SwimmingPolarBearKlimaatverandering heeft meer goed dan kwaad gedaan tot nu toe en dat zal waarschijnlijk zo blijven de rest van deze eeuw . Dit is niet een of andere obscure, rechtse fantasie, het is de consensus van experts. Toch lijkt bijna niemand dit te weten. Goed nieuws is geen nieuws, dat is de reden waarom de mainstream media bijna alle studies over netto-voordelen van klimaatverandering negeren.

Er zijn vele waarschijnlijke gevolgen van klimaatverandering: positieve en negatieve, economische en ecologische, humanitaire en financiële. En als je ze allemaal optelt, is het totale effect positief tot rond 2080. Dat was de conclusie van professor Richard Tol van Sussex University nadat hij 14 verschillende studies naar de effecten van toekomstige klimaat trends had geanalyseerd.

Om precies te zijn, Prof Tol berekende dat tot 2,2 ˚C opwarming vanaf nu gunstig zou zijn. Volgens de laatste schattingen zullen dergelijke temperaturen niet tot het einde van de eeuw worden bereikt – of helemaal niet. Het Intergovernmental Panel on Climate Change houdt vast aan oudere aannames, maar als je hun lijn volgt zou dat netto baten tot ongeveer 2080 betekenen. Hoe dan ook, het duurt nog wel even.

U kunt ervoor kiezen om niet te geloven in de studies die Prof Tol heeft verzameld. Of u kunt zeggen dat het netto voordeel klein is (wat het is), u kunt stellen dat de voordelen meer naar rijke landen gaan dan arme landen (wat waar is) of u kunt benadrukken dat na 2080 de klimaatverandering netto schade berokkent (hetgeen zou kunnen). U kunt zelfs zeggen dat u geen vertrouwen heeft in de gebruikte modellen (al zijn ze betrouwbaarder dan de temperatuur modellen van het IPCC). Maar wat u niet kunt doen, is ontkennen dat dit de huidige consensus is. Indien u wenst om de consensus over temperatuur modellen te accepteren, dan moet u de consensus over economisch voordeel ook aanvaarden .

Prof Tol komt tot de conclusie dat al met al de klimaatverandering in de afgelopen eeuw het menselijk welzijn heeft verbeterd. 1,4 procent van de wereldwijde economische productie, oplopend tot 1,5 procent in 2025. Voor sommige mensen betekent dit het verschil tussen overleven en hongerdood.

Het zal nog 1,2 procent zijn in 2050 en zal niet negatief worden tot rond 2080. Kortom, mijn kinderen zullen heel oud zijn voordat opwarming van de aarde stopt met voordelig te zijn voor de wereld. Merk op dat als de wereldeconomie blijft groeien met 3 procent per jaar, dan zal de gemiddelde persoon ongeveer negen keer zo rijk in 2080 als ze nu is. Dus Bangladesh zal in staat zal zijn om zich dezelfde waterkeringen als Nederland te veroorloven.

De belangrijkste voordelen van de opwarming van de aarde zijn: minder winter sterfgevallen; lagere energiekosten; betere landbouwopbrengsten; waarschijnlijk minder droogtes, misschien meer biodiversiteit. Het is een weinig bekend feit dat de winterse sterfgevallen de zomerse overtreffen – niet alleen in landen als Groot-Brittannië – maar ook degenen met zeer warme zomers, zoals Griekenland. Zowel Groot-Brittannië als Griekenland zien sterftecijfers met 18 procent stijgen elke winter.

Winter pakt de armen harder dan de rijken: ze kunnen zich geen verwarming veroorloven. Opwarming van de aarde heeft tot zover meer stookkosten vermeden dan koelkosten opgeleverd. Als het opwarmen hervat na de huidige 17 jaar lange onderbreking en als de energie-efficiëntie van onze huizen verbetert, dan kunnen op een gegeven moment de kosten van koeling de kosten van verwarming overtreffen – waarschijnlijk vanaf ongeveer 2035, schat Prof Tol.

Het grootste voordeel van de klimaatverandering komt niet van temperatuur, maar uit kooldioxide zelf. Het is geen verontreiniging maar de grondstof waaruit planten koolhydraten eiwitten en vetten vormen. Het is een uiterst zeldzaam gas – minder dan 0,04 procent van de lucht gemiddeld – en planten strijden om er genoeg van te absorberen. Op een windstille , zonnige dag, kan een veld van maïs de helft van de kooldioxide uit de lucht zuigen. Tuinbouwers pompen kooldioxide in hun kassen om de groei van planten te verhogen.

De stijging van de gemiddelde kooldioxide niveaus in de afgelopen eeuw, van 0,03 procent naar 0,04 procent van de lucht, heeft een meetbaar effect op de plantengroei gehad. Het is verantwoordelijk voor een verrassende verandering in de hoeveelheid groen op de planeet. Zoals Dr Ranga Myneni van Boston University heeft gedocumenteerd met behulp van drie decennia van satellietgegevens. 31 procent van de wereldwijde begroeide oppervlakte van de planeet is groener geworden en slechts 3 procent is minder groen geworden. Dit vertaalt zich in een 14 procent stijging van de productiviteit van ecosystemen en is waargenomen bij alle vegetatietypen. Vergroening is vooral opvallend in droge gebieden zoals de Sahel regio van Afrika, waar de satellieten een grote toename van de groene vegetatie sinds de jaren 1970 zien.

Er wordt vaak beweerd dat de opwarming van de aarde de armsten van de wereld het meest pijn zal doen. Wat zelden gehoord wordt is dat de daling van hongersnoden in de Sahel de afgelopen jaren mede te danken is aan meer regenval veroorzaakt door matige opwarming en deels te wijten aan meer koolstofdioxide: meer groen voor geiten om te eten betekent meer groen wat overblijft voor gazellen, dus complete ecosystemen hebben geprofiteerd.

Zelfs de ijsberen populatie zit in de lift, maar dit is vooral vanwege de stopzetting van de jacht. Niettemin, is het vermeldenswaardig dat de drie jaar met hoogste ijsbeer baby sterfte in de westelijke Hudson Bay (1974 , 1984 en 1992) waren de jaren waarin het zee-ijs te dik was voor zeehonden om te verschijnen. IJsberen zijn gebaat bij gebroken ijs.

Maar hoe zit het met alle weer rampen veroorzaakt door klimaatverandering? Geheel fantasie tot nu toe. Het laatste IPCC-rapport is bewonderenswaardig openhartig hierover: ‘geen significante ontwikkelingen in de mondiale tropische cycloon frequentie in de afgelopen eeuw …
gebrek aan bewijs en dus weinig zekerheid ten aanzien van de trend in de omvang en / of de frequentie op wereldschaal … lage zekerheid in de waargenomen ontwikkelingen in de kleinschalige strenge weerfenomenen zoals hagel en onweer’.

In feite is het sterftecijfer door droogte, overstromingen en stormen gedaald met 98 procent sinds de jaren 1920, volgens een zorgvuldige studie van de onafhankelijke wetenschapper Indur Goklany. Niet omdat het weer minder gevaarlijk is geworden, maar omdat mensen betere bescherming kregen naarmate ze rijker werden: getuige het opmerkelijke succes van de cycloon waarschuwingen in India vorige week.

Dat is het waar het om draait bij klimaatverandering: we zullen waarschijnlijk de voordelen in onze zak kunnen steken en een deel van de schade kunnen voorkomen.

Waarom is dit belangrijk? Zelfs als klimaatverandering iets meer welzijn produceert voor de komende 70 jaar, waarom het risico nemen op grote schade later? Er is een duidelijke reden: klimaatbeleid doet al kwaad in het heden. Bouwen van windturbines, telen van biobrandstoffen en stoken van hout in kolencentrales – alle beleidsmaatregelen ontworpen om de klimaatverandering te bestrijden – hebben verwaarloosbare effecten op de uitstoot van kooldioxide. Maar ze hebben mensen tot energie armoede veroordeeld, industrieën geruïneerd, voedselprijzen opgedreven, de verwoesting van bossen versneld en zeldzame roofvogels gedood. De heer Goklany schat dat wereldwijd jaarlijks bijna 200.000 mensen sterven, omdat we 5 procent van ’s werelds graanoogst in brandstof omzetten.

Zoals Bjorn Lomborg heeft opgemerkt, zal de Europese Unie voor zijn huidige klimaatbeleid elk jaar 180 miljard Euro betalen de komende 87 jaar. In ruil voor dat bedrag, hopen we de temperatuur verlagen met een miniscule hoeveelheid die niet te zien zal zijn op gewone thermometers. De consensus onder economen is dat elke 100 euro uitgegeven ter bestrijding van de klimaatverandering 3 euro oplevert.

Dus het huidige beleid levert echte tastbare schade op, met als doel een verandering die 70 jaar netto voordelen zal opleveren te belemmeren.

Originele artikel
Vertaald door Peter Dijkstra

22 REACTIES

 1. Ik heb het nooit op die manier bekeken, maar het klinkt eigenlijk best logisch. Ik heb nooit geloofd dat wij als mensen de oorzaak zijn voor stijgende temperaturen en heel het doem scenario dat er achter zit. En inderdaad miljarden euro’s uitgeven aan iets zodat de temperatuur met 0,1 C graden omlaag zal gaan is toch gek voor woorden.

  Dat CO2 goed voor de planten was dat is niks nieuws. Het feit dat CO2 de boeman is geworden, de volgende ’terrorist’ is natuurlijk te danken aan domme beleid, ongeloofwaardige documentaires waaronder ’the inconvenient truth’ en grote leugens van de IPCC die baat heeft om dit onzin te vertellen.

  En wat betreft de voordelen van global warming, dat hoor je nooit op het nieuws. En dat is niet voor niks. Ze moeten hun leugens in stand houden. IJsberen gaan dood, meer overstromingen, wij gaan er allemaal eraan etc. Allemaal onzin natuurlijk, maar wel de eco tax of dergelijke invoeren zodat ze nog meer geld van ons kunnen jatten. En wij laten het toe omdat het zogenaamd voor het milieu is en wij zijn de schuldigen.

  Ik hoop echt dat over een paar jaar mensen wakker worden en heel het ‘man made global warming’ gedoe vergeten en debunken en realiseren dat CO2 nodig is voor de planeet.

  Meneer Storm [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Mijn naam is Kaas, ik zweet van niks [7]:
  Um zonder meteen conclusies te trekken; Je zal toch moeten erkennen dat er bepaalde natuurlijke omstandigheden op deze planeet zijn die noodzakelijk zijn voor leven op aarde.

  Hoe meer wij technologisch ontwikkelen hoe groter het potentieel om de natuurlijke balans te verstoren, beetje raar om de denken dat we de natuurlijke situatie ongestraft en ongelimiteerd kunnen manipuleren zonder onvoorziene gevolgen.

  chloorkoolwaterstoffen aka DDT, een van de giftige stoffen die accumulatief en zodoende in de voedsel keten ophoopt, we staan daarin bovenaan dus tel uit je winst.

  Hub Jongen [11] reageerde op deze reactie.
  Mijn naam is Kaas, ik zweet van niks [15] reageerde op deze reactie.

 3. @Igor [10]:
  “Hoe meer wij technologisch ontwikkelen hoe groter het potentieel om de natuurlijke balans te verstoren,. . . ”

  Ik heb het tegengestelde gevoel:
  Hoe meer de mens ontwikkelde, hoe betere omstandigheden om in te leven werken overleven.
  Denk maar aan huizen, ipv holen, aan centrale verwarmingen, aan aironditioning, aan ijskasten om voedsel langer te bewaren, rioleringen enz.
  🙂 Ik weet niet of TV ook in dit rijtje hoort! 🙂

  Igor [12] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [11]:

  “Hoe meer wij technologisch ontwikkelen hoe groter het potentieel om de natuurlijke balans te verstoren”

  “Hoe meer de mens ontwikkelde, hoe betere omstandigheden om in te leven werken overleven.”

  Het sluit elkaar niet uit.
  Soms lijkt iets tegenstrijdig maar juist dat is nou bij de relatie tussen mens en de rest van de planeet bijna altijd het geval.
  Vuur kan je warm houden en je eten koken maar als je er niet voorzichtig mee omgaat kan het ook je huis of zelfs een heel bos afbranden, ondanks dat wij het vuur al vele generaties meester zijn gebeuren en nog dagelijks ongelukken, een acceptabel risico aangezien de basis kennis wat betreft vuur toch wel vrij algemeen bekent is.

  De ontwikkelingen op het gebied van chemie, nucleair en bio-tech zijn dusdanig ver verwijdert van wat algemeen bekent is dat de verdere proliferatie van dergelijke technologie vergelijkbaar is met het uitdelen van aanstekers aan mensen die niet op de hoogte zijn van de basis principes van vuur.

  Ben ik dan tegen technologie? Nee zeer zeker niet, voordat ik bij het libertarisme terecht kwam was er een periode waarin in mij het meest verbonden voelde met transhumanisme.*
  Tegenwoordig ben ik van mening dat verdere technologische ontwikkeling ons heel veel moois zou kunnen bieden mits de mensheid zich een klein beetje mee ontwikkeld, dat laatste lijkt nog niet echt goed te lukken.

  *Transhumanism is an international cultural and intellectual movement with an eventual goal of fundamentally transforming the human condition by developing and making widely available technologies to greatly enhance human intellectual, physical, and psychological capacities. Transhumanist thinkers study the potential benefits and dangers of emerging technologies that could overcome fundamental human limitations, as well as study the ethical matters involved in developing and using such technologies. They predict that human beings may eventually be able to transform themselves into beings with such greatly expanded abilities as to merit the label “posthuman”.

 5. @Wat zeg je [3]: Zeker TE BELAZERD om de link aan te klikken en alle info hierover te lezen.
  @5, dank, maar ik geef de info enkel door, meer niet.

 6. @Igor [10]:

  Je herkauwt bangmakerij uit de jaren 60. Rachel Carson heeft met het boek ‘ Silent Spring’ misschien wel miljoenen malaria doden op haar geweten. DDT is niet fris bij overmatig gebruik, maar bij prudent gebruik zeer effectief in relatie tot de schadelijkheid (its all about the dose – Paracelsus). De relatie met kanker is onbewezen en zelfs al zou die er zijn (quod non) dan nog zou iedereen kiezen voor mogelijke kanker over 30 jaar(die dan wellicht te behandelen is) ipv doodgaan aan malaria volgende week. Alleen wel doorvoede rijke Westerlingen kunnen zich een dergelijk discussie veroorloven.

  http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1082

  Igor [16] reageerde op deze reactie.
  Igor [17] reageerde op deze reactie.

 7. @Mijn naam is Kaas, ik zweet van niks [15]:
  Die laatste zin…. denk nou niet dat je daarmee de discussie wint, maar met dat soort uitspraken is er hier misschien meer sprake van woord spelletjes als een zinvolle discussie, de mening van kaas is al volledig uitgehard, je hebt natuurlijk alle informatie die aansluit bij jouw mening op het internet gevonden is niet moeilijk ik kan over iedere onderwerp voor of tegen websites vol met ondersteunende meuk vinden, de mini-religies van de 21e eeuw, vol met idioten met extremistische mening – ofwel het mileu is fucking heilig en iedere verdwaalde boom is a natuurmonument ofwel het mileu is totale onzin en het bestaat gewoon niet dat de mensheid de planeet naar de kloten kan helpen, chemicaliën zijn altijd nuttig en radioactieve straling is ongevaarlijk of heeft een heilzame werking.

  En ja ik ben een goed doorvoede westerling, natuurlijk is het veel makkelijker om tot de door jouw gewenste “juiste” conclusie te trekken als je wel bekend bent met doodgaan aan malaria en geen enkel benul hebt van chemische stoffen.

  Whats next? ga je ons ook nog vertellen dat Monsanto een goed bedrijf is?

  Mijn naam is Kaas, ik zweet van niks [20] reageerde op deze reactie.

 8. @Igor [16]:

  ga er even voor zitten want het gaat me wel wat tijd kosten om al je argumenten te weerleggen:

  …….klaar!

  argumentum ad monsantium is wel een hele sterke, dat moet gezegd.

 9. En dan uitgerekend op vrijspreker allemaal Googleadds voor zonnepanelen, dat vind ik dan wel weer grappig…

  Het in 50 jaar oppompen en verbranden van aardolie die zeer langzaam (50 mln jaar) aan het ecosysteem is onttrokken veroorzaakt hoe dan ook een soort schokgolf in de CO2-balans in de atmosfeer. Of dat erg is? De aarde zal het wel overleven, zelfs de mega-vulkaanuitbarsting die de dinosauriers de nek om deden heeft niet al het leven uitgeroeid. Maar sommige soorten zullen wel het loodje leggen en anderen niet. De denkffout die veel gemaakt word is dat mensen denken dat zij geen onderdeel uitmaken van het ecosysteem. Maar onze lichamen moeten zich ook aanpassen aan veranderende omstandigheden, er zullen nieuwe dieren, planten en ziektes naar ons land komen. Kan ons lichaam zich er tegen wapenen? Of zullen we op tijd medicijnen ed ontwikkelen? Dat lijkt mij de vraag die beantwoord moeten worden.

  Meneer Storm [22] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.