Rechten_kennenNederlanders willen vrij zijn, en minder onder druk staan van EU of andere landen .
Dat recht willen wij graag handhaven maar ook andere landen willen dat recht in eigen hand houden, ook Rusland !! Als daar wetten en regels zijn dan zal je dat moeten respecteren, gelijk anderen onze wetten en regels moeten respecteren, dat telt ook voor iemand die in een ander land verblijft.

 

En brengt iemand onze samenleving in gevaar dan hebben wij het recht hem daar op aan te spreken.

Rusland neemt dat recht ook als het gaat over een boot dat vaart onder Nederlands vlag.

Deze agressieve activisten zoeken een ongeoorloofde weg, want als je met olieplatforms   problemen hebt, dan behoor je dat via de politieke weg aan te kaarten, en dan zijn er officieel instanties in de wereld die dat wel officieel kunnen.

Nu brengen de activisten de bedrijven welke zaken doen met Rusland in een moeilijke situatie, want bedrijven praten nooit over politiek, en nu worden ze er wel mee geconfronteerd.
De mensen die naar een oorlogsgebied gaan om daar te strijden, vaak Nederlanders van buitenlandse afkomst, zullen hun Nederlandse nationaliteit  kunnen verliezen, en het lijkt mij goed om activisten die ons land problemen bezorgen daar ook voor aan te spreken.

Rusland heeft gelijke rechten als wij ook hebben, daar waar het gaat over hun eigen land.

Ingezonden door Reiny

5 REACTIES

 1. Ik zie rechten anders. Landen hebben geen rechten, alleen mensen hebben rechten. En wel maar één : Het recht op eigen leven en eigendom! Uitgedrukt in NAP.
  In het artikel bedoel je m.i. “voorschriften”, en dat is is een heel essentieel verschil.

 2. “Nederlanders willen vrij zijn, en minder onder druk staan van EU of andere landen”

  Is dat wel zo?
  Waarom denk je dat?
  En als dat zo is, is dit dan aan de top van de wensen? of zijn er andere wensen die belangrijker zijn?

 3. We hebben al wraak genomen jeugdzorg heeft al kinderen van Abasade personneel proberen te stelen zoals jeugdzorg ook onder valse voor wendselen van Nederlanders doet . Hoop dat de russen een aanval op jeugdzorg doen en het vernietigen want de Nederlandse overheid grijpt niet in bij de bv Kinderhandel.nl

 4. Laten we het stuk eens analyseren op logische consistentie:

  Nederlanders willen vrij zijn, en minder onder druk staan van EU of andere landen .

  Willen Nederlanders wel onder druk staan van eigen land? Wie wil er vrijwillig onder druk staan? En wat heeft “vrij zijn” te maken met de veelvoud aan wetten en regels in EIGEN land t.o.v. regels en wetten in buitenland?

  Dat recht willen wij graag handhaven maar ook andere landen willen dat recht in eigen hand houden, ook Rusland !!

  Wie is “wij”? En sinds wanneer is een land hetzelfde als “wij”? Hebben “wij” ook ja gezegd tegen het verdrag van Lissabon, aangezien het “land” dat wel heeft gedaan? Bovendien hebben wetten en regels die op iedereen van toepassing zijn niets met vrijheid te maken.

  Als daar wetten en regels zijn dan zal je dat moeten respecteren, gelijk anderen onze wetten en regels moeten respecteren, dat telt ook voor iemand die in een ander land verblijft.

  Dat je de gevolgen zal ondervinden zal duidelijk zijn, maar waarom zou je alle wetten, ook in andere landen, moeten “respecteren”? Wat als het een volstrekt immorele wet is? Moeten immorele wetten worden “gerespecteerd”?
  En waarom het moreel relativisme tussen verschillende landen met verschillende wetten? Wil je hiermee beweren dat alle wetten hetzelfde zijn en hetzelfde respect verdienen?

  En brengt iemand onze samenleving in gevaar dan hebben wij het recht hem daar op aan te spreken.

  Wat komt neer op een “samenleving” in gevaar brengen? En wie is dat “wij”? Wat als iemand een wet overtreedt maar niet de “samenleving” in gevaar brengt? En moet ik iemand daar op aanspreken als ik het sowieso niet eens met de wet eens ben?

  Rusland neemt dat recht ook als het gaat over een boot dat vaart onder Nederlands vlag.

  Landen kunnen geen recht hebben. Landen zijn stukken grond, en anders niets meer dan een abstractie dat een grote groep NIET-UNIFORME en NIET-UNANIEME mensen vertegenwoordigt door middel van een overheid met een monopolie op geweld.

  Deze agressieve activisten zoeken een ongeoorloofde weg, want als je met olieplatforms problemen hebt, dan behoor je dat via de politieke weg aan te kaarten, en dan zijn er officieel instanties in de wereld die dat wel officieel kunnen.

  Ten eerste, waarom behoor je dat via de politieke weg aan te kaarten? En waarom zou iemand eigenlijk verwachten dat de politiek dat serieus neemt. En als Rusland zelf beslist, waarom zouden officiele instanties “in de wereld” wel recht hebben Rusland iets op te dringen?

  Nu brengen de activisten de bedrijven welke zaken doen met Rusland in een moeilijke situatie, want bedrijven praten nooit over politiek, en nu worden ze er wel mee geconfronteerd.

  Vrije burgers hebben helemaal niets te maken met bedrijven die zaken doen met het buitenland, tenzij ze werknemers van die bedrijven zijn. De belangen van die bedrijven zijn slechts voor die bedrijven. Derden hoeven zich niet door die belangen te laten leiden.

  De mensen die naar een oorlogsgebied gaan om daar te strijden, vaak Nederlanders van buitenlandse afkomst, zullen hun Nederlandse nationaliteit kunnen verliezen, en het lijkt mij goed om activisten die ons land problemen bezorgen daar ook voor aan te spreken.

  Je kunt ons “land” ook problemen bezorgen door een geloof belachelijk te maken, en blijkbaar zelfs door een diplomaat (terecht) op zijn gedrag aan te spreken. Moeten we dit ook maar niet meer doen, om problemen te voorkomen?
  Bovendien kunnen deze activisten immoreel handelen, maar ze hebben MIJ geen probleem bezorgd. Waarom zou ik ze dan ergens op aanspreken. De politiek van Nederland vertegenwoordigt mij sowieso niet. Dus de problemen die de overheid in Nederland kan krijgen met de Russische overheid, zal me een zorg zijn.

  Rusland heeft gelijke rechten als wij ook hebben, daar waar het gaat over hun eigen land.

  Een land heeft geen rechten. Alleen mensen hebben rechten. Gezien het feit we het over Rusland hebben, is het nogal ironisch om het dan over rechten te hebben, iets waar de Russische overheid totaal niet wakker van ligt.
  En heeft bijvoorbeeld een Saoedi Arabie ook “gelijke rechten” om zelf te bepalen of overspelige vrouwen dienen te worden gestenigd, of homo’s opgehangen?

 5. Het verdrag van Wenen verwacht ook van diplomaten dat zij zich houden aan de regels die in het land gelden. Dat heeft deze Rus niet gedaan. Maar ze hadden hem niet moeten arresteren, maar als persona non grata verklaren en uitzetten.

Comments are closed.