we are changeEen van de donkerdere kanten van de mensheid is de drang anderen te overheersen. Dit komt aan de orde als het om geld gaat. Nog elementairder dan iemand geld afpakken is het bepalen wat iemand mag eten. Dit gaat terug tot de aanvang van de mensheid, de bijbel begint er zelfs mee. Het trainen van onderdanen door te bepalen wat iemand eet. Als je niet eet wat de heerser je voorschrijft dan komt de ergste straf over jou en je nazaten, je wordt verbannen uit het paradijs.

Ook de huidige heersers maken zich druk om wat er in je lichaam komt. De strijd tegen illegale genotsmiddelen heeft honderdduizenden, zo niet miljoenen Amerikanen in de gevangenis doen belanden. De binnenlandse oorlog die tegen drugs gevoerd wordt domineert het bestaan van miljoenen Amerikanen die in de “oorlogszones” wonen. Dit geldt ook voor de Mexicanen en in mindere mate voor de Europeanen.

Een relatief nieuw aspect in deze millennia oude strijd tegen de vrijheid is de door patenten beschermde zaadveredelingsindustrie. Genetisch gemanipuleerde zaden worden gepatenteerd. Samen met pogingen de codex Amimentarius van de grond te krijgen en te komen tot door de EU goedgekeurd zaaigoed is dit een grote bedreiging voor de voedselvrijheid.

Libertarisme worstelt nog met de vraag of patenten ongeoorloofde staatsdwang zijn. De codex alimentarius en de pogingen zaaigoed te reguleren zijn dat wel zeker. Een aantal principes hebben de geldmarkt onvrij gemaakt (wettig betaalmiddel, centrale banken, fiat valuta, fractional reserve banking, staatstoezicht en goedkeuring van financiele instellingen). Evenzo lijkt de combinatie codex alimentarius, zaadregulatie en patenten op zaden de voedselmarkt onder een nefaste heerserij der EU en Monsanto te brengen.

De oorlog tegen drugs is er gekomen doordat het volk niet voldoende informatie had en de sprookjes van de politici geloofde. De geldmarkt is overheerst door wetgeving in kleine stapjes door te voeren combinatie met een onwetende fout voorgelichte passieve bevolking. De oorlog tegen het voedsel lijkt thans een volgende stap in te gaan. Zaaigoed komt na geld in handen van de elite.

Dat er thans voldoende voedsel is, is mede te danken aan het feit dat de overheid dit aan de markt heeft overgelaten. Staatsingrepen in de productie van voedsel zijn een directe bedreiging voor de mensheid gebleken, zie de diverse communistische experimenten die de nodige slachtoffers hebben gekost. De ingrepen in de monetaire sector hebben de waarde van de valuta’s totaal uitgehold en geven ons weinig hoop voor het geval de staat samen met 1 of meer grote bedrijven een sector gaan domineren.

Een kleine groep mensen ziet het gevaar en komt in actie. De media activisten van we are change Rotterdam volgen deze groep. Het is een kleine groep en de video’s zijn relatief lang. Of deze groep mensen op basis van bovenstaande argumentatie in actie komt of wellicht wat meer zweverige principes heeft weet ik niet. Een feit is dat ze het gevaar onderkennen en in actie komen. Zie onderstaande vrij lange video waar de activisten in Jip en Janneke taal hun motivatie proberen uit te leggen.

Een vrij lange impressie van de tweede mars tegen Monsanto met een nogal tegenvallend aantal deelnemers vindt u hier:

Laten we hopen dat deze video’s straks niet langer relevant zijn. En niet door latere generaties met spijt worden bekeken omdat na de strijd om de valuta’s, ook de strijd om zaaigoed gewonnen is door de elite. Het afpellen van vrijheden van de burger moet toch ooit stoppen? Of blijven we met zijn allen bukken?

Stille en wellicht tevergeefse hoop. Lezers. Weiger svp te bukken en steun de strijd voor de vrijheid door bij te dragen aan we are change Rotterdam, of mee te doen met acties tegen bijvoorbeeld Monsanto.