zilver_slave_queen_base_zgwDe crisis maakt slachtoffers. Maar kan ook voor mensen een bevrijding zijn. Waar sommige hypotheekgevers de bank directeur smeken om mededogen kan het ook anders. Arjan leerde over het systeem en besloot de relatie met zijn bankier middels onderstaande brief te beeindigen:

Aan de bank
Betreft: Hypotheek woonhuis
(adresgegevens)
Beste heer/mevrouw,

ik heb een lange tijd geen kontakt met u opgenomen over de huidige situatie waarin ik geen betalingen meer heb gedaan. Ik bevind mij sinds 2012 in een persoonlijke impasse nadat ik het een en ander te weten ben gekomen over hoe het huidige financiėle systeem werkt en toegepast word. Hieronder enkele voorbeelden hiervan:

link1link2  – link3 – link4  – link5 – link6

Mijn enige reaktie na deze ontdekkingen was ongeloof en verzet. Ik bevond mijzelf in een proces waar ik niet de motivatie kon vinden om op wat voor manier dan ook via ditzelfde systeem te reageren.
Ik wil mijn exuses aanbieden dat ik u zo lang in het ongewisse heb gelaten.

Na het faillisement van mijn bedrijf in September 2012 kon ik persoonlijk meemaken hoe het een en ander in zijn werk gaat in onze samenleving en ik heb met verbazing gekeken hoe ik binnen 2 maanden het ene dreigement na het andere binnen zag komen.

Wat ik geleerd heb van deze confrontaties met deurwaarders en gerechtelijke dwang is dat dit systeem kan werken omdat persoonlijke verantwoordelijkheid hierin niet bestaat. Een deurwaarder die iemand uit huis komt zetten wijst naar een systeem of wet waardoor hij persoonlijk niet verantwoordelijk is voor het uit huis plaatsen van mensen.

Na al deze leerzame ervaringen kan ik voor mezelf zien dat ik wel persoonlijk verantwoordelijk ben en dit laat zien door de akties die ik verricht in mijn leven. Nooit kan een wetgeving mijn eigen verantwoordelijkheid overnemen of bepalen.

Na maanden afwegen en innerlijk sterven voor alle overtuigingen en meningen die mij zijn aangeleerd, en niet meer te luisteren naar hoe andere mensen hebben gezegd hoe ik behoor te leven volgens hun idee van een goed leven, heb ik voor mijzelf besloten wat wel of niet goed leven is voor mij… Met als conclusie dat ik mijn best wil doen om bij te dragen aan een andere wereld, zodat wijzelf, onze kinderen en geliefden zich nooit zorgen hoeven te maken over zoiets simpels als een huis, eten en drinken.

Met als gevolg dat ik niet meer mee wil werken aan dit in mijn ogen parasitaire systeem. Dit, omdat mijns inziens er altijd wel iemand de dupe is van deze financiėle werkingen.

Dit is mijn overtuiging en ik neem hier mijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Komen wat komen moet!

Dit gezegd te hebben…
Als het inderdaad zo is dat 97% van het geld uit niets gecreėerd is, en/of niet gedekt is, dan is per definitie de hypotheekovereenkomst nooit rechtsgeldig geweest en heb ik buiten dat om de 3% die overblijft al ruimschoots voldaan aan uw bank in de eerste 2 jaar betalingen… Ik vind dan ook persoonlijk dat wij hiermee in balans zijn en ik stel voor om het hierbij te laten. Ik heb een dak boven het hoofd. En u heeft het rechtsgeldige geld ontvangen…

Als u mij erop kunt wijzen dat ons financiėle systeem heel anders werkt en ik er compleet naast zit, zal ik daar alleen maar gelukkig van worden en mij volledig gaan inzetten om geld bij elkaar te rapen.

Ik zie graag uw reaktie tegemoet….

Warme hartelijke groet,

Arjan, van de familie XXXX. Levende als vrij en soeverein mens van vlees en bloed op het land bij de gratie Gods, crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur van de copyright naam, met claim op de naam en handtekening: ©ARJAN XXXX en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden zijn.

12 REACTIES

 1. zou je zo’n brief ook schrijven als je flinke winst gemaakt had

 2. de scribent is ofwel een zwakzinnige die de klok heeft horen luiden mbt fractional reserve banking, maar totaal niet weet waar hij het over heeft en maar wat verzonnen heeft om onder zijn financiele verplichtingen uit te kunnen komen

  ofwel een heel slim iemand die veinst zwakzinnig te zijn zodat hij procederen tegen de bank met als argument dat deze niet haar zorgplicht is nagekomen door een groot geldbedrag te lenen aan een zwakzinnige.

  maup [10] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [4]: Inderdaad. Hij heeft het geld weliswaar geleend van een “geldscheppende instelling” (een term die zelfs in VWO 4 reeds zo gebezigd werd, dus met het stiekeme gedoe valt het heus wel mee) maar stel dat ie failliet was gegaan doch het geld van een rijke natuurlijk persoon had geleend die het niet uit het niets kon scheppen doch het hem leende door het zelf van zijn credit saldo af te halen (of er aandelen voor te verkopen).
  Ik bedoel: Arjan leende gewoon geld en hoe die ander eraan komt is zijn zaak niet. Hij tekende een overeenkomst waarin ie toezegde het terug te betalen. En i.t.t. wat de staat je eenzijdig opsolfert (zoals een niet bestaat sociaal contract etc.) is het vrijwillig ondertekenen van een hypotheekovereenkomst iets waar ie zelf voor koos. Hij had immers ook kunnen huren (en al dan niet 20 jaar later ooit een huis contant kopen).
  Ik ben dus niet helemaal zeker of Arjan’s actie wel libertarisch is.

 4. “Ik heb een dak boven het hoofd. En u heeft het rechtsgeldige geld ontvangen.”

  Velen vergeten de andere kant van geldschepping, namelijk geldvernietiging, wanneer de schuld wordt terugbetaald. Alleen de rente mag de bank houden.

  maup [11] reageerde op deze reactie.

 5. @6 Hub Jongen

  Nee, want op basis van wat? Je hoeft – wat mij betreft – niet in je eigen goedgelovigheid te blijven hangen als een soort morele verplichting. Als je niet weet dat je bedonderd wordt en vrijwillig afspraken maakt met de ander ( Bank ) en je er vervolgens achterkomt dat het allemaal gelul is; dan is het eerder je ‘plicht’ je eruit terug te trekken. Zoveel eigen waarde heeft ieder mens inherent en hoeft niet gereduceerd te worden tot temporele misverstanden.

 6. @Hub Jongen [4]:
  Nee hoor, de rechterlijke macht hoort ook bij de elite en zit derhalve ook in het complot, een enkeling uitgezonderd.
  Het enige dat echt zou kunnen helpen is een buiten-parlementaire actie, maar die zal geheid met geweld worden neergeslagen.

 7. @Vilseledd [7]: je vergeet
  het aller belangrijkste, dat het totale rente bedrag dat de samenleving moet ophoesten niet eens in omloop is
  dus je zal er nooit uitkomen

  maup

 8. @Hub Jongen [4]:
  Inderdaad als het hele rechtsysteem zou werken zoals het hoort, in het huidige model is het zo dat als het rechts systeem per abuis een keer “rechtspreekt” dat de wet wordt aangepast.

  Vrijwillig gemaakte afspraken, tja daar heb je een punt, en als het een simpele en duidelijke afspraak betreft tussen 2 individuen betreft dan is dat volgens mij ook de enige juiste conclusie.
  Maar het gaat hier niet om een duidelijke afspraak tussen 2 individuen maar om een gecompliceerd contract tussen een individu en een corporatie, in een dergelijke situatie is het volgens mij noodzakelijk om een onafhankelijk rechtsprekende macht te hebben. Een ander aspect is keuze vrijheid, die is in nederland zodanig beperkt door alle wetten en regels dat het kopen van een huis met een hypotheek de enige manier is om een soort van eigen huis te hebben, ja natuurlijk er zijn nu nog mogelijkheden om in een goedkope sociale huurwoning te wonen en wat extra geld te sparen om cash een huis te kopen maar dat noemt de overheid “scheefwonen” of misbruik van sociale woonvoorzieningen. De vrije sector is volgens mij erg klein in nederland, mede daardoor en alle regels en wetten is huren in de vrije sector erg duur, duurder als kopen en dus moeilijker om je eigen huis bij elkaar te sparen dan als je een hypotheek afsluit. Andere mogelijkheden om goedkoop te wonen zoals in een caravan wonen op je eigen land en dan langzaam je eigen huisje bouwen is door de vele wetten, regels, bestemmingplannen en plaatselijke verordeningen ook vrijwel onmogelijk.
  Kunstmatige beperking van keuzevrijheid is dat een geldige basis voor het aangeboden hypotheek contract? Het restschuld concept is al helemaal bezopen, een lening op basis van onderpand kan nooit meer bedragen als het onderpand zelf.

Comments are closed.