zwaluwDe Leeuwarder courant van zaterdag 2 september 1922 meldt het volgende: Een Engels predikant verhaalt ’n aardig staaltje van rechtspleging bij de dieren. Onder ’t dak van zijn huis hadden ’n paar zwaluwen een nest gebouwd. dat juist klaar was, toen een musch het zeer ongegeneerd betrok, geheel en al voor zijn gemak inrichtte en den nauwen ingang met geduchte snavelpikken verdedigde.

De terecht verontwaardigde zwaluwen poogden eerst den onbeschaamde indringer door geschreeuw en levendige gebaren te betoogen dat hij in zijn onrecht was. Maar nadat ze gedurende een poos te vergeefs op de ontruiming van het nest hadden aangedrongen en de musch, die zich veilig waande, met groote kalmte op hen neerzag, vlogen ze eensklaps weg en beschreven al fluitend groote kringen in de lucht.

Op dat signaal kwamen uit de naburige nesten spoedig zeer vele zwaluwen aanvliegen. en bereidden een lynchrechtspleging voor die even afdoende als origineel was. Twee zwaluwen vatten post voor het nest en pikten op de musch in die zijn nest trachtte te verlaten. De andere zwaluwen metselden ondertuschen den ingang dicht.

Spoedig was de opening met leem en aarde zoo goed dichtgemetseld dat de brutale musch zeker in het door hem veroverde nest gestikt of den hongerdood gestorven zou zijn, als de predikant niet de kleine booswicht vergeven en uit zijn gevangenis bevrijd had. EINDE AANHALING.

zwal-ne

Tsja, en dan de mensen rechtspraak. Stel, je hebt een werf en komt door een zakelijk geschil in de problemen. Een drugstransport kan je bedrijf en levenswerk redden. Je wordt gesnapt en voor de invoer van genotsmiddelen mag je 7 of 8 jaar de cel in. Een slachtofferloze daad die resulteert in een zware en lange straf.

Hoe is het de kopschoppers uit Eindhoven eigenlijk vergaan? Een laffe poging tot doodslag resulteert in “straffen” van 6 maanden, 3 maanden en 2 maanden (de onvoorwaardelijke component van de straf). En vrijspraak. De straf valt mede zo laag uit vanwege de “media aandacht” en omdat men het slachtoffer excuses heeft aangeboden…..

Lage straffen voor geweldsdelicten zijn geen teken van beschaving maar bevestigen de abjecte verschuiving van waarden waarbij het slachtoffer genegeerd wordt. We hebben meer zwaluwen nodig bij de rechterlijke macht…..

********************************************************************

Met dank aan de anonieme inzender die ons middels info@vrijspreker.nl wees op het artikel in de Leeuwarder Courant. Attributie foto: Mike’s birds

25 REACTIES

 1. “De straf valt mede zo laag uit vanwege de “media aandacht” en omdat men het slachtoffer excuses heeft aangeboden…..”

  En dan schijnt excuses en hoger beroep ook nog samen te kunnen. Excuses horen niet thuis voor de rechter; biechten doet de dader maar bij de priester.

 2. Het is maar de vraag of de import van cocaïne werkelijk een slachtofferloze daad is. Natuurlijk is iedereen zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke middelen, maar om nou te zeggen dat (de import van) cocaïne geen slachtoffers kent is nogal naïef. De import is een schakel in een groter geheel en dat mag je niet los van elkaar zien.

  De vergelijking met het geweldsmisdrijf in Eindhoven gaat ook niet op. Het betrof daar immers minderjarige daders die in een opwelling, onder invloed van alcohol (hoezo zorgen drugs niet voor slachtoffers?), iemand mishandelden. Dat is een totaal andere context.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.
  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Patrick [2]:

  “. . de vraag of de import van cocaïne werkelijk een slachtofferloze daad is . . . .”

  Ik denk het wel. Het brengen van een zakje cocoïne van de ene kant van een denkbeeldige lijn naar de andere kant is geen agressie tegen een ander mens.

  als anderen er dan verkeerd gebruik van maken, moet je die daden op zich bekijken.

  Stel smokkel hamers van Aken naar Heerlen en verkoop die daar.
  Als dan Piet met zo’n hamer ergens gaat inbreken, wat is dan mijn “schuld” ??

  Patrick [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [3]:
  Ik betwijfel of je iedere daad helemaal los van de context kunt bekijken. Dan zou bijvoorbeeld de distributie van kinderporno geen enkel probleem zijn aangezien de distributie zelf geen slachtoffers kost.

  @Ratio [4]:
  De meerderjarige kon volgens de rechter geen mishandeling of poging tot doodslag worden verweten. De straf die hij kreeg kun je dus niet vergelijken met die van de anderen. Over de vraag of deze straffen te laag zijn kun je eeuwig discussiëren.

  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Ratio [4]:

  Iemand, die nu vrijkomt van twee maanden, zat begin september nog lekker in het zonnetje. Dat is echt helemaal niks. Voordat het slachtoffer eens kan beginnen aan de verwerking, zijn we al maanden verder en wanneer hij het ‘een plekje heeft gegeven’, jaren, zo niet: decennia.

 6. Beste Patrick [5]: Ik kan de rechtsspraak niet meer volgen, want deze meerderjarige heeft wel iemand geschopt maar niet mishandeld. Kan jij het nog wel volgen?

  Maar het gaat hier niet om deze ene zaak, het gaat om het feit dat de straffen voor geweld en doodslag te laag zijn. Je kan korter voor doodslag of dood door schuld zitten dan voor het slachtofferloze importeren van coke.

  neem anders de moord en doodslag lijst er eens bij, er staat soms de uiteindelijke veroordeling bij vermeld, en voor doodslag of dood door schuld is dit geregeld geringer dan 7 jaar:
  http://pasteurella.blogspot.nl/2010/11/moord-en-doodslaglijst-2010.html

  Patrick [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Pteranodon [8]:
  Wat een onzin, op die basis kan je alles wel gaan verbieden, een deel van de mensen is nou eenmaal gevoelig voor verslaving, waar ze verslaaft aan raken is onbelangrijk bijna alles is slecht voor je in bepaalde hoeveelheden, veruit de meeste problemen komen voort uit de hoge kosten en het in contact komen met politie, het tweede probleem creëert het eerste en is tevens de reden dat mensen die drugs willen gebruiken in contact komen met criminelen in plaats van de drogist om de hoek.

 8. @Pteranodon [8]: er bestaat niet zoiets als verslaving aan drugs. Men leze Drugs, de mythes en de leugens van Theodor Dalrymple. Bescherming is dus ook niet nodig. Daarbij functioneert deze ‘bescherming’ niet, drijft de prijs op, bevordert corruptie en tast burgerrechten aan.

 9. @8 “Wat betreft cocaïne is het nodig dat mensen tegen zichzelf beschermd worden omdat het zeer verslavend en als men er aan verslaafd raakt, de gevolgen ernstig zijn.”

  Waarom kauwen de inheemse Andesvolkeren dan al millennia cocabladeren tegen hoogteziekte zonder verslaafd te raken?

 10. @Ratio [7]:
  Ik kan de rechtspraak prima volgen. Schoppen en mishandelen zijn twee verschillende dingen. Als schoppen automatisch mishandelen betekent, dan moet je na iedere voetbalwedstrijd een hele hoop spelers arresteren omdat ze zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling.

  Maar hoezo zijn straffen te laag? Wat is te laag (of te hoog)?

  Ratio [14] reageerde op deze reactie.

 11. Hi Patrick [13]: Ghandi merkte ooit op dat als oog om oog zou gelden de mensheid al snel blind zou zijn. Zo negatief ben ik niet, ik denk dat oog om oog een redelijke maatstaf is.

  Stel, je maakt iemand blind en je hebt binnen de NL opsporingspercentages van misdaden 5 procent kans om gesnapt te worden, is het op jouw beurt blind gemaakt worden niet meer dan terecht? Er zijn 19 anderen die mensen blind maken (of invalide trappen of vul maar in) en die lopen nog vrij rond. En worden niet gepakt en leven rustig verder. De misdaden worden niet bestraft. Jij wordt gesnapt en denkt er met een paar maanden cel vanaf te komen? Is dat recht? Of is dat krom?

  Als je 100 euro van iemand steelt, is het dan terecht dat je 5 euro boete moet voldoen? Neen, Neen, Neen. Je moet hetzelfde ondergaan als jij het slachtoffer hebt gedaan. En daarna begint het straffen pas!

  Het is lastig aan te geven wat rechtvaardig is, maar als je iemand doodschoppen hebt gegeven dan dien je als je gestraft wordt minimaal de doodschoppen zelf te ondergaan. En daarna begint pas de straf…….

  Beste Patrick, ik snap niet hoe je schoppen van iemand die weerloos op straat ligt kan vergelijken met een voetbalwedstrijd. Heb je het filmpje wel gezien van de mishandeling? Iemand ligt weerloos op de grond en wordt tegen de kop getrapt? Hoe haal je het in je hoofd dat te vergelijken met een sportwedstrijd? Kan je dit toelichten?

  Patrick [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Ratio [14]:

  Zo negatief ben ik niet, ik denk dat oog om oog een redelijke maatstaf is.

  Een samenleving waarin wedervergelding als strafmaat wordt gehanteerd kan ik moeilijk beschaafd noemen.

  Je moet hetzelfde ondergaan als jij het slachtoffer hebt gedaan. En daarna begint het straffen pas!

  Ik vind dat een dader alle schade aan het slachtoffer moet vergoeden. In het geval van letsel betekent dat alle kosten die nodig zijn om van het letsel te herstellen moeten worden vergoed. Maar als je stelt dat je een ander hetzelfde letsel mag toebrengen, dan vervalt het recht op vergoeding van de kosten. Daar schiet het slachtoffer niets mee op.

  ik snap niet hoe je schoppen van iemand die weerloos op straat ligt kan vergelijken met een voetbalwedstrijd.

  Dat doe ik ook niet. Ik gaf de voetbalwedstrijd als voorbeeld om aan te geven dat schoppen (of slaan) niet automatisch mishandeling betekent.

  Ijzervreter [16] reageerde op deze reactie.
  Ratio [20] reageerde op deze reactie.

 13. Ratio: ik ben het, voor de verandering een keer niet met u eens. Rechtspraak moet gericht zijn op genoegdoening, niet op vergelding. Een dief moet de buit en schade met rente vergoeden, dat is makkelijk.
  Een mishandeld persoon die tijdelijk of blijvend beschadigd is heeft er maar weinig baat bij dat de dader hetzelfde ondergaat. De dader moet diens medische kosten vergoeden plus een riante subjectieve schadevergoeding uitbetalen, eventueel bekostigd door middel van dwangarbeid.

  Hier een goede video:
  http://www.youtube.com/watch?v=8kPyrq6SEL0

  Indien dat niet voldoet aan de publieke wens om vergelding, dan stel ik voor om lichte lijfstraffen en het schandblok opnieuw in te voeren.

  Ratio [19] reageerde op deze reactie.

 14. Beste marnix [18]: Ik ben hier zelf ook niet 100 procent uit, maar het volgende dient volgens mij richtsnoer te zijn:

  Een slachtoffer dient niet slechter af te zijn dan de dader. Indien de dader gepakt en veroordeeld wordt.

  Een schadevergoeding voor gestolen goed is helder, daar is dat te regelen. Maar hoe om te gaan met zaken die niet gerepareerd kunnen worden? Bijvoorbeeld lichamelijke invaliditeit? Een vergoeding voor de rolstoel is dan niet genoeg. Er moet ook een vergoeding zijn voor gederfde levensvreugde. En als verpleging nodig is, dan de verpleging. Helaas zal de schadevergoeding vaak niet kunnen worden opgebracht omdat iemand verplegen veel geld kost, laat staan dat daarnaast de gederfde levensvreugde door iemand bekostigd kan worden. Veel slachtoffers zullen derhalve niet eens een voldoende schadevergoeding ontvangen. Tenzij men zich hiertegen heeft verzekerd. Levenslange dwangarbeid zal vaak niet voldoende opbrengen.

  Maar ook bij dwangarbeid is de dader beter uit dan het slachtoffer. Indien de dader nog kan lopen of zijn zichtsvermogen nog heeft en het slachtoffer niet.

  Daarom moet ik ofwel accepteren dat de dader na veroordeling beter af is dan het slachtoffer ofwel moet ik accepteren dat er lijfstraffen zijn…..

  Moeilijke keuze.

  Is het rechtvaardig dat een dader na veroordeling nog steeds beter af is dan zijn slachtoffer? Ik denk zelf van niet, en ik denk dat het slachtoffer in het kader van genoegdoening het recht moet hebben om de dader hetzelfde te laten ondergaan als hij zelf heeft ondergaan. Dat lijkt me een essentieel recht van het slachtoffer toe.

  Maar het is wel iets dat tegen onze conditionering in gaat. Ons is verteld dat dit onbeschaafd is. Lijfstraffen en de doodstraf zien we als barbaars. Maar is het negeren van de rechten van het slachtoffer niet veel erger? Een van de fundamenten van deze maatschappij is het wegnemen van individuele verantwoordelijkheid. Dat is heel fout, iemand moet voor de gevolgen van zijn daden opdraaien, ook al kost het zijn leven.

  Lastig dilemma dus, waar ik denk dat wat ons als barbaars is aangeleerd minder barbaars is dan de huidige praktijk van het negeren van de rechten van het slachtoffer.

  ratio [21] reageerde op deze reactie.

 15. Beste Patrick [15]: zie mijn reactie op Marnix.

  Wat is er mis met wedervergelding? Wie opzettelijk iemand anders billen verbrandt, zou ook zelf op de blaren moeten zitten.

  De vraag is hoeveel geweld is gerechtvaardigd als straf? Heeft een slachtoffer geen recht op vergelding? Is het ontzeggen van dit recht aan de slachtoffers geen onrechtvaardige dwang?

  Ik ben er echter niet helemaal uit en zou hier fout kunnen zitten.

 16. @Ratio [19]: Let wel dat het slachtoffer bepaalt wat er met de dader gebeurt, hij kan afzien van bepaalde vormen van genoegdoening. Oog om oog is mogelijk tenzij het slachtoffer bepaalt dat dit iets is dat niet hoeft te gebeuren. Dan heeft de dader geluk.

  Maar als iemand jouw oog heeft uitgestoken dan heb je volgens mj recht op het uitsteken van zijn oog.

 17. @Patrick [17]: Neen, dat heet met gelijke munt betalen. En nogmaals: waarom een onbeschaafde beschaafd behandelen? Heeft ie dat verdient door zijn eigen beschaafde gedrag?

  Let wel: het gaat hier niet om een vergissing of zo om een uit de hand gelopen ruzie. Als iemand een ander “gewoon” een klap wil geven maar die ander valt en komt met zijn hoofd tegen een paal etc. dan zijn er misschien zeer zware gevolgen aan iets wat lang niet zo bedoeld was.
  Maar daar gaat het in deze casus niet over.
  Iemand schopt een weerloos op de grond liggend slachtoffer herhaaldelijk tegen het hoofd.
  Dit is kwaad opzet.
  En extreem sadistisch. Dat ziet zelfs een kind van 5.
  Meerderjarig of minderjarig doet dan ook niet ter zake.
  Wie zoiets doet, kan zich niet beroepen op een ongeluk of het nog niet begrepen te hebben. Wie zoiets doet is een onmens. En een onmens mag wat mij betreft gerust navenant onmenselijk behandeld worden. Maar we hoeven niet te overdijven soms is het appelen met peren vergelijken. Dus vandaar: doe precies hetzelfde met hem als wat hij zichzelf met een ander permitteerde. Als ie dat toen zelf niet onredelijk vond, waarop gaat ie zich dan beroepen om dat nu ineens wel te vinden?

  ratio [23] reageerde op deze reactie.

 18. @Ijzervreter [22]: Het zo min mogelijk straffen hoort ook bij een collectiviseringsproces. Het ontkennen van de individuele slachtoffer rechten en het sprookje van een maakbare samenleving waarbij criminaliteit door de staat kan worden genezen.

  Criminaliteit die niet langer als verwijtbaar wordt gezien. Maar een gevolg van socio economische omstandigheden of gewoon zelfs als ziekte.

  Waar de staat als verlichte opvoeder te werk zal gaan. Het zachte straffen is het ontkennen van de individuele eigendomsrechten van het slachtoffer dat zich juist dient te onderwerpen aan de collectiviteit. De samenleving is hoger dan het individuele slachtoffer hetgeen bevestigd wordt door de lage straffen. En de plek van de dader in het geheel, de rechten en resocialisatie van de dader dienen zwaar te wegen. Iets wat op de staatsscholen wordt onderwezen en erin wordt gestampt.

  Individuele verantwoording voor daden is contra de collectivisering, we zijn als maatschappij in die visie juist met zijn allen verantwoordelijk. We hebben de dader buitengesloten of deze voelt zich buitengesloten. Of wat voor ander excuus er ook gevonden wordt.

  Als een individu niet langer verantwoordelijk is voor zijn daden dan is het de samenleving dus de ambtenarij die verantwoordelijkheid kan claimen. Teruggang in individuele verantwoording betekent meer collectiviteit. Daarom wordt ook gestreefd de eigen verantwoording van de misdadiger te beperken.

  Dit zijn volgens mij achterliggende krachten waar we ons van bewust moeten zijn.

 19. @Patrick [17]:

  Zou de agressor niet beter gaan uitkijken, wanneer het recht hem op dezelfde manier straft als de natuur? Als ik over de rand van het balkon loop, kan ik vallen. Als ik iemand tegen zijn hoofd schop, dan kan het als een boemerang terugveren. Onze rechters-Coornhertvrindjes gaan van de verzwegen premisse uit, dat een misdadiger zijn daad moet plegen. Een libertariër, maar ook de gewone man in de straat, gaat ervan uit, dat een crimineel niet hoeft in te breken of te mishandelen.

 20. @23 Sterker nog: het OM of de rechter straft de politie, als ze haar werk niet goed doet. Op zich prima, maar alleen de wijze waarop ze straffen is vreemd: door het laten lopen van de dader.

Comments are closed.