De enige eigenaar van vastgoed in Nederland die met zijn grond kan doen wat zij wil, is degene die het minst in staat is dat vastgoed op rationele wijze te beheren en te exploiteren: de overheid.kms

Weinig data tonen zo duidelijk aan hoe gesovjetiseerd Nederland is als het percentage vastgoed dat zich in handen bevindt van de overheid. Dit percentage bedraagt 37 procent.

Helaas beschik ik niet over een splitsing in grond en gebouwen, maar het is evident dat de overheid tenminste enkele tientallen procenten van de grond in eigendom heeft.

Het beste is, al dit vastgoed op korte termijn in étappes te veilen, opdat particulieren er mee kunnen doen, wat zij wensen: dat wil zeggen, zover men nog iets mag doen met vastgoed in Nederland, want het eigendomsrecht hiervan is in de loop der jaren op niets ontziende wijze uitgehold.

Zo is het mogelijk, dat men op eigen grond o.a. :

-niet mag bouwen
-niet mag kamperen
-geen gewassen naar eigen keuze mag planten
-geen bomen mag rooien zonder toestemming van de overheid
-geen bijeenkomsten mag houden die een aantal personen te boven gaan
-geen toegang kan verlenen aan buitenlanders die van de overheid
geen inreisvisum ontvangen
-niet mag rijden meteen snelheid die je zelf beslist
-niet mag delven
-geheel of gedeeltelijk niet mag houden wat men onder de oppervlakte vindt
-controlerende ambtenaren de toegang niet mag beletten

Het bovenstaande maakt duidelijk, hoe sterk het grondbezit is uitgehold.

Ik zie hier af van een opsomming van hetgeen men allemaal niet met zijn eigen gebouw mag doen.

Gestaliniseerd centraal gepland onderwijs, centraal geplande gesovjetiseerde medische zorg, scherpe uitholling van het eigendomsrecht van vastgoed: tezamen vormen deze drie zaken al een nachtmerrie voor iedere burger.

Helaas is er nog veel meer.

Hugo van Reijen

10 REACTIES

 1. Dus ik mag geen huis neer te zetten om te wonen en voordat ik er een toestemming krijg mag ik ook niet daarop gaan kamperen om toch nog ergens te kunnen wonen. Daarnaast mag ik bijna geen eigen voedsel verbouwen en ik mag maar een maximum aantal mensen ontvangen op MIJN EIGEN GROND. Wat voor bullshit is dit nou weer. Wie denken dat ze wel niet zijn. Weer een goede reden om weg uit Nederland te gaan.

  Dan kun je nog beter in Rusland wonen in dat opzicht. Daar mag je namelijk wel alles doen met je eigen land. Niet dat je daar vrij bent en zeker niet als je homo bent, maar op dat vlak is het in ieder geval beter dan hier in Nederland. Wat een kut land zeg.

  Je betaalt al veel te veel belastingen en je mag niet eens op je eigen stuk grond gaan doen wat je wilt. DAT BEPAAL IK WEL WAT WEL EN NIET MAG OP MIJN GROND. Stelletje debielen. En wij ook gezien wij dat allemaal hebben toegelaten.

  Marnix [10] reageerde op deze reactie.

 2. Waarom mag je niet op je eigen grond bouwen? Heel simpel daar kan ee Gemeente weinig aan verdienen. Je moet de dure grond van de gemeente kopen anders krijg je geen medewerking en of vergunningen waarvoor je moet betalen en later OZB betalen. Kassa voor de Gemeente die te vaak voor sinterklaas speelt.

 3. @Hub Jongen [3]: “I believe it to be true that never is paternal government so needful as when civilisation is most advanced. The more advanced the civilisation the less powerful is the individual, and the more he requires to have a careful father, who should look after him and befriend him.”

  Sir Arthur Helps, “Social Pressure”

 4. @Richard [4]: A man might be free with respect to some actions and quite unfree with respect to others.

  No man on earth has ever been totally free with respect to everything; but on the other hand, probably none has ever been in total bondage either.

  There is a realm of actions which nothing at all hinders or prevents us from doing, another which we are hindered but not totally prevented from doing, and a third which we are absolutely prevented from doing at all.

  ALL human freedom is the freedom of some kind of jail, be it a large one or a small one. The DEGREE of a man’s freedom is simply the scope of the first of these realms in relation to the second and third.

  Richard Taylor, Freedom, Anarchy, and the Law

 5. @Wie ben ik? [6]:
  Als Russische homo mag je dus wel gewoon een homo-bar beginnen, zolang je dat maar niet als zodanig adverteert. Probeer in Nederland maar eens een kroegvergunning te krijgen.

  Het is grappig dat mensen, ongeacht nationaliteit, heel vaak kijken naar het buitenland wat ze daar níet hebben, en zelden naar wat ze daar wèl hebben.

Comments are closed.