Dog-ma cartoonIk wil even een kort stukje wijden aan het begrip dogma, en waarom het voor libertariers van belang is dat we dit begrijpen. Maar eerst even een quote uit het woordenboek:

Dogma leerstuk, vastomlijnd, aan geen beredenering meer onderworpen geloofsartikel.

 

Dogma hoeft niet per se een onderdeel te zijn van een religieus geloof. Het kan net zo goed een politieke ideologie zijn waar iemand op een gegeven moment gestopt is met het erover nadenken of gewoon een aantal ideeën die je mee hebt gekregen van school of die sociaal worden afgedwongen.

“Het is zo omdat het zo is, en als je iets anders vindt worden heel veel mensen boos op je.”

Je ziet het ook heel duidelijk in de politiek. Partijen zijn vaak niet meer dan de club van dogma X, en alle retoriek kan vliegen vermits ze maar op het juiste dogma uitkomen.

Vaak logica die volstrekt absurd is en een slechte verhouding met de realiteit demonstreert. Maar de conclusie is juist, dus zal het wel kloppen? Nee.

Geen politiek probleem

Helaas is het bezit van een dogma (eigenlijk, dogma bezit jou!) geen specifiek politiek of religieus probleem. Het is een menselijke eigenschap. Het is, voor een mens, helaas niet mogelijk om elke situatie in het leven volledig door te beredeneren en vaak is het beter om even een conclusie “Van de plank” te trekken.

Het is wel vervelend om te constateren dat er erg veel mensen zijn die volledig op de automatische piloot draaien en zich redelijk snel aansluiten bij de mening van anderen als die maar enigszins aannemelijk klinkt voor hun eigen dogma’s.

Het verklaart echter wel waarom veel mensen zo makkelijk in de collectivistische nonsens trappen ondanks dat het duidelijk is dat er een aantal fouten in deze ideologie zitten. Maar het klinkt bekend in de oren en als je toch nergens over nadenkt is dat dus de makkelijkste weg.

Er blijft toch nog een dogma over?

Ik weet er wel een. Simpel. Eenvoudig. Komt alleen en neemt geen mensen mee die zichzelf als “leiders” beschouwen en die zichzelf belangrijker vinden dan de rest. Kost ook relatief weinig geld en tijd. En kent geen belasting.

Het Non Agressie Principe (NAP)

Oftewel, gij zult geen geweld tegen een ander initiëren. Simpel? Jazeker.
Maar is dit wel een dogma of is het gewoon de conclusie van iemand die met nuchtere logica tot dit punt komt?

9 REACTIES

 1. Brecht Arneart heeft hier interessante dingen over te zeggen. De structuur van produktie/verspreiding van ideeën. Omdat we onmogelijk overal specialist in kunnen zijn, verrtouwen we authoriteiten op bepaalde gebieden.
  Momenteel zijn er een hoop valse authoriteiten (bijv. op het gebied van de economie en moraliteit) Als mensen verkeerde ideeën van die authoriteiten plukken, dan komen ze uiteindelijk bedrogen uit en het is in het (korte termijn) voordeel van de valse authoriteit.

  In die zin vergelijkt Brecht het met de manier waarop de structuur van produktie wordt verstoord door lage rentes veroorzaakt door een centrale bank die geld drukt en hier obligaties van koopt. Er zijn verschillende stadia in produktie en de produktie die het meest leidt onder deze valse lage rente, zijn de industrieen die het meest kapitaalsintensief zijn (grote projecten als elektriciteitscentrales of enorme kantoorgebouwen). Dit omdat die dachten dat de lage rente betekende dat er enorm veel kapitaal beschikbaar was, terwijl er in werkelijkheid heel weinig kapitaal was. Ze plannen hun projecten dus te groot in en krijgen een tekort aan spullen aan het einde van het project, omdat er wel veel geld uit de centrale bank was gekomen, maar geen cement, olie, rubber, trucks, kranen, e.d. Terwijl de kleine zaakjes zonder veel kapitaal er het minst last van hebben. Volgens de Oostenrijkse economen ontstaat zo de boom bust cycle.

  De produktie/verspreiding van ideeën gaat op gelijke manier volgens Brecht. Filosofen, wetenschappers, academici, authoriteiten, media. Van het mijnen van ideeën tot de verspreiding. Valse ideeën leveren ook hier een boom bust cycle op als ze aan het licht komen. Industrieen die het meest gebouwd/vertrouwt hebben op de valse ideeën, zoals de economen/financieele wereld, krijgen de hardste klappen als blijkt dat het intellectuele kapitaal er niet was.
  http://www.academia.edu/4439893/2013-08-22_-_Release_Note_forthcoming_The_Intellectual_Business_Cycle._An_Austrian_Take_on_Cultural_Evolution

  arvr [6] reageerde op deze reactie.

 2. Beste Brecht Arnaert [4]: Er is een maandelijkse lezing bij de LP te Den Haag. Met Vrijspreker hebben we soms seminars. We nemen contact met u op, op het mailadres dat u heeft ingevuld bij deze reactie.

  ter info: mailadressen worden nooit verstrekt aan derden, u wordt via info@vrijspreker benaderd omdat u aangeeft dat u een lezing wil geven en dan moeten we u toch kunnen benaderen. Normaal gesproken nemen we geen contact op (muv de eenmalige actie waarin we onze reageerders per mail attendeerden op ons seminar)

 3. @pcrs [3]:
  Interessante vergelijking, maar gaat op een klein detail mank. Ondernemers zijn over het algemeen niet in staat om de bron van de prijssignalen te duiden. Dat is het welbekende kennisprobleem.

  De bron van ideeën (of ideologieën) is dat over het algemeen wel. Ook de resultaten zijn over het algemeen wel bekend of makkelijk te vinden, zeker in onze huidige informatiemaatschappij.

  Je zou vermoeden dat er, buiten de analogie van de ideeën van de Oostenrijkse School nog een andere factor is. Wat het is? Sociaal? Psychologisch? Onwetendheid?

 4. De moeder van de Waarheid
  Betere waarheden zouden te vinden zijn in de oude zowel gesproken als geschreven verhalen en mythen. De Sofisten weerlegden deze waarheden en verklaarden dat de aangenomen waarheid alleen een uitvloeisel was van overtuigingskracht en afspraak. Zij beweerden dat de waarheid zoals die in de aloude wetenschap gezien werd en de daarmee overeenstemmende normen en waarden geen voeling hadden met de werkelijke en zichtbare wereld. Elke kennis zou van mensen afkomstig zijn. Om het nog sterke uit te drukken, de mens creeert niet alleen zijn eigen waarheid maar creeert ook zichzelf. Sociaal Constructivisme avant la lettre.

 5. @Mijn naam is Kaas, ik zweet van niks [2]:
  Zeker. Stefan heeft zelfs een jijbuis video geplaatst waarin hij zijn hele boek opleest. Nadeel is dat de video best lang is. (paar uur).

  Maar de basis van zijn argument is best sterk. Hij stelt dat een moraliteit slechts waarde heeft als het altijd van toepassing is. En hij beredeneert moraliteit als een menselijke waarde. Een moraliteit zoals wij als vreedzame mensen met elkaar willen omgaan. En extrapoleert (trekt de vergelijking door) naar onze instituten (overheden, algemeen heersende opvattingen etc) in onze maatschappij.

  En komt tot de conclusie dat die instituten niet bepaald die moraliteit vertegenwoordigen, integendeel.

 6. Er is geen kracht of macht, die niet door onszelf is benoemd en of bedacht.

  Waar is dat gene, dat niet als onwaar, kan worden aangemerkt.
  En waar van onomstotelijk is vast gesteld, dat het juist is.
  Al het andere kan onwaar zijn.

  Er is niets op aarde, van geschrift of idee, dat niet door
  menselijk toedoen, hier aanwezig is.

  Er bestaan geen heilige plaatsen, beelden, en of ander zins.
  Alleen mensen, met heilige gedachten.

  Dit alles is een eigen (politiek) leven gaan leijden.
  En velen leven naar al deze richtlijnen, menende dat zij het juiste doen?

  En dat is ook zo, als zij er het:
  (non agresion principle) bij invoeren.

Comments are closed.