Ratio-57-74x120De leugens regeren. Laat ik thans de leugens dat we allen gelijk en gelijkwaardig zijn behandelen.

Gelukkig zijn we niet gelijk. We zijn allen anders, je hebt mannen, vrouwen en kinderen. De vrouwen zijn bijvoorbeeld verder onder te verdelen naar intelligentie, gewichtsklasse en boezemomvang. Behandelen we deze hetzelfde? Nee toch. Voor de puffende bejaarde dame met overgewicht maak je als vent plaats in de tram. Je staat je zitplaats af. Hopende dat de wel vruchtbaarheid uitstralende vrouwspersonen in de tram onze daad opmerken.

Worden we dan wel gelijk behandeld door de wet? Neen. Volgens de wet zijn sommigen gelijker dan anderen. Een lid van de hulpdiensten wordt door de rechter van hogere orde beschouwd dan een gewone burger als het op een mishandeling aankomt. De strafeis voor het mishandelen van een hulpdienst medewerker (waar ook de politie toe gerekend wordt) ligt beduidend hoger dan wanneer je een burger klappen geeft.

Daarnaast. Een agent kan verklaringen op ambtseed opnemen en aan zijn verklaring zal een rechter vaak een groter gewicht toekennen dan aan die van een burger. Een agent mag geweld gebruiken en een burger niet. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Bovendien, de wetgever heeft tal van special interest wetgeving uitgevaardigd waarop alleen bepaalde minderheden een beroep kunnen doen.

We worden dus niet gelijk behandeld, noch door onze medeburgers noch door de staat. Zijn we dan gelijkwaardig? Neen, het ligt er hier aan op welk vlak. Maar er zijn mensen die een moraal aanhangen die de mijne niet is. Indien iemand een moraal aanhangt dat hij andermans rechten mag schenden voor eigen genot lijkt me dit een minderwaardige moraal toe. Het doet er niet toe of hij mooie principes aanroept zoals “het algemene belang”.

Het is ook mogelijk dat iemand op sportgebied niet goed meekomt. Is hij dan op dat gebied evenveel waard als een stervoetballer? Neen. Iemand kan op een gegeven moment een grote meerwaarde hebben op de arbeidsmarkt. Is hij dan gelijkwaardig aan de eerste de beste schoonmaker? Neen.

We zijn dus niet allemaal gelijk, en zijn niet gelijkwaardig. Hebben we dan wel allemaal een even groot recht op de aardse natuurlijke hulpbronnen? Nee. We hebben slechts recht op dat wat we produceren of door vrijwillige ruil hebben verkregen. We hebben geen recht op de korenaren geplant door een boer of het hout in het bos geplant door iemand anders. We hebben geen recht op de aardolie onder andermans grond.

Hebben we dan recht op een gelijkmatige verdeling van de welvaart? We zijn toch allemaal kinderen van deze aarde? Neen. Er is immers ook geen plicht tot een gelijke inspanning aan je buurman noch is er sprake van gelijk talent. Daarnaast is er geen enkele reden tot een verdeling van de vruchten van de onderlinge arbeid.

Je hebt ook geen recht op bijvoorbeeld voedsel. Als je niet werkt, en niets bezit om te ruilen, dan is er geen enkele reden waarom iemand anders gedwongen moet worden jou te voeden. Je hebt geen enkel recht op water. Als jij te lui bent om naar de bron te lopen dan kan er niemand gedwongen worden je te laven. Als je zit in een gebied waar water schaars is en een bron geslagen moet worden en er dus een investering in arbeid en materiaal nodig is om het water boven te krijgen, ook dan heb je geen enkel recht op water uit die bron. Als je te lui bent om de vruchten te plukken, naar de bron te lopen of de bron te slaan of te werken dan is er niemand verplicht je te helpen. Volgens dezelfde principes. Je hebt net zo goed geen recht op medische hulp. Je hebt geen recht op onderwijs. Dit zijn allemaal dwaalgedachtes.

Wat zijn dan wel je rechten? Je bent een onafhankelijk soeverein individu, je bent niemands eigendom en niemand is jouw eigendom. Je hebt recht op de vruchten van je arbeid en je hebt het recht vrijwillige transacties aan te gaan met eenieder die maar wil. Je hebt geen recht op de welvaart of het lichaam of eigendommen van anderen. In zoverre zijn we allen gelijk.

Het gelijkheidsprincipe dat we allen evenveel rechten en plichten hebben is een falsificatie. We hebben geen enkele plicht omdat we soeverein zijn. Daarom kunnen we ook niemand verplichten voor ons te zorgen zoals wij voor niemand hoeven te zorgen. We kunnen wel ten volste uiting geven in een libertarische maatschappij aan de drang de naasten te helpen omdat er niemand is die je belastingen en heffingen oplegt. Maar niemand, en zeker geen gelijkheid of gelijkwaardigheid roepende politicus is gerechtvaardigd je onder deze valse vlaggen van gelijkheid, gelijkwaardigheid of beroepen op positieve mensenrechten je vrijheid en inkomen af te nemen.

17 REACTIES

 1. Ja, dit boek is bijna een MUST.
  Het bewijst duidelijk dat die zgn “rechten”averechts werken en dat bvb de “Universele Echten van de mens” meer kwaad dan goed doen!
  Lezen!

 2. @rob [2]:
  “. . . .n als ik daar iets aan kan bijdragen…. ”

  Yes you can! Zorg voor meer helpers! Zorg dat meer mensen het NAP begrijpen.
  Gebruik je fantasie voor manieren waarop.
  Meer5 verspreiding van de Vrijspreker is al een simpele mogelijkheid die iedereen kan toepassen.

 3. @rob [2]: Je kan van alles doen. Gewoon al een beetje tegenspartelen werkt. Alles zoveel mogelijk contant betalen, niet op Facebook zitten, geen smart phone, geen deelname aan loyaliteitsprogramma’s als air miles, etc. Gewoon in zo min mogelijk databases voorkomen.

  Evt standaard verzet tegen ambtelijke beslissingen als WOZ waarde vaststelling huis aantekenen.

  Daarnaast evt de LP steunen, of op internet libertarisch commentaar leveren. Mises NL steunen met geld of middelen, stukjes schrijven voor vrijspreker, meehelpen met organisatie van seminars, er is veel mogelijk.

  rob [7] reageerde op deze reactie.

 4. “De leugens regeren. Laat ik thans de leugens dat we allen gelijk en gelijkwaardig zijn behandelen.”

  Niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.

  “Een lid van de hulpdiensten wordt door de rechter van hogere orde beschouwd dan een gewone burger als het op een mishandeling aankomt.”

  Dat geldt, als hij uit hoofde van zijn functie aangevallen wordt. Behalve, dat de persoon klappen krijgt, wordt ook het gezag aangetast. Als de hulpverlener in zijn vrije tijd ruzie met zo’n heethoofd krijgt, is de behandeling dezelfde.

  “Een agent kan verklaringen op ambtseed opnemen en aan zijn verklaring zal een rechter vaak een groter gewicht toekennen dan aan die van een burger.”

  Ja, anders zou hij zijn werk niet kunnen doen. Een agent dient niet zijn eigenbelang, maar het algemeen belang en heeft dus geen belang bij liegen. Ook dit geldt niet voor de mens de agent, maar de functie de agent.

  “Bovendien, de wetgever heeft tal van special interest wetgeving uitgevaardigd waarop alleen bepaalde minderheden een beroep kunnen doen.”

  Daar gaan ze wel de fout in; de allochtonie is bijvoorbeeld goed vertegenwoordigd in de overheisbaantjes. De kwaliteit laat echter soms zwaar te wensen over, zoals we allen in 2009 hebben kunnen zien met Sulvanno de hosselambtenaar. Behalve, dat die crimineel was, kon hij ook klanten niet goed te woord staan.

  “Hebben we dan recht op een gelijkmatige verdeling van de welvaart? We zijn toch allemaal kinderen van deze aarde?”

  Natuurlijk wel. Je hebt je talenten toch niet zelf verworven.

 5. @Ratio [5]: Daar ben ik al heel hard mee bezig. Gled buiten het controleerbare circuit brengen. Ik leef immers op ruime voet, ga veel uit eten en naar de kroeg en ik betaal dat cash, toch?
  Wie zal me zeggen dat dat niet mag? Ja, minister Dickerdack, maar die neemt geen mens meer serieus.

 6. De gelijkheid is ook niet totaal genoeg. Als je een hoog inkomen hebt of vermogend bent, dan worden daar nivellerende maatregelen tegen genomen. Maar als je te lelijk bent om een vrouw te scoren dan is het niet zo dat iemand met een mooie vrouw zijn vrouw een dag per week moet uitlenen aan die lelijke figuur zonder charme. Hierdoor zijn er vanwege het gebrek aan compensatie of gelijkheid, het gebrek aan over en weer uitwisseling van ongelijkheden, mensen die altijd de dupe zijn van een slechts gedeeltelijke gelijkheidsdrang, die discrimineert naar bepaalde groepen, op bepaalde gronden. En anderen volledig buiten schot laat.

 7. gelijkwaardig – van gelijke waarde

  Ik heb bij het artikel sterk het idee dat de schrijver een andere definitie van gelijkwaardigheid heeft als een hoop andere mensen.

  Een van de tegenstellingen van gelijkwaardig is minderwaardig natuurlijk kan iemand door zijn woorden en daden zijn gelijkwaardigheid verliezen maar toch zeker niet op basis van oppervlakkige zaken als zijn beroep of inkomen, je wilt toch niet zeggen dat de schoonmaker een minderwaardig mens is op basis van zijn beroep?

  “Indien iemand een moraal aanhangt dat hij andermans rechten mag schenden voor eigen genot lijkt me dit een minderwaardige moraal toe.”

  Kijk dat klopt dan weer wel, maar vervolgens begin je over de ster voetballer en de schoonmaker, als ik die mensen niet persoonlijk ken zijn ze gelijkwaardig, hoe succesvol iemand is zegt helemaal niks over de gelijkwaardigheid

  een “waarde” is volledig arbitrair
  – hoeveel is iets waard? Zoals het gezegde zegt
  “Wat de gek d’er voor geeft”

  Gelijkwaardigheid lijkt mij dus een prima uitgangspunt tot dat zoals het heet “je iemand op zijn waarde kan schatten”.

  Wat zou anders de 0 moeten zijn?

  Ratio [14] reageerde op deze reactie.

 8. Much shorter and easier to say in english.
  We are all “born” as equals, but we are not the same.
  All of us are unique individuals and as we grow up and develop we have a chance to rise above or sink below the the natural equality we where born with.

 9. Hi Igor [12]:Ik zie het iets anders. Minderwaardig is niet een tegenstelling ten opzichte van gelijkwaardig. Er is een schaal van minderwaardig, gelijkwaardig (nulpunt) en meerwaardig.

  Je kan mensen op moreel vlak vergelijken en op financieel vlak.

  >>Gelijkwaardigheid lijkt mij dus een prima uitgangspunt tot dat zoals het heet “je iemand op zijn waarde kan schatten”. Het hangt er helemaal van af hoe je in het leven staat, aanhangers vsn Hobbs zouden uitgaan van minderwaardigheid.

  Igor [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Ratio [14]:
  ja ok meerwaardig hoort er ook bij waar vondt ook een raar woord dus vandaar dat ik em weg heb gelaten.
  Maar goed ook jij zet gelijkwaardig neer als het nulpunt, daar ging het om.

  Ik denk dat veruit de meeste mensen het begrip gebruiken voor het morele vlak, als je het niet duidelijk aangeeft kan iemand makkelijk de conclusie trekken dat je iemand moreel minderwaardig vindt vanwege de economische verschillen.

  Raar uitgangspunt minderwaardigheid, maar ik wil die mensen wel halverwege tegemoet komen en hun bevooroordelen als minderwaardige mensen met een minderwaardige mening.

  Hub Jongen [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Igor [15]:

  Doordat bepaalde begrippen bij verschillende toestanden/personen worden toegepast, wordt het moeilijk en liggen misverstanden voor het grijpen.
  In al die woorden (van minder- tot meer-waardig) wordt gepraat over “waarde”, en aan waarde zit onverbrekelijk vast: “waarde voor wie”.
  En dan zou ik simpel kunnen stellen dat mijn dokter (voor mij) duizendvoudig meerwaardig is dan iedere willekeurige politicus.

  In de uitdrukking “gelijkwaardig” wordt vooral gedacht aan gelijkheid voor de wet.

  Vilseledd [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Hub Jongen [16]:

  Nee, gelijk voor de wet wordt eerder uitgedrukt in het woord ‘gelijk’. ‘Gelijkwaardig’ betekent veelmeer, dat ieder mens de moeite waard is. Dat wil niet zeggen, dat de schoonmaker hetzelfde moet verdienen als de dokter, maar dat je bijvoorbeeld opstaat in de trein, als de schoonmaker je prullenbak komt legen en niet meegaat in het spelletje van hun superieuren, dat ze de reiziger niet mogen verzoeken even opzij te gaan.

Comments are closed.