EU1Met een voordeel bedoelen we een situatie die te danken is aan Nederland ondergeschikt te maken aan Brussel, en dat zonder dit lidmaatschap niet mogelijk zou zijn.

Misschien zijn die er wel, en is is het verstandig ook die objectief te bekijken. Als u er meer weet, kunt u er ook meer insturen,

Mogelijk kunnen we concreter zijn dan de meeste politici die constant staan te beweren dat de EU “ons zoveel goeds heeft gebracht”. En eerlijk ik weet er geen één!

Maar we gaan eens objectief trachten te analyseren!

 

 

67 REACTIES

 1. Dat het geschreven is met één E en één U.. verder weet ik het niet.

 2. De “founding fathers” volgden de subsidiariteit beginsel om de Europese droom te realiseren “samenwerken in vrede” de kaping van het EU parlement door een kelner,boekenhandelaar en een brood politicus heeft tijdelijk het tegenovergestelde bewerkstelligd.
  Wat kan jij doen vóór de Europese UNIE !

  Jhon

 3. Voordeel: dat inmiddels duidelijk is dat de zogenaamde top corrupt dus ten nadele van het volk bezig is om maar eigen zakken te vullen.

 4. Deze is makkelijk..

  Dankzij de EU is de macht van het dollarimperium gebroken.

  Dankzij de EU kunt u goud BTW vrij kopen in de EU landen.

  Dankzij de EU komt er geen goudstandaard (bedrog) na de implosie van de dollar, maar zullen alle wereldvaluta’s vrij zweven t.o.v. het eikpunt goud.

  Dankzij de EU en de Euro zullen wij niet met goud hoeven betalen voor olie maar accepteren de olieproducerende landen de euro zonder dat we dit met geweld moeten afdwingen zoals het dollarimperium dat doet.

  Ik zie de nadelen van de EU, maar deze wegen niet op tegen de voordelen.

  Om de voordelen te zien zult u monetaire economie moeten gaan bestuderen alsmede geschiedenis..

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/11/de-tweede-wereldoorlog-in-een-ander-perspectief/

  Burnitall [5] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [11] reageerde op deze reactie.
  arvr [16] reageerde op deze reactie.

 5. @Hugo [4]: “Om de voordelen te zien zult u monetaire economie moeten gaan bestuderen alsmede geschiedenis.. ”

  Dus alle politici die roeptoeteren dat de EU zo veel voordelen heeft, zijn allemaal kennisbezitters van de monetaire economie en de geschiedenis…… Hmmmmmm

  Alleen jammer dat ze het klootjesvolk niet met duidelijke uitleg kunnen vertellen.

  De voorbeelden die jij geeft hadden ook gekund zonder nederlands lidmaatschap

  Maar de vraag was: Geef en voorbeeld van een voordeel dat er niet zou zijn als Nederland geen lid was van de EU…..

  Ik hoop dat ik het zo goed verwoord hebt..

  Hugo [6] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Burnitall [5]:

  Hahaha… nee natuurlijk niet. Afgezien van Rutte, Dijsselbloem en een aantal andere ingewijden zit ons parlement volledig op een dwaalspoor.

  Als Nederland geen lid van de EU zou zijn dan zouden wij olie af moeten rekenen in goud i.p.v. papieren of digitale euro’s na de implosie van de dollar. De olieproducerende landen hebben namelijk niet zoveel aan Nederlandse tulpen.

  En zoals ik reeds eerder heb beargumenteerd zal een gulden gebaseerd op een goudstandaard niets meer dan het zoveelste bedrog zijn omdat een goudstandaard synoniem staat voor bedrog.

  Zolang het goud blijft stromen naar olieproducerende landen zal de olie blijven vloeien. De prijs van futurecontracten goud zal blijven dalen omdat de voorraad fysiek goud op de vrije markt opdroogt. Iedereen roeptoetert maar dat er manipulatie in het spel is maar dit is complete onzin. Futurecontracten zijn papiergoud en papiergoud wordt steeds minder waard want geven steeds minder op fysieke levering via de vrije markt.

  We zitten midden in een transitiefase en als je de geschiedenis, economie en geldsysteem bekijkt met de kennis die je hebt gekregen op school of in de MSM dan kun je niet begrijpen wat er gebeurd en waar het naartoe gaat.

  De libertarische beweging moet naar mijn mening heel snel afstand gaan nemen van de goudstandaard en het eurosysteem omarmen anders gaat ze de geschiedenis in als het domste jongetje van de klas.

  Logic [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Beetje onzin verhaal wat je hier vertelt, want vrije handel was er al tijdens de EEG en daarvoor tijdens de Benelux, alhowel echt vrij is het nog steeds niet. Koop maar eens een auto in Duistland en breng deze dan naar Nederland dan betaal je invoerrechten en het BTW verschil en mag je ook nog eens BPM aftikken ondanks dat ze in alle andere EU-landen geen BPM heffing kennen. Samenwerking heeft er altijd bestaan via de in-enexporthandel en dat er geen oorlog is dankzij de EU is ook een fabel want de EU bestaat pas sinds 1996 als ik het goed heb en daarvoor hadden wij dus de EEG en daarvoor EKES en daarvoor de Benelux die al onstaan is in 1948 en voor meer stabiliteit zorgde . Verder was Duitsland bezet gebied door de ge-allieerden die Duistland verdeeld hadden in West en Oost en daardoor grip hadden om te voorkomen dat Duistland, weer een grote militaire macht zou worden.
  De domme en geschiedenisvervalsende politicie schermen hier altijd mee en kwaken elkaar na de een nog dommer als de andere. Zo ook ons koningshuis die stellen dat Nederland al een koninkrijk is van 200 jaar oud terwijl Willem 1 pas officieel werd aangesteld als koning in 1815 dud in 2015 bestaat Nederland als koninkrijk pas 200 jaar!!!Patrick [7]:

 8. @Hugo [6]:

  Het domste jongetje van de klas is hij die probeert de libertarische beweging te overtuigen dat een collectivistische, bureaucratische, geld verkwistende superstaat voor carrierezoekende parasieten nodig is voor “economische vrijheid”.

  Het lijkt een beetje op de Orwelliaanse mega-nonsens van een William F. Buckley die eens beweerde dat een totalitaire bureaucratie omarmd zou moeten worden om de koude oorlog van de Sovjet Unie te kunnen winnen.

  Ik zou aanraden eerst eens de natuur van dingen te leren herkennen in plaats van logisch tegenstrijdige onzin te verkondigen.

 9. @Patrick [7]:

  “Er zijn natuurlijk wel wat voordelen:
  – vrij verkeer van personen en goederen”

  Nooit geweten dat je daar een staat voor nodig had, aangezien het een staat is die vrij verkeer juist onmogelijk maakt door middel van grenzen en importheffingen.

  “- sterkere internationale positie door samenwerking”

  Er is geen sprake van samenwerking waar sprake is van dwang. Als samenwerking daadwerkelijk voor een sterkere internationale positie zorgt, en als men dat daadwerkelijk wilt, heb je dus een superstaat met legio wetten in het GEHEEL niet nodig.

  “- kleinere kans op (gewapende) conflicten binnen EU-gebied”

  Ook dit is opmerkelijk. Als men minder gewapende conflicten wil, kan men gewoon besluiten om geen gewapende conflicten te starten. En als men wel gewapende conflicten wil, zal een EU dat echt niet tegenhouden. Wat ik constateer is dat landen die tegen de wil van de bevolkingen samengaan, uiteindelijk in haat en nijd uiteen vallen (Sovjet Unie, Joegoslavie, Tsjechoslowakije etc). Landen die op onnatuurlijke wijze en zonder de instemming van de bevolkingen samensmelten, hebben altijd kans op burgeroorlogen.
  Bovendien, hoe totalitairder en onwenselijker een verenigde staat, hoe gewenster interne conflicten worden.

  Burnitall [22] reageerde op deze reactie.

 10. @Burnitall [5]:
  “k hoop dat ik het zo goed verwoord hebt.”
  Volgens mij inderdaad Ja.

  “De voorbeelden die jij geeft hadden ook gekund zonder Nederlands lidmaatschap”
  Ook dat ervaar ik zo.

  De waarheid, de feiten zijn echter eenduidig. Er kan maar een ding waar zijn als we het over een specifiek punt hebben.
  Hoe kunnen we feiten en meningen scheiden? Proberen elk punt afzonderlijk te analyseren, eventueel desgewenst in afzonderlijk artikel.
  Laat de feiten over de EU maar helder bekend worden.

  Te beginnen met EU Voordeel-Stelling 1. van Hugo
  @Hugo [4]:
  “Dankzij de EU is de macht van het dollarimperium gebroken.”

  1A–Wat betekent dat het dollarimperium is gebroken?
  —Dat de Arabieren olie nu ook tegen andere valuta verkopen??
  —Hoe heeft de EU dat gedaan??
  —Wat heeft de EU in dit verband anders gedaan dan Rusland, China, Brazilië, En wat dan??
  —Heeft de Amerikaanse overheid daar niet harder aan gewerkt door haar geldverslindende machtspolitiek en het maken van onoverzienbare schulden en geldcreatie uit niets?
  —Hoeveel en wat is nu mijn persoonlijk voordeel?

  Logic [13] reageerde op deze reactie.
  Hugo [21] reageerde op deze reactie.

 11. Voordelen van de EU?

  Zonder de EU hadden we waarschijnlijk niets geweten van Nigel Farrage of Godfrey Bloom. En misschien ook niet van Daniel Hannan.

  Ander voordeel? Dit is een gissing maar ik denk dat dankzij de EU meer mensen in staat zullen zijn het libertarisme te omarmen. Omdat men nu kan zien hoe het is om een voortdurende politieke minderheid te zijn, wiens wensen stelselmatig worden genegeerd.

  Nog een mogelijk voordeel? De economie gaat in versneld tempo kapot, waardoor het omslagpunt sneller zal worden bereikt. Dit beschouw ik als een positief, omdat ik persoonlijk van mening ben dat alleen de ruïnes van politieke destructie het vrijheidsdenken een kans zal geven op grotere schaal. Mensen met argumenten overtuigen is een mission impossible. Men zal zelf moeten ervaren waartoe politiek en collectivisme leiden.

 12. @Hub Jongen [11]:

  “Dankzij de EU is de macht van het dollarimperium gebroken.”

  Bovendien zie ik niet in waarom een “Euro-imperium” mij meer moet verblijden dan een dollarimperium. In beide gevallen is sprake van veredeld monopoliegeld dat gemanipuleerd wordt door machthebbers voor eigen gewin en dat van hun big business vriendjes. Hoeveel geld zijn consumenten inmiddels al kwijtgeraakt dankzij zowel de Euro en de EU, ten opzichte van de tijd van de gulden en van voor de EU? Zullen we dat uiteindelijk allemaal weer terugkrijgen? En zo ja, hoe? Gaan overheden zomaar geld teruggeven dat ze van burgers hebben gestolen qua belasting en qua prijsinflatie?

  Zoniet, dan is het een vraag van “who gives a shit” dat het dollarimperium zou zijn gebroken.

 13. @Patrick [7]:
  Patriick, voor mij zijn jouw voordelen dank zij de EU met de reactie van Logic nu verdwenen.
  Wees blij met de voordelen maar dank ze niet aan de bureaucratisch EU.

 14. De voordelen van de EU ontkrachten door uit te gaan van een geheel libertarische Europa is absurd en valt ook buiten de vraagstelling. Je moet dus de situatie van Nederland in de EU en Nederland uit de EU vergelijken en dan zijn er wel degelijk voordelen (en uiteraard ook nadelen) te benoemen.

  arvr [17] reageerde op deze reactie.

 15. @Hugo [4]:
  Quote:
  “Dankzij de EU is de macht van het dollarimperium gebroken.”

  Als dat waar is dan had de Amerikaanse crisis van 2008 geen of weinig invloed gehad op de monetaire gang van zaken alhier.

 16. @Patrick [15]:
  Quote:
  “De voordelen van de EU ontkrachten door uit te gaan van een geheel libertarische Europa is absurd en valt ook buiten de vraagstelling.”

  Dat is de vraag ook niet. Kern van de vraag is hoeveel overheid je nodig hebt om een bepaald effect te bereiken.

  Stel dat de grenzen open gingen op een andere manier, zonder EU. Zou dat hetzelfde effect hebben op de interne Europese handel?

  Ik denk het wel. Immers, handel is iets wat gebeurd, het is een gevolg van de kansen die ondernemers (groot en klein) zien. Niet het gevolg van staatsvoorschriften of een mandaat.

  Het is niet de EU die die extra handel bedrijft! Het zijn mensen die dat doen. Als ja dan vervolgens wil gaan beweren dat al die extra handel gebeurd dankzij die EU maak je in mijn ogen een krankzinnig argument.

  Patrick [27] reageerde op deze reactie.

 17. Ik kan voor mijzelf maar een voordeel verzinnen, en dat is, vreemd genoeg, de Euro.

  Door de eenheidsmunt kan ik makkelijk in het buitenland dingen kopen en de waarde van de aangeboden goederen ten opzichte van hetgeen in Nederland wordt aangeboden beoordelen.

  Nu ik dit gezegd heb weet ik zeker dat mijn mede-vrijsprekers al met trillende vingers een tegenspraak gaan tikken, maar lees (eerst) verder.

  Wat voor mij persoonlijk gemak is hoeft niet per se een universeel “goed” idee te zijn. En dat is het ook niet. Feit blijft dat de Euro wordt toegepast in een aantal landen die een relatief zwakkere economie hebben. Vooral de zuidelijke landen hebben dat. Het gevolg is dat veel goederen en diensten beter kunnen worden ingekocht in de noordelijke landen.

  Wat het gevolg is laat zich raden: De lokale industrie ziet zijn omzet dalen en er ontstaat een dominante geldstroom naar de rijke landen.

  Of om het mooi te zeggen: De Euro accentueert de verschillen sterk.

  Is de Euro gestoeld op solide economische inzichten of op een politiek/ideologische droom? Ik denk het laatste. En ja, als politici uit de bocht vliegen is dat vaak een dure grap. En het zijn niet de politici die de rekening betalen.

  Vilseledd [19] reageerde op deze reactie.

 18. @Hub Jongen [11]:

  1A–Wat betekent dat het dollarimperium is gebroken?
  —Dat de Arabieren olie nu ook tegen andere valuta verkopen??

  Nee, de EU introduceerde een volkomen nieuw monetair systeem. Dankzij de EU word goud het nieuwe wereldreservevaluta en zullen alleen de grote valuta van de handelsblokken EU, BRICS en VS als wereld handelsmunt fungeren.

  —Hoe heeft de EU dat gedaan??

  Door een deel van haar goudvoorraad aan de BRICS te verkopen en goud als reservevaluta op de balans te zetten en deze elke 3 maanden te m2m te waarderen.

  —Wat heeft de EU in dit verband anders gedaan dan Rusland, China, Brazilië, En wat dan??

  De EU heeft het startschot gegeven door geen VS staatsobligaties meer te kopen.

  —Heeft de Amerikaanse overheid daar niet harder aan gewerkt door haar geldverslindende machtspolitiek en het maken van onoverzienbare schulden en geldcreatie uit niets?

  Jazeker, maar altijd tegen de wil van de EU en de rest van de wereld.

  —Hoeveel en wat is nu mijn persoonlijk voordeel?

  U bent een goudspaarder dus als u uw goud niet verkoopt vanwege de aankomende prijsdaling van papiergoud dan heeft u en uw nageslacht een mooie toekomst.

  Daarnaast zullen alle overheden binnen budget moeten blijven en neemt het oorlogsgeweld af.

  Tevens krijgt u een maatschappij waar iedereen die kan werken zal moeten werken.

  arvr [24] reageerde op deze reactie.

 19. @Logic [10]: Welk vrij verkeer van personen en goederen.
  Volgens mij kon ik voor de EUSSR op precies de zelfde manier de grens over als nu.. Alleen niet in vrijheid.. Ik heb immers een paspoort nodig om het land UIT TE MOGEN… Als ik geen paspoort heb kom ik er dus niet uit. Dit is geen vrijheid.

 20. @Vilseledd [19]:
  Quote:
  “Daar was nu al lang een “app” voor verzonnen. Camera erbij en je krijgt de prijs in Belgische frank en Deutsche mark te zien.”

  Een zeer goed argument. Maar het is ook mogelijk om op de website de prijs te tonen op basis van realtime informatie (wisselkoersen). Immers, een bedrijf wat buiten de grenzen wil verkopen doet dat.

  Maar inderdaad, de oplossing is met technologie op te lossen!

 21. @Hugo [21]:
  Quote”
  “Nee, de EU introduceerde een volkomen nieuw monetair systeem.”

  Er is niets nieuws aan het Europese Monetair systeem. Het is een rechtstreekse kopie van de praktijk in de USA waarin de staatsschulden een primaire rol spelen in de circulatie. ECB = FED.

  “Dankzij de EU word goud het nieuwe wereldreservevaluta en zullen alleen de grote valuta van de handelsblokken EU, BRICS en VS als wereld handelsmunt fungeren. “

  100% gebrabbel. De euro is allesbehalve gebaseerd op goud maar gebaseerd op speculatie en het rondpompen van schulden.

  “Door een deel van haar goudvoorraad aan de BRICS te verkopen en goud als reservevaluta op de balans te zetten en deze elke 3 maanden te m2m te waarderen.”

  170% bullshit. Europees goud ligt in de USA, en ondanks herhaald verzoek, we krijgen het niet terug. Duitsland heeft dat geprobeerd met NUL resultaat.

  “De EU heeft het startschot gegeven door geen VS staatsobligaties meer te kopen.”

  270% bullshit. Er liggen werkelijk bergen met USA staatsobligaties bij alle banken in de EU.

  “U bent een goudspaarder dus als u uw goud niet verkoopt vanwege de aankomende prijsdaling van papiergoud dan heeft u en uw nageslacht een mooie toekomst.”

  Kan iemand mij uitleggen wat papiergoud is?

  Hugo [26] reageerde op deze reactie.

 22. @Vilseledd [20]:
  Quote:
  “Het enige voordeel is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat Nederland ook wel eens op de vingers wil tikken.”

  Euh.. nee. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft zich in mijn ogen te vaak opgeworpen als de verdedigers van de politiek correcte waanzin van de EU.

  Maar ja, wiens brood men eet ……..

 23. @arvr [24]:

  -Er is niets nieuws aan het Europese Monetair systeem. Het is een rechtstreekse kopie van de praktijk in de USA waarin de staatsschulden een primaire rol spelen in de circulatie. ECB = FED.

  Alleen blinden zien het verschil niet. Ten eerste is de FED particulier eigendom. Ten tweede heeft de FED geen goud. Ten derde kan de ECB niet direct staatsobligaties kopen. Maar iets in mij zegt dat u niet weet wat dat allemaal betekent.

  -100% gebrabbel. De euro is allesbehalve gebaseerd op goud maar gebaseerd op speculatie en het rondpompen van schulden.

  De euro is ook niet gebaseerd op goud en wordt ook niet gedekt door goud dat leg ik de hele tijd uit. Het eurosysteem en alle aangesloten centrale banken hebben goud als reservevaluta. Maar iets in mij zegt dat u niet weet wat dat betekent.

  -170% bullshit. Europees goud ligt in de USA, en ondanks herhaald verzoek, we krijgen het niet terug. Duitsland heeft dat geprobeerd met NUL resultaat.

  De EU heeft haar goud niet nodig, wij hebben een handelsoverschot. Maar iets in mij zegt dat u niet weet wat dat betekent. Daarnaast krijgen wij ons goud wel terug want de VS heeft een ruime voorraad in de grond. Duitsland heeft het over 7 jaar.

  -270% bullshit. Er liggen werkelijk bergen met USA staatsobligaties bij alle banken in de EU.

  Met de oprichting van de euro is goud onze reservevalta en worden er geen VS obligaties meer gekocht. Bekijk een een balans van de ECB. Maar iets in mij zegt dat u geen balansen kunt lezen.

  – Kan iemand mij uitleggen wat papiergoud is?

  Papiergoud is een papieren claim op goud. Maar iets in mij zegt dat u het verschil niet weet. Uw monetaire kennis is van het niveau PVV, heel erg onder de maat dus.

  arvr [29] reageerde op deze reactie.

 24. @arvr [17]:

  Stel dat de grenzen open gingen op een andere manier, zonder EU. Zou dat hetzelfde effect hebben op de interne Europese handel?

  Hoe waarschijnlijk is het dat die grenzen op een andere manier open zouden gaan? Als je de afspraken die je met een club van 25 landen maakt per land apart moet maken, dan moet ieder land dus met 24 landen gaan onderhandelen. Alleen onderhandelen met de buurlanden is niet voldoende, omdat je ook te maken hebt met verkeer uit de andere landen. Je hebt dus per definitie al een grotere overheid nodig om die afspraken te maken en na te leven. En dan heb ik het nog niet over de problemen die ontstaan als een van die onderhandelingen niet slaagt.

  arvr [30] reageerde op deze reactie.

 25. Natuurlijk zijn er voordelen. Maar dat is het minste wat verwacht mag worden in deze confederale modderpoel. Op zich al een hele prestatie, ware het niet omdat Draghi niet alleen banken en staten redde, maar helaas ook de politici. Politici met hun sherpa‘s, die vijf crises misbruiken om alles te socialiseren in een zorgvuldig geregisseerde planeconomie waar slechts nog ruimte is voor het opgedrongen middelmatige.
  Een politieke crisis, een vertrouwenscrisis, een economische crisis, een onroerendgoedcrisis en een eurocrisis.

 26. @Patrick [27]:
  Quote:
  “Als je de afspraken die je met een club van 25 landen maakt per land apart moet maken ..”

  Of je begint met een paar landen? Misschien was dat wel beter geweest zelfs. Wat je nu heel erg sterk ziet is dat de zwakke landen te sterk bloot zijn gesteld aan de economische kracht van de sterke landen.

  Dus je zou hetzelfde makkelijk kunnen bereiken met een bilateraal verdrag. Feitelijk was Europa dat vroeger ook min of meer.

Comments are closed.