Les over TIJD

3 REACTIES

 1. Niet iedereen kan goed doen, want dan zou de wereld helemaal uit balans geraken net zoals nu de wereld uit balans is geraakt omdat iedereen/wij allen indirect of direct -vrijwillig of onvrijwillig- deelnemen aan het kwade. Natuurlijk kan wel de totale wereld deelnemen aan het goede in verschillende gradaties en zal de piramide van goedheid worden opgetild uit de meer kwade regionen naar de meer goede. Meer goed in de top met minder kwaad in de voet.

  Overigens zijn wijsheden zoals in de afbeelding altijd iets om goed naar te luisteren en te overdenken om vervolgens het weer te vergeten totdat je met je waardeloze leven/karakter met de neus op de feiten wordt gedrukt.

  Het is ook iets natuurlijks, wat je uitdeelt krijg je uiteindelijk weer als een boemerang vroeg of laat terug in je leven. De golfbeweging die de maatschappij nu volgt zal ook ooit zijn hoogtepunt bereiken en vanaf dat punt zal de boemerang terugkomen. Alleen zullen de heel zieke en door en door verrotte geesten proberen altijd buiten schot te blijven en de door hen veroorzaakte ellende proberen af te wenden op een ander. Dat lukt overigens de heren van de centrale satans judas banken toch telkenmale -reeds honderd jaren- aardig met aan het roer de machtselite die allen toch stevig buiten schot lijken te blijven. Dit is voor mij dan ook het punt waarop ik begin te twijfelen aan de uitdeel-terugkrijg-theorie met zijn wijsheden/god/de hogere macht or whatever… Of zal de dood de grote gelijkmaker zijn, toch wel?

 2. “Niet iedereen kan goed doen, want dan zou de wereld helemaal uit balans geraken”
  Kan u dit toelichten?
  Anders dan banenverlies in de ambtenarij, de beveiligingssector en de reinigingssector (geen grafiti meer moeten verwijderen) zie ik geen probleem. Er is werk genoeg (momenteel personeelstekort) in de zorg. En daar zou ook volop geld voor zijn als burgers geen geld meer kwijt zijn aan belastingen en aan sloten op deuren, virusscanners, advocaten, etc.
  Ik zie niet goed wat er plots uit balans zou geraken.
  I.p.v. geld kwijt te zijn aan “vermijdbare noden”, zouden mensen meer hebben voor “acts of god” (zoals getroffen worden door ziekte cq. door aftakelingsverschijnselen etc.)
  M.i. zou er een ander evenwicht ontstaan en wel een veel beter.
  Bovendien vrgat ik nog iets: minder stress en daaruit resulterende verschijnselen wanneer mensen niet constant bang hoeven zijn voor moord, inbraak, verkrachting, vernieling etc.

  Crisis [3] reageerde op deze reactie.

 3. @.M [2]:

  Moeilijk voor mij om uit te leggen, maar ik zal het proberen.

  Zodra iedereen en alles doorslaat en van kwaad tot totaal oprecht zal technisch gezien de wereld/maatschappij (m.i.) doen kapseizen, het te abrupt van de ene naar de andere kant gaan zal waarschijnlijk niet kunnen (zou wel moeten om het totaal desastreuze en vernietigende in de huidige wereld tot orde te roepen).

  Van de huidige totale corruptie naar totale transparantie en oprechtheid zal een heel moeilijk proces worden, wil men het snel dan zal het met een ramp gepaard moeten gaan.

  Daarom stel ik ook dat de piramide die op dit moment is afgegleden naar het niveau van kwaad en corruptie opgetild moet worden naar het niveau van het goede, het zuivere.

  Ook in deze, nieuwe opgeheven piramide zal niet iedereen constant zuiver, oprecht of goed kunnen zijn of willen functioneren, maar terecht worden gewezen vanuit de top van de piramide die zo in balans of zuiver en transparant is dat de zaken die niet kloppen of uit het lood zijn geslagen en niet wenselijk zijn voor de algehele maatschappij, eenvoudiger en rechtvaardiger recht gezet en in balans worden gebracht. De wereld zal nooit dat worden wat men zich er van zou willen voorstellen of willen maken, maar zal wel in de juiste balans gebracht kunnen en zeker op dit moment moeten worden.

  Wordt de huidige verstoorde balans niet hersteld, dan zal dat vanuit een een soort hogere macht en/of natuurwetmatigheid zeker gebeuren, maar dan met enorm veel gebalde kracht en geweld, waarna ook die wereld weer -tijdelijk- zal doorslaan en pas vanaf daar kunnen terugkomen in zijn meer natuurlijke en gewenste vorm of balans.

  Ik zou de tweede wereldoorlog kunnen aandragen als voorbeeld, maar deze oorlog was zoals we nu kunnen zien ook een kunstmatig geënsceneerd act van leugens, geweld en draaide ook volledig om geld. Deze zorgde alleen maar voor meer onbalans dan andersom en het heeft er alle schijn van dat dit spel van toen nu weer gespeeld gaat worden.

  Overigens, misschien moet het middel geld verdwijnen en de totale maatschappij overgaan naar een ook weer natuurlijker proces van samenwerken i.p.v. tegenwerken omdat geld namelijk altijd in handen zal zijn van een macht die tijdelijk of constant corrumpeert en werkt als zand in een motor. Misschien is geld een heel groot onderdeel van de totale corruptie die de wereld in abnormale onbalans heeft getrokken?

Comments are closed.