De overheid bepaalt door middel van centrale planning op geheel stalinistische wijze zowel inhoud van de curricula als de grootte van het aanbod.tasb

Beide soorten van inmenging veroorzaken veel schade. Wat betreft de inhoud is op een aantal vakgebieden sprake van ongewenste indoctrinatie en valse voorlichting. Er zijn op het vlak van de vaderlandse geschiedenis bij voorbeeld criminelen, die in de markt gezet worden als helden.

De schade van de overheidsbemoeienis beperkt zich helaas niet tot de inhoud van de curricula.
Ook de quantiteit van het door de overheid geregelde onderwijs kan sterk afwijken van de hoeveelheid die bij toepassing van vrijemarktprincipes beschikbaar zou zijn.

Zo heeft de overheid het bestaan, in het begin van de jaren negentig alle tandheelkundige faculteiten op anderhalf na te sluiten onder toezicht van een even indolent als onverschillig parlement, dat geen woord van kritiek uitte.

Het gevolg is, dat Nederland in europa over een van de laagste densiteiten van tandartsen beschikt, circa 50 per 100.000 inwoners.

De overheid kan zowel op het stuk van het onderwijs als de gezondheidszorg een belangrijke bijdrage leveren aan het nationaal welzijn.

Deze bijdrage kan geleverd worden door sluiting van de betreffende ministeries en het geheel terugtreden van de overheid uit de betreffende sectoren onder afschaffing van alle overheidsdiplomata. Slechter en gesovjetiseerder dan het nu gaat op deze gebieden kan het namelijk niet.

Hugo van Reijen

4 REACTIES

  1. Ja maar weet je wat nog beter is? Meer rap in het onderwijs. We moeten gewoon al rappend leren. Rap is goed. Rap spreekt de jeugd aan. Gewoon lekker hiphoppen op school man. Dat is wat de jeugd nodig heeft. Goed leren rappen. Dat is cultuur man.

  2. Opmerkelijk is, dat Nederlands recht als vak ontbreekt in het curriculum, terwijl iedereen vroeg of laat toch met het recht in aanraking komt. Als het onderwijs wil volhouden, dat het niet alleen voor de arbeidsmarkt opleidt, dan is recht toch bij uitstek het vak om dat te bewijzen. Mensen hebben nu totaal verkeerde ideeën over wat het Nederlands recht inhoudt.

    Toeternietoe [4] reageerde op deze reactie.

  3. @Vilseledd [3]: Dat heeft als reden dat ’the powers that be’ helemaal geen baat hebben bij ‘burgers’ die kennis hebben van het rechtssysteem, net dat als bij het vak ‘economie’ helemaal niet in wordt gegaan op wat een economie daadwerkelijk behelst, maar de gemiddelde middelbare scholier slechts hersenspoelt tot gewillig consument.

Comments are closed.