PVV betreft, geef ik hun gelijk in dat we weer grensbewaking in Nederland moeten invoeren. Waarom zou je zeggen? Wat nu steeds zichtbaarder wordt voor iedere werkzoekende is dat vele vacatures naar Europese buitenlanders gaan, omdat deze voor minimumloon gaan werken. Maar in hun beleving is dat loon wel 3x zoveel. Dan als zij in hun eigen land betaald krijgen. Als Nederlander krijg je nu minder betaald, dan 3 jaar terug voor de zelfde functie (bij een nieuwe baan). Vandaar dat er steeds minder jobhoppers zijn onder de Nederlanders.

  Vilseledd [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Qvic [13]:

  “Als het nieuwe kabinet dit met behulp van een bindende referenda doet, kan de Europese Unie enkel en alleen maar toe kijken, maar geen dwang uitoefenen met sancties als deze uitkomst negatief uitpakt voor de Europese Unie.”

  Je vergeet de Nederlandse rechter, die Nederland gebonden acht aan zijn internationale verdragen.

 12. Jaja, de PVV, D66 en SP zijn partijen die het goed doen als er geen verkiezingen zijn, maar doorgaans halveren gedurende de laatste twee weken voor de verkiezingen.

Comments are closed.