Ratio-57-74x120De door de staat onderwezen historie behoeft maar al te vaak nuancering. Omdat ik moeite heb met de leugenstapeling die in de huidige maatschappij plaats vindt wil ik in dit artikel wat kanttekeningen plaatsen bij de standaard wijsheden over met name de tweede wereldoorlog. Zonder overigens de misdaden van de Duitsers goed te praten.

De toepassing van concentratie kampen om een heel volk te onderwerpen is een Engelse uitvinding die door Hitler is overgenomen. Iets dat helaas maar al te vaak genegeerd wordt. Natuurlijk is er een verschil tussen tienduizenden slachtoffers en miljoenen. Maar de twijfelachtige honneurs van het eerste gebruik van het beleidsinstrument van concentratiekampen in een conflict om een heel volk te breken moeten toch echt naar de Engelsen gaan.

http://www.youtube.com/watch?v=-TkjVrzoI-s

In de eerste wereldoorlog werd kwistig gebruik gemaakt van gifgas, de Duitsers hebben in de tweede wereldoorlog zelfs toen alles voor hun hopeloos was hiervan af gezien. De Amerikanen daarentegen hebben toen de overwinning bijna zeker was de atoombom geworpen. Wie is er verwerpelijk bezig geweest? (let op hetgeen niet verteld wordt in de video, de Japanse burgerdoden, en op de trots van Truman op de wetenschappelijke doorbraak)

De tweede wereldoorlog is een actie geweest waarin de heerschappij van de ene dictator en massamoordenaar, en etnische zuiveraar, Stalin, geconsolideerd werd ten koste van de andere, Hitler. Stalin lijkt wellicht mede dankzij de steun van de Engelsen en Amerikanen een iets succesvollere massamoordenaar te zijn dan Hitler maar krijgt toch in de competitie der massamoordenaars niet meer dan de zilveren medaille.

De casu belli, de aanval op Polen door de Duitsers, werd na de oorlog genegeerd. De aan het Engelse volk gecommuniceerde reden om de oorlog te beginnen was tijdens de besprekingen te Jalta niet langer relevant, Polen werd aan de andere agressor, Stalin, toegewezen. De reden van de oorlog was dus niet de situatie van het arme Poolse volk maar moet dus toch elders gezocht worden. De vierde verdeling van Polen resulteerde in een positief effect voor 1 van de agressors die met toestemming van de andere overwinnaars zich een groot deel van Polen mocht toe eigenen. En ook de regering mocht benoemen. Ondanks dat de aanval op Polen juist de casu belli was…..

Tijdens Jalta werd oorspronkelijk geeist dat in de door de Russen bezette gebieden vrije verkiezingen zouden worden georganiseerd. Een nogal lompe houding van de Engelsen. Die bijvoorbeeld weigerden om in India verkiezingen over zelfbeschikking te laten houden. Hoezo meten met twee maten? Hoezo opkomen voor de vrijheid? Als de Engelsen oorlog voerden was dit niet om het zelfbeschikkingsrecht van volkeren, want als ze daarover wakker lagen dan hoefden ze alleen maar hun koloniale rijk te ontbinden. Net als de Duitsers hadden de Engelsen ook hun rassenleer die volkeren verdeelde in untermenschen (Afrikanen, Aziaten) die geen recht hadden op een eigen staat en volkeren die dat recht wel leken te hebben. Korte video met de drie man die de wereld verdeelden:

http://www.youtube.com/watch?v=L6LHHMcjoA4

Het bombarderen van de Duitse steden was niet meer dan een zinloze oorlogsmisdaad die nauwelijks een militair of strategisch doel doende, het bombardement op Dresden was natuurlijk geheel fout. De bombardementen op de Japanse steden waarbij tienduizenden mensen per bombardement omkwamen waren ook zinloos, het was duidelijk dat de Japanners niet zouden buigen. Alleen al 1 bombardement op Tokyo kostte honderd duizend mensenlevens. De atoombommen waren evenzo niet noodzakelijk om de oorlog te beeindigen maar wel heel nuttig voor de Amerikaanse buitenlandse politiek.

Terwijl de Engelsen en de Fransen aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw druk bezig waren om primitievere volkeren die slechts met simpele geweren terug schoten ver van huis te onderwerpen deden de Duitsers iets dapperders. Zij probeerden de Europese koloniale machten te verslaan. Wat is er fouter, oorlog voeren tegen onderontwikkelde volkeren zoals de Fransen en de Engelsen, of strijd voeren als de Duitsers deden, tegen iemand die kon terugslaan?

Waarom is een Europees imperium vestigen verwerpelijker dan ver verwijderde volkeren in Afrika en Azie onderwerpen? Waarom zou zelfbeschikkingsrecht alleen voor Europese volken moeten gelden? Degene die de Duitse agressie verwerpelijker vindt dan de koloniale agressie die toen door de andere Europese machten werd uitgevoerd, is evenzo aanhanger van een rassenleer. De Jodenvervolging was tijdens de oorlog niet echt een argument maar is er na de oorlog bijgesleept om de oorlog te rechtvaardigen. Het aantal dodelijke slachtoffers van het kolonialisme is moeilijk in te schatten, alleen al in de Congo zouden in een twaalftal jaren rond 1900 tussen de drie en de tien miljoen doden zijn gevallen. Dit maakt kolonialisme tot een in potentie en soms ook in de praktijk zeer dodelijke ideologie. Waar de doden van het nazisme iedereen worden ingeprent, is de historie de geschiedenis van de Belgische koninklijke familie – en haar relatie met de Congo – een onderwerp dat mogelijk toch iets scherper in de geschiedenisboekjes kan worden vermeld.

De Amerikanen zijn geen willoos slachtoffer geweest van Japanse agressie maar stuurden daadwerkelijk aan op de tweede wereldoorlog en zijn als zodanig net zozeer agressie te verwijten.

De tweede wereldoorlog was in mijn ogen kort door de bocht gesteld niets anders dan het steunen van de ene agressor (Stalin) en het bestrijden van de andere agressor. Door weer een andere agressor namelijk Engeland. Welke eigenlijk een lafhartigere agressor was die concentratiekampen gebruikte tegen vrouwen en kinderen en zich specialiseerde in het aanvallen van onderontwikkelde landen. De tweede wereldoorlog wordt verteld als een strijd tussen goed en kwaad. Als men de heerschappij van de ene agressor erkent en hem half Europa geeft om de andere agressor te bestrijden en intussen met twee maten meet mbt het zelfbeschikkingsrecht van volkeren. Klopt de algemene conclusie dan? Waren de Engelsen niet net zo hard een agressor? Die hun internationale positie probeerden te verdedigen omdat ze beseften dat als de Duitsers Europa hadden de Engelse macht zou tanen? En is de rol van de Amerikanen in dit geheel ook niet abject? Ze steunden Stalin. Ze vonden de atoombom uit en gebruikten deze.

Afijn, volgens mij is de geschiedschrijving hier een stapeling van verzwegen feiten, halve waarheden en leugens. En zou de belangrijkste conclusie moeten zijn dat staten zonder uitzondering dodelijk zijn voor hun eigen ingezetenen en voor anderen. Een conclusie die het staatsonderwijs gemakshalve negeert.

51 REACTIES

 1. @Vrijdag [30]:

  Vanuit Duitsland ook hele goede historische bijdragen over de gang van zaken in die tijd.

  http://justice4germans.com/

  En vergeet niet de Britse historicus David Irving met pareltjes als:

  Hitlers War
  Churchill’s war
  Stalin’s war

  Gratis te downloaden omdat geen uitgeverij het aandurft deze meesterwerken te publiceren.

 2. @Hugo [29]: Inderdaad, de DM was ook fiatgeld maar functioneerde desalniettemin uitstekend. Waarom? Omdat er een onafhankelijke Bundesbank was met de opdracht de inflatie laag te houden en een Duitse overheid die geen imperiale doelstellingen nastreefde. Onder die condities kun je heel goed werken met papiergeld. Goud is waardeloos in het directe betalingsverkeer en is alleen interessant als een staat als de VS op hijgerige wijze probeert onmogelijke doelen te verwezenlijken, zoals een wereldimperium (NWO) op te zetten, of ‘minderheden’ op ideologische gronden, tegen alle vereisten van financieele degelijkheid in, aan een hypotheek te helpen die ze nooit zullen terug betalen, de werkelijke reden van het drama van 2008 (Fanny Mae en Mac) of nu de catastrofe van Obamacare, die in werkelijkheid een gigantische financieele overdracht is van de blanke middenklasse naar de (hoofdzakelijk) zwarte onderklasse. Dat krijg je dus als je kritiekloos massaimmigratie over je heen laat gaan.

 3. @Vrijdag [30]: Dank voor de bronnen. Ik vrees dat ik op korte termijn geen tijd zal hebben voor alles.
  Een artikel van Schultze-rohnhof over “Der Krieg, der viele Väter hatte” heb ik vorige maand nog gelezen. Was zeer verhelderend.

  Het probleem is dat ook als het plausibel klinkt, het voor een leek allemaal moeilijk verifieerbaar is.
  En het is niet omdat A (bv. het establishment) overduidelijk liegt, B dan zonder meer 100% gelijk heeft. Wellicht wijst B terecht op enkele leugens van A maar … voegt ie daar zelf nog enkele eigen leugens aan toe, waardoor ook zijn versie toch niet helemaal accuraat is. Het interesseert me enorm maar zolang men zelf geen toegang heeft tot alle archieven, moet men maar vertrouwen op wat deze of gene auteur beweert. Wellicht is ie zelf niet objectief wegens emoties t.a.v. het eigen land, cq. de eigen broodheer waarvan ie de afgelopen 30 jaar zijn salaris ontving. Dus een Duitse top-militair is enerzijds iemand die waarschijnlijk zelf de waarheid wel kent, maar het is maar de vraag of wat hij loopt te verkondigen daar wel volledig mee in overeenstemming is. Zoals gezegd: een aantal leugens van de tegenaprtij zal ie wel ontkrachten, maar voegt ie er zelf niets aan toe of dekt ie niet bepaalde onwelgevallige zaken (die we over Duitsland nog niet wisten) af?

  Nou goed, in wezen is het -louter militair- sowieso maar een detail aangezien WOII zoals ik eerder betoogde m.i. gewoon de 2e fase is van WOI en daaraan treft Duitsland m.i. geen schuld.
  Dus wat betreft het conflict tussen staten is al de rest maar een kwestie van tactiek.
  Enige wat men het toenmalige bewind echt kan verwijten zijn hun gruweldaden t.a.v. onschuldige burgers, gebaseerd op hun religie of etniciteit (denk, naast joden, m.n. aan zigeuners). Het is tenslotte niet omdat enkele Britse of Londense bankiers joods zijn dat het gerechtvaadigd zou zijn om elke joodse bakker of leerhandelaar (en diens vrouw en minderjarige kinderen) in een kamp op te sluiten en te vermoorden.
  Dat is zo belachelijk als zouden Vlamingen alle Walen willen ombrengen omdat Marc Dutroux ooit de Vlaamse meisjes Ann en Eefje heeft misbruikt. Dat rechtvaardigt m.i. wel vergelding tegen de dader (Dutroux) maar niet tegen ALLE Walen.
  Daarom, dat ik het nogal kort door de bocht vind wanneer mensen Hitlers racistisch geinspireerde gruweldaden proberen te vergoelijken door naar enkele malafide bankiers in New York te verwijzen. Daar heeft een joodse bakker in Dresden, die in WOI in het leger van Kaiser Wilhelm voor zijn vaderland vocht, nl. niets mee te maken.

  Vandaar dus dat ik zeer uitdrukkelijk het onderscheid maak tussen het louter militaire luik van wat zich toen afspeelde en het “sociale”. Voor het ene (gewoon voortstrijden na een rustpauze) kan ik begrip hebben, vooral gezien Duitsland hier het slachtoffer was van aggressoren die (tijdelijk) hadden gezegevierd in 1918. Maar voor het andere luik kan ik slechts mijn afschuw uiten.
  Dat concentratiekampen een Britse uitvinding zijn en eerder al onder een andere naam in Rusland gecopieerd werden, doet daat niets aan af. Het toont slechts aan dat -ook- anderen het deden maar rechtvaardigt geenszins dat de Duitsers het deden.
  “Ja maar hij deed het ook” vond ik zelfs in de kleuterschool al een merkwaardige “rechtvaardiging” voor wangedrag.

  Maar goed, ik val in herhaling. Want inhoudelijk had ik dit eerder reeds gepost, zij het in andere bewoordingen.

  In elk geval dus dank voor de bronvermelding.

  Vrijdag [35] reageerde op deze reactie.

 4. @Scrutinizer [34]: Als ik zeg dat WW2 de groepsverkrachting was van Duitsland door Polen, UK, Frankrijk, USSR en USA dan heb ik het uitsluitend over het politieke schaakspel dat op hoog niveau werd gespeeld, niet wat er op straat gebeurde of in de kampen, NADAT de teerling van de oorlog was geworpen. Overigens moet je je goed bedenken dat ons beeld van de ‘Nazi-gruwelen’ ons geheel en al werd aangeleverd door de geallieerden, dwz overwinnaars-justitie en dat telt natuurlijk niet. En ik denk, dat gezien de links waar je mee komt, je heel goed weet dat er ook andere meningen zijn over bv de holocaust dan de officieele. Maar goed, die discussie die raast voort op het internet en over een paar jaar dan gaan de archieven open, mogelijk zelfs eerder die van Putin. Voorproefje:

  http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/1.530857

  En als de Russische client state Iran de holocaust officieel ontkent, dan heb ik wel een vermoeden hoe Iran aan die informatie komt: uit Moskou. Putin, de Stormfront poster.lol

  Over de bevooroordeeldheid van die Duitse generaal-majoor Schultze-Rhonhof: we hebben nu dus dat redelijk neutrale Finse Mannerheim archief dat veel en veel verder gaat dan wat die brave Duitse meneer beweert. En op grond van eigen naspeuringen kom ik geleidelijk aan tot de conclusie dat de Finnen gelijk hebben. Zowel Amerika als USSR hadden wereldwijde expansieve plannen die na 1945 ook daadwerkelijk werden gerealiseerd. En om dat te bereiken moest Europa gebroken worden voordat ze elkaar naar de strot konden vliegen. Tussen 1492-1939 was de pikorde aldus:

  1. Europa
  2. Amerika
  3. Rusland

  Vanuit dit perpectief was de Roosevelt-Stalin alliantie, die de facto in 1933 tot stand kwam, door de diplomatiek erkenning van de crypto-communist Roosevelt van de communist Stalin, wat geen enkel fatsoenlijk Europees land in zijn hoofd haalde, volkomen logisch. Als #2 zich allieert met #3, dan kunnen ze samen #1 verslaan en beide een trapje hoger op de pikorde komen te staan. En aldus geschiedde, zonder een spoortje van toeval. En in Nuremberg werd de toekomst voorbereid door moreel patina te verlenen aan de overwinnaars, dwz aan zichzelf (het wij van WC-eend patroon).

  Over die joodse bakker in Dresden gesproken… er waren ook Nederlandse bakkers in Jakarta in 1948, maar die moesten allemaal naar huis… omdat het Nederlanders waren. Het is gewoon een onbestrijdbaar feit dat die vreselijke communistische beweging werd geleidt door Joden. De logica was: geen Joden, geen communisme, dus hup in de trein, naar de Oekraine ermee. Het is wat drastisch inderdaad, maar communisme is nog veel drastischer. In de geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar is er geen Europees land geweest die niet op een bepaald moment de Joden eruit heeft gegooid. Doe je dat niet dan nemen ze je land over en je eindigd in de Gulag/Fema kamp. Dat gebeurde in Rusland, is een feit sinds 1913 in Amerika en gebeurde bijna in Duitsland tussen 1918-1933. Dus ja, wat moet je met die lui? Erg gecompliceerd allemaal. Enfin, het ziet er naar uit dat in de komende jaren exact hetzelfde conflict op de spits gedreven gaat worden in Amerika. Ik zie maar twee mogelijkheden voor dat land: of de Constitutionalisten a la Ron Paul, Alex Jones, Jesse Ventura, PCR, etc. gaan winnen en het land gaat uit elkaar vallen OF het Joods gedomineerde establishment gaan winnen en de VS muteren in de volgende USSR. We gaan het allemaal meemaken vanaf een veilige afstand. Wij zijn dat stadium al voorbij.

 5. De toepassing van concentratie kampen om een heel volk te onderwerpen is een Engelse uitvinding die door Hitler is overgenomen. Iets dat helaas maar al te vaak genegeerd wordt.

  Trouwens, ook de Amerikanen hadden tijdens WW2 kampen om hun Japanners in op te bergen, die als twee druppels water leken op de Duitse kampen, zoals Dachau en Auschwitz:

  http://www.thetruthdenied.com/news/wp-content/uploads/2012/06/japanese-internment-camp-3.jpg

  Het verschil tussen Amerikaanse en Duitse concentratiekampen was natuurlijk dat Duitse vliegtuigen NIET bezig waren met het kort en klein slaan van de Amerikaanse infrastructuur, zodat de toestand in de Amerikaanse concentratiekampen tot aan het einde van de oorlog redelijk bleef, itt bv de situatie in Bergen-Belsen, waarvan de meest beruchtste foto’s in omloop kwamen, zonder dat er bij werd vermeldt dat die lijkenbergen vooral tot stand kwamen door de omstandigheden, gecreeerd door de geallieerden, die op als mikten wat bewoog, dwz in eerste instantie burgers.

 6. En wat denkt u van de actie van Merkel?

  Na de kranslegging in Dachau direct doorrijden naar Munchen om bier te drinken tijdens het oktoberfest.

  Een duidelijker statement kun je niet maken richting de zionisten.

 7. @pcrs [1]: de hoogste regeringskringen in Den Haag waren helemaal niet neutraal, maar hadden zich door Churchill laten inpalmen en hadden ingestemd met Brits-Franse plannen om via Nederland het industrieele hart van Duitsland aan te vallen, het Ruhrgebied.

  http://tegenlichters.wordpress.com/2012/04/13/vlucht-voor-volk-en-vaderland/

  Zoek met maar na in de officieele geschiedschrijving van Lou de Jong, dat compleet online staat, zelfs hij moet toegeven dat NL niet neutraal was.

  We moeten goed begrijpen dat GB en F D de oorlog verklaard hadden op 3 september 1939, maar dat de Duitsers geen zin hadden. Het waren GB en F die begonnen, eerst met die mislukte aktie in Noorwegen, in geheime coordinatie met Stalin, die begonnen was met zijn oorlog tegen Finland, met als geheime doel de omcirkeling van D vanuit Scandinavie. En toen dat mislukte dus het geplande westfront. Waarom dacht je dat er al Franse troepen waren in NL een paar uur na de Duitse inval? Er waren honderdduizenden Britse en Franse troepen gemobiliseerd in Frankrijk met maar een doel: een loopgravenoorlog a la WW1 vermijden en direct de Duitse ketsbare strategische punten aanvallen, dwz Narvik (ijzererts), Ploesti/Roemenie (Britse inval in Griekenland) en het Roergebied. Helaas moeten we NL ook toevoegen aan het lijstje van groepsverkrachters van Duitsland. Dat was de werkelijke reden van de Duitse inval: terugslaan voordat jij geslagen wordt.

 8. Als je de verslagen van het Neurenberg-tribunaal naleest dan zie je dat Goering werd ondervraagd over waarom Duitsland Nederland en Belgie binnenviel…

  http://avalon.law.yale.edu/imt/03-15-46.asp

  DR. STAHMER: What reasons were decisive for the invasion of Holland and Belgium?

  Goering: … At first, we had to determine whether the neutrality of Holland and Belgium would, under all circumstances, be assured in case of a conflict and a war in the West. In the beginning it seemed as if it would. Then information came that negotiations had taken place not only between Belgium and France but also between Holland and England. There was an incident at Venlo, where a Dutch officer of the general staff had been caught on German territory, and I believe another one was shot by the frontier post during this occurrence, which made it clear that this neutrality could not be maintained under certain conditions and under increased pressure from the enemy side…. It was the opinion of the Fuehrer that the incapability of these countries to maintain their neutrality in the face of increased French and British pressure would in consequence expose to extreme danger the Ruhr area, which was particularly vital to us. How justified this opinion was can also be seen from reports in which the British chief of government suggested, and had also fully explained by the experts in the Military Council, how best the Ruhr Valley could be attacked by low-flying British aircraft, which would approach over Belgium and then, at the last moment, in a short flight from Belgium could attack the Ruhr Valley and destroy the most important industries there.

  De Duitse inval in Nederland had niets te maken met ‘Lebensraum’ of de wens een ‘Groot-Germaans Rijk’ te vestigen, maar alles met een preemptive strike tegen een aanval die er aan stond te komen. De Britten en de Fransen hadden de bal afgetrapt in Noorwegen maar was door de Duitsers verijdeld. Het Roergebied was het volgende onderdeel van het strijdplan.

 9. Ik lees het artikel en de commentaren met rode oortjes. Een heel wereldbeeld stort in, terwijl ik met de Oostenrijkse school al wel gewend was aan het loslaten van zogenaamde zekerheden…

  Bovenstaande gaat over het verleden. Kunnen we hieruit iets leren over de toekomst? Wat zijn de partijen die nu met elkaar wedijveren, wie voelt zich bedreigd, waar gaan de klappen vallen? Zitten we hier in Europa goed of moeten we met z’n allen verhuizen naar Rusland, China of Afrika?

 10. Dit is ook nog een inzichtrijk document, dat het conventionele beeld van de geschiedenis op zijn kop zet. Hier is een brief van 11 mei 1941 van de opperbevelhebber Keitel aan de minister van Buitenlandse zaken Ribbentrop, waarin hij zijn bezorgdheid uit over de troepenopbouw van de Soviets aan de oostgrens, 6 weken voor de Duitsers besluiten tot een alles of niets wanhoopsoffensief tegen de Sovjet-Unie. Uit niets blijkt dat de Duitsers bezig zijn met het voorbereiden van een lang-geplande aanval op de USSR, zoals de officiele geallieerde geschiedschrijving ons wil doen geloven. Op 10 mei 1941 doet Rudolf Hess nog een alles of niets poging om met de Britten tot een vergelijk te komen, in volle medeweting van de Hitler. Maar de Britten, Amerikanen en Sovjets zitten allang in een boot en handelen vanuit een positie van kracht, met maar een doel: de vernietiging van Duitsland en opdeling van Europa. Uiteindelijk beseffen de Duitsers dat ze in de val zitten met de Britten (en spoedig de Amerikanen) in het Westen die geen vrede willen en de Sovjets die bezig zijn met het voorbereiden van een aanval. De enige uitweg voor de Duitsers is nog een wanhoopsoffensief om te proberen Moskou te bereiken en de USSR te ontbinden.

  Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht F. H. Qu., d. 11. Mai 1941
  WFST / Abt. L (I Op)
  Nr. 00 886/41 g.Kdos.
  Geheime Kommandosache
  An den Herrn Reichsminister des Aeußern

  Sehr verehrter Herr Reichsminister

  Das Oberkommando der Wehrmacht beobachtet seit Monaten mit ständig wachsender Besorgnis die Entwicklung, die der Aufmarsch russischer Streitkräfte entlang der deutschen Ostgrenze nimmt.

  Nach den hier vorliegenden Meldungen befänden sich bei Kriegsausbruch 1939 etwa 77 russische Schützen-Divisionen im europäischen Rußland, davon nur wenig mehr als die Hälfte im west-russischen Grenzraum. Nach Beendigung des Polenfeldzuges erhöhte sich diese Zahl auf 114. Wenn das Oberkommando der Wehrmacht damals eine gewisse Begründung dieser Maßnahmen in der allerdings fast kampflosen Besetzung Ost-Polens durch russische Truppen sah, so mußte es nach planmäßigem Abschluß dieser Operationen mit um so größerem Befremden ein noch weiteres Anwachsen dieser Zahl auf 121 feststellen.

  Seit Beginn dieses Jahres aber liefen fast täglich beim Oberkommando der Wehrmacht von allen Teilen der Grenze Meldungen ein, die in ihrer Gesamtauswertung das Bild einer umfassenden russischen Truppenkonzentration an der deutschen Ostgrenze ergaben. Unter rücksichtslosem Abtransport von Schützen, rnot.- und Pz.-Divisionen aus dem asiatischen Raum und Kaukasien — besonders nach dem russisch-japanischen Nichtangriffspakt — erhöhte sich die Zahl allein der festgestellten Schützen-Divisionen im europäischen Rußland am 1. 5. 1941 auf 143. Davon befanden sich 119 Divisionen im deutschrussischen Grenzraum.

  Bei den Pz.-Brigaden und Pz.-Divisionen ist diese wachsende Schwerpunktbildung noch erheblich ausgesprochener. Seit Jahresbeginn befinden sich fast sämtliche überhaupt festgestellten mot.- und Pz.-Einheiten in West-Rußland. Hinzu kommen weitere 20 Kav.-Divisionen und mehrere Fallschirm-Bataillone.

  Eine gleiche Entwicklung ist auch bei der russischen Luftwaffe zu erkennen. Mit der ständig zunehmenden Anhäufung leichter Fliegerverbände zur Unterstützung des Heeres läßt der rasche Fortgang des Ausbaues der Bodenorganisationen in Grenznähe die Vorbereitung weitreichender Bombenangriffe starker Kampffliegereinheiten in das Deutsche Reich hinein erkennen.

  Weiterhin weist das Oberkommando der Wehrmacht erneut auf die wiederholten Aeußerungen höherer sowjetrussischer Offiziere hin, die bei Planspielen und Truppenübungen offen von einer baldigen russischen Offensive sprachen.

  Das Oberkommando der Wehrmacht ist durch diese Tatsachen in Verbindung mit den dem Auswärtigen Amt laufend mitgeteilten Grenzverletzungen sowjetrussischer Flugzeuge und Soldaten zu der Ueberzeugung gekommen, daß dieses, einer Mobilmachung praktisch gleichkommende Ausmaß des russischen Aufmarsches an der deutschen Ostgrenze, nur noch als Vorbereitung für russische Offensivmaßnahmen größten Umfanges gedeutet werden kann. Die Gefahr eines bewaffneten Konfliktes rückt daher in bedrohliche Nähe.
  Der annähernd abgeschlossene Aufmarsch ihrer Wehrmacht ermöglicht der sowjetrussischen Staatsführung dabei die freie Wahl des Angriffsbeginns. Entsprechende deutsche Gegenmaßnahmen werden nunmehr unumgänglich.

  Heil Hitler!
  Ihr sehr ergebener
  gez. Keitel

  Hugo [42] reageerde op deze reactie.

 11. Uit het laatste boek van Viktor Suvorov, voormalige Russische spion, overloper en momenteel de meest populaire geschiedschrijver in Rusland:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Hans-Ulrich_Rudel

  “A division marching in columns was a great target for air force raids. The entire Red Army presented one great target. In his memoirs, the German pilot Hans—Ulrich Rudel described the beginning of the war against the Sovier Union. He flew a and Completed 2,430 battle missions.

  While flying over these numerous airbases and fortifications, We all had the same thought in our heads—how lucky we were to have struck first. It seemed that the Soviets were feverishly readying the groundwork for an attack against us… The highway [From] Smolensk [to] Moscow was the target of many raids; it was packed with huge amounts of Russian military equipment and supplies. Trucks and tanks were lined up one after another almost without any intervals, often in three parallel columns. If all this massive machinery had attacked us…. There were no difficulties in attacking so enticing a target. In a few clays, the entire road was transformed into piles of rubble.

  Rudel also mentioned the “Martin” bombers. Indeed, military supplies from the United States and Great Britain began to arrive in the Soviet Union long before June 22, 1941. ”

  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

  De simpele conclusie is dat als de Duitsers niet als eerste een klap hadden uitgedeeld, Nederland en de rest van Europa waarschijnlijk onder de voet was gelopen. In 1945 beschouwde Stalin zichzelf NIET als overwinnaar, omdat hij wist dat zijn Sovjet-model zich alleen dan wereldwijd liet opdringen als hij compleet Eurazie in zijn greep had en dat was dus mislukt, omdat het geringere kwaad, d.w.z. de Amerikanen, er in geslaagd waren zich tegen de wens van de Amerikaanse bevolking in, toch deel te nemen aan de oorlog, doordat ze de Japanners konden provoceren een aanval te laten uitvoeren tegen Pearl Harbor. Daardoor had Roosevelt zijn gewenste oorlog tegen Japan en dus Duitsland. Japan, met een economie 10 keer zo klein als die van de VS, interesseerde Roosevelt geen moer, het ging hem en zijn coterie van Wallstreet banksters alleen om Duitsland. Maar voor Duitsland werd het noodlottig dat Japan toetrad tot de Axis. Een week nadat dat een feit was, wees ene luitenant McCollum Roosevelt er fijntjes op dat er nu een prachtige manier was om officieel met Duitsland in oorlog te geraken:

  tinyurl . com/62rzo2

  Amerika was in het geniep al lang bezig met het provoceren van de Duitsers in de Atlantische oceaan, bv. door het beschieten en bombarderen van Duitse duikboten, en het leveren van zwaar oorlogsmaterieel aan Engeland (bv 50 destroyers), maar de Duitsers hadden genoeg op hun bordje en hapten niet toe. Amerika was officieel neutraal en leverde voor de volle 100% olie aan Japan. De truuk die de Amerikanen toepasten was om een olieboycot tegen Japan in te stellen gekoppeld aan onmogelijke eisen om die boycot weer ongedaan te krijgen: het opgeven van het volledige Japanse imperium in Azie. Roosevelt wist dat de Japanners hier niet op konden ingaan en kon ook voorspellen waar de Japanners zouden proberen om hun olie dan te halen: In Nederlands Oost-Indie. Tegen de waarschuwingen van zijn admiraliteit in beval Roosevelt dat een groot deel van de Amerikaane vloot in een zeer kwetsbare positie in Hawaii gestationeerd moest worden. Roosevelt wist dat de Japanners gedwongen zouden zijn om dit gevaar in de flank op weg naar Indonesie geneutraliseerd moest worden, omdat de Japanners wel wisten dat de Amerikanen niet zouden dulden dat hun olieboycot omzeild zou gaan worden. Roosevelt wist al uit geheime radio intercepts dat de aanval eraan zat te komen, maar weigerde maatregelen te nemen. Het ging met erom om het hysterische Amerikaanse publiek achter de oorlog te krijgen en dat lukte fantastisch. Admiraal Kimmel kreeg uiteindelijk de schuld (is onlangs posthuum gerehabiliteerd).

 12. Tegenwoordig beschouwen de meeste mensen klokkeluider Richard Snowdon als een held, omdat hij zijn prive-belang opofferde voor het grotere publieke belang dat de wereld weet waar de NSA mee bezig is.

  In 1940 was er ook zo’n moedige Amerikaan, genaamd Tyler Kent, die werkte op de Amerikaanse ambassade in als encrypter, voor de ambassadeur Joseph Kennedy, de vader van JFK. Het was zijn taak om berichten tussen de Amerikaanse en Britse regering te coderen/decoderen voordat/nadat ze werden getransporteerd via de trans-Atlantische kabel. Het meest interessante waren de berichten die Churchill en Roosevelt met elkaar uitwisselden, illegaal, want achter de rug van PM Chamberlain om. Tyler Kent had dus directe inzage in het spelletje dat gespeeld werd en wilde het Amerikaanse Congres waarschuwen dat president Roosevelt bezig was om Amerika in een oorlog te loodsen. Hij had inmiddels een dossier opgebouwd van 1500 pagina’s maar werd helaas op commando van Churchill door MI5 opgepakt en gedurende de hele oorlog in de gevangenis gegooid, uiteraard zonder protest van Roosevelt.

  In de jaren tachtig spoorde de BBC deze verarmde Tyler Kent op en vond het in een trailerpark en maakte dit fascinerende interview. Even door de marxistische spin van de duffe PC BBC interviewer heenprikken natuurlijk, fas.ci.ne.rend:

  http://www.youtube.com/watch?v=FfKdCH0D_Xw

 13. Hier een optreden van Viktor Suvorov voor de United States Naval Academy (dus niet een of andere extreem-rechtse club) onder de titel “Who Started WWII – Lecture by Victor Suvorov”:

  http://www.youtube.com/watch?v=uu5ZaGx0fO8

  Suvorov doet hier uit de doeken hoe Stalin Hitler in de val lokte met zijn niet-aanvalsverdrag.

  Suvorov bekijkt overigens WW2 vrijwel uitsluitend vanuit het perspectief van de Russisch-Duitse betrekkingen en heeft weinig oog voor het totaal-plaatje. Daarvoor moet je dus bij de Finse Mannerheim archieven zijn. Hier een samenvatting van hoofdstuk 10 van het boek van Errki Hautamaki, die inzage had in het archief van Mannerheim:

  tinyurl . com/cooaoho

  Het hoeft weinig betoog dat als dit op grote schaal naar buiten komt, het beeld van de geschiedenis grondig wordt gewijzigd, met enorme culturele en politieke consequenties. Uiteindelijk verwacht ik dat Putin zijn archieven gaat openen ten einde Duitsland te bevrijden van het opgelegde geschiedenisbeeld en om zo een Duits-Russische alliantie mogelijk te maken. En Amerika en Engeland gaan dus met de billen bloot.

  Maar goed, iedereen die de Amerikaanse internet underground volgt, Libertariers als Gary North, Infowars, Alex Jones, Jesse Ventura, Ron Paul, Antiwar, Paul Craig Roberts, Buchanan, etc., etc., weet dat de VS sowieso op instorten staan. Dus dat komt wel goed uit. Een oud tijdperk gaat worden afgesloten en een nieuw tijdperk staat in de steigers. De wereld van de 21ste eeuw zal wel een duopolie worden van Greater Europe (Europa + Rusland) en China.

 14. Nog even deze hoogst interessante link:

  http://gerard45.bloggertje.nl/note/14067/bijzonderheden-over-de-zogenaamde-nederlandse-neutraliteit.html

  Met name de persconferentie op 10 mei 1940 van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken met een rechtvaardiging voor de inval in Nederland en Belgie, waarin hij het heeft over ‘uitnodigingen van Engelse troepen naar Belgische en Nederlandse havens’ die enkele dagen eerder zouden zijn uitgegaan. Op 9 mei zou de Britise regering NL en B hebben gemeldt dat er een Britse invasie zat aan te komen.

  Helemaal onderaan de link staat een kranteartikel waarin prof. Lou de Jong toegeeft dat ‘Nederland helemaal niet zo neutraal was’, zonder in te gaan op de details.

  Feit is wel dat begin 1940 voorla Churchill was begonnen met het onder druk zetten van kleinere landen als Noorwegen, Nederland en Belgie om hun neutraliteitspolitiek op te geven. De Britten en Fransen hadden weliswaar (weer onder zware druk van de Amerikanen) de oorlog verklaart aan Duitsland toen die slaags raakte met Polen over het escalerende conflict van de Duitse stad Danzig, maar zagen enorm op om met zijn tweeen een loopgravenoorlog te beginnen tegen Duitsland a la WW1. Dit keer wilden ze het slimmer aanpakken en Duitsland raken op de meest gevoelige plekken: ijzererstaanvoer uit Narvik, het Roergebied via Nederland en Belgie, alsmede de enige ‘zekere’ aanvoer van olie voor Duitsland uit Ploesti-Roemenie.

  Nu is zo’n Duitse persconferentie natuurlijk geen bewijs, aan de andere kant had de Nederlandse regering er geen belang bij om toe te geven dat zij mogelijk de neutraliteit had geschonden.

  Indien er werkelijk overeenstemming over was tussen NL en GB dat Engelse troepen vrije doortocht konden verwachten, dan was dat voldoende rechtvaardiging voor D om NL binnen te vallen. Helemaal onwaarschijnlijk is dit niet. Uiteindelijk was het zo dat GB en F, D de oorlog hadden verklaard… waarna er niets gebeurde (‘Phoney War’ of ‘Sitzkrieg’). Dit konden GB en F natuurlijk niet ad infinitum op zich laten zitten. Op een gegeven moment hadden ze iets moeten doen ten einde gezichtsverlies te vermijden. Een aanval op het industrieele hart van D had dan voor de hand gelegen.

  Interessant trouwens dat er, afgezien van wat verbale bijval van Hugo, niemand is die commentaar heeft op bovenstaande informatie. Geen mening? Taboe? Geen overzicht? Geen kritiek? Geen verdediging van de status quo van de geschiedschrijving? No nothing. Zelfs een Godwin kan er niet vanaf.lol

  R. Hartman [47] reageerde op deze reactie.

 15. @R. Hartman [47]: Tsja, wat Mohamed is voor de moslims, is de holocaust voor de ‘verlichte westerse mens’. De holocaust is niets anders dan de nieuwe seculiere religie van de moderne mens. Ketterij wordt bestraft met gevangenis, U ontvangt geen 200 gulden. Vragen stellen verboden.

 16. Wat mij opvalt is dat de westerse pers blijft doorgaan met het volhouden van het oude officieele Nurnberg-verhaal, maar dat de gemiddelde internetter begint ‘over te lopen’. Het meest opvallend zijn daarbij de lezerscommentaren van met name Britse kranten:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2517253/Hugo-Jaeger-Hitlers-personal-photographer-captured-Third-Reich-Kodachrome.html#ixzz2mQpcFBWm

  De meest gewaardeerde commentaren zijn altijd diegene die vraagtekens zetten bij het officieele verhaal, alsof de Britten een schuldgevoel hebben over wat er is gebeurd in WW1 en WW2.

  In 2017 worden de Britten geacht hun oorlogsarchieven te openen en ik denk dat menigeen met angst en beven naar die dag uitziet. Als Putin slim is, dan opent hij zijn eigen archieven voor die datum om er nog wat politiek kapitaal uit te slaan, met name in een vergaande toenadering tot Duitsland.

  Nog even over die inval in Nederland… er zijn in dit geval minder documenten beschikbaar om de situatie te beoordelen. Maar er is ook het geval Noorwegen:

  http://gerard45.bloggertje.nl/note/15367/geallieerden-schonden-in-1940-als-eersten.html

  Bovenin die link staan Britse regeringsdocumenten die onweerlegbaar aantonen dat de Britten en Fransen uiterlijk al in januari 1940 bezig waren met het schenden van de Noorse neutraliteit. Het hele Noorse drama draaide om Narvik en de Zweedse aanvoer van ijzererts in de winter via het spoor, aangezien de Botnische Golf grotendeels dichtvriest, omdat het water daar vrijwel ‘zoet’ is en dus veel sneller bevriest dan bv de Noordzee (er zijn fotoos van ijsschotsen op het Nederlandse strand uit ik meen de jaren twintig). Een dag of zo voordat Duitsers, Britten en Fransen vrijwel gelijktijdig op dezelfde dag Noorwegen binnenvielen, waren de Britten begonnen met het leggen van mijnen voor de Noorse kust, zie video:

  http://www.youtube.com/watch?v=22I_Ma-nWqo

  hetgeen de reden was waarom de Duitsers Noorwegen binnenvielen: beschermen van de ijzeraanvoer nu het duidelijk was dat de Britten en Fransen de Noorse neutraliteit niet zouden respecteren. Dat speelde begin april 1940. Na een maand versloegen 8000 Duitsers 25000 Britten en Fransen in Noorwegen. Dat was dus een geallieerde mislukking en moesten de geallieerden, die de oorlog tegen de Duitsers begonnen waren, iets anders bedenken. Het is helemaal niet onredelijk om te veronderstellen dat het Roergebied het volgende doel zou zijn.

  R. Hartman [50] reageerde op deze reactie.

 17. @Vrijdag [49]: Uit de tekst bij het YouTube-filmpje: ” these sank 545 merchant ships of 591,143 tons gross and 217 assorted warships of 147,264 tons”
  Koopvaardijschepen zijn civiele schepen, en derhalve is er dus 2,5x zoveel civiel als militair materieel vernietigd. Aanvallen op burgerdoelen zijn als terrorisme te classificeren, maar dat zijn de bombardemente op Rotterdam, Hiroshima, Nagasaki en Dresden ook.

  Toevallig kwam ‘indoctrinatie’ op DDS aan de orde, n.a.v. het optreden van Yernaz bij P&W. Eén der DDS auteurs vond het maar onzin; de studenten indoctrineren zichzelf, volgens hem.

  Ik heb daar deze repliek geschreven, een repliek waarin ik ondermeer naar deze draad verwijs en die de auteur dwong uit zijn ivoren toren af te dalen (zie zijn reactie) om uit te leggen wat voor onzin ik wel schreef.

  Verderop heb ik dat nog maar eens weerlegd, maar er nauwelijks tegenop te argumenteren. Men zit onwrikbaar vast ‘in the box’.

Comments are closed.