vox populi2Natuurlijk hangt dat af van wat je er onder verstaat. Het woord wordt tegenwoordig regelmatig gebruikt door politici. En klinkt het alsof ze er “iets negatiefs” mee bedoelen. Bij voorbeeld Kroes over Bolkesteijn. (Zie artikel van Albert Spits van 18 nov.:http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/11/spagaat/#comments  .Dan zullen er toch wel positieve kanten aan zijn. Ben hulp gaan zoeken bij de “Dikke van Dale”.

Populisme volgens “van Dale”:

1. Richting in de Franse literatuur omstreeks 1930, die belangstelling vroeg voor het leven van de lagere volksklassen en de beschrijving daarvan in zijn eigen stijl.

2. Politieke stroming die een sterke en directe band tussen leiders en volk voorstaat en die in praktijk de weg opent voor eenhoofdig, charismatisch leiderschap
waarbij overheidsbureaucratie en partijorganisatie buitenspel gezet worden.

 3. (pol.) Populaire, oppervlakkige, (enigszins) demagogische betoogtrant.

Wel, betekenis 1 heeft betrekking op literatuur, maar 2 en 3 hebben beide iets dubbelzinnigs.Zo is het vetgemaakte deel toch heel positief. Daar moet veel meer van komen. Het wijst naar eerlijkheid, openheid, transparantheid die heel vaak ontbreken bij politici.

Maar daar is weer een negatief  tintje aan toegevoegd zodat het lijkt op streven naar dictatuur (2) en of bedrog (3). Het is dus opletten elke keer dat het gebruikt wordt.

Zelf voel ik er altijd het goede positieve element van äansluitend, begrijpelijk, voor de populatie, het volk.

 

 

 

 

 

10 REACTIES

 1. Ook het woord populisme heeft een verandering van betekenis ondergaan. Het is nu geworden:

  Populisme Negatief label wat “politiek correcte” mensen geven aan ideeën die niet in hun straatje passen

  Het idee is dat als je een bepaald woord maar vaak genoeg in een negatieve context stelt dat het volk deze negatieve begripsvorming herkent zonder verdere uitleg en motivatie.

 2. Ooit eens ergens gelezen.
  Een populist is iemand die luistert naar het volk. Dat doe je namelijk als echte politicus niet! Een echte politicus suggereert alleen maar dat hij naar het volk luistert,en dan alleen als er verkiezingen in aantocht zijn.

 3. De wereld in het algemeen en de politiek in het bijzonder hangt van tegenstrijdigheden aan elkaar.

  Zo wordt een pleidooi voor belastingverlaging vaak als populisme betiteld… terwijl het overgrote deel van de bevolking helemaal geen belastingverlaging wil.

 4. Het wordt als negatief bestempeld omdat het de status quo bedrijgd.

 5. Volgens politici is een populist iemand die de gevestigde politieke orde onderuit wil halen met instemming van een groot deel van de burgers.
  Diezelfde politici hanteren zelf maar wat graag de “meerderheid” om hun zienswijze door te drukken.
  What’s the difference?

 6. Vraag me af of eerdere edities van hetzelfde woordenboek er dezelfde definities in vermeldden (inclusief de niet-vetgedrukte negatieve leden).
  Of is hier sprake van (overheidsgestuurde) taalmanipulatie?

 7. De enige populistische politicus die ik zou ondersteunen is diegene die daadwerkelijk en verifieerbaar overheidsmacht en inkomsten teruggeeft aan de bevolking. Helaas ben ik die nog nooit tegengekomen en ik vrees die ook nooit te zullen treffen.

Comments are closed.