slaveMet enige tegenzin publiceer ik onderstaande brieven. Het zijn beschikkingen die de hoogte van de eigen bijdrage communiceren aan een burger. Een oude man, 80 plusser. Die zorgbehoevend is en aan zijn rolstoel gekluisterd. En in een verpleegtehuis verblijft. Het is geen fraaie actie van de betreffende ambtenaren. Verwachtingen over zijn resterende inkomen worden gewekt die vervolgens de grond worden ingeboord. Tot twee keer toe.

De eerste brieven betreffen de maanden feb tm april. Hier wordt eerst de eigen bijdrage vastgesteld op 329 euro maar een paar maanden later is dit opeens 733 euro. Lullig als je een AOW-tje en een pensioentje krijgt. De tweede serie beschikkingen is voor de periode na 24 april tot op heden. Eerst wordt duidelijk dat je 1508 euro in de maand moet aftikken. Zes weken later blijkt opeens dat dit 2014 euro per maand is. Zonder excuusbriefje of wat dan ook.

Zo gaat men dus om met zeer kwetsbare mensen. Men pakt ze van alles af. En bekommert zich niet eens om het protocol. De AOW wordt teruggebracht tot 5 euro per maand. De eigen bijdrage wordt zonder verder overleg gewoon ingehouden op de AOW.

Dit is wat de verzorgingsstaat je toewerpt als fooi na een leven lang braaf de belastingslaaf gespeeld te hebben:

de fooi van de verzorgingsstaat

Het pensioen is net voldoende om de rest van de eigen bijdrage te voldoen. Er is geen kleedgeld, er is geen geld voor versnaperingen, er is geen geld voor de zorgverzekering. Dit moet allemaal betaald worden uit het fictieve rendement op het vermogen. Dat is gesteld op 8 procent. Tenminste, dat is zoals men het inkomen bepaalt voor de berekening van de eigen bijdrage. Welk een leugen! Wie behaalt er thans een rendement van 8 procent? Daarna komt de inkomsten belasting nog eens langs waar hetzelfde tijdens het leven opgespaarde vermogen wordt belast met een fictief rendement van 4 procent. Dit is geen eigen bijdrage, dit is het opeisen van tijdens het leven opgespaard vermogen. Regelrechte confiscatie van vermogen van de zwaksten der samenleving die geen enkel verweer hebben!

Het bizarre is dat in de brief gesteld wordt dat met de eigen bijdrage een deel van de zorg betaald wordt. De betreffende persoon heeft steeds zijn AWBZ bijdrage betaald dus heeft daarmee al voor veel mensen in het verleden, die geen eigen bijdrage betaalden de AWBZ kosten betaald. Thans wordt het omslagstelsel deels verlaten en mag hij ook nog eens voor zichzelf betalen met de spaarcenten die hij ondanks de in dit land bizar hoge belasting en premie druk wist op te bouwen.

grove leugen

Is dit nu het ware gezicht van de verzorgingsstaat? Kwetsbare mensen die hun leven lang gespaard hebben op deze botte wijze het geld afpakken? En ze daarna als “zorg” een incontinentie luier aantrekken en ze in een hoek van “de huiskamer” parkeren?

cak 1

cak 2

cak 3

cak 4

 

 

 

 

 

 

33 REACTIES

 1. De Nederlandse Staat op rooftocht! de Nederlandse Overheden inclusief het kabinet bestaat uit tuig, dat aan het handje van Brussel iedereen kaal plukt ter meerdere eer en glorie van de Dictatoriale machthebbers van de EU.
  Daarom stem ik op 22 mei 2014 anti EU! En mocht iemand kans zien de EU om zeep te helpen dan zal ik daar van harte achter staan.

 2. @BertG. [4]: klopt, om meerdere redenen publiceer ik opnieuw over dit geval. Men hoort er niets over terwijl het groot onrecht is dat aan de klok gehangen moet worden. Daarnaast was de eigen bijdrage in mei voor deze persoon 1500 euro en is deze door de brief dd 4 juni verhoogd naar 2000 euro, waardoor hij echt totaal geplukt wordt. Bovendien heb ik signalen ontvangen dat de betreffende uitvoeringsorganisatie wel veel vaker slordig communiceert.

  BertG. [6] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 3. @ratio [5]:
  “Men hoort er niets over terwijl het groot onrecht is dat aan de klok gehangen moet worden.”

  Mensen zijn enkel alleen nog met zich zelf bezig en hun eigen sores om te overleven. En als de kamer deur dicht gaat (na bezoek bij oma/opa) zijn ze het zogezegd vergeten en bekommeren ze zich alleen nog om hun eigen portemonnee inhoud. En of alle toeslagen nog kloppen.
  Geheel in lijn met de bedoelingen hiervan. Een egoïstische samenleving creëren waarin niemand meer mee telt en terug gebracht is tot een getal.

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.
  ratio [9] reageerde op deze reactie.

 4. Ja ja aww zielig enzo maaruh laten we vooral niet vergeten dat wij dankzij de vorige generaties in de huidige positie zitten, soms lijkt de houding ten opzichte van oudere mensen hetzelfde als de houding ten opzichte van god, ze krijgen wel erkenning voor het goede maar het slechte hebben ze part nog deel aan gehad.

  Als de oudjes mijn medeleven willen zullen ze eerst moeten laten zien dat de toekomst ze iets interesseert en dat ze (voor zover mogelijk) actief willen deelnemen aan een betere toekomst voor toekomstige generaties, tot nog toe heb ik dergelijke signalen niet kunnen ontdekken, wel zijn ze actief in een partij als 50+……
  ik krijg hier nog wel eens het verwijt “bleeding heart” te zijn, nou daar heb ik in dit geval zeker geen last van.

  Misschien als ouderen wat vaker dit soort keiharde schoppen krijgen van de overheid dat er binnen die groep ook een bredere interesse ontstaat voor veranderingen die ons allemaal ten goede komen ipv het pleiten voor het harder schoppen van de rest tbv hun eigen belang.

  Ratio [11] reageerde op deze reactie.
  boos casje [24] reageerde op deze reactie.
  cornelis baay [33] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [7]:

  Hub, ik zou het niet weten. Behalve veel publicatie hierover.
  Dit is toch iets wat van uit de mensen zelf zal moet komen om hier verandering in aan te brengen en mensen weer als mensen gaan beschouwen i.p.v. iets getal matig wat ook nog rond loopt.
  Een mentaliteit kwestie dus.

  Ratio [12] reageerde op deze reactie.

 6. @BertG. [6]: Klopt, de zogenaamde verzorgingsstaat besteed menselijke waardes uit aan ambtenaren van de staat. En maakt daardoor de maatschappij juist heel kil en hard. De menselijke waardes als zorg voor de zwaksten in de samenleving worden door minder gemotiveerde ambtenaren van onder dwang afgenomen geld uitbesteed. Dit resulteert in bovenbeschreven schrijnende gevallen en een verrote samenleving waar het individu zijn menselijke waardes ontkent want die heeft hij uitbesteed.

  De kapitalistische samenleving wordt als kil en hard geschetst maar de echt onmenselijke samenleving zien we dagelijks om ons heen.

 7. @Igor [8]: Dit is iemand die zijn leven hard heeft gewerkt en reeds door zijn generatie genoten is uitgeknepen en thans nog een keer wordt uitgeknepen. Best wel zuur dus.

  Bovendien is dit een wijze les voor iedere burger die spaart of een eigen woning heeft. De overheid gaat dat confisceren. Thans is het een oudje en lijk je er je niet om te bekommeren. Straks is het eenieder waar vermogen wordt geconfisceerd. Nu kan je nog redelijk gemakkelijk in actie komen, maar als er weinig gebeurt dan wordt het vermogensplukken de norm. Dat is er nu al met inflatie maar gaat nog vele malen groter worden. En is er al met het fictieve rendement.

  Igor [26] reageerde op deze reactie.

 8. @BertG. [9]: Ik denk dat je persoonlijke instelling hier helpt. Wees een voorbeeld voor anderen. Leef je leven zoals jij denkt dat het moet en probeer er ook nog eens van te genieten.

  Reageren op internet kan helpen, schrijven kan helpen, activiteiten ondernemen en lezingen geven of bijwonen kan helpen.

 9. @Hub Jongen [7]: Denk toch dat men totaal verrot is, Igor heeft wel zeker een punt, vond het filmpje van “we are change” dat ik afgelopen donderdag plaatste over de intergenerationele diefstal verhelderend.

  tav Igor, je ziet in dat filmpje overigens dat we niet veel beter zijn dan de oudere generatie. Ik geeft toe dat hun gegraai de lat van intergenerationele diefstal wel heel hoog heeft gelegd en ze zich daarin tot het uiterste hebben bekwaamd. Maar wij passen diezelfde tactieken nog net zo hard toe. In zekere zin kan je zelfs stellen dat we hetzelfde doen, juist in dit geval. Juist de productieven die eindelijk eens hopen op het zoet van de verzorgingsstaat zijn we dat thans aan het onthouden door zijn aow terug te brengen naar 5 euro in de maand omdat hij zo dom is geweest veel te werken en te sparen.

  Hub, ik weet het soms ook niet meer. Ik spartel tegen door hier op vrijspreker te schrijven maar heb de waarheid niet in pacht. De tegenkrachten zijn groot, maar de libertarische groep is groeiende. Dat is in ieder geval iets.

 10. Het wrange van dit verhaal is dat NL bakken en bakken met geld in een put genaamd Europa stort. “eigen volk eerst” mag niet en is politiek niet correct immers dat werd in de vorige eeuw gezien als een fascistische uitdrukking. Maar ons eigen volk wordt nu keihard anaal genaaid en dat ook nog eens zonder zoenen.

  Dat de “verzorgingsstaat” anders ingericht moet worden is een feit. Maar de hierboven geschetste manier is onmenselijk en te triest voor woorden.

  Dank voor je bijdrage. Ik hoop van harte dat er veel mensen zijn die een linkje plaatsen.

  Meneer Storm [18] reageerde op deze reactie.

 11. Dit land telt een niet onaanzienlijk aantal malafide incassoburo’s.
  Zij moeten zich aan bepaalde regels houden, zoals dat een schuldenaar qua inkomen niet onder bijstandsniveau mag raken.
  Dat heet de zgn beslagvrije voet.
  Meer hierover op de site van de nationale ombudsman.
  Als de SVB zoveel geld van de rekening van die 80-plusser hierboven haalt dat er slecht 5 euro overblijft, weet ik bijna zeker dat de SVB in strijd handelt met bepaalde regels.
  Ik denk dat deze man een zaak heeft en raad hem dus aan een advocaat in te schakelen. Gezien zijn “inkomen” zal hij probleemloos een toevoeging mbt rechtsbijstand kunnen krijgen.

  BertG. [20] reageerde op deze reactie.

 12. En het socialistisch VVD- blaadje De Telegraaf blijft maar te pas en onpas uitschreeuwen dat ‘De Nederlandse ouderen rijker zijn dan ooit”. Blijf maar schreeuwen denk ik dan, totdat ook je laatste betalende abonnee zal zijn vertrokken.

  Enfin, gelukkig worden we overspoeld met een tsunami aan jonge ex- oostblokwerkers, wat snel een einde aan dit mensonterende onrecht zal maken. Toch?

 13. @Meneer Storm [17]:

  mr. Storm (of waarschijnlijk Gerrit)
  Dan zal er toch eerst iemand zich moeten opwerpen om deze belangen te gaan behartigen voor deze man.
  Niet iedereen is namelijk even bijdehand om voor z’n eigen rechten op te kunnen komen en hier ook daadwerkelijk een actie voor te ondernemen. Ambtelijk gedrein en terreur laten blijkbaar een hoop indruk achter waardoor mensen het al gauw laten afweten om dat ze de kennis niet hebben wanneer ze min of meer bedreigd worden dat het nog veel erger kan gaan worden. Zeker als je al nogal afhankelijk bent van derde. Dan bind de gemiddelde burger zich vrij snel in.
  Meerdere voorbeelden hiervan gezien wat vaak al op te lossen is met 1 of 2 telefoon gesprekken naar betreffende instanties met de juiste taal en dan net iets bijdehander zijn dan de taal die ze zelf hanteren.

  Meneer Storm [23] reageerde op deze reactie.

 14. @Igor [8]: Schandalig zoals jij over ouderen praat. Sinds 2008 is er al ongeveer 22% van ons aanvullend pensioen verdwenen aan extra belasting, inhouden indexatie, kortingen op pensioenen en door korting op de AOW. Kennelijk zijn jongeren als jij pas tevreden als we tenminste de helft van ons aanvullend pensioen hebben ingeleverd en misschien nog wel meer.
  Nu weer praat men over het beperken van het partnerpensioen. Daarvoor heb ik ook pensioen ingeleverd; mag ik dan met terugwerkende kracht dat ingeleverde pensioen alsnog ontvangen?

  Jij klaagt bij de verkeerde; je moet bij onze malafide corrupte diefachtige overheid zijn.

  Meneer Storm [25] reageerde op deze reactie.
  Igor [26] reageerde op deze reactie.

 15. @Ratio [11]:
  Natuurlijk is het zuur, ik bedoel ik ken de persoon in kwestie niet en mijn mening wat betreft ouderen in het algemeen is niet was toepassing op alle mensen boven een bepaalde leeftijd.

  En inderdaad mijn eigen generatie is geen haar beter,ik heb dan ook niks met mijn generatie genoten, niet meer of minder dan met ieder andere willekeurig mens, met het lot van kinderen ben ik iets meer begaan, als er een oudere partij zou zijn die zich zou inzetten voor de andere groep zwakkeren in de samenleving, de groep die de toekomst heeft dan zou ik meteen een stuk meer begaan zijn met het lot van de ouderen.

  @boos casje [24]:
  Kijk dat bedoel ik nou, “ik” wil helemaal niks van ouderen casje, het boeit me hoe dan ook bijzonder weinig of ouderen een karig of dik pensioen hebben, het gaat erom dat ouderen zich voornamelijk druk lijken te maken om het lot van de ouderen.

  Als je morgen al die pensioen gelden waar je recht op meent te hebben zou ontvangen wat zou je er dan mee doen?

  Natuurlijk is de overheid de schuldige, maar hoe ouder je bent hoe meer tijd je hebt gehad om daar wat tegen te doen, nogmaals dus is geen oordeel over individuele mensen enkel over de “ouderen”.

  boos casje [27] reageerde op deze reactie.

 16. @Igor [26]:

  “Als je morgen al die pensioen gelden waar je recht op meent te hebben zou ontvangen wat zou je er dan mee doen?”

  Het antwoord is: zorgen dat het bij mijn kinderen en kleinkinderen terecht komt nadat er zo min mogelijk belasting over betaald is; en af en toe wat ander familieleden steunen als ze in de problemen zitten.

  Igor [28] reageerde op deze reactie.

 17. @boos casje [27]:
  Mooi, nou zo zou ik nog een aantal vragen kunnen stellen en aan de hand van jouw antwoorden zou het kunnen dat mijn mening over ouderen helemaal afwijkt van mijn mening over boos casje.

  En als vervolgens meer oudere mensen tegenkom die niet aan mijn beeld van ouderen voldoen zal ik op een gegeven moment mijn mening over de “ouderen” als groep moeten aanpassen.

  Een ander punt waarbij de groep ouderen volgens mij een negatief effect heeft; stemmen – veel ouderen gaan braaf naar de stembus (de stem locaties zijn vast niet geheel toevallig) terwijl ze hun informatiebronnen zich beperken tot de msn, P&W, het NOS journaal, DWDD, de televaag, volkskrant, nrc, misschien dat ik het individueel gezien niemand mag aanrekenen maar als groep is het gewoon stemvee, ik bedoel maar; U bent 75 jaar? U gaat iedere verkiezing braaf stemmen? U stemt al decenia lang op dezelfde partij? Gefeliciteerd u bent stemvee – als groep onderdeel van die groep bent u een zeer belangrijk voor het in stand houden van de boerderij.

  boos casje [29] reageerde op deze reactie.
  bonne [30] reageerde op deze reactie.
  ric ardo [31] reageerde op deze reactie.

 18. @Igor [28]:
  Ik ga wel stemmen maar zelden op dezelfde partij; ik ben niet van plan willoos over me te laten beslissen dus kies ik meestal dwars!

  Ik bepaal per verkiezing wat ik het belangrijkste item vind en zoek de partij die daar het meest mee overeen komt. En daar stem ik op. Om te bepalen welke partij dat is lees ik hun websites; die zijn vaak informatiever over hun werkelijke doen en laten dan hun verkiezingsprogramma’s vol leugens.

 19. @Igor [28]:

  Igor, ik hoop dat je altijd jong mag blijven.
  Dan hoef je je nooit zorgen te maken over je eigen vergrijzing. Met al die bijkomende ontluisterende lichamelijke en/of geestelijke ongemakken.
  Maar toch word ook jij elke dag een dag ouder.
  Ik ben van de groep 70+ en werk nog elke dag in het arbeidsproces. Ik word ook in toenemende mate geplukt door de politici, die meestal vele decennia jonger zijn en ongeschikt tot enig goed werk. Ik ben dankbaar, dat ik mijn eigen kont kan redden en [nog] niet afhankelijk ben van anderen.
  Maar ik zie het somber in voor de toekomst. Vooral tegen de tijd als jij hulpbehoevend wordt, Igor.

Comments are closed.