Windenergie     Of bent u bedrogen?

Vanuit de politiek verneem ik allerlei enthousiaste verhalen dat de wind “ons” onafhankelijk gaat maken van het buitenland en van olie.
Maar dan, bij elk wetenschappelijk artikel blijkt dat niet te kloppen. Hoe komen we achter de ware feiten?
André van den Berg stuurde een kopie van een duidelijke brief die niet alleen lijkt te kloppen, maar dat je ook furieus maakt voor het verspillen van je afgedwongen belastinggeld.

Zie brief hieronder. Maar bedenk ook eens of het mogelijk is een project te maken voor het beëindigen van die windsubsidies, en evenredige belastingvermindering .
Zie http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/11/het-begin-van-de-nl-vrijheids-revolutie/

Dr F.Udo

Joh. Buijeslaan 18

1141GS Monnickendam

fredudo@xs4all.nl

 

                                                                                                       Aan:

                                                                                                       NLIngenieurs

                                                                                                       Postbus 30442

                                                                                                       2511VB Den Haag

                                                                                                       T.a.v. Drs E. Nijpels, voorzitter

 

                                                                                                       Monnickendam, 26 oktober 2013

Geachte Heer Nijpels,

 

Gefeliciteerd met het feit, dat u voorzitter bent geworden van de commissie, die gaat toezien op de uitvoering van het energieakkoord. De veertig ondertekenaren van het energieakkoord zijn vertegenwoordigd in deze commissie, maar ik hoop, dat u nog een uitbreiding van de commissie voorziet met enige mensen, die verstand hebben van elektriciteitsopwekking en -levering.

Zelf ben ik een van de ondertekenaren van de “brief van de Elf” aan minister Kamp, waarin wetenschappers hun ongerustheid uitspreken over de verkeerde voorlichting aan de regering rond de investeringen in- en de kosten van- wind energie. De aanleiding tot het schrijven van de brief aan de minister waren de conclusies in een artikel getiteld “De prijs van Windenergie”[]. 

Ik hoop, dat u in uw nieuwe functie van deze brief  kennis zult nemen. []

 

De conclusie van “De prijs van Windenergie” is, dat de Nederlandse bevolking als gevolg van de windparagraaf in het energieakkoord een energiebelasting van 4,5 miljard euro per jaar gaat betalen om al die molens draaiende te houden. De totale opbrengst van de windstroom ter grootte van 3% van het energieverbruik is al verdisconteerd in dit bedrag. De hoogte van de energiebelasting is berekend met de prijzen van 2013 voor wind op zee, waar het energieakkoord een kostenreductie van 40% veronderstelt. Het diagram aan het eind van het artikel[1] over de feitelijke kostenontwikkeling geeft geen aanleiding om een kostenreductie in de nabije toekomst te voorzien. Integendeel, de veronderstelling van gelijkblijvende prijzen lijkt al redelijk optimistisch voor de windindustrie.

 

De jaarlijkse belasting opgelegd aan de bevolking om de windenergie te betalen is hoog genoeg om elk jaar een compleet JSF project te financieren.

 

Hierbij wijs ik erop, dat de beslissingen om de investeringen te doen en de subsidies contractueel vast te leggen in de komende vijf jaar  genomen zullen worden. Dit is vastgelegd in tabel 4.1 van het energieakkoord. Hiermee ziet u toe op investeringsbeslissingen voor wind op zee, die oplopen tot 19 miljard euro en hiermee worden exploitatiesubsidies vastgelegd, die meer dan 50 miljard euro zullen bedragen. Deze bedragen zijn groter, dan de bedragen die wij in Nederland de laatste 20 jaar hebben uitgegeven voor alle grote infrastructurele projecten samen.

In de titel van het interview met het NRC is een uitspraak van u verwerkt:

Wij hebben nog een lange weg te gaan

Deze weg moet dus wat windenergie betreft in vijf jaar zijn afgelegd. Dit lijkt mij onverantwoordelijk kort om een ingrijpende transformatie van onze stroomvoorziening te bewerkstelligen.

 

U zegt in het interview: ”Duurzaamheid kun je niet aan de markt overlaten.”

Betekent dit:

“Duurzaamheid  kun je aan de liberaal Ed Nijpels overlaten” of hoor ik hier het lid Nijpels van het Urgenda platform aan het woord?

Kunt u het als liberaal verantwoorden om binnen vijf jaar zonder degelijke analyse van nut en noodzaak een ongehoord kostbare transformatie van ons energiesysteem vast te leggen zonder acht te slaan op de gevolgen van deze beslissingen voor onze economie?

 

Het doel van het energieakkoord is het aandeel wind in onze stroomvoorziening te vergroten tot boven de twintig procent, maar windenergie heeft als onaangename eigenschap, dat het aanbod niet gecorreleerd is met de vraag. Windenergie heeft absolute voorrang op het distributienet, dus moeten de klassieke centrales terug regelen als het hard waait en weer opstarten als de wind wegvalt. Het Centraal Planbureau noemt dit het “profieleffect”. Dit effect leidt tot een lagere economische waarde van windstroom. Het CPB onderschat het profieleffect, omdat zij de invloed van geïmporteerde Duitse windstroom niet meenemen in hun berekeningen. Koppeling van stroomnetten wordt altijd opgevoerd als de panacee voor lokale congesties, maar hier bewijst de praktijk het tegendeel.

Een tweede gevolg van het grootschalig toevoegen van windstroom is, dat een goede exploitatie van de klassieke centrales onmogelijk wordt. Afschakelen, zoals met de 5 kolencentrales dreigt te gebeuren, is geen optie, want dan zou het licht uitgaan als het niet waait.  Technisch zal het wel mogelijk zijn om met gasgestookte generatoren de capriolen van de wind te volgen, maar door het massaal toevoegen van gesubsidieerde windstroom wordt de ruggengraat van de Nederlandse stroomvoorziening onrendabel gemaakt. Hiermee wordt de totale elektriciteitsvoorziening van ons land afhankelijk gemaakt van subsidies, zodat een eens gezonde industrie, die op bijna volmaakt wijze de elektriciteitsvoorziening van ons land verzorgde aan het staatsinfuus wordt gelegd.

 

Is dit uw opvatting van het liberalisme in de praktijk of zie ik hier de dogma’s van Urgenda werkelijkheid worden?

 

Het energieakkoord heeft tot doel om de CO2 uitstoot van ons land terug te dringen.

Criteria voor de CO2 uitstootreductie staan niet in het energieakkoord, hoewel het zeker niet vanzelfsprekend is, dat 16% duurzaam ook 16% reductie van de CO2 uitstoot betekent, zeker als wij het over windenergie hebben. Desgevraagd kan ik u een aantal praktijkvoorbeelden overleggen uit landen met een hoog windaandeel in de stroomvoorziening waaruit blijkt, dat de vermindering van het brandstofverbruik ongeveer de helft is van wat men op grond van het windaandeel verwachtte. Hiermee staat het nut en de noodzaak van windenergie ter discussie.

 

Valt het wel of niet bereiken van 16% vermindering van de CO2 uitstoot ook onder uw toezicht?

 

Graag hoor ik van u hoeverre u het met mij eens bent, dat de uitvoering van het akkoord zeer ernstige effecten zal veroorzaken op de Nederlandse stroomvoorziening en in het algemeen onze economie ernstige schade zal toebrengen.

 

In afwachting van uw antwoord teken ik met de meeste hoogachting

                                                                         

                                                                                         Dr  F. Udo

————————————-
Ingezonden door André van den Berg

 

 

11 REACTIES

 1. Valt mij wel erg op dat zowel windenergie als zonne-energie zeer inefficiënt zijn(vormt dus geen gevaar voor de kern, kolen en olieboeren), dit terwijl ideeën en initiatieven waarmee dat veel efficiënter kan totaal geen schijn van kans maken.

  Maar in plaats van innovatie, wordt er teruggegrepen naar zeer spartaanse, milieuvervuilende en zelfs gevaarlijke middelen.

  Het zei zo.

 2. Een grof schandaal hoe de klimaatmaffia en elkaar-de-bal- toespelende corrupte politici deze absurde maatregelen er door willen drukken. De markt voor energie kenmerkt zich door overcapaciteit, waardoor de prijzen onder druk staan. Hoe geniaal ben je dan als regering om in windhandel te stappen met een kostprijs tot ca 5x boven normaal. Tegen alle adviezen in wordt het de consument door de strot geduwd. Verwacht niets van onze politici. Als ze het al weten, zwijgen ze in alle toonaarden. Stel je voor dat de regering zou vallen (wel erg sneu voor Pechtold).
  Objectieve info via de MSM kun je wel vergeten. De waarheid staat op internet zoals het perfecte blog Cimategate.nl.
  Hoe is zoveel domheid te stoppen, die ons aan de bedelstaf brengt? We worden uitgekleed en tot slaaf gemaakt.

 3. Ik werd laatst gebeld door Enexis; of ik geïnteresseerd was in zonnepanelen? Ik heb gezegd: Nee!
  Waarom niet? Omdat voor mijn huis aan de zuidkant hele hoge platanen staan en de Gemeente wil die niet rooien.
  Was toch geen probleem, zeiden ze; de panelen zouden minder maar nog steeds rendement opleveren. Terugverdientijd 25-30 jaar.
  Sorry hoor, maar dan ben ik allang dood!

 4. het is allang bekend dat de molen met behulp van subsidie draaien maar men blijft maar molen bij plaatsen.
  Als je in de polder ziet hoeveel monteurs en dagelijks onderweg zijn en als er een molen opgezet wordt wel voor kranen er voor nodig zijn kan zelfs een kind zien dat dit nooit rendabel wordt

 5. @Overnight [1]: Ik verwacht van Nijpels niets anders. Zijn agenda is om op basis van onjuiste gronden zoveel mogelijk belastinggeld voor pseudo natuur en pseudo duurzaamheid naar industriële “groene” lobbies te laten gaan. Dat is zijn inkomen.

 6. Gaan we weer met de regse standaard pavlov-reakties van Geenstijl en Vrijspreker. Allereerst wordt het belangrijkste argument voor wind en zon compleet genegeerd: namelijk dat fossiele brandstoffen op beginnen te raken. Dat hele klimaatgeleuter is van de twee orde en mogelijk zelfs een hoax. Maar een blik op de ontwikkeling van de olieprijzen leert dat die alleen maar omhoog gaan:

  http://www.rba.co.uk/tfttr/archives/2009/EIAOilPrice.gif

  Die knik na 2008 heeft natuurlijk alles te maken met de val van de Amerikaanse economie, waar het niet meer goed mee gat komen. Ja, dat frackingverhaal geeft een tijdelijke verlichting, maar dat is waarschijnlijk een zeer tijdelijk fenomeen. De olieprijzen zijn hoog en blijven hoog. Duitsers, niet echt de domsten onder ons, zetten massaal in op wind en zon, gewoon omdat ze iets verder kijken dan hun neus lang is, terwijl Nederland hopeloos achter loopt in Europa en nu gedwongen is enorme inhaalslagen uit te voeren. Als het aan de Vrijspreker ligt, zitten we over tien jaar met zijn allen in het donker. Gelukkig ligt het niet aan de Vrijspreker.

  OLIEdom dus, bovenstaande tegelzetters (pun intended).

Comments are closed.