EU_cartoon-gat in handOnder deze titel schrijft Carla Joosten een lezenswaardig artikel in Elsevierier van 2 november: “Ondanks de stilte er over gaat de verbouwing van het economisch bestuur in de eurozone gestaag door., Nieuwe overdracht van  soevereiniteit naar Brussl is aanstaande. ..

Het socialisme/communisme in de EU rukt op. En de Nederlanders laten het gebeuren.
Hoevelen weten alleen al dat er gewerkt wordt aan het verplicht opleggen van economisch beleid aan de ondergeschikte landen? En wat willen ze precies opleggen?

We weten alleen de Nederlandse VVD premier, Marx Rutte, daarover verklaard heeft dat “hij er principieel niet tegen” is.  Dat wil in gewoon Nederlands zeggen dat Brusselse machtwellustigen rustig door kunnen gaan en van “Nederland” geen weerstand te vrezen hebben.

Zijn er eigenlijk in Nederland nog veel mensen die eventueel bereid zijn om zich hiertegen te verzetten?
Zo ja, wat kunnen/willen/durven die dan te doen?
Hoe een begin te maken aan de Vrijheids-Revolutie? Zie:

Het begin van de NL Vrijheids-REVOLUTIE

4 REACTIES

 1. landje terug pikken . Nieuw vanuit Zeist :natuur kraakgroep, stuk grond in gebruik nemen en voor bereiden op een veldslag met de Militaire Eenheden. Aanmelden via twitter bij Herb dude.

 2. Für Herr ROMPUY
  für die übergabe des Niederländischen Wehrmacht.
  I. Die gesamte Wehrmacht der Niederlande gilt als Kriegsgefangen.
  Hierzu sind die nachstehenden Massnahmen unverzüglich durchzuführen:
  1.) Die Truppenteile des Heeres haben an den Stellen zu bleiben und zu halten, an denen sie sich zur Zeit befinden.
  Eine Liste aller Truppenteile und ihres derzeitigen Aufenthalts ist mir unverzüglich zu übergeben. Die Zahlen sind festzustellen, getrennt nach Generalen, Stabs-Offizieren, sonstigen Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften.
  Alle Waffen, Fahrzeuge und Pferde sind einheitsweise zusammenzustellen und listenmässig festzulegen. Die Waffen sind getrennt nach Arten (Gewehre, Maschinengewehre, Geschütze, Panzerabwehrkanonen usw.) festzustellen und niederzulegen.
  2.) Die Truppenteile des Liftwaffe haben zu ihren Flugplätzen zu verbleiben. Kein Flugzeug darf den Platz verlassen.
  Das Fliegerpersonal hat sich in seinen Unterkünften und Kasernen ohne Waffen aufz. Es ist listenmässig getrennt nach Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften zu erfassen.
  In gliecher Weise sind die Fluzeuge getrennt nach Arten auf den Flugplätzen zur übergabe bereitzustellen.
  Niederländische Flugzeugbesatzungen, die sich ausserhalb des Niederländischen Hoheitsgebietes befinden, sind nach den Niederlanden zurückzurufen und zu verpflichten, nicht mehr gegen Deutschland zu kämpfen.
  Flugzeuge, Waffen, Betreibsstoff, Werkstätten usw. sind unbeschädigt im derzeitigen Zustand zu übergeben.
  Die Verantwortung tragen wie beim Heer die betreffenden Kommandeure.
  3.) Die Kriegsfahrzeuge der Marine in den europäischen Territorialgewässern der Niederlande sind in den Häfen zu belassen, die Feuer sind zu löschen. Offiziere und Mannschaften bleiben auf ihren Schiffen bezw. werden in Kasernen untergebracht. Sie sind in gleicher Weise listenmässig wie beim Heer zu erfassen.
  Eine Liste der Schiffe und sonstige Fahrzeuge mit Standortangabe ist unverzüglich zu übergeben.
  4.) Die Festungen und kriegsmässigen Anlagen (Waffenarsenale, Munitionsdepots, Rüstungsfabriken usw.) sind unbeschädigt zu übergeben.
  Die Kommandanten, Befehlhaber und Verwalter verbleiben an Ort und Stelle und sind für die Unversehrtheit verantwortlich.

  5.) An die Verwaltungen der Städte und Gemeinden und an die Bevölkerung ist ein Befehl zu erlassen, dass jede feindselige Handlung gegen das deutsche Heer, seine Angehörigen und Einrichtungen zu unterbleiben hat und dass unbedingt Ruhe zu bewahren ist.
  Dabei ist zu betonen, dass Zuwiderhandlungen nach deutschen Gesetzen streng geahndet werden.
  6.) Die Niederländischen Offiziere behalten ihre Waffen, bleiben Vorgesetzte ihrer Mannschaften und sind für Ruhe und Ordnung ihrer Truppenteile verantwortlich.
  7.) Die deutschen Truppen werden das noch nicht von ihnen besetzte Gebiet der Niederlande besetzen. Die Besetzung ist von den Niederländischen Behörden in jeder Beziehung zu unterstützen.
  8.) Als Befehlshaber bestimme ich zunächst für das gesamte niederländischen Gebiet mit Ausnahme von Zeeland Generalleutnant Hansen, als Bezirks-Befehlshaber für Nordniederlande einschliesslich der Nordseeinseln bis zur Linie des Nord-Zee-Kanals (Amsterdam-IJmuiden): Generalmajor Feldt.
  Nach Süden anschliessend bis Strasse Utrecht – Leiden – Katwijk=amZee, Generalleutnant von Tiedemann.
  Abschliessend nach Süden bis zur Maas: Generalmajor Zichwolff.
  Für die Provinz Zeeland erfolgt später Befehl.
  Für die Besonderen Übergabeverhandlungen der Luftwaffe, den Generalmajor der Luftwaffe von Kotze.
  Für die Marine zunächst in Vertretung des von der Marineleitung zu bestimmenden Befehlshabers: Kapitän zur See Haim.
  Für die Verhandlungen über Versorgung der wehrmacht und Verwaltung des Landes bestimme ich Generalmajor Schlieper.
  9.) Die Niederländische Heeresleitung sorgt bis auf weiteres für die Versorgung ihrer Truppen in jeder Beziehung (Verpflegung, Betriebsstoff usw.)
  Rijsoord, den 15. Mai 1940
  gez. von Küchler gez. Winkelmann
  für die Richtigkeit der Abschrift
  Bongaard, Ltn.
  Quelle: BaMa RH 24-10/44

 3. Vertaling voor de patriotten

  Aan de heer Rompuy
  voor de overdracht van de Nederlandse krijgsmacht .
  I. Het hele leger van Nederland wordt beschouwd als krijgsgevangenen .
  Daartoe moeten de volgende maatregelen onmiddellijk worden uitgevoerd :
  1 ) De troepen van het leger hebben om te verblijven in plaatsen en te houden, waar ze zijn .
  Een lijst van alle eenheden en hun huidige verblijf is voor mij meteen geven . De nummers worden apart genoteerd voor generaals , stafofficieren , andere officieren , onderofficieren en manschappen .
  Alle wapens , voertuigen en paarden zijn als eenheid bij elkaar en een lijst van matig gedefinieerd . De armen worden gescheiden door het type ( geweren , machinegeweren , artillerie , anti – tank kanonnen , enz. ) te bepalen en vast te stellen .
  2 ) De troepen van de lift wapen op hun vliegvelden blijven . Geen vliegtuigen wordt toegestaan ​​om de plaats te verlaten .
  De piloot personeel heeft opgesomd in zijn kazerne accommodatie en zonder wapens . Het is relatief lijst afzonderlijk vast te leggen voor officieren , onderofficieren en manschappen .
  In gliecher , de Fluzeuge afzonderlijk worden verstrekt voor elke soort op de vliegvelden voor de overdracht .
  Nederlandse vliegtuigbemanningen die buiten het Nederlands grondgebied zijn om terug te bellen naar Nederland en geen gebruik te maken vechten tegen Duitsland .
  Vliegtuigen , wapens , Betreibsstoff , workshops , etc. zijn onbeschadigd te passeren in zijn huidige staat .
  De verantwoordelijkheid dragen als het leger , de betrokken commandanten .
  3 ) De oorlogsschepen van de marine in de Europese territoriale wateren van Nederland moeten worden achtergelaten in de havens , moet het vuur worden verwijderd . Officieren en bemanningen blijven op hun schepen BEZW . worden ondergebracht in barakken . Ze zijn relatief lijst op dezelfde manier als bij het ​​leger te vangen .
  Een lijst van schepen en andere voertuigen met locatie informatie moet onmiddellijk worden doorgegeven .
  4 ) De forten en oorlog reguliere materieel ( wapens arsenalen , munitiedepots , munitie fabrieken, enz. ) zijn onbeschadigd te passen.
  De commandant , commando algemene partner en manager blijven op hun plaats en zijn verantwoordelijk voor de integriteit .

  5 ) is om een ​​commando te geven aan de administraties van steden en dorpen en de bevolking , dat elke daad van vijandigheid tegen het Duitse leger , haar leden en instellingen moet worden vermeden en dat is belangrijk om kalm te blijven .
  Het moet worden benadrukt dat de naleving zal worden behandeld met een ernstig volgens de Duitse wetgeving .
  6 ) De Nederlandse officieren houden hun geweren , hun bemanningen en toezichthouders blijven verantwoordelijk voor de vrede en om hun troepen .
  7 ) De Duitse troepen bezetten het gebied dat niet door hen bezig in Nederland . De cast wordt ondersteund door Nederland autoriteiten in elk opzicht .
  8 ) Als een commandant bepaal ik eerst voor de hele regio in Nederland , met uitzondering van Zeeland luitenant Hansen , als een district commandant voor Noord-Nederland , met inbegrip van de Noordzee-eilanden aan de lijn van de Noord -Zee -kanaal ( Amsterdam – IJmuiden ) : Brigadier Feldt .
  Straat dan naar het zuiden naar Utrecht – Leiden – Katwijk = Amzee , luitenant-generaal von Tiedemann .
  Tenslotte , ten zuiden van de Maas : Brigadier Zich Wolff .
  Later voor de provincie Zeeland neemt bevel .
  Voor de bijzondere overdracht onderhandelingen , de luchtmacht , generaal-majoor van de luchtmacht van braaksel .
  Voor de marine , die het eerst moeten worden bepaald door de Naval Command Commandant : Kapitein Haim .
  Voor de onderhandelingen leveren de Wehrmacht en de administratie van het land waar ik bepalen Brigadier Schlieper .
  9 ) De Nederlandse legerleiding tot nader voorziet in de bevoorrading van hun troepen in elk opzicht ( voedsel, brandstof , enz. )
  Rijsoord , 15 mei 1940
  Gesigneerd : Gesigneerd door Kuchler Winkelmann
  de nauwkeurigheid van de kopie
  Bongerd , Ltn
  Bron : BaMa RH 24-10/44

Comments are closed.