War is Peace, Freedom is Slavery, Barrosso and the EU are supporters of Freedom…….

Ein Kontinent, Ein Reich………

of

Net als de zwarte pieten discussie zullen we enkele liederen moeten aanpassen om ze EU proof te maken.

Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe, ben ik van Europese bloede…….
Een ambtenaar uit Brussel getrouwe, blijf ik tot in den insolventie
Een onderdaan der collectiviteit, ben ik gedwongen bekeerd,
De protocollen der ECB, heb ik altijd geeerd…..

Mijn geloof en mijn dromen
Zijt gij o ambtelijke heer
Moge uw koninkrijk komen,
Verlaet mij nimmer meer.
Dat ik toch mag betalen
Uw dienaar 24-zeven
mijn kinders toekomst weghalen
Is het doel mijner leven

of

Wien Neerlands bloed wordt:

Wien Europees bloed in d’aders vloeit
van xenofobische smetten vrij,
Wiens hart voor ambtenaar en eurocraat gloeit
Verheff’ de zang als wij:
Hij zett’ met ons, vereend van zin
vervuld van dromen
Het Europese feestlied in
Moge de dictatuur komen

De ambtenarij, op haar troon
Bezongen en vereerd
Houdt gunstig ook naar onze toon
Het heilig oor gekeerd:
Zij geeft het eerst, na ’t zalig koor
Dat de Europese lof bezingt
Het rond en hartig lied gehoor
De natie staat bedwingt

Dring’ luid, van uit ons feestgedruis
die beé uw hemel in:
Bewaar den ambtenaar, bewaar zijn huis
En ons, zijn huisgezin
Doe nog ons laatst, ons jongst gezang
Die eigen wens gestand: het Brusselse lang
En de vijanden der EU het gevang

Wien Neerlands bloed was:

Wien Neerlands bloed in d’ aders vloeit
Van vreemde smetten vrij
Wiens hart voor land en koning gloeit
Verheff’ de zang als wij:
Hij zett’ met ons, vereend van zin
Met onbeklemde borst
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst (2x)

De Godheid, op haar hemeltroon
Bezongen en vereerd
Houdt gunstig ook naar onze toon
Het heilig oor gekeerd:
Zij geeft het eerst, na ’t zalig koor
Dat hoger snaren spant
Het rond en hartig lied gehoor
Voor vorst en vaderland (2x)

Dring’ luid, van uit ons feestgedruis
die beé uw hemel in:
Bewaar de vorst, bewaar zijn huis
En ons, zijn huisgezin
Doe nog ons laatst, ons jongst gezang
Die eigen wens gestand:
Bewaar, o God! de koning lang
En ’t lieve vaderland

of

Zeeuws volkslied

Geen dierder plek voor ons op aard,
Geen oord ter wereld meer ons waard,
Dan, waar beschermd door dijk en duin,
Ons toelacht veld en bosch en tuin;
Waar steeds d’aloude Eendracht woont,
En welvaart ’s landsmans werk bekroont,
waar klinkt des Leeuwen forsche stem;
‘Ik worstel moedig en ontzwem!’
Het land, dat fier zijn zonen prijst,
En ons met trots de namen wijst,
Van Bestevaer en Joost de Moor,
Die blinken zullen d’eeuwen door;
Waarvan in de historieblaên,
De Evertsen en Bankert staan,
Dat immerhoog in eere houdt,
den onverschrokken Naerebout.
Gij, de EU, zijt ons eigen land,
Wij dulden hier juist een vreemde hand,
Die over ons regeeren zou,
Aan onze vrijheid zijn wij ontrouw.
Wij hebben slechts één enk’le keus:
‘De EU en niet ons land!’ da’s de leus!

of

Waar Maas en Schelde vloeien wordt:

Waar Maas en Schelde vloeien,
De Noordzee bruist en stormt,
Waar vrede en kunsten bloeien,
De vrijheid mannen vormt;
Waar velden, wouden, weiden,
Als gaarden rijk beplant,
De weelde en vreugde verspreiden
Daar is ons Vaderland.

Daar stijgen uit ’t verleden
De Keerl en de Klauwaart op:
Zij hebben stout gestreden,
Verplet der vreemden kop;
Hun goed, hun bloed, hun leven,
Met mildheid steeds verpand,
Om ons te kunnen geven
Het vrije Vaderland.

O Nederland! O Vrijheid!
Wij verraden het gevoel;
Wij verderven de blijheid:
Uw toekomst was ons doel!
Wij zullen, jonge schare,
Uw toekomst hebben verpand,
Met hand en tand bezwaren
Het heilig Vaderland.
De euro zal blijven bestaan
en uw welvaart zal vergaan
De kinderen mogen betalen
voor het ouderlijke falen

6 REACTIES

 1. VRESELIJK, volksverlakkerij.
  mogelijk een terugkeer naar zijn communistische beginfase in de politiek. Wikipedia:”Barroso’s political activity began in his late teens, during the Estado Novo regime in Portugal, before the Carnation Revolution of 25 April 1974.
  In his college days, he was one of the leaders of the underground Maoist MRPP (Reorganising Movement of the Proletariat Party, later PCTP/MRPP, Communist Party of the Portuguese Workers/Revolutionary Movement of the Portuguese Proletariat).

  Zoals al die draaiende politici geeft hij nooit een definitie van “Vrijheid”. Hij praat in “collectiviteiten”: De collectiviteit EU is “vrij” geworden van de collectiviteit Rusland.

  Maar persoonlijke Vrijheid is wel iets heel anders, namelijk voor ieder mens individuele NAP.
  De collectiviteit EU is na de val van de muur alleen maar machtiger en onderdrukkender geworden en wordt dat nog steeds erger.

 2. Beste Reinder [2]: klopt, maar het is 9 november (val Berlijnse muur 9 nov 1989) en daar wou ik iets mee doen. Omdat ik de indruk heb dat de muur eerder weer wordt opgetrokken en de rechten van de ambtenaren en de staat prevaleren boven die der burgers, en dat de term vrijheid gekaapt is, vond ik dit toch een passende film.

  Hoop dat je na deze uitleg de keuze voor dit filmpje begrijpt.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Berlijnse_Muur#Val_van_de_Muur_in_1989

  Reinder [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Reinder [2]:
  Voor mij was dit filmpje nieuw en duidelijk weer een bevestiging van mijn huidige mening over Barroso, EU en politici.

  Overigens wat doet het er toe of een film nieuw of oud is om een idee of gebeurtenis toe te lichten?

 4. @Ratio [3]:
  Ik snap het wel, en de val van de muur was zeker weten een zeer belangrijk moment in de recente geschiedenis van Europa. Ik had ook niet in de gaten dat het 9 november was. Desalniettemin vind ik dit filmpje een beetje nietszeggend. Vrijwel iedereen ziet de val van de muur als een positieve gebeurtenis. Iedereen zal deze gebeurtenis dus proberen binnen zijn eigen beeld van de wereld te plaatsen. De mensen binnen de EU zien hun project als een logisch gevolg van het nader tot een komen van de landen in Europa sinds de tweede wereldoorlog. De val van de muur past daar in dat geval natuurlijk perfect tussen. Het EU project houdt zich boven alles voor om eenwording en integratie te bewerkstelligen. En de Euro is er alleen gekomen omdat Duitsland hiermee akkoord is gegaan in ruil voor de herintegratie van West- en Oost Duitsland. Het past dus allemaal precies in hun ‘narrative’. Dit filmpje verbaasd mij dan ook helemaal niet en het is ook echt niet zo dat Barroso een soort revolutionair is met de intentie Europa naar de afgrond te leiden. Hij is gewoon zo’n typische machtsgeile politicus met min of meer goede bedoelingen (maar bovenal natuurlijk z’n zakken wil vullen) die de waarheid niet onder ogen wil zien. Hij kan en wil niet erkennen dat het Euro-project een totale mislukking is geworden; dat de spanningen tussen member states de laatste jaren alleen maar groter zijn geworden; dat het Europese volk zich tegen de EU keert; dat de wens om grote homogene machtsblokken te creëren een ouderwetse en gevaarlijke wens is; dat de toekomst juist licht in geconcentreerde kenniscentra en relaties gebaseerd op respect voor individuele vrijheid en onderlinge handelsbelangen. Ik erger mij ook kapot aan die Eurofiele circlejerk in Brussel waar een stel overbetaalde bureaucraten kennelijk de enige sleutel denken te bezitten tot Europees succes. Ik denk echter dat het beter is om mensen ervan te overtuigen dat het Europese project averechtse gevolgen heeft; dat eenwording geen politiek en economisch verantwoord streven is; en dat de verdere centralisatie van macht een onrechtmatige verplaatsing van macht is (wie geeft hun het recht de macht de wij hun gegeven hebben weg te geven aan een orgaan waar wij weinig tot geen controle over hebben?). Hoe dan ook, daar zou het over moeten gaan, vind ik. Niet over filmpjes die zogenaamd de ‘ware’ bedoelingen van zogenaamd bewust kwaadaardige mensen laten zien. Dat heeft geen zin, man. We willen allemaal hetzelfde en dat is een prettige leefomgeving, vrijheid, zo min mogelijk armoede, een doel in het leven, etc. Ik vind dat de toon van de conversatie iets anders kan. Ik wordt een beetje moe van links en rechts die elkaar overal op de wereld naar het leven staan. Libertariers zouden niet mee moeten doen aan het wij-zij denken, hoe moeilijk dat ook is.

  ratio [6] reageerde op deze reactie.

 5. Hi Reinder [5]: dank voor je toelichting. Zelf zie ik dit filmpje niet echt als een links-rechts denken maar meer een voorbeeld van een revolutie die gekaapt is door de eurocraten. Als ik een juich filmpje zou laten zien van de val van de muur dan zou ik die dimensie verwaarlozen.

  Ik ga wel mee met je betoog dat we het moeten hebben over de zaken die belangrijk zijn. We moeten het volgens mij meer hebben over vrijheid mbt scholing en ziekenzorg. Meer over de positieve aspecten. Maar daar kan iedereen aan meehelpen door bijvoorbeeld stukjes te schrijven of indien men de politieke richting verkiest, deelname aan de lokale LP. Zie bijvoorbeeld de artikelen over Leeuwarden.

Comments are closed.