kENNIS kind

Religie, Overheid, Autoriteit, Rechten, vaderland, en noem maar op

15 REACTIES

 1. Hmmm… Hoewel het waar is dat alles in de wieg begint, als we de decennia onderzoek van Alice Miller beschouwen, kun je een baby dus niet iets LEREN. Je kunt babies conditioneren. Dit gebeurt doorgaans door onbewuste acties en reacties die uitgevoerd worden door ouders. Die onbewuste handelingen en keuzes door ouders worden bepaald door HUN conditioneringen als baby.

  Welbeschouwd worden in deze een aantal tegenstrijdige ideeen bij elkaar gebracht:
  baby – leren
  keuzes – conditionering

  De ouder die zelf als baby de zwarte pedagogie ondergaan heeft, wordt beheerst door z’n onbewuste, JUIST waar het de zorg van weerlozen betreft. Er valt dus weinig te kiezen. Wat zo’n mens zich ook voorneemt, die valt terug in de conditionering die z’n leven beheerst.

  De ONbewuste toestand van de baby, die dus niets KAN leren, wordt door de Zwarte Pedagogie op zo’n diep niveau geimpregneerd dat het de rest van het leven van zo’n mens zich zal blijven uiten wanneer die conditionering getriggerd wordt. Die conditionering wordt met name getriggerd wanneer zo’n mens geconfronteerd wordt met een weerloos wezen. Dat kan een baby of een hond zijn, maar zodra zo’n mens ALLEEN is met een weerloze, dan komt de baby van weleer naar de oppervlakte en herhaalt wat het zelf als baby heeft moeten ondergaan.

  Het is schizofrenie. Het is bovendien iets waar 75% van de gemeten westerlingen aan lijden. Als je bedenkt dat jodiumtekort schizofrenie versterkt/veroorzaakt en dat 99% daaraan lijdt, zie je dat je deze epidemie van onmenselijkheid alleen met kennis van zaken kunt aanpakken. Goede bedoelingen, goede keuzes, of passie zijn de oplossing niet.

  Het meeste zogenaamde psychologisch onderzoek gaat uit van wat de meerderheid der mensen beheerst en geeft dan de conditionering van de 75% weer als hoe ‘de mens’ is. Zonder bovenstaande kennis van de Zwarte Pedagogie, sla je dus altijd de plant mis.

  Libertariers zijn gedoemd zichzelf tegen te spreken zonder deze kennis. Immers, volgens mainstream psychologisch onderzoek is de mens onmenselijk. Libertarisme, echter, gaat er juist vanuit dat de mens geen overheid nodig heeft. Psychologisch gezonde mensen hebben inderdaad geen overheid nodig. Ze zijn echter in de minderheid. De 75% zijn gek op hun overheid.
  Dat suggereert dat ‘de Nederlander’ zich eeuwig zal blijven verzetten tegen de vrijheid die de Libertarier voorstaat.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 2. Belangrijker nog: ik hou onvoorwaardelijk van mijzelf en accepteer mijzelf zonder enige twijfel.

 3. @Hub Jongen [3]: Ik lees nu het boek “How I Found Freedom in an Unfree World” van Harry Browne. Ik ervaar het als een pleidooi voor egoïsme in de positieve zin vh woord: doe alleen die dingen waar jij persoonlijk voordeel van hebt. Dat verklaart mogelijk ook waarom er nog relatief weinig libertariers aan de weg timmeren in politieke partijen of lobbygroepen. Het beïnvloeden van anderen ziet Browne per definitie als een indirecte manier om je eigen geluk te bevorderen.

  Het evangeliseren zit niet echt bij libertariers in het bloed. Misschien moeten we het meer zoeken in practise what you preach en net als Browne onze eigen freedom find-en. Anderen worden dan vanzelf nieuwsgierig. Kinderen kopiëren van hun ouders wat ze DOEN, niet wat ze ZEGGEN.

  Het kan praktisch zijn voor libertariers om ideeën en tips uit te wisselen voor het find-en van je freedom. Een forum, hier al eens genoemd, kan hierbij helpen.

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 4. Mijn kinderen krijgen op de basisschool met de overheidslepel ingegoten hoe zij moeten denken over armoede en rijkdom, Afrika, het koningshuis, geloof en geld. Ze zijn altijd danig in de war na de lessen ‘actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid’ omdat dit zo sterk conflicteert met hun realiteit en zij dit niet mogen uiten(kritiek) tijdens de les. Zoals Socrates zegt vindt de overgrote meerderheid dit fantastisch en zijn dik te vree.
  Als libertarische ouder in de minderheid moet je daarom veel leren slikken en schikken tijdens de schoolcarrière van je kinderen en hopen dat ze er redelijk ongeschonden vanaf komen.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 5. @opt-out [5]:

  Het lijkt me goed (en moeilijk) 0om je kinderen goed duidelijk te maken wat de feiten zijn.
  Het kan nuttig zijn de concrete verhalen die de kinderen op school horen op de Vrijspreker te publiceren en met elkaar uitwisselen hoe er mee om te gaan. Die voorbeelden kunnen misschien verzameld worden en meer bekend gemaakt te worden in een boek (???) of rapport.

 6. @Prepperoni [4]:
  Ja, dit boek van Harry Browne is een aanrader. Ik heb er ook veel van geleerd. Heel practisch.
  Zorg primair voor jezelf en daarna kun je anderen de feiten leren en daardoor meewerken om hindernissen, barrières, op te ruimen die jou beletten dingen te doen die je zou willen.
  Ik begrijp dat forum nog steeds in running is, al gaat het (te??) langzaam.

 7. De oplossing lijkt me om kinderen zelf in een nog eerder stadium te “indoctrineren” zodat ze vanaf dag 1 de school als vijand zien.
  En dat ze hun familie als vriend/bondgenoot zien, die helaas niet alles KAN maar wel qua feiten en opinies als enige op alles te vertrouwen is indien hun versie conflicteert met die van de school/overheid.

  Ik ben nog niet helemaal klaar maar werk aan een soort “cathechismus”.
  Een simpele versie in vraag en antwoord vorm voor de lagere school en een meer erudiete/prozaische voor de middelbare scholier.

  Een klein tipje van de sluier kan ik al wel oplichten:

  01) Wie ben jij?
  Ik ben [voornaam] van de [familie]

  NB hier wordt de “ik” dus gedefinieerd als deel van de entiteit familie, niet van een land of zo (vooral leuk als de ouders uit 2 verschillende landen komen en het jong in een 3e geboren werd) en evenmin als deel van een toevallige hoop lieden in een school/klas (al dan niet gehuld in uniform).

  02) Waarom ga je naar school?
  Ik ga naar school omdat de overheid mij daartoe dwingt.

  03) Zijn alle vakken even nuttig?
  Leren lezen, schrijven en rekenen is erg nuttig maar vele andere vakken zijn dat niet.

  08) Als alle anderen iets vinden en alleen jij vindt iets anders, hebben ze dan geen gelijk?
  Als vele mensen hetzelfde denken, wil dat nog niet zeggen dat ze gelijk hebben.

  09) Kan je een voorbeeld geven van een meerderheid die iets vindt en toch ongelijk heeft?
  Als 3 inbrekers vinden dat ze mijn computer mogen meenemen en ik alleen niet, hebben ze toch nog geen gelijk.

  10) En wat als ze je computer toch meenemen omdat ze samen nu eenmaal sterker zijn?
  Nemen ze hem toch mee, dan is dat diefstal, ook al was hun mening die van de meerderheid en ook al waren ze samen sterker.

  11) En wat als die bende eerst een boek heeft geschreven waarin staat dat ze die computer mogen meenemen?
  Een tekst die zij eerst zelf geschreven hebben, verandert niets aan de zaak. Anders zouden ze elke misdaad kunnen rechtvaardigen door ze van te voren op papier te schrijven. Ook een diefstal die van te voren werd aangekondigd en op papier beschreven, blijft een diefstal.

  17) Zijn al die mensen dan zo dom?
  De meesten wel maar sommige die het wel inzien, durven geen eigen mening te hebben uit schrik om uitgelachen te worden.

  18) Is dat dan zo erg?
  Het is natuurlijk niet leuk maar het is ook niet erg want mensen die je uitlachen zijn toch je echte vrienden niet. Dus als mensen niet meer met je willen omgaan, verlies je per definitie geen vrienden doch alleen maar lafaards en huichelaars.

  19) Wie zijn nog meer geen echte vrienden?
  Mensen die geweld gebruiken of dreigen geweld te gebruiken om mij ergens toe te dwingen zijn per definite geen vrienden. Ook leugenaars en bedriegers zijn dit niet.

  21) Wat als iemand je dwingt geld af te geven maar je wel een boek of een pop in de plaats geeft.
  Als ik dat boek of die pop had willen hebben, zou ik er op vrijwillige basis mijn geld hebben aan uitgegeven. Doe ik dat niet, dan vind ik dat dus geen goede ruil. Wie mij dwingt tot slechte ruil is geen vriend.

  Ik heb al een 25 vragen en antwoorden en werk aan meer.
  De versie voor middelbare scholieren heeft langere en meer uitgediepte antwoorden. De idee is om eerst een solide basis te leggen en daar later op voort te bouwen.

  Prepperoni [12] reageerde op deze reactie.

 8. Misschien als slechts 25% van de mensen normaal is in het opzicht van vrijheidslievendheid (ik geloof het graag dat de cijfers helaas niet beter zijn dan dat…) dan zal de conditionering mogelijk ook bestaan door wat de overheid fout doet, dat mensen zich (helaas als het errug laat is…) realiseren dat het zo niet moet, en naar vrijere wegen gaan zoeken. Zo van als je achter de overheid aan hobbelt, gebeurt die en die rampspoed, volgende keer nie meer doen.

 9. Ik heb zelf een beetje een soort autoriteits complex. Alleen dingen die me liggen, waar ik achter kan staan, waar ik geen probleem heb met een overheid als die iets goed aanpakt, daar kan ik wel achter staan. Maar ook op heel veel punten ben ik het wel eens met het Libertarische gedachtengoed, dat je op heel veel punten beter af bent zonder zoveel overheidsbemoeienis en bijkomende lasten.
  Bij al die conditionering geldt volgens mij dat mensen de ruimte moet worden gelaten om hun initiatieven en de resultaten van hun conditionering te kunnen verwezenlijken. Als je de belastingen even hoog houdt waar in een redelijk kapitalistische maatschappij heel veel dingen zonder geld niet lukken, zou je eigenlijk de belastingen eerst lager moeten zien worden. Of dat een land als de sodemieter die schuld terugbetaalt en dan de belasting navenant kan verlagen met het bedrag dat nu niet elk jaar meer naar interest op gaat, op dat gigantische leengedrag. Dan pas is er weer wat lucht.

 10. @Scrutinizer [9]: Prachtig! Ik herken hierin dezelfde ontwapende eenvoud en logica als in het boek van Harry Browne.

  Het aardige is dat veel antwoorden precies in het straatje passen van diegenen die zich sociaal en ruimdenkend noemen en zich afzetten tegen partijen als de VVD en PVV. Ze wapenen zich moreel hiertegen met uitspraken als “iets is niet perse waar als de meerderheid dit zegt”. Met jouw vragenlijst leg je stap voor stap de inconsistentie van hun eigen denken bloot en fileer je uiteindelijk de hele overheid. Ik zie uit naar je uiteindelijke catechismus!

  Scrutinizer [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Prepperoni [12]:
  Dank voor het compliment.

  Weet dat ik voor wat betreft 1) nog veel verder ga.
  De “familie” is niet domweg de achteraaam die ik van overheidswege meekreeg, doch een zelfgkozen symbolische naam van onze “dynastie”.

  Die kies je gewoon zelf en dan kan je ook een wapenschild ontwerpen en dan de afbeelding ervan gebruiken op T-shirts, laten graveren in een zegelring, als schilderij aan de muur hangen cq. in ceramiek laten bakken en naast je voordeur of boven je schoorsteen metselen.
  Het biedt tegengewicht aan nationale vlaggen die de vijand te onpas overal gebruikt.

  Belangrijk is tevens om te beseffen dat in de heraldiek er bepaalde regels zijn. Die zorgen wel voor harmonie en vermijden een ware cacofonie aan kleuren en vormen. Bij het ontwerp van het dynastiewapen heb ik me door die regels laten inspireren, maar ik heb er bewust 2 overtreden. Immers het is niet aan een ander (bv. de hoge raad voor de adel) om te beslissen over MIJN dynastiewapen. Ik beslis ZELF wel hoe ik het doe.

  Een voorbeeld is dat je op het wapen zelf geen letters of ueberhaupt een spreuk plaatst (wel op een banier eronder bv.), dus wat deed ik? In een boek (ja net als von Mises heeft ook het mijne een boek) plaatste ik 4 letters. Die zijn een afkorting van een spreuk die er neerkomt op “Laat ze maar zeggen” (het is niet letterlijk LZMZ want niet in het Nederlands maar je begrijpt de idee). De spreuk dekt weliswaar een bredere levenshouding, maar de ironie is natuurlijk wel dat ik niet slechts moedwillig tegen de heraldische regel zondig, maar dat de spreuk zelf er a.h.w. ook mee spot, al weten alleen ingewijden waar de letters voor staan 🙂

  Ik heb trouwens nog een reeks suggesties voor alternatieven.
  Zo zou je je de Asperge-dynastie kunnen noemen, verwijzend naar mensen met wat ik noem het Asperger-talent om super rationeel te kunnen denken i.p.v. zich steeds door emoties te laten manipuleren.
  Je zou dan een asperge in je dynastiewapen kunnen opnemen om daarmee trots uit te dragen hoe rationeel je bent.
  Je kinderen leren dit dan te waarderen en zullen later zien hoe gecorrumpeerd de psychologische “wetenschap” is wanneer consistent denken door gediplomeerde kwakzalvers als ziektebeeld omschreven wordt.

  Uiteindelijk hebben we voor iets anders gekozen maar ik heb een tijdlang overwogen om ons de Asperge-dynastie te noemen.

  NB ik heb nooit officieel zo’n “diagnose” gehad, maar met alles wat ik erover lees, ben ik wel overtuigd dat ik aan de vereisten voldoe en zou ik verontwaardigd zijn als na een onderzoek ik door psychologen als “normaal” bestempeld zou worden.

  Socrates [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Scrutinizer [13]:
  Het is een aardig idee. Zelf heb ik ook een eigen naam verzonnen.
  Wellicht ook een idee voor jou om een suzereine status na te streven. Mensen zoals die bij ikclaimmijnnaam.nl hebben een begin gemaakt in zulke zaken, maar je kunt veel verder gaan, zoals mijn voorstel voor een nieuw land (op Nederlands en Vlaams grondgebied) die een administratieve alternatief vormt voor wie de vrijheid aankan/wenst.

  Een naam, immers, is maar een naam. Echter, een naam waarachter een internationaal erkend gezag staat, da’s een ander verhaal.

 13. @Hub Jongen [3]: “Die baby-conditionering (dressering?) kan overgaan in leren en dat gebeurt bij een aantal ook.
  Het is taak van libertariërs te trachten meer mensen de feiten te leren.
  Als dat voldoende lukt, krijgen we de Vrijheid automatisch.”

  Tijd voor onderzoek Hub: helaas is het NIET zo dat mensen die de zwarte pedagogie ondergaan hebben alles kunnen leren. De conditionering houdt namelijk juist in dat alle informatie die het gezag ondermijnt, tegen blokkades oploopt. Alice Miller legt ’t allemaal uit; de getraumatiseerde baby krijgt mee dat ’t STERFT zonder de reddende autoriteit. Elke keer dat je zo’n persoon iets vertelt wat het gezag [de inhoud hiervan kan varieren] bedreigt, slaan de hersenen op slot en kan die informatie niet geaccepteerd worden, laat staan onthouden. Die mensen iets inhoudelijks bijbrengen, dat kun je vergeten. Leert de praktijk dat toch al niet?

  De stelling dat het de TAAK van (zgn.) libertariers zou zijn anderen feiten aan te dragen, loopt daarom op verschillende punten mank. Ten eerste legt een Libertarier andere mensen geen taken op… Ten tweede KAN de 75% uberhaupt feiten niet aan die de autoritaire status quo bedreigen.
  “Ken je vijand”. Ik hoor ’t vaker: andere mensen van libertarisme overtuigen. Ik vind ’t waanzin. Niet alleen omdat ’t (bijna) nooit lukt uberhaupt, maar omdat in ’t algemeen intelligente mensen niet overtuigd HOEVEN worden; die halen hun eigen data, logica, en gezond verstand wel bij elkaar.
  Heb jij dat niet gedaan dan? Heeft iemand JOU overtuigd?

  “Als dat voldoende lukt” is daarom een wanhopige stelling; ten eerste is het een ALS-stelling zonder basis. HOE moet ’t dan lukken? De meerderheid negeert consequent de feiten, ook in deze internettijdperk, maar ik moet [het is immers mijn taak volgens jou…] als een Don Quichote mensen die de feiten niet WILLEN horen gaan overtuigen?
  En dan moet ik OOK NOG de meerderheid overtuigen; immers, in de ‘democratische’ samenleving heeft de minderheid geen stem. Helaas, aangezien 75% gek is op de reddende autoriteiten [Vadertje Staat] zal je die meerderheid NOOIT halen. En zelfs ALS je die zou halen, ga je dan de minderheid een vrijheid OPLEGGEN waar ze geen zin an hebben…? Da’s dan ook niet libertarisch…

  Ik blijf bij de stelling dat om libertarische doeleinden te bereiken een alternatieve overheid nodig is: https://www.facebook.com/groups/453638154749989/

Comments are closed.