- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Het huis van Klokkenluiders

KlokDiverse kamerleden pleiten voor hervormingen omtrent klokkenluiders wetgeving, het zogenaamde ‘Huis van Klokkenluiders dient meer bescherming te bieden. Vorige week donderdag is het wetsvoorstel besproken in een Plenair debat. Klokkenluiders kunnen vermoeden van een misstand melden bij ‘het Huis’, die vervolgens de melding zal beoordelen op legitimiteit.

Via een verzoekschrift kan er een misstand gemeld worden bij ‘het Huis’, de
melder is hierbij verplicht om zijn of haar volledige naam en adres op te
geven. Allereerst zal worden beoordeeld of de persoon in kwestie wel
degelijk een klokkenluider is. Verzoeken kunnen o.a. op basis van
onvoldoende maatschappelijk belang, een rechterlijke uitspraak, of
onvoldoende bewijs worden afgewezen.

Indien een melding door het Huis gegrond word verklaard, zal er een
onderzoek worden gestart. De bevindingen zullen worden gepresenteerd in een
conceptueel beoordelingsrapport die naar beide partijen word gestuurd.
Zowel de melder als de instelling kunnen binnen een termijn van vier weken
commentaar leveren op het rapport, ‘het Huis’ zal indien dit vereist is het
rapport aanpassen.

Resultaten naar aanleiding van dit onderzoek gepresenteerd in het rapport
zullen overigens niet openbaar worden gemaakt. Volgens commissie
woordvoerder Ronald van Raak hebben daardoor alle partijen de mogelijkheid
om open te spreken. De commissie meldde tevens dat het rapport in de
rechtbank niet kan fungeren als bewijsmateriaal.

‘Het Huis’ zal niet alleen een beoordelende rol verwerven, klokkenluiders
kunnen er ook terecht voor advies met betrekking tot hun zaak. De commissie
is ook een voorstander van een ondersteunende functie middels een fonds die
financiële zekerheid bied, maar hier zal mogelijk van worden afgezien om de
kosten te drukken. Het Huis richt zich op arbeidsrechtelijke bescherming,
de volgende evaluatie zal hier meer duidelijkheid over scheppen.

Overigens zal ‘het Huis’ geen strafrechtelijk onderzoek verrichten, maar
met aanbevelingen komen. ‘Het doel van ‘het Huis’ is om mensen samen te
brengen, om gezamenlijk problemen op te lossen’ – aldus van Raak.
Volgens het wetsvoorstel behelst dit oordeel ‘geen vaststelling van
aansprakelijkheid in verband met een misstand, noch een vermoeden van
schuld aan enig strafbaar feit.’

Misstanden zullen dan ook in eerste instantie intern worden behandeld, zo
kan de instelling zelf stappen ondernemen en zal deze minder schade
ondervinden. ‘Ik kan heel moeilijk individuele zaken beoordelen, maar het
lijkt mij duidelijk als een klokkenluider naar ‘het Huis’ gaat, hij niet
meer hoeft te lekken naar de media.’ -Raak

De initiatiefnemers willen ‘het Huis’ samenbrengen bij de Nationale
Ombudsman; om dit te realiseren zullen de bevoegdheden van de ombudsman
worden verruimt. Het zal verder worden ingericht door de Tweede Kamer; deze
zal o.a. het hoofd van het Huis benoemen. Eventuele klachten over ‘het
Huis’ komen eveneens op de deurmat van de Nationale Ombudsman.

Of ‘het Huis’ daadwerkelijk klokkenluiders voldoende bijstaat valt te
betwijfelen, tot zover word alleen arbeidsrechtelijke bescherming
aangeboden voor een termijn van minstens 1 jaar. Het is nog onduidelijk of
klokkenluiders zonder dienstverband ook op steun van ‘het Huis’ kunnen
rekenen.

Met dank aan een anonieme inzender.