Is die Revolutie echt aan de gang?
Laat eens weten hoe positief/negatief je dit ziet.

HOWARD_PAUL-R_Intell-REVPaul “Believe me, the intellecyual Revolutionis going on, and that has to come first before you see the political changes.
That’s where I am very optimistic”.

9 REACTIES

 1. Intellectuele revolutie op welk gebied?
  Van de politiek heb ik geen hoge pet op.
  Maar van de gemiddelde Nederlander verwacht ik ook niet veel.
  Die gelooft nog te veel wat hem voorgekauwd wordt.

 2. Zodra de schellen van je ogen zijn gevallen en je inziet dat politiek niet de weg is, lijkt er geen weg terug. Eens een libertarier, altijd een libertarier. Wat dat betreft zijn we een langzaam maar gestaag groeiende groep. Eigenlijk zou het niet uit moeten maken met hoeveelmensen we zijn; laat ieder die zichzelf wil besturen dat lekker doen. Voordat dit mogelijk is zullen we eerst de geeigende politieke strijd aan moeten gaan. En daarbij geldt ook voor ons de macht van het getal. Een ouderwets “libertariers aller landen verenigt u”, de centrale macht afbreken en vervolgens gelijk weer terugkeren naar je eigen individuele zelf en je eigen en andermans vrijheid vieren. In voorgaande revoluties is het met name bij dat laatste nog wel eens mis gegaan… Hoe voorkomen we dat deze revolutie haar eigen kinderen opeet?

 3. Ik lees, zoals iedereen, op internet, dat er wel mensen zijn die inzien wat er gaande is. Maar he zijn er nog erg weinig in mijn beleving. Anders zouden er wel grote veranderingen in onze richting zijn. Die intellectuele revolutie is dus nog ver weg, maar wel gaande. Het is voor mij het verhaal van de 100 apen: als je 10.000 apen hebt en je leert er 10 iets, dan gaat de massa het pas ook doen als er 100 apen het hebben geleerd. Daar lijkt het wachten op, op de 100 apen en soms denk ik dat we nog niet eens op 10 zitten. Het is ook erg als je weet dat tussen die 10.000 apen er een stel zitten, die het leren tegenwerken en daar zeer succesvol in zijn. Het duurt nog wel even. Wellicht een generatie of wat. Alleen een grote alomvattende (economische) ramp, zou daar verandering in kunnen brengen. Dan zouden de tegenwerkende krachten, er niet meer zijn en kan het leerproces echt op gang komen.
  Het gaat iedereen goed, want inderdaad, eenmaal weten en er is geen weg meer terug!

 4. De massa is nog steeds overtuigd, dat de overheid hun kan redden. Ongeacht de berichtgeving over de wanprestaties en vaak domme geldkostende besluiten, blijft de gowene burger de overheid als een soort reddende engel zien.
  Iedere libertarier moet met mensen praten en kijken of er een ingang is om de boodschap over te brengen. Als partij is de 2e kamer wordt wel bekend, maar het is een giftige arena.
  Het overtuigen van mensen werkt beter, als zij zelfstandig en zelfredzaam worden, zal de overheid als macht het heel moeilijk krijgen.
  Voor argumenten en visie op het libertarisme lees, oa deze site, biflatie. Maar kijk uit dat je niet betweterig wordt, ga niet een maakbare samenleving plannen, maar zet de mensen aan het denken. Maak gebruik van de domheid van de overheid, gewoon lachen als het weer fout gaat. Werkt heel goed, ik weet het uit ervaring en leer met weerstand omgaan, want de overheid zit diep in hun hoofd.

 5. Ik zou het willen omschrijven als evolutie!

  Door onze, technologisch, verworven inzichten en nieuwe mogelijkheden, die ons leiden, naar een meer samenhangende
  wereld maatschappij.
  Zie ik verbeteringen in het samen gaan, van allerlei groepen.

  Ik zelf, ervaar dat als positief.

  Het is een begin, van onderling begrip en mede daardoor,
  meer verdraagzaamheid, door groepen mensen.
  Die steeds meer, op gelijkwaardige manier,
  met elkaar gaan samen werken.

  Dit is in ons aller belang!

  Het zal er toe leiden dat de ingezette globalisatie van de menselijke rassen, in hun eigen voordeel gaat uitwerken.
  In beter toegesneden leef omstandig heden, voor een ieder.
  De onderlinge verdeeldheid, door politiek en geloof, zal worden terug gedrongen.
  Bij het individu zal intellectueel besef toenemen.
  En mensen beter wapenen tegen gecentreerde
  machtsoverheersing.
  Wat hen weerhoudt, om achter de muziek aan te rennen als een kip zonder kop, zoals nu vaak het geval is.

  Echter het is nog niet zover.

  De tijd zal het leren!

 6. Revolutie is verandering door geweld.

  Evolutie, is verandering door omstandigheden,
  die mogelijkheden bieden, op het juiste moment.

 7. Het zou met de evolutie:

  Ook een geheel andere richting kunnen uitgaan.
  Zoals de zaken er nu voorstaan, zijn wij mensen als sporen van een schimmel, die de aarde overwoekeren.
  Alles wat wij kunnen bereiken, willen we aantasten en verteren.
  Als of de aarde, een in ontbinding verkerend lijk is!
  Onze Aarde is echter, een levend organisme, dat zich verdedigt.
  Door middel van, actie is reactie.
  De aarde krabt zich!
  De aarde schud zich!

  Er ontstaan veranderingen, die wij niet kunnen beheersen.
  Die zullen de schimmel terug dingen, tot een punt, waar uit,
  een nieuw evenwicht ontstaat.

  Binnen de evolutie geld maar een wet!
  Wat niet kan, is nog nooit gebeurt!

 8. De Amerikanen staan niet erg bekend om intellectualisme, dus je kunt wat sceptisch zijn over een komende intellectuele revolutie. Desalniettemin, ja er staat een revolutie aan te komen, of liever gezegd een collapse. Luister maar naar wat professor Laurence Kotlikoff heeft te zeggen over de toestand van de Amerikaanse financien:

  http://deepresource.wordpress.com/2013/11/18/the-end-of-the-us-wellfare-state/

  Dat is dus einde oefening voor Amerika als ‘benevolent global hegemon’. Het is nog even en dan gaat China ernst maken met het recent door henzelf aangekondigde ‘de-Amerikaniseren’ van de wereld, simpelweg door niet langer meer de dollar als betalingsmiddel te accepteren. Dat betekent het einde van wellfare en pensioenen in Amerika. En aangezien er 50+ miljoen op voedselbonnen leven gaat dat nog een aanzienlijk sociaal vuurwerk opleveren als de EBT betalingen stoppen. Op alle erven van de VS gaan bordjes verschijnen met de tekst: ‘you loot, we shoot’. En DIE revolutie gaat er werkelijk komen, met als gevolg dat diverse staten zich gaan afscheiden van het failliete Washington. Einde Pax Americana met enorme repercussies voor de geopolitieke verhoudingen in de rest van de wereld: China gaat Taiwan incorporeren, Iran en Turkije gaan het Midden-Oosten onder elkaar verdelen, met name KSA. En de economische verhoudingen zullen ongeveer zo komen te liggen:

  EU: 15T
  China: 5T
  Rusland: 2T
  US rompstaat: 6T
  (1T = 1 trillion euro)

  Europa wordt dus weer de baas, net zoals het was tussen 1492-1945

Comments are closed.