Ratio-57-74x120De door de staat onderwezen historie behoeft maar al te vaak nuancering. Omdat ik moeite heb met de leugenstapeling die in de huidige maatschappij plaats vindt wil ik in dit artikel wat kanttekeningen plaatsen bij de standaard wijsheden over met name de tweede wereldoorlog. Zonder overigens de misdaden van de Duitsers goed te praten.

De toepassing van concentratie kampen om een heel volk te onderwerpen is een Engelse uitvinding die door Hitler is overgenomen. Iets dat helaas maar al te vaak genegeerd wordt. Natuurlijk is er een verschil tussen tienduizenden slachtoffers en miljoenen. Maar de twijfelachtige honneurs van het eerste gebruik van het beleidsinstrument van concentratiekampen in een conflict om een heel volk te breken moeten toch echt naar de Engelsen gaan.

http://www.youtube.com/watch?v=-TkjVrzoI-s

In de eerste wereldoorlog werd kwistig gebruik gemaakt van gifgas, de Duitsers hebben in de tweede wereldoorlog zelfs toen alles voor hun hopeloos was hiervan af gezien. De Amerikanen daarentegen hebben toen de overwinning bijna zeker was de atoombom geworpen. Wie is er verwerpelijk bezig geweest? (let op hetgeen niet verteld wordt in de video, de Japanse burgerdoden, en op de trots van Truman op de wetenschappelijke doorbraak)

De tweede wereldoorlog is een actie geweest waarin de heerschappij van de ene dictator en massamoordenaar, en etnische zuiveraar, Stalin, geconsolideerd werd ten koste van de andere, Hitler. Stalin lijkt wellicht mede dankzij de steun van de Engelsen en Amerikanen een iets succesvollere massamoordenaar te zijn dan Hitler maar krijgt toch in de competitie der massamoordenaars niet meer dan de zilveren medaille.

De casu belli, de aanval op Polen door de Duitsers, werd na de oorlog genegeerd. De aan het Engelse volk gecommuniceerde reden om de oorlog te beginnen was tijdens de besprekingen te Jalta niet langer relevant, Polen werd aan de andere agressor, Stalin, toegewezen. De reden van de oorlog was dus niet de situatie van het arme Poolse volk maar moet dus toch elders gezocht worden. De vierde verdeling van Polen resulteerde in een positief effect voor 1 van de agressors die met toestemming van de andere overwinnaars zich een groot deel van Polen mocht toe eigenen. En ook de regering mocht benoemen. Ondanks dat de aanval op Polen juist de casu belli was…..

Tijdens Jalta werd oorspronkelijk geeist dat in de door de Russen bezette gebieden vrije verkiezingen zouden worden georganiseerd. Een nogal lompe houding van de Engelsen. Die bijvoorbeeld weigerden om in India verkiezingen over zelfbeschikking te laten houden. Hoezo meten met twee maten? Hoezo opkomen voor de vrijheid? Als de Engelsen oorlog voerden was dit niet om het zelfbeschikkingsrecht van volkeren, want als ze daarover wakker lagen dan hoefden ze alleen maar hun koloniale rijk te ontbinden. Net als de Duitsers hadden de Engelsen ook hun rassenleer die volkeren verdeelde in untermenschen (Afrikanen, Aziaten) die geen recht hadden op een eigen staat en volkeren die dat recht wel leken te hebben. Korte video met de drie man die de wereld verdeelden:

http://www.youtube.com/watch?v=L6LHHMcjoA4

Het bombarderen van de Duitse steden was niet meer dan een zinloze oorlogsmisdaad die nauwelijks een militair of strategisch doel doende, het bombardement op Dresden was natuurlijk geheel fout. De bombardementen op de Japanse steden waarbij tienduizenden mensen per bombardement omkwamen waren ook zinloos, het was duidelijk dat de Japanners niet zouden buigen. Alleen al 1 bombardement op Tokyo kostte honderd duizend mensenlevens. De atoombommen waren evenzo niet noodzakelijk om de oorlog te beeindigen maar wel heel nuttig voor de Amerikaanse buitenlandse politiek.

Terwijl de Engelsen en de Fransen aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw druk bezig waren om primitievere volkeren die slechts met simpele geweren terug schoten ver van huis te onderwerpen deden de Duitsers iets dapperders. Zij probeerden de Europese koloniale machten te verslaan. Wat is er fouter, oorlog voeren tegen onderontwikkelde volkeren zoals de Fransen en de Engelsen, of strijd voeren als de Duitsers deden, tegen iemand die kon terugslaan?

Waarom is een Europees imperium vestigen verwerpelijker dan ver verwijderde volkeren in Afrika en Azie onderwerpen? Waarom zou zelfbeschikkingsrecht alleen voor Europese volken moeten gelden? Degene die de Duitse agressie verwerpelijker vindt dan de koloniale agressie die toen door de andere Europese machten werd uitgevoerd, is evenzo aanhanger van een rassenleer. De Jodenvervolging was tijdens de oorlog niet echt een argument maar is er na de oorlog bijgesleept om de oorlog te rechtvaardigen. Het aantal dodelijke slachtoffers van het kolonialisme is moeilijk in te schatten, alleen al in de Congo zouden in een twaalftal jaren rond 1900 tussen de drie en de tien miljoen doden zijn gevallen. Dit maakt kolonialisme tot een in potentie en soms ook in de praktijk zeer dodelijke ideologie. Waar de doden van het nazisme iedereen worden ingeprent, is de historie de geschiedenis van de Belgische koninklijke familie – en haar relatie met de Congo – een onderwerp dat mogelijk toch iets scherper in de geschiedenisboekjes kan worden vermeld.

De Amerikanen zijn geen willoos slachtoffer geweest van Japanse agressie maar stuurden daadwerkelijk aan op de tweede wereldoorlog en zijn als zodanig net zozeer agressie te verwijten.

De tweede wereldoorlog was in mijn ogen kort door de bocht gesteld niets anders dan het steunen van de ene agressor (Stalin) en het bestrijden van de andere agressor. Door weer een andere agressor namelijk Engeland. Welke eigenlijk een lafhartigere agressor was die concentratiekampen gebruikte tegen vrouwen en kinderen en zich specialiseerde in het aanvallen van onderontwikkelde landen. De tweede wereldoorlog wordt verteld als een strijd tussen goed en kwaad. Als men de heerschappij van de ene agressor erkent en hem half Europa geeft om de andere agressor te bestrijden en intussen met twee maten meet mbt het zelfbeschikkingsrecht van volkeren. Klopt de algemene conclusie dan? Waren de Engelsen niet net zo hard een agressor? Die hun internationale positie probeerden te verdedigen omdat ze beseften dat als de Duitsers Europa hadden de Engelse macht zou tanen? En is de rol van de Amerikanen in dit geheel ook niet abject? Ze steunden Stalin. Ze vonden de atoombom uit en gebruikten deze.

Afijn, volgens mij is de geschiedschrijving hier een stapeling van verzwegen feiten, halve waarheden en leugens. En zou de belangrijkste conclusie moeten zijn dat staten zonder uitzondering dodelijk zijn voor hun eigen ingezetenen en voor anderen. Een conclusie die het staatsonderwijs gemakshalve negeert.

51 REACTIES

 1. Tja overwinnaars, geschiedenisboeken.
  Nederland zou ook als neutraal land zijn aangevallen door Hitler , naar de nederlandse roverheid, stelde wel een olieboyxot in van Indonesische olie aan Duitse bondgenoot Japan. Een boycot vanver niet je eigen eigendommen, is een daad van agressie. Wie toch olie zou verkopen aan een japanner, werd opgesloten.

  Vrijdag [38] reageerde op deze reactie.

 2. “Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely” Lord Acton.
  Waarom lukt het overheden zo gemakkelijk hun eigen volk zo te onderdrukken dat velen zich blij schikken en verkondigen :”Daar hebben wij met zijn allen toch voor gekozen”??

  En waarom is het zo moeilijk aan rationele aan “rationele” duidelijk te maken dat:”Democratie is een gewelddadig systeem waarin een meerderheid (51%) de minderheid dwingt haar orders uit te voeren””.

 3. Goed artikel, wat er ook mooi bij aan zo sluiten is hoe het huidige financiële systeem zijn oorsprong vindt in de beide wereld oorlogen.

 4. Weer een pareltje Ratio. Dergelijke artikelen zouden gebundeld moeten worden, in een soort etalage. Voor een alternatief complementair geschiedenisboek.

  Tegelijkertijd is het lezen van dergelijke artikelen slecht voor je geestelijke gemoedstoestand. Het kwaad lijkt oppermachtig en tiert weliger dan ooit. Ik heb al moeite om de wereld te doorgronden, laat staan deze te bevrijden. Wat kan ik als individu doen?

 5. Ik geloof allang niet meer wat de geschiedenisboeken over alles zeggen. De winnaars bepalen de geschiedenis en elke overheid heeft zo zijn eigen propaganda. Ze vertellen allemaal hun eigen bullshit en helaas trappen heel veel mensen erin. Ik zal eerder geloven in complottheorieën dan de propaganda van de roverheid.

 6. Wat een onzin artikel. Jammer dat het op Vrijspreker staat. Het zit gewoon slecht in elkaar. Grote fouten in oorzaak en gevolg-logica. Grote fouten in goed en slecht-redenering. Een voorbeeld: omdat Stalin een grote slechterik is, hadden we beter Hitler zijn gang kunnen laten gaan. Of omdat de Engelsen de eerste waren met concentratiekampen, valt de Duitsers eigenlijk niets te verwijten. Of de atoombom had niet geworpen moeten worden, want de oorlog was al gewonnen. Ja, maar ten koste van hoeveel slachtoffers aan beide zijden. Hoewel ik wel wil erkennen, dat er vaak twee kanten aan een verhaal zitten, is dit echt buiten proporties.

  Hugo [9] reageerde op deze reactie.
  Ratio [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Plato [7]:

  U redeneert nogsteeds vanuit de leugens die ons decennialang door de strot zijn geduwd.

  Om erachter te komen wat er werkelijk gebeurd is zul je toch meerdere zijden van het verhaal moeten bestuderen om te weten wie de waarheid vertelt.

  Als je dat hebt gedaan mag je nog eens terugkomen..

 8. Beste Plato [7]: Je hebt volgens mij de inleiding niet goed gelezen. Je stelling “omdat de Engelsen de eerste waren met concentratiekampen, valt de Duitsers eigenlijk niets te verwijten” wijst daarop. Ik wil het zwart wit plaatje geschetst door de historici nuanceren. Dit doe ik niet door de zwarte tinten van de Duitsers te mitigeren maar te wijzen op het feit dat het wit van de geallieerden wel erg wit is geschilderd. De Duitse concentratie kampen worden als een ultiem kwaad in de geschiedenisboeken behandeld. Als men de inzet van concentratie kampen tegen een bevolkingsgroep als ultiem kwaad ziet, dan moet men denk ik ook vermelden dat dit geen Duitse uitvinding is. Dat feit wordt door de historici genegeerd. Ik doe dat niet en plaats dit in een kader en laat zien dat het ultieme kwaad niet alleen resideerde in Duitsland maar is uitgevonden door de Engelsen. Ik wijs er wel ter nuance op, dat de Duitsers dit beleidsinstrument op grotere schaal hebben ingezet. Het is dus vooral een kwestie van schaalgrootte. Maar het ultieme kwaad bestond al.

  En zo is de rest van het artikel ook opgezet. Te vaak worden daden van de Engelsen en Amerikanen verheerlijkt. Te vaak wordt ook een morele component aan de oorlog gegeven. Door mijn voorbeelden hoop ik duidelijk te maken dat de morele component van de geallieerden eerder propaganda was dan de echte reden. Zelfbeschikking van naties, de onafhankelijkheid van de Polen, dat zijn volgens mij makkelijk aan te tonen propaganda instrumenten geweest. De historici prikken dit niet door.

  De premisse dat dit een strijd is tussen goed en fout gaat niet op. De stelling “omdat Stalin een grote slechterik is, hadden we beter Hitler zijn gang kunnen laten gaan” gaat uit van de aanwezigheid van een morele component in de acties van de geallieerden. Die is er volgens mij niet geweest.

  Als je de grootste massamoordenaar steunt, wie is er dan moreel bezig? Als je zelf als koloniale macht massamoorden hebt gepleegd, en dus vuile handen hebt, hoe kan je dan claimen dat er een morele component zit achter de redenen dat je de oorlog begint. Ik, massamoordenaar A ben tegen massamoorden en steun dus massamoordenaar B in de strijd tegen massamoordenaar C. And, by the way, ik doe dit door massamoorden middels bombardementen op weerloze burgers in steden uit te voeren…..

  De echte geschiedschrijving accepteert dit soort kronkels, jij accepteert volgens mij dit soort kronkels, ik niet. En jij verwijt mij een beperkt inzicht in oorzaak gevolg relaties.

  Het verhaal van de atoombom op Japan is dat deze vermijdbaar was als men maar bij een overgave de positie van de keizer wenste veilig te stellen, zoek die linkjes zelf maar op. Het officiele verhaal dat dit gedaan werd om een amerikaanse invasie te voorkomen is achterhaald.

  R. Hartman [14] reageerde op deze reactie.

 9. ook nederland heeft geen heldenrol vervuld de toenmalige ambtenaren hebben royaal met de bezetter (duitsland) meegewerkt. Nederland heeft procentueel de meeste joden afgevoerd. Deze werden opgehaald door de Nederlandse politie, na de oorlog zijn deze agenten hier weinig of niet voor gestraft men heeft dit opgelost door dit soort figuren over te plaatsen.
  De NSB ers werden na de oorlog zwaar gestraft omdat deze samen gewerkt hadden met de bezetter, maar de ambtenaren niet.

  Hugo [12] reageerde op deze reactie.

 10. @willem [11]:

  Sterker nog, bijna heel Nederland werkte met de Duitsers mee op een paar communisten na die in het verzet zaten. Procentueel gezien leverde Nederland ook de meeste soldaten voor het oostfront in de strijd tegen het joods Communisme en haar goelags.

  Tevens stonden de jaren 30 in het teken van een enorme wereldwijde economische crisis als gevolg van het joods bankencartel en het stoicijns vasthouden aan de goudstandaard. De enigen met wie het economisch goed ging was de joodse bevolking die dicht bij de geldcreatie zaten en de internationale handel bestierden. Door goedkope import konden de Nederlanders niet concurreren en dat zette uiteraard kwaad bloed.

  Duitsland werkte het joodse bankencartel eruit, verliet de goudstandaard en de economie bloeide als nooit tevoren. Na de inval van Duitsland gebeurde hetzelfde in Nederland.

  Zie hier uw verklaring waarom de Nederlander geen poot uitstak toen de joodse bevolking werd vervolgd.

  Tegen het einde van de oorlog roofden de Duitsers de Nederlandse voedselvoorraden en pas toen werd de Nederlander anti Duits. (vanwege de lege maag).

  En na de oorlog zat elke Nederlander uiteraard in het verzet…:)

  Je kunt het Duitsland uit de jaren 20-30 goed vergelijken met de situatie in het huidige VS. De inwoners van de VS komen er nu langzaam achter wie de werkelijke macht heeft en hoe die macht vanachter de gordijnen opereert.

  Rob [27] reageerde op deze reactie.

 11. Goed artikel.

  Ziehier mijn beschouwingen.
  Na lectuur van Great Wars and Great Leaders van de aan het von Mises instituut gelieerde Joods-Amerikaanse historicus Ralph Raico, lijkt het erop dat het de Fransen en de Russen waren die WOI hebben uitgelokt.
  Toen zij bleken te verliezen kwamen de UK en US zich moeien en kozen daarbij de kant van de Fransen, die ze nochtans 100 jaar voordien samen met de Pruisen hadden bekampt (Waterloo). Met moraliteit had dit niets van doen, slechts met pragmatisme en eigenbelang.

  Tegen zo’n overmacht kon Duitsland niet op en dus verloren ze, wat resulteerde in het onder dwang moeten tekenen van het verdrag van Versailles waardoor het slachtoffer thans belachlijk zware “herstelbetalingen” zou moeten ophoesten jegens haar aggressors. Dit is zo redelijk als dat je veroordeeld zou worden om een inbreker de volgende 20 jaar maandelijks 1000 euro zou moeten betalen omdat je in een handgemeen hem een blauw oog en wat gekneusde ribben zou hebben bezorgd.
  Logisch dus dat de Duitsers dit niet konden blijven slikken en dat ze -na eerst ca. 20 jaar weer op krachten te zijn gekomen- hier komaf mee wilden maken. Eenzijdig dit verdrag zomaar opzeggen zou niet zonder slag of stoot geaccepteerd worden dus moet je voorafgaand wel eerst even je leger opnieuw opbouwen.

  WO II is in wezen niets anders dan de 2e fase van een conflict wat na een tijdelijk impasse van 20 jaar gewoon wordt voortgezet. Ook zonder Hitler als leider was het er vroeg of laat heus wel gekomen. Het is gewoon de voortzetting van WOI waar je de Fransen en de Russen de schuld van mag geven.

  Dat neemt neit weg dat oorlog veelal het slechtste in de mensen naar boven haalt en dat in WOII er onder de toevallige leider van dienst dingen zijn gebeurd jegens onschuldige burgerslachtoffers. Duitse joden zijn immers gewoon Duitsers en hadden vaak in WOI in het leger van de Kaiser voor hun land gevochten. Hitler’s holocaust is dan ook zonder enige twijfel een enorme schande die geen enkele rechtvaardiging kent. Het opsluiten en uitmoorden van een slager of tandarts (en diens vrouw en minderjarige kinderen!) op basis van zijn religieuze overtuiging, is gewoon onmenselijk.
  Laat er dus geen misverstand over bestaan: iemand die miljoenen burgerslachtoffers maakt o.b.v. etnische of religieuze discriminatie is een onmens van de allerlaagste soort, waar ik niet de minste sympathie kan voor opbrengen.

  Dat neemt evenwel niet weg dat WOII een voortzetting is van WOI en dat louter militair (tussen staten en hun legers) het niet meer dan normaal is dat een (tijdelijk) slachtoffer na wat op krachten gekomen te zijn, besluit verder te strijden in de hoop op een beter lot dan de status quo, zeker als hijzelf slachtoffer was van de aggressie van de (tussentijdse) overwinnaar.

  M.a.w. ik veroordeel de racistisch geinspireerde gruweldaden van het nazibewind maar voor het Duitse volk (minus de ca .10% nazi’s) heb ik alle sympathie: je kan hen WOI niet verwijten en fase 2 ervan evenmin, gezien zij niet om fase 1 gevraagd hadden.

  Verder klopt het dat concentratiekampen niet door de Duitsers werden uitgevonden en zelfs dat ze niet de eerste waren die deze Britse uitvinding copieerden (denk aan de gulag archipel in Rusland). Dat praat de Duitse gruweldaden weliswaar niet goed, maar werpt wel een ander licht op degenen die er steeds zo moreel verontwaardigd over doen (de pot verwijt de ketel).

  Tot slot deel ik Ratio’s inzicht dat er geen verschil is tussen Hitler’s rassenleer en de koloniale zienswijze van o.a. de Fransen en de Britten (maar ook Nederlanders, Belgen, Italianen, Spanjaarden en Portugezen!) die het maar normaal vonden dat een hoop bruine mensen wereldwijd als 2e rangs te beschouwen en te behandelen. Ik zou er zelfs willen aan toevoegen dat dit in wezen geldt voor elke oorlog. Immers kennelijk vindt de aanvallende partij, bv. Napoleon die de lage landen kwam bezetten, het normaal dat zijn geviseerde slachtoffer, na bezetting, moet zwoegen (via belastingafdrachten) voor het eigen volk. Kennelijk beschouwden de Fransen zelfs op het blanke continent niet iedereen als gelijkwaardig maar dichtten zij zichzelf de rol van heersers toe en was het in hun visie gerechtvaardigd om anderen hun bezittingen in te pikken en hen blijvend te exploiteren (m.n. belastinggeld uit NL wegzuigen richting F).
  Misschien is Hitler zo open geweest om zijn weerzinwekkende opvattingen over uebermenschen en untermenschen op schrift te stellen en ze expliciet via scholen te verspreiden maar impliciet ligt aan elke oorlog dezelfde gedachte ten grondslag: “wij vinden dat we meer rechten hebben dan dat andere volk: hun geld moeten ze aan ons afstaan, zij moeten onze bevelen opvolgen en voor ons zwoegen omdat wij vinden dat we zo superieur zijn dat we recht hebben op de vruchten van hun arbeid”. Zo behandel je misschien je lastdieren op de boerderij, maar zo behandel je geen mensen. Dus ook al zijn Fransen en Nederlanders beiden blank, de Fransen maakten zich impliciet schuldig aan dezelfde verderflijke mentaliteit.

  Overigens: teneinde te vermijden dat het beeld zou ontstaan dat ik specifiek iets tegen Fransen zou hebben, zij opgemerkt dat Nederlanders in Indonesie, Belgen in Congo, Spanjaarden in Latijns-Amerika, Britten en Portugezen zowat weredlwijd … allemaal in hetzelfde bedje ziek waren.
  Dat praat de nazi-gruwelen niet goed, maar toont wel aan dat de overige Europese volkeren slechts een bende huichelaars is met hun voortdurende selectieve verontwaardiging.

  Wat de Amerikanen betreft, verwijs ik opnieuw naar het eerder aangehaalde boek van Ralph Raico.

 12. @Ratio [10]: “Het verhaal van de atoombom op Japan is dat deze vermijdbaar was”

  Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog is dat deze vermijdbaar was. Als Woodrow Wilson zich niet met de Eerste had bemoeid (die dan dus ook geen wereldoorlog was geworden) was de basis voor de Tweede nooit gelegd.

  Het ergste is misschien nog wel dat Wilson zich niet met de Eerste had kunnen bemoeien als hij de monetaire macht niet aan de FED had overgedragen, en inkomstenbelasting ingesteld, omdat hij nooit het benodigde geld had kunnen lenen zonder de FED. Maar met deze onconstitutionele acties had hij zijn handen vrij voor zijn imperialistische megalomanie, om een schuld te creëren die vandaag de dag nog steeds niet is afgelost.

  ‘Democraat’ Wilson heeft de basis gelegd voor de vernietiging van het westen, met de centrale banken en de IB. En nog steeds zijn het de zogenaamde ‘Democraten’ die het meest wars zijn van democratie. Niet dat democratie zo geweldig is, maar als je het predikt dien je je er ook naar te gedragen.

  Hugo [15] reageerde op deze reactie.

 13. @R. Hartman [14]:

  All wars are bankers wars..

  Sommige Presidenten kun je omkopen, sommige moet je chanteren en weer anderen moet je een kogel door het hoofd jagen om het monopolie op geldcreatie in handen te houden.

  Alles draait om de creatie van een centrale bank die rente kan heffen over uit het niets verzonnen geld.

  Misschien een idee om onderstaande docu van 45 minuten op de voorpagina te plaatsen want dit is de oorzaak.

  http://www.youtube.com/watch?v=5hfEBupAeo4

  Libertariers die pleiten voor een goudstandaard zijn mede schuldig aan de wereldoorlogen.

  Goud moet in het bezit van het publiek zijn i.p.v de banken en overheden.

  R. Hartman [16] reageerde op deze reactie.

 14. @Hugo [15]: “Libertariers die pleiten voor een goudstandaard zijn mede schuldig aan de wereldoorlogen. ”
  Dat zult u toch echt even nader moeten toelichten. De wens om valuta op echte waarde gebaseerd te hebben staat geheel los van het misbruik dat staten en bankiers van die valuta maken. Het probleem is dat die valuta het enige erkende wettelijke betaalmiddel is, en niet op een vertrouwensvoorkeur van het publiek tot stand gekomen is.

  De koppeling moest de waarde ervan beschermen, maar overheden hebben dat aan hun laars gelapt. En dat gaat goed, totdat het mis gaat. Niet voor niets moesten Nederlandse guldens vervangen worden door nikkel, want de zilverwaarde oversteeg de muntwaarde.

  De goudstandaard is in 1971 door Nixon losgelaten om de oorlog in Vietnam te kunnen betalen met ongedekt papier. Het voert dus nogal ver om te stellen dat mensen die die standaard wilden handhaven ‘mede verantwoordelijk’ zijn voor oorlogen, die met die standaard niet gevoerd hadden kunnen worden.

  Hugo [17] reageerde op deze reactie.

 15. @R. Hartman [16]:

  Een goudstandaard kan nooit gehandhaafd worden, dat is het hele punt juist.

  Er moet altijd weer meer papiergeld gecreeerd worden vanwege de rente die word berekend over een lening in papiergeld.

  Als er niet meer geleend kan worden dan is er geen economische groei mogelijk want er zijn steeds grotere investeringen nodig om efficienter te produceren.

  Om de goudstandaard te garanderen moet er dus steeds meer goud in bezit komen van een land en dat leidt uiteindelijk tot een economische depressie en/of oorlog om het goud van de concurrent in bezit te krijgen.

  Een goudstandaard is in weze ook helemaal niet libertarisch. Vraag maar aan een libertarier met 100 goudstukken of hij zijn 100 goudstukken inwisselt voor digitaal geld als de overheid een goudstandaard afkondigd.

  Doet ie niet..

  R. Hartman [19] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [20] reageerde op deze reactie.

 16. Wat Ratio schrijft is nog maar het topje van de ijsberg. Als ik WW2 zou moeten samenvatten dan zou ik zeggen:

  WW2 = groepsverkrachting van Duitsland door Polen, UK, Frankrijk, USSR en USA.

  Voor de door Hollywood gehersenspoelde moderne linksche mens is dit natuurlijk vloeken in de kerk, maar toch was het zo.

  In 1871 kwam de Duitse eenwording tot stand in een Europa dat voor eeuwen was gedomineerd door Engeland en Frankrijk. Binnen 20 jaar was Duitsland Engeland en Frankrijk voorbij gestreefd op de internationale markten met zijn fameuze ‘made in Germany’. Dat vonden UK en F natuurlijk niet zo leuk en ze begonnen met het omcirkelen van Duitsland mbv Rusland. Mastermind was UK; Rusland werd de toegang tot de Dardanellen beloofd en Frankrijk zou de Duitse gebieden Elzas en Lotharingen krijgen. Het wachten was alleen nog op een gunstige gelegenheid, die kwam met de moord in Sarajewo. Duitsland heeft die oorlog nooit gewild, UK, F en Rusland dus wel. Duitsland heeft tijdens de oorlog voortdurend vredesvoorstellen gedaan vanuit een positie van kracht maar de geallieerden weigerden. Uiteindelijk lukte het Amerikaanse Joden om dat Balfour-dealtje te sluiten met de Britse regering: wij krijgen Palestina, dan zorgen wij dat we Amerika aan jullie kant krijgen. Dat gaf uiteindelijk de doorslag. De vrede werd uiteindelijk afgedwongen door een Britse voedselblokkade waarbij ca. 1 miljoen Duitsers de hongerdood vonden. Dit en niets anders gaf ene Adolf H. de aanzet tot het nadenken over kolonien in de Oekranie (Lebensraum) ten einde Duitsland in de toekomst in staat te stellen dergelijke blokkades te omzeilen en zelfvoorzienend te worden mbt voedsel. De ‘Vrede van Versailles’ was misdadig. Duitsland werd gekortwiekt, met het doel de economische potentie te verkleinen. Oostenrijk werd de Anschluss geweigerd, Silezie en Posen werden van Duitsland afgesneden, evenals Elzas, Lotharingen en de Saar. De Duitsers werden de depressie in gedreven en velen hadden weinig meer te eten dan hun behangpapier.

  De opkomst van Hitler had alles te maken met de wens van de Duitsers om a) te verhinderen dat Duitsland zou worden overgenomen door de communisten (met de Joden aan de leiding, net zoals in Rusland was gebeurd, met miljoenen doden als gevolg) en b) om Versailles terug te draaien en om Duitsland als normale Europese staat geaccepteerd te krijgen. De gebieden die bij Duitsland wilden horen moesten terug naar Duitsland, puur op basis van het door de geallieerden eveneens met de mond beleden principe van zelfbeschikking. Er was helemaal niets mis met de terugkeer van de Saar, Rhijnland, Memel, Sudetenland en dus ook Oostenrijk. In overweldigende meerderheid wilde de bevolking bij Duitsland horen. Uiteindelijk stond er nog een laatste item op de todo list van Hitler: de voor 97% Duitse stad Danzig. Werd tgv Versailles beheerd door de Volkerenbond, maar Polen had er zijn zinnen op gezet. Waarom? Omdat vooral Roosevelt-Amerika zat te vlassen op een oorlog in Europa, ten einde het continent een kopje kleiner te maken en zelf de dominante positie in te nemen die Europa mondiaal eeuwenlang had bezeten. Amerika is een schurkenstaat en is nooit iets anders geweest. Het truukje dat werd uitgehaald was door de Polen voor te spiegelen dat ze konden doen wat ze wilden; in geval van oorlog zouden de Amerikanen, Britten en Fransen altijd te hulp komen. Dat was een leugen, Polen werd gebruikt als nuttige idioot om de oorlog te starten. En Polen leed aan mateloze zelfoverschatting en had een gigantische agenda. In de 17e eeuw waren ze ooit de grootste staat in Europa geweest van Baltic tot Zwarte Zee en ze waren in 1939 weer uit op expansie. Dat wat de Polen in 1945 geflikt heeft: de complete ethnische zuivering van Oost-Pruisen dat zat er al aan te komen in 1939. Het Poolse leger was gemobiliseerd (in feite een oorlogshandeling) voordat de Duitsers het ook deden. Wat uiteindelijk de doorslag gaf voor de Duitsers was dat de situatie in Polen escaleerde en dat de vele Duitsers die tgv Versailles gedwongen waren om in Polen te leven, het leven onmogelijk werd gemaakt. Vele werden afgemaakt en toen de oorlog uitbrak waren er al zo’n 100.000 vluchtelingen aangekomen in Duitsland. Met de inval handelde Hitler uit zetdwang. Hij wist dat hij een risico liep maar liet zich door Stalin in de val lokken door in te gaan op het anbod van de Sovjets tot een niet-aanvalsverdrag. Hij hoopte hiermee een oorlogsverklaringen van Britten en Fransen te voorkomen. Dat was een foute inschatting want in werkelijkheid hadden Stalin, Churchill (niet Chamberlain) en Roosevelt al lang besloten dat Duitsland vernietigd moest worden. Duitsland had geen kind aan Polen en had geen ander doel om de situatie rond Danzig op te lossen, niet om Polen op te nemen als veroverd gebied (Duitsers keken een beetje neer op de Polen). Na beindiging van de Poolse veldtocht kwam Hitler met een al-omvattend vredesvoorstel, maar de geallieerden wilden maar een ding: Duitsland vernietigen. Uiteindelijk kwam Duitsland achter de snode plannen van UK, F en USSR: omsingeling en het opzetten van vier fronten. Voor een samenvatting zie dit:

  http://juliusmilaitis.blogspot.nl/2011/05/finland-in-eye-of-storm-erkki.html

  Nederland was overigens in het geheim al door de geallieerden overgehaald om de neutraliteit op te geven en dat was de reden waarom de Duitsers in Nederland binnenvielen. Het plan was

  1) Noord-front: Fransen en Britten vallen Noorwegen binnen (vanwegen de essentieele ijzererstaanvoer via Narvik), USSR in Finland en ze zouden samenkomen in Zweden.

  2) West-front: UK en F vallen het Roergebied binnen via Belgie en Nederland

  3) Oost-front: USSR valt vanuit de Oekraine Duitsland binnen

  4) Zuid-front: Britten vallen Griekenland binnen (vanwege oliebronnen in Ploesti, Roemenie) en Joegoslavie wordt opgestookt om de kant van de geallieerden te kiezen.

  Het gebeurde allemaal, maar de Duitsers wisten van de plannen. De Russen vielen inderdaad Finland binnen, maar de Duitsers dreigde de Russen te bombarderen en die sloten onder die druk snel vrede met de Finnen. Noorwegen: Britten, Fransen en Duitsers vielen dat land op dezelfde dag binnen. Na een maand vechten versloegen 8000 Duitsers 25000 Britten en Fransen.

  Over dat Zuid-front: er wordt altijd geleuterd over de inval van de Duitsers in Griekenland, alsog de Duitsers er ook maar een jota belang bij hadden om dat apeland binnen te vallen, maar er wordt nooit bijgezegd dat de Britten een maand eerder bij Thessaloniki waren binnengeval met als doel de essentieele oliebronnen van Ploesti te bedreigen. Dat gedonder in Zuid-Europa heeft de Duitsers drie essentieele maanden gekost waardoor ze Moskou niet konden bereiken voor de aanvan van de winter en het evil empire (Reagan) hadden kunnen ontbinden. Helaas.

  Met de inval van de USSR is het hetzelfde verhaal. Er wordt altijd geleuterd over de ‘vrede-lievende USSR’ die overvallen zou zijn, allemaal BS. Ten tijde van 22 juni 1941, de datum van de inval, was de complete USSR in status van mobilisatie, van Smolensk tot Wladiwostok. Stalin had de aanval op Europa gepland voor ca. 10 juli. De Duitse piloten die over Sovjet-gebied vlogen berichtten dat de wegen tussen Moskou en het westfront een grote file was van militair materieel op weg naar het westen. Voor de Duitsers was het prijsschieten en daarom maakten ze aanvankelijk zo’n enorme vooruitgang. Tot ze door de zeer zware winter werden gestopt, waarna het geleidelijk bergaf ging, niet in de laatste plaats vanwege wapenleveranties van de Amerikanen via Stalin-groupie Roosevelt. Het is uitsluitend aan de zelfopoffering van de Duitsers te danken geweest dat Nederland in 1941-1942 niet door de Soviets onder de voet is gelopen. Denk daar maar eens over na voordat je weer zeikgrapjes gaat maken over de ‘moffen’.

  Oh, en over die holocaust gaan we ook nog een babbeltje maken, nadat de VS in elkaar zijn gestort (gaat aanstonds gebeuren) en Putin zijn archieven heeft geopend. Ik weet al wat daar uit gaat komen.

  Scrutinizer [25] reageerde op deze reactie.

 17. @Hugo [17]: “Er moet altijd weer meer papiergeld gecreeerd worden vanwege de rente die word berekend over een lening in papiergeld. ”

  Dit argument ben ik vaker tegengekomen maar is volgens mij totaal ongeldig. Als ik iemand mijn auto verhuur wil ik een vergoeding voor slijtage etc. alsmede het feit dat ik niet over die auto heb kunnen beschikken zolang die verhuurd was. De huurder betaalt mij die huur uit geld dat hij heeft, en moet dus van iets anders afzien; geld kan maar één keer uitgegeven worden.

  Ik ik iemand (particulier of bank) mijn geld verhuur is de situatie niet anders. De vergoeding die ik wil hebben moet mij compenseren voor het risico dat ik het niet terugkrijg en voor het niet erover kunnen beschikken. Dat bij geld die vergoeding ‘rente’ heet en bij die auto ‘huur’ maakt geen verschil. In beide gevallen is er geen noodzaak om de huurkosten bij te drukken; die kunnen gewoon uit de beschikbare geldvoorraad betaald worden en betekenen niet anders dan dat dat geld niet ergens anders voor beschikbaar is.

  Wat u betoogt is valsemunterij pur sang: als ik een brood wil kopen ga ik er niet voor werken maar druk het gewoon even bij. Nu is dat wel wat de staat steeds doet, maar dat had zij dus niet gekund indien de koppeling niet was losgelaten. De staat is dan ook gewoon een valsemunter.

  Ook ontgaat me waarom er steeds meer goud zou moeten komen bij vasthouden aan de goudstandaard. Als er waarde gecreëerd wordt en de goudvoorraad niet stijgt wordt dus gewoon de waarde van de valuta, en daarmee de koopkracht ervan: deflatie. Ik ben beslist geen econoom, maar dat lijkt me de logische conclusie. U kunt meer kopen met minder geld: prijsdaling.

  Volgens uw bewering zou de economie in moeten storten als BitCoins als valuta geaccepteerd zouden worden: de voorraad BitCoins is in het algoritme beperkt, en bij het bereiken van het maximum aantal zal er nooit ook maar één BitCoin bij kunnen komen.

  Of een goudstandaard als ‘libertarisch’ aan te merken valt doe ik geen uitspraak over, maar het lijkt me heel wat libertarischer dan fiat-‘geld’.

  Overigens reageerde ik op uw bewering dat mensen die een goudstandaard verdedigen mede schuldig zijn aan wereldoorlogen. In plaats van in te gaan op mijn weerlegging verandert u van onderwerp. Dat is niet zuiver.

  Hugo [22] reageerde op deze reactie.

 18. @Hugo [17]: Mijn slotopmerking is mogelijk onterecht, zie ik:

  “Om de goudstandaard te garanderen moet er dus steeds meer goud in bezit komen van een land en dat leidt uiteindelijk tot een economische depressie en/of oorlog om het goud van de concurrent in bezit te krijgen.”

  Dit is waarschijnlijk de kern van uw reactie, die dus wel ingaat op mijn weerlegging. Mijn wedervraag in een vrije markt is waarom ik gedwongen zou zijn in de valuta van het land te investeren. Als het benodigde geld lokaal niet aanwezig is kan ik toch gewoon vreemd geld aantrekken? Waarom zou ik alleen geld mogen lenen van Nederlanders, en niet van Duitsers, Britten, Amerikanen of Chinezen?

  In Libertarië zijn zelfs helemaal geen natiestaten met lokale valuta, dus zou alle geld gedekt zijn door de wereldvoorraad goud, maar dit wordt wel erg theoretisch. Dus ik houd het maar even bij de vraag zoals ik die gesteld heb.

  Hugo [24] reageerde op deze reactie.

 19. Mijn reactie op het artikel van Ratio?

  Buitengewoon scherp!

  Ben ik blij dat wij hier op dit forum geen Duits spreken omdat de Amerikanen/Canadezen ons bevrijd hebben?

  Ja dat ben ik.

  Maar aan de andere kant, zijn dingen in oorlogen zo simpel als een tegenstelling tussen de “Goeden” en de “Kwaden”? Dan stel ik de vraag: “Goeden en kwaden” in een oorlog is slechts propaganda om een oorlog te rechtvaardigen vanuit een propagandistisch standpunt. Willen wij als libertariers leven in een wereld waarin onze mening gestuurd wordt door propaganda?

  Dat stelt vragen. Ik denk dat je kan stellen dat de vraag om bevrijding van het Nazi regime destijds door brede lagen van de Nederlandse bevolking gesteld werd.

  Aan de andere kant, wat zou de vraag geweest zijn vanuit de Iraakse bevolking die ervoor gezorgd heeft dat ze in een grotere teringzooi terecht zijn gekomen dan Saddam ze kon aandoen?

 20. @R. Hartman [19]:

  Ik denk dat u dan niet begrijpt wat een goudstandaard inhoud en waarom deze misleiding is geintroduceerd.

  Goud is het echte geld al het andere is krediet.

  Goud kun je niet uitlenen omdat het risico te groot is dat je het niet terugkrijgt. De rente over goud kan niet meer dan 1, 5% zijn omdat er eenvoudigweg niet meer goud word gewonnen en dat is veel te weinig voor het risico.

  Goud is net als bitcoin deflationair. Het wordt gespaard maar niet uitgeleend en heeft dus een remmende werking op economische groei. Ga maar eens bitcoins lenen tegen 5% rente terwijl er 0% bitcoins per jaar bijkomen.

  Zonder lening is er geen economische groei mogelijk.

  Daarom is de bewust misleidende goudstandaard uitgevonden. Zogenaamd kan al het fiatgeld (papiergoud) omgewisseld worden voor echt goud.

  Zodra de bank of overheid het goud in bezit heeft genomen kan elk stukje goud meerdere malen uitgeleend worden.Dat gaat goed zolang de economie blijft groeien en de massa vertrouwen heeft dat ze haar papiergeld in kan wisselen voor echt goud. Echter de economie kan niet altijd blijven groeien. De massa krijgt argwaan en wil haar fiatgeld bij de bank inwisselen voor goud alleen blijkt er niet genoeg goud te zijn en hyperinflatie volgt.

  Onze overheid kan geen geld drukken. De overheid moet dat geld lenen en de rente betaald zij d.m.v. belastingopbrengsten.

  Goudstandaard en oorlogen?

  Bekijk de docu “all wars are bankerswars” nog maar een keer.

  Voorbeeldje:

  Hitler werd aan de macht geholpen door het bankencartel. Toen hij eenmaal de macht had schafte hij de goudstandaard af en betaalde geen rente meer aan het bankencartel.

  gevolg…

  Judea declares war on Germany 1933

  De rest is pure geschiedvervalsing

  Overigens ben ik niet tegen goud maar tegen een goudstandaard. Goud moet in het bezit zijn van de burger i.p.v. de bank. De burger moet niet sparen in euro’s maar sparen in goud. Zo blijven de euro’s rollen in de economie zonder dat de koopkracht van de burger gestolen wordt.

  Fiatgeld is een middel en geen doel.

  Het eurosysteem is het meest libertarische geldsysteem mogelijk en het verwonderd mij dat libertariers het niet eens door hebben. De libertarische beweging is vastgeroest in een monetair denken wat nooit heeft gewerkt en nooit zal werken.

 21. @Hugo [24]: “Zo lang u uw valuta’s om kunt wisselen voor goud op de vrije markt is deze valuta gedekt door goud.”

  Men kan ze op de wallen ook tegen wat anders inwisselen. Zullen we dan voortaan stellen dat de valuta “gedekt” is door wipbeurten?
  Of iets minder ordinair: de valuta is gedekt door reservewielen (erg nuttig!), hot dogs, balpennen of schoenen?

  Hugo [28] reageerde op deze reactie.

 22. @Scrutinizer [26]:

  U begrijpt het.. fiatvaluta’s worden gedekt door produkten en diensten in de werkelijke economie.

  Helaas zijn wipbeurten, hotdogs en reservewielen geen goed medium om waarde in op te slaan.

  Zolang China goud kan kopen met haar overschot aan dollars maakt China zich niet druk om de waarde van de dollar.

  Maar de plas fysiek goud droogt op… heel snel.

 23. @Rob [27]:

  De goudstandaard is altijd al bedrog geweest. Zodra goud werd ingewisseld voor papier in de late middeleeuwen is het fout gegaan.

  Toen men rente is gaan berekenen over papiergoud werd de gouddekking t.o.v. papiergoud steeds kleiner.

  Ongedekt fiatgeld is niet verkeerd, het smeert de economie en maakt lenen en investeren mogelijk. Je moet alleen niet sparen in fiatgeld.

  Fiatvaluta’s zijn anonieme schuldverklaringen. Je gaat toch geen schuldverklaringen sparen nu velen hun schulden niet meer kunnen betalen?

  Vrijdag [32] reageerde op deze reactie.

 24. @Scrutinizer [25]: Gaat ’tie. U zult wat moeten googelen vanwege het max. aantal toegestane links.

  De waarheid over de geallieerde samenzwering komt uit de Finse archieven, neergelegd in dit (helaas) finse boek:

  http://www.promerit.net/2013/08/finland-in-the-eye-of-the-storm/

  Hij geeft het totaal overzicht. De boeken die ik nu ga noemen (allemaal via amazon.com of .de te verkrijgen) gaan over detail aspecten:

  – Oostfront Barbarossa: “The Chief Culprit: Stalin’s Grand Design to Start World War II”
  De auteur is hier te beluisteren in de recente voordracht voor het Amerikaanse marine ministerie: google youtube “Who Started World War II? by Viktor Suvorov”

  – Het Duitse perspectief tav Barbarossa: Stefan Scheil “Die Eskalation des Zweiten Weltkriegs von 1940 bis zum Unternehmen Barbarossa 1941” (amazon.de)

  – Duitse perspectief tav het begin van de oorlog in 1939: Gerd Schultze-Rhonhof – “1939 – Der Krieg, der viele Väter hatte: Der lange Anlauf zum Zweiten Weltkrieg”

  Hier een zeer lange video van voordrachten van Schultze Rhonhof en Scheil (en Walter Post over Pearl Harbor): youtube “Der Zweite Weltkrieg – eine historische Revision”

  – Nav de oorlog in Noorwegen: Gerd Schultze-Rhonhof – “Hitler’s Pre-Emptive War: The Battle for Norway, 1940”

  – Over de beslissende Joodse rol bij het tot stand komen van WW2: Stefan Scheil “Churchill, Hitler und der Antisemitismus: Die deutsche Diktatur, ihre politischen Gegner und die europäische Krise der Jahre 1938/39” (amazon.de)

  Hugo [31] reageerde op deze reactie.
  Vrijdag [33] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.