VeranderenDe overheid wil minder  bureaucratie maar is niet in staat dat uit te voeren, en daarom zou het goed zijn een andere aanpak te realiseren. Er worden veel taken van de overheid overgeheveld naar Gemeenten. Dat is een uitstekende situatie, ware het niet dat er dan een ander beleid bij de Gemeenten gevoerd zou moeten worden.

De kwaliteit van Raadsleden zou moeten worden verbeterd.

Om dat te realiseren zouden Raadsleden goed betaald moeten worden en een volledige dagtaak moeten krijgen. Nu ontvangen Raadsleden van kleine Gemeenten  vaak het zelfde bedrag als wat politici aan kledingvergoeding ontvangen.
Om dat te veranderen zouden ze onafhankelijk van een politieke partij benoemd moeten worden, en slechts de belangen van de inwoners, bedrijven en Gemeente moeten behartigen.

In de huidige situatie is het zo dat een politieke partij mensen aanwijst welke op een verkiezingslijst komen te staan, en daardoor zijn ze afhankelijk van het partijbestuur. Laat de inwoners welke in staat zijn de belangen van de inwoners te behartigen zich melden, en laten de kiesgerechtigden daar een keuze uit maken.

Dan ontstaat er een andere Gemeenteraad die niet afhankelijk is van wat actiegroepen of politici willen, maar die aan belangen van de inwoners prioriteit kan geven.

In het bestaande systeem zijn burgerbelangen te veel ondergeschikt aan partij belang en kun je constateren dat zowel op landelijk als Europese niveau dit niet goed uit de verf komt. Het wordt tijd dat dit aangepast gaat worden.

De belangen van de inwoners worden nu door de vriendjespolitiek in partijen niet altijd meegewogen. En uiteraard kan de subsidie aan de politieke partijen vervallen, en kun je Gemeenteraadsleden beter betalen zodat de kwaliteit verbeterd wordt.

Ook kunnen taken van de Provincie elders ondergebracht worden en kan de Vereniging van Gemeenten het gezamenlijk beleid beter ondersteunen, waarbij de invloed van de burgers via de Raadsleden verbeterd kan worden.

Democratisch iets regelen, is dan beter voor de burgers, want ze krijgen dan meer invloed.

Uiteraard kunnen andere oplossingen beter zijn, maar dat hoor ik dan graag, en vergeet niet dat in veel Gemeenten geen Raadsleden aan te trekken zijn, maar men willekeurige gevraagde mensen op een verkiezingsllijs zet, die nimmer in de Gemeenteraad zitting willen nemen.

Ingezonden door Reiny

18 REACTIES

 1. Reiny, Hierin zitten een aantal goede ideeën, en dat de politiek “aangepast moet worden” is overduidelijk, maar ik zie een paar dingen nog niet:

  1.HOE zou dit gerealiseerd kunnen worden. Ben je voor een eventuele realisatie niet te veel afhankelijk van politici die dit niet willen?

  2. Waar komt het geld vandaan om die nieuwe raadsleden te betalen?

  3. Welke politici krijgen nu een kledingvergoeding? En hoeveel?
  Zijn er nog andere vergoedingen waar veel mensen niets van af weten?

  4.Het vervallen van subsidies aan politieke partijen en hun “bureaus” is een goed punt. Dit moet sowieso afgeschaft worden. Nu zo spoedig mogelijk mede omdat het immoreel is burgers belasting te laten betalen voor subsidies aan mensen waar ze het helemaal niet mee eens zijn.

  —Kun jij (of iemand) hier niet een project van maken om te trachten dit NU af te schaffen?
  Mogelijk in het kaden van de VrijheidsREVOLUTIE:
  Zie: http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/11/het-begin-van-de-vrijheids-revolutie/

 2. beste Reiny,

  hoe lang stuur je nu al stukjes naar VS? Lees je wel eens andere artikelen op VS? Zo ja dan zou je nu inmiddels toch wel moeten weten dat het systeem van heersers inherent immoreel en destructief is en dat democratie zeker geen panacee is, op welk niveau dan ook.

  zolang er mensen blijven maar blijven herkauwen (hetgeen ze op staatsscholen geleerd is) dat we een overheid nodig hebben, maar dat we het alleen maar ‘ anders moeten regelen’ blijven we problemen houden. Geweld (=overheid) heeft altijd precies het tegenovergestelde effect van het beoogde doel.

  reiny [7] reageerde op deze reactie.

 3. Even kort om over na te denken!!

  1.HOE zou dit gerealiseerd kunnen worden. Ben je voor een eventuele realisatie niet te
  veel afhankelijk van politici die dit niet willen?

  POLITIEK NEGEREN, NET ALS POLITICI ONS DOEN. Zorg dat als er gestemd gaat worden op deze groep opstandelingen, dat je een tegenpool bent van alle partijen die je gaat negeren. Begin in gemeenten een actie en ontevreden mensen steunen deze nieuwe ontwikkelingen gegarandeerd wel. Kijk naar PVV hoeveel mensen uit onvrede daar op stemmen, en hiermede hebben ze een alternatief.

  2. Waar komt het geld vandaan om die nieuwe raadsleden te betalen?

  Er kan een bestuurslaag vervallen en alle belastingen en heffingen moeten herzien worden. Geen privé belasting aanslagen meer, enkel inkomsten uit bedrijven zoals bijvoorbeeld btw enz. Alle subsidie laten vervallen. Brussel beperken in hun macht en minder bijdragen. Daar zitten veel bestuurders met een riant salaris en per vergadering ontvangen ze een extra vergoeding van 425 €.

  3. Welke politici krijgen nu een kledingvergoeding? En hoeveel?

  Kleding vergoeding voor Kamerleden is eenmalig per jaar plm. € 2000,– per persoon.

  Zijn er nog andere vergoedingen waar veel mensen niets van af weten? Deze zijn er gegarandeerd wel, maar heb ze niet bij de hand.

  4.Het vervallen van subsidies aan politieke partijen en hun “bureaus” is een goed punt. Dit moet sowieso afgeschaft worden. Nu zo spoedig mogelijk mede omdat het immoreel is burgers belasting te laten betalen voor subsidies aan mensen waar ze het helemaal niet mee eens zijn.

  —Kun jij (of iemand) hier niet een project van maken om te trachten dit NU af te schaffen?

  Op Gemeentelijk niveau heb ik al overleg met iemand , en om dat voor de volgende verkiezing te realiseren is nog maar de vraag. In ieder geval doen wij iets!! Al was het maar de mensen de ogen open maken en wakker schudden.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 4. Echte democratie is heel iets anders dan de huidige “democratie” zoals overeind gehouden wordt door de huidige broodpartijen. Die hebben er alle belang bij om hun aantal zetels hoog te houden want het is hun brood.
  Gemeenteraden zouden moeten bestaan uit mensen die niet aan enige politieke partij gebonden zijn. Beter voor het draagvlak!

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 5. @reiny [3]:

  Dit benadert de LP.
  Ben je dan niet eenvoudiger en beter af door als LP verder te gaan? Net als bvb in Leeuwarden.
  Je krijgt dan ook landelijke steun en bekendheid.
  En een redelijk uitgewerkt programma.
  Waarom het wiel opnieuw uitvinden?

  “Op Gemeentelijk niveau heb ik al overleg met iemand . . . ”
  Is die ook libertarier? Leest hij de Vrijspreker??

 6. @Mijn naam is Kaas, ik zweet van niks [2]: Zomaar een gedachte; Een land kan niet zonder een goed Bestuur en, één, twee partijen of één persoon aan het roer is ook geen optie.

  Uiteraard plaats ik mijn stukken op zoveel mogelijk plaatsen op internet. In principe kun je niets via de politiek bereiken, dat is een doorgestoken kaart met vriendjes die mooie banen willen bezetten.

  Hub Jongen [10] reageerde op deze reactie.
  Mijn naam is Kaas, ik zweet van niks [14] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [5]:
  Kies de kandidaat mens in wie je vertrouwen hebt en niet de broodkandidaat die er vooral zit om zijn partij aan de meerderheid te helpen en daarmee zijn inkomen veilig stelt.

  Kandidaten zouden partijloos moeten zijn; een raad van partijloze vertegenwoordigers die per onderwerp hun steun of afkeuring kunnen laten blijken. Geen afspraken vooraf; dat zou dichter bij de kiezer staan.

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.

 8. @reiny [7]:
  “In principe kun je niets via de politiek bereiken,. . .”

  Klopt, als je iets wilt, kom je altijd bij de zittende kliek terecht, en die willen geen verandering.
  Maar hoe dan wel?

 9. @Hub Jongen [9]:
  Hoe te realiseren is het probleem; daar is vermoedelijk een wetswijziging voor nodig en laat nou de broodpartijen daarover moeten stemmen. De uitslag laat zich raden.

  Je zou natuurlijk niet meer kunnen stemmen maar dan wordt er over jou beslist zonder enige inspraak.

  Ik kies er nu voor om mijn belangrijkste onderwerp te bepalen en op de grootste partij te stemmen die dat in haar programma heeft.
  Ik stem bijv. op 22 mei 2014 voor de EP verkiezingen op de PVV omdat die partij anti-EU is. Voor de rest heb ik niets met de PVV.
  Voor de gemeenteraad stem ik op de partij die het best bij mijn belang past; even wachten op de programma’s en vooral op het vertrouwen in de kandidaten.

 10. Er zijn Gemeenten waar Algemeen Belang of Gemeente Belangen mee doen. Het “beroemde” nadeel wat er vaak geroepen wordt is; Dan krijgen ze geen informatie van de Politieke Partijen in Den Haag. Terwijl bekend is dat Ambternaren, die niet mee mogen doen in de politiek, juist deze bestuurders adviseren dooradt deze geen kennis hebben genoeg hebben. Daarom wilde ik juist wel enkele Ambtenaren op Gemeentelijk niveao er wel bij betrekken. Deze groep heeft meer te vertellen als politici, als je ze er maar bij betrekt, Ze zijn vaak niet gehersenspoelt door een idealisten, maar wel monddood gemaakt ” in “de politiek. Dat is mijn gedachte achter mijn schrijven. Uiteraard kan ik er naast zitten, en dat zullen we dus met elkaar moeten ontdekken. Helaas weet ik ook niet alles en heb vaker ongelijk gehad. Heb ervaren hoe de politiek werkt door ooit raadslid te zijn geweest voor Algemeen Belang.

 11. herstel;Deze groep , ( de ambtenaren )heeft meer te vertellen dan politici,

 12. @reiny [7]:

  ten eerste: een land is een arbitrair (door mensen) bepaald stukje land. wat lijnen op een kaart. Een belastingboerderij.

  ten tweede: ik heb geen bestuur/heerschers nodig. Als jij mensen de macht wil geven over de inrichting van je leven, ga je gang, maar doe niet de foutieve aanname dat ik een heerscher/bestuur nodig heb.

  als laatste, denk nog eens na over wat het non agressie principe inhoudt. Dat komt ongetwijfeld de kwaliteit van je inzendingen ten goede.

  reiny [15] reageerde op deze reactie.

 13. @Mijn naam is Kaas, ik zweet van niks [14]: Het belangrijkste is dat je ergens mee moet beginnen om ook maar iets veranderd te krijgen, Als je een andere weg zoekt die in een keer alles zou veranderen, zoals jij wilt, dan zie ik geen enkele kans in. Via een politiek partij die je zelf opricht, dan zit je al weer aan het systeem vast!! Dat is de dictatuur van de democratie, waar het mogelijk is dat 51 % van de mensen alles kunnen bepalen, wat 49 % niet wil en monddood zijn gemaakt.
  Zo werkt Democratie!!! En daar wil ik niet aan meewerken !!

  Hub Jongen [16] reageerde op deze reactie.

 14. @Hub Jongen [16]: Hub , het programma van LP is in mijn ogen een van de beste oplossing en sluit goed aan bij mijn gedachten, daar kunnen wij het wel over eens. Mijn insteek gaat iets verder, de politiek niet meer accepteren !!! LP moet een politieke partij zijn, anders kun je niet meedoen met een verkiezing, en dat betekend dat je ongewild er toch mee te maken krijgt, want in de politiek heerst democratie, zoals ze dat zo mooi noemen. Met LP maak je meer kans om iets te bereiken dan wat ik voorstel. Maar gezien de mensen uit onvrede vaak op PVV stemmen bied mijn voorstel een leuk alternatief, en als je op gemeentelijk niveau dit waar kunt maken kan het succesvol zijn. Daarnaast moet je een verhaal naar de burgers uitdragen zoals wat je vind van EU!!
  ik zoek deze moeilijke weg, doordat ik het juist vind, maar wie ben ik?

 15. Een ander probleem, dat dit overschaduwt, is, dat gemeenten al lang niet meer ‘lokaal’ zijn, maar dat complete regio’s ondergebracht worden in één gemeente, zoals we onlangs weer hebben kunnen zien. Een gemeente heeft inmiddels gemiddeld zo’n 40.000 inwoners, hetgeen overeenkomt met een aardige stad. In zo’n geval kun je onmogelijk van ‘lokaal bestuur dicht bij de burger’ spreken. De inwoner van Stavoren of Makkum zal niet zo snel de burgemeester van “Súdwest-Fryslân” tegenkomen in zijn dorp, aangezien die in het 25 km verderop gelegen Sneek zetelt. Om gemeentebestuur tot een sterk en een het libertarisme naderend ideaal te maken, zal op zijn minst de centrale overheid niet moeten kunnen vaststellen, wat een gemeente is.

Comments are closed.