De wereld MOET de welvaart delen?. Paus-francis-attacks-capitalism-demands-share-wealth-socialsim-now-the-end-begins Wie is die “wereld”? Gaat de paus concurreren met de EU en de UN? Dat is in ieder geval wel wat je uit de media begrijpt over zijn op 26 november uitgegeven document. ..

Het is belangrijk te bekijken wat hij “echt gezegd/geschreven”heeft, en wat de bedoeling is.
Ook al hoor je veel opmerkingen dat de paus het kapitalisme afkeurt!
Het totale document heb ik nog niet kunnen lezen.
Voor geïnteresseerden:
http://www.rkk.nl/nieuws/paus_franciscus_keert_zich_tegen_tirannie_van_de_markt  

Paus Franciscus heeft gewaarschuwd voor ongebreideld kapitalisme. Volgens hem is dat een “nieuwe tirannie”. Hij roept de wereldleiders op om armoede en groeiende ongelijkheid in de wereld te bestrijden.” http://nos.nl/video/579596-paus-franciscus-waarschuwt-voor-buitensporig-kapitalisme.html  .

In de media wordt vaak genoemd “ongebreideld of buitensporig kapitalisme” en dan komt de vraag wat daarmee bedoeld is.
In ieder geval heeft de paus en niemand anders het recht om uit te maken wat iemand moet delen. Zelfs al doen overheden dat wel met dreiging (en desgewenst met gebruik)  van geweld. Wat iemand wil delen, en met wie, is in vrijheid zijn eigen keus. Net als (nog) wat hij wil eten!!

Ook missen de publicaties (zoals meestal) een verklaring van “Kapitalisme” en de”vrije markt”. Als deze begrippen genoemd worden, bedoelen ze daarmee meestal de huidige socialistisch-corporatistische economie.

Wat er tot nu toe uit het verhaal van de paus en de commentaren in de media blijft hangen, is toch dat de paus hier socialistische propaganda aan het maken is, en de persoonlijke vrijheid van ieder persoon aan het ondergraven is.

14 REACTIES

 1. Of zou het gewoon een stukje marktdenken zijn waar we tegenaan kijken?

  Laten we stellen dat antireligieuze gevoelens sterker zijn aan de linkerkant dan aan de rechterkant van de maatschappij. Dus met welke propagandakeutels ga je de meeste mensen (erbij) winnen?

  De grootste humor is dat elke georganiseerd geloof (als instituut) streeft naar een bepaalde eindsituatie. En dat is de totale overheersing van de maatschappij. Mjah, in dat beeld is er weinig plaats voor een socialistische staat!

  Leonardo PISANO [2] reageerde op deze reactie.

 2. Ik heb me gisteren laten uitschrijven uit de katholieke kerk, dit was de druppel die de emmer deed overlopen.

 3. Ik denk dat de paus als pragmaticus zich uit in een taal die de mensen begrijpen. Ik denk dat het zinloos zou zijn om de wereld een cursus te geven over de begrippen kapitalisme en corporatisme. Ik denk dat hij het woord kapitalisme uit pragmatisme bewust gebruikt in de weliswaar foutieve doch algemeen gangbare betekenis van corporatisme.

  Ca. 2j geleden zat ik op een vliegtuig naast een non in vol habijt, voor een vlucht die wel 12u zou duren.
  Ik had geen zin in een gedwongen stilte dus ik wilde graag een gesprek aanknopen maar hoe?
  Toen het vliegtuig opsteeg, sloeg ze een kruis en prevelde een gebedje. Ik brak het ijs met een kwinkslag door te zeggen dat ik blij was dat ik naast haar zat.
  “Als het misgaat en het vliegtuig in duikvlucht naar beneden stort, kan jij me nog snel de laatste sacramenten toedienen voor mijn ontmoeting met God” zei ik.
  Dat werd onthaald op een schaterlach en het ijs was gebroken.
  Wat volgde was een ware revelatie voor mij.

  Ik had als toerist in Zuid-Europese landen wel eens nonnen gezien, maar er nooit een gesproken. Ik ging er ook van uit dat zij totaal wereldvreemd zouden zijn, gezien ze nogal geisoleerd leven en deze (een Clarissa met “clausura” die m.a.w. het klooster niet uit mag en bij hoge uitzondering voor het eerst in haar leven 1 weekje weg mocht -van Spanje naar Uruguay- om zich over zeer zieke familie te ontfermen) nog meer wegens de “clausura” en dat ze bij gebrek aan TV, kranten, internet e.d. eigenlijk geen benul zouden hebben van wat zich in “de echte wereld” afspeelt.

  Man, wat heb ik me daar in vergist!
  Deze non, was -op haar geloof in god na- zowat Ayn Rand zelve.
  Nog nooit heb ik met iemand zo’n goed en begripvol gesprek gehad als met haar. Wat zij dacht over de overheid, over politiek, over oorlogen, over geld … ON-VOOR-STEL-BAAR.
  Ze kwam zelfs met (conceptueel) beleggingsadvies: water.
  Ja, bedrijven die zich bezig houden met waterzuivering, waterdistributie, waterwhatever, dat heeft toekomst, zei ze.
  Ik viel zowat van mijn stoel van verbazing.
  Ik ben het met haar eens en was reeds in de sector geinvesteerd maar het feit dat een non uit het afgelegen Cintruenigo de Navarra die geen TV, krant, of internet heeft mij zegt dat je in water moet beleggen. Da’s straffe kofie!

  Ik denk dat “Sor Ines” (behoudens haar geloof) zowat de meest libertarische persoon is die ik ooit in mijn leven ontmoet heb.

  Natuurlijk kan je stellen dat religie een soort overheidsequivalent is: braafjes de ondemocratisch verkozen paus gehoorzamen. Allemaal goed en wel maar formeel heeft die geen macht. En als je dus hoorde hoe deze non over overheden dacht, over geld, over drugs, over migratie, …

  En het leuke is dat we dat goede gesprek hadden, z.g.a. “nachtje door” terwijl ik vanaf het begin had aangegeven niet katholiek te zijn, niet gedoopt zelfs. Ik had gezegd dat ik als agnost het niet zeker weet maar dat ik een hoge mate van waarschijnlijkheid toeken aan reincarnatie en ALS je me zonodig een etiket wil opkleven, “Boedhist” dan wel het dichtst in de buurt zou komen.
  Daar had ze geen probleem mee.

  De positieve waardering was wederzijds en we zijn in contact gebleven. Ze gaf me haar GSM nummer en ik bel haar gemiddeld om de 2 a 3 maand. En dan praten we over vanalles, zowel het persoonlijke leven als economie en geopolitiek en … beleggingen. Vorig jaar besloot ik haar samen met mijn vrouw te gaan bezoeken. Er zijn 2 gastenkamers in het klooster dus als je het van tevoren meldt, dan kan dat. Volkomen gratis zelfs. Maar ik heb met plezier het equivalent betaald van een overnachting in een luxe hotel, als verkapte -vrijwillige!- donatie aan het klooster.

  Zo heb ik ook de andere zusters leren kennen. Dat was, ondanks het traliewerk waarachter ze steeds zaten, een zeer warme ervaring. Ik overweeg het binnenkort nog eens opnieuw te doen. Gewoon een lang weekeinde. Met Ryanair naar Zaragoza en dan wat knoeien met treinen en bussen, maar het is het waard om mijn bijzondere vriendin te gaan bezoeken.

  Ik ben (nog) niet bekeerd en blijf stug reincarnatie de meest waarschijnlijke gedachte vinden (zonder ervan overtuigd te zijn! immers waterdicht bewijs heb ik niet, alleen maar aanwijzingen die het voor mij erg aannemelijk maken), maar ondanks dat ben ik erg op de nonnen gesteld en op Sor Ines in het bijzonder. Zij weten ook dat ik geen katholiek ben maar respecteren dat allen. Het enige wat voor hen telt is dat ik volgens hen een uitzonderlijk goed persoon zou zijn. Het is inderdaad zo dat ik door zeer consistent niet te liegen, bedriegen, stelen (moorden …) me wellicht beter gedraag dan sommige gelovigen die weliswaar braafjes elke week naar de kerk gaan en dagelijks bidden maar ondertussen minstens overspel plegen of stelen of erger. Kortom ik respecteer misschien wel meer van de 10 geboden dan menig practiserend katholiek. Dat lijken zij te waarderen.

  Maar even terug naar de kern van mijn boodschap.
  Je kan je soms erg vergissen als je mensen niet echt kent.
  Ik kende geen enkele non en had alleen maar vooroordelen over hoe geborneerd zij ongetwijfeld wel moesten zijn.
  Nou het punt is dat JUIST OMDAT zij geen TV kijken, kranten lezen, etc. ze niet beinvloed worden door overheidspropaganda, maar wel degelijk (door mensen die hen komen bezoeken met problemen en verzoeken om hulp) dagelijks geconfronteerd worden met allerhande problemen.

  Zij kennen dus heus wel de ellende maar worden niet door de regimepers gebrainwasht doch denken zelfstandig na. En bovendien is de kerk een heel oud instituut met een enorme bibliotheek. Behoudens allerlei theologische geschriften is daar ook veel te vinden over allerhande ellende (economische, politieke, geopolitieke etc.) door de eeuwen heen.
  En net zoals (ook niet-religieuze) historici vaak meer van economie begrijpen door het verloop ervan te hebben vastgesteld, dan economen die foute theorien erover hebben geleerd, geldt ook voor de nonnen dat ze gewoon o.b.v. studie van de geschiedenis, meer begrijpen over de maatschappij dan economisten die op overheidsuniversiteiten werden geindoctrineerd in Keynesiaanse Mythologie.

  Deze eenvoudige non (weliswaar de nr.2 binne haar kleine kloosterorde) was gewoon verbluffend.
  Ik stel me voor dat de paus nog indrukwekkender moet zijn.
  Probleem is dat ik die nooit en prive 12 uur heb kunnen uithoren. Mijn inschatting is evenwel dat dat geen onwetende is.

  Maar om door zijn achterban begrepen te worden moet hij zich niet de elende op de hals halen kapitalisme in de juiste betenis van het woord aan te prijzen, want hij zou misbegrepen worden.
  Ik denk evenwel dat ie -echt- kapitalisme wel goed vindt en alleen corporatisme slecht maar dat ie zich uitdrukt met de gebruikelijke verkeerde labeling, simpelweg om dat ie anders door het volk niet begrepen zou worden.

  Herinner ook dat een voorganger, de Poolse Johannes Paulus II, destijds erg tegen het communisme gekant was. Dat is toch minstens hoopvol.

  Goed, ik ken de paus niet en kan me dus vergissen. Maar o.b.v. extrapolatie van mijn uitstekende ervaringen met “mijn” non, geef ik de paus graag het voordeel van de twijfel.

  Prepperoni [11] reageerde op deze reactie.

 4. Elite die gewend zijn aan zijn van n (veelvoudig) multi miljonair of nog rijker, zien het zijn van maar n miljonair als maar n armoedig bestaan hebben. Zo gezien, zijn de woorden van de paus glashelder: hij zegt tegen de elite (lees: de wereld) dat ze al dat in hun vermogen ligt moeten doen om te voorkomen dat welvaart gedeeld wordt met zeg maar burgers (dus dat de elite het misbruiken en uitbuiten van burgers moeten handhaven en aanscherpen om armoede en ongelijkheid in hun wereld te kunnen bestrijden), in kader van dat elite anders maar n armoedig bestaan als maar miljonair zullen hebben. De wereld wordt gezegd in kader van dat burgers de indruk krijgen dat de paus elk mens op aarde bedoelt maar is dus n valse indruk tgv de elite. Wanneer woorden zoals ‘de wereld’ vervangen wordt door het woord ‘elite’, leest het meteen anders. De elite dus illuminati praten en schrijven vaak in min of meer codetaal.

 5. Als er één instantie is geweest in de afgelopen eeuwen die zich door misleiding, bedreiging en intimidatie de eigendommen van haar volgelingen heeft toegeëigend, dan is het wel de Kerk van Rome. Wie haar machtsstreven in de weg stond liep een grote kans als ketter te worden vermoord.
  De nieuwe Paus mag dan wat verstandiger zijn dan zijn voorgangers maar ik heb geen enkele affiniteit meer met deze maffia-achtige organisatie en haar nieuwe baas. Te laat en bovendien blijft de Kerk als een kloek op haar eigen bezittingen zitten.

  Ik heb het sowieso gehad met alle machthebbers. Banken bijv. mochten mensen in de afgelopen decennia bestelen onder valse voorwendselen. Als je een rechtszaak aanspande en die won dan was daar altijd nog de Hoge Raad om die uitspraak terug te draaien. De belangen waren te groot voor de banken en de Nederlandse Staat.

  En vanmorgen lees ik dat minister Plasterk vindt dat het negatief uitlaten over politiek en politici niet meer mag. Kortom, we moeten ons zonder protest laten belazeren en bestelen.

  Nee, Ronald, jullie politici hebben jezelf gediskwalificeerd als een liegende, manipulerende, intimiderende bende plucheplakkers waar ik geen enkel respect voor heb. Mijn recht om dat te uiten houd ik fier overeind; en wat jij, Ronald, daar van vindt, boeit me totaal niet.

 6. Kerk en staat is hetzelfde truukje: mensen een schuldgevoel aanpraten over hun welvaart om dat schuldgevoel tegen betaling weg te nemen.
  -‘Helpen’ van de armen voor eigen gewin
  -Gote beloftes ver in de toekomst maken (pensioen, hiernamaals) tegen kleine offers nu
  -Morele omkering voor de vertegenwoordiger van de staat/kerk (gij zult niet moorden/stelen, tenzij je god bent en iedereen mag vermoorden in een zondvloed, of staat represenant, waarbij je iedereen mag bestelen en vermoorden.)
  -Dragen van vreemde kledij (uniform/toga/theemuts met diamanten) De diamanten hoeden van queen Elisabeth en de paus, terwijl ze austherity van de onderdanen verwachten is nagenoeg gelijk
  -Beide gebruiken een niet bestaand concept (staat/god) om gehoorzaamheid af te dwingen van de schaapjes. Die schaapjes moeten dan het concept gehoorzamen, maar omdat dit niet bestaat moeten ze de priester/president (vertegenwoordiger van het concept) gehoorzamen.
  -Beiden beweren dat er zonder hun concept (staat/god) geen moraliteit bestaat en iedereen elkaar begint uit te moorden
  -Beiden hebben een heilig boek met geboden, waarvan overtreding de hel oplevert (gevangenis/spit). Beide boeken zijn tegenstrijdig, zodat je als onderdaan altijd fout bent en een oerzondaar, zodat je weer tegen betaling je boete kunt doen (erfzonde, traject controles)
  -Beide geloofssystemen (god and country), zijn alleen door te geven middels de indoctrinatie van kleine hulpeloze kinderen in religieuze of staats indoctrinatiecentra.

  Afijn ik zou eigenlijk geen verschil tussen religie en staat kunnen verzinnen.

 7. Jammer ook dat hij zijn diamanten theemuts niet opheeft terwijl hij de zucht naar welvaart verkettert.

 8. Volgens mij is de maag van de mens de grootste tiran. Die wil zich gevuld weten en het liefst tegen een zo gering mogelijke inspanning.

  Het succes van het verdienmodel dat socialisme heet, is aan dat laatste te danken. De twijfelaars trek je over de streep door de snaren van de afgunst te bespelen.

  De mens die er vrede mee heeft dat de maag zich gevuld wil weten en bereid is zich daarvoor in te willen zetten, zal succes oogsten. Dat nu kapitalisme te noemen, gaat wel erg ver.

  Economie is niet een abstract iets. Een economie ontstaat uit menselijk handelen. Maar ja wat weet een paus daar nu van.

 9. @Leonardo PISANO [2]:
  Quote:
  “Moet ik hieruit begrijpen dat jij vindt dat het socialisme niet naar hegemonie streeft?”

  Euh nee. Integendeel. Zowel Socialisme als geloof hebben sterk overheersend karakter. En zijn op die manier concurrerend.

 10. @Scrutinizer [4]: Ik heb je ervaring met interesse gelezen. Ik weet niet of deze non representatief was voor het hele instituut kerk, maar het is wel hoopgevend dat zulke vrije en scherpe geesten ook binnen de katholieke kerk zich senang kunnen voelen.

  Dat topmensen (bijv de Paus) gangbare uitdrukkingen hanteren omdat deze aansluit bij de gewone man en vrouw is begrijpelijk. Je moet er wel de persoon voor zijn. Het gevaar van liegen en manipulatie ligt nl. op de loer. Want hoe dicht staat deze populaire vertaling nog bij de werkelijkheid?

 11. Als ik dan naar de bezittingen en het kapitaal van het Vaticaan kijk….heb ik toch mijn twijfels.

Comments are closed.