Noodgeval Als libertariër is het antwoord dat dit zeker kan, waarom niet, ja, en veel beter dan als de overheid daar tussen zit. Het is in ieder geval moreler, want het geld ervoor wordt dan in ieder geval niet gestolen van anderen (via gedwongen belastingen).

 

Maar is het ook reëel? Komt het geld ervoor ook ter beschikking? Geeft men dan ook ruimschoots en voldoende?

 

 

Een aantal jaren geleden werden deze vragen ook gesteld. Onder andere om te bewijzen dat in een libertarische samenleving, de hulp aan mensen in nood een succes zou zijn, is toen de officiële Stichting “LIFHAS”  (Libertarisch Fonds voor Hulp ActieS / Libertarian Foundation for Human ASsistance)

 

 Het fonds is niet vreselijk actief, maar probeert af en toe in speciale gevallen hulp te verlenen. Een succes uit het verleden was de herbouw van een 13-tal vissershuisjes in Shri Lanka na de TSUNAMI.

 

 Dat stimuleerde nu weer een paar libertariërs om Lifhas te vragen iets dergelijks te doen voor de Filipijnen. En dat is toen op gang gebracht.
Eerst is gezocht of er betrouwbare kanalen te vinden waren om iets dergelijks in de praktijk te brengen waarbij alles volkomen transparant moest kunnen verlopen. Dit verliep erg vlot doordat een manager van Hugo van Reijen, Richard Ternora die zelf een Filipino is. zich beschikbaar stelde.

 

 Richard heeft de kanalen gereed, heeft al foto’s gestuurd van huizen die ervoor in aanmerking komen.

 Maar nu de fondsen om de materialen te verkrijgen en te laten monteren.
Reeds voor ongeveer € 1500 kan een eenvoudig huisje weer herbouwd worden. (€ 2500, als er een harde vloer in komt)

 

 De donaties lopen nu nog helemaal niet.
De vraag komt al of we meer dan 1 huisje kunnen helpen.

 

In de reacties met anderen horen we erg veel ontwijkende reacties:
–Wat  de Vrijspreker wil, is toch maar een druppel op gloeiende plaat.
–Die paar huisjes maken niets uit, er moet veel meer gedaan worden,
–Verbeeld je maar niet dat ook daar geen strijkstokken zijn.
–Je kunt het geld beter besteden aan behoeftigen in Nederland
–Al die kleine goedwillende hulpen zouden alles in één pot moeten doen.
–Je kunt beter voedsel sturen.
–Heeft LIFHAS CBF-keur? (deel overheidsinstelling ( ** 1  )
–Is het mogelijk de info die onderaan het artikel wordt beloofd op een beknopte site te zetten? Paar foto’s erbij van de genoemde vissershuisjes, de blije geholpen bewoners, de lokale contactpersoon en een vlaggetje van Lifhas.  (<I>dat betekent dan minstens 1 à 2 huisjes minder!</i> )

 

 

Uiteraard konden we op al die (terechte) kritiek antwoorden, maar dat helpt nog niet om dit facet op te lossen voor de toekomstige libertarische maatschappij.

 

Is dit probleem niet op te lossen?

 

Dan krijgt het libertarisme een geweldige knauw en nieuwe achterstand.  Wat is er dan nog meer niet op te lossen?

 

 Een korte termijn oplossing is om meer vertrouwen te wekken dat die oplossing er gegarandeerd komt.
En dat betekent nu om van dit project een succes te maken waarmee we naar buiten kunnen komen.  Dus, stuur uw ideeën, en ook stort een bijdrage.

 

Als alle (veel)  lezers alleen maar € 10 of € 25 storten,  komen we heel ver en leggen we een basis voor dit probleem voor onze eigen libertarische toekomstige samenleving.

 

 ————— ———————————————
(**1)
Het Centraal Bureau Fondsenwerving ( CBF ) is lid van het International Committee on Fundraising Organizations (ICFO).

Zij zeggen zelf:
—- Is het CBF een overheidsinstelling?
Nee, het CBF is geen overheidsinstelling, maar een onafhankelijke stichting. Het bestuur bestaat uit: personen die op persoonlijke titel zijn benoemd (4 personen), vertegenwoordigers van de gemeenten in Nederland (3) en vertegenwoordigers vanuit de sector van de fondsenwerving voor het goede doel (2).

 

Hoe wordt het CBF gefinancierd?

De financiering van het CBF komt voor ongeveer 64% van de beoordeelde instellingen, 16% van het ministerie van Veiligheid en Justitie, 13,5% van de gemeenten en 6,5% uit overige inkomsten. Voor de gedetailleerde cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving.
Geplakt uit <http://www.cbf.nl/veel-gestelde-vragen/>

 

—————————————————————

 

Korte termijn oplossing (en daarna verder organiseren)

“Stort nu zoveel u kunt/wilt missen en wek anderen op om mee te doen.

 

Bankrekeningnummer 49.79.67.944 LIFHAS

(Libertarisch Fonds voor Hulpacties),

IBAN is NL95ABNA0497967944
BIC ABNANL2A

—————————— BITCOIN

Nieuw is dat u ook Bitcoins kunt storten.

 het bitcoin adres: 1Mss4JxvhY48MYodTHma3KYwAY4JxM4LHr

 

2 REACTIES

  1. Heel erg goed bezig. Het hoeft niet meteen miljoenen in te zamelen en dat dan opsturen naar de overheid van Filipijnen die uiteindelijk dat geld gaan verbrassen en verspillen. Het begint klein en dan weet je iig dat het geld naar de mensen toe gaat. Goed bezig.

  2. uhh niet kiezen om te helpen is bij voorbaat uitgesloten?

    Ik ken een Filipijnse dame, die is druk met het opzetten van een eigen initiatief. En eerlijk gezegd maakt dat voor mij het verschil. Ik ken haar, sterker nog, zij heeft bij mij veel krediet. Voor mij reden om via haar te helpen. En ja, in blind vertrouwen dat zij mijn geld/bijdrage naar beste vermogen gaat besteden.

    Anoniem helpen blijft voor mij een brug te ver. Maakt mij niet uit hoe mooi het ideaal, de noodzaak of what ever wordt geschilderd.

Comments are closed.