slaveMet enige tegenzin publiceer ik onderstaande brieven. Het zijn beschikkingen die de hoogte van de eigen bijdrage communiceren aan een burger. Een oude man, 80 plusser. Die zorgbehoevend is en aan zijn rolstoel gekluisterd. En in een verpleegtehuis verblijft. Het is geen fraaie actie van de betreffende ambtenaren. Verwachtingen over zijn resterende inkomen worden gewekt die vervolgens de grond worden ingeboord. Tot twee keer toe.

De eerste brieven betreffen de maanden feb tm april. Hier wordt eerst de eigen bijdrage vastgesteld op 329 euro maar een paar maanden later is dit opeens 733 euro. Lullig als je een AOW-tje en een pensioentje krijgt. De tweede serie beschikkingen is voor de periode na 24 april tot op heden. Eerst wordt duidelijk dat je 1508 euro in de maand moet aftikken. Zes weken later blijkt opeens dat dit 2014 euro per maand is. Zonder excuusbriefje of wat dan ook.

Zo gaat men dus om met zeer kwetsbare mensen. Men pakt ze van alles af. En bekommert zich niet eens om het protocol. De AOW wordt teruggebracht tot 5 euro per maand. De eigen bijdrage wordt zonder verder overleg gewoon ingehouden op de AOW.

Dit is wat de verzorgingsstaat je toewerpt als fooi na een leven lang braaf de belastingslaaf gespeeld te hebben:

de fooi van de verzorgingsstaat

Het pensioen is net voldoende om de rest van de eigen bijdrage te voldoen. Er is geen kleedgeld, er is geen geld voor versnaperingen, er is geen geld voor de zorgverzekering. Dit moet allemaal betaald worden uit het fictieve rendement op het vermogen. Dat is gesteld op 8 procent. Tenminste, dat is zoals men het inkomen bepaalt voor de berekening van de eigen bijdrage. Welk een leugen! Wie behaalt er thans een rendement van 8 procent? Daarna komt de inkomsten belasting nog eens langs waar hetzelfde tijdens het leven opgespaarde vermogen wordt belast met een fictief rendement van 4 procent. Dit is geen eigen bijdrage, dit is het opeisen van tijdens het leven opgespaard vermogen. Regelrechte confiscatie van vermogen van de zwaksten der samenleving die geen enkel verweer hebben!

Het bizarre is dat in de brief gesteld wordt dat met de eigen bijdrage een deel van de zorg betaald wordt. De betreffende persoon heeft steeds zijn AWBZ bijdrage betaald dus heeft daarmee al voor veel mensen in het verleden, die geen eigen bijdrage betaalden de AWBZ kosten betaald. Thans wordt het omslagstelsel deels verlaten en mag hij ook nog eens voor zichzelf betalen met de spaarcenten die hij ondanks de in dit land bizar hoge belasting en premie druk wist op te bouwen.

grove leugen

Is dit nu het ware gezicht van de verzorgingsstaat? Kwetsbare mensen die hun leven lang gespaard hebben op deze botte wijze het geld afpakken? En ze daarna als “zorg” een incontinentie luier aantrekken en ze in een hoek van “de huiskamer” parkeren?

cak 1

cak 2

cak 3

cak 4

 

 

 

 

 

 

33 REACTIES

  1. @Igor [28]: Helemaal gelijk. Ouderen van nu weten net het knopje van aan /uit te vinden van hun TV. Een opstartproggie van skype om met hun kids te praten en verder houdt het wel op. De regering weet dat en speelt hier handig op in, net als de MSM.

  2. @boos casje: “Jij klaagt bij de verkeerde; je moet bij onze malafide corrupte diefachtige overheid zijn”…

    Nee hoor! Je moet bij de domme kiezers zijn die al meer dan 50 jaar dit roof-systeem hebben laten ontstaan met hun stem op z.g. sociale partijen.

  3. @De ouderen hebben harder en langer moeten werken om hun families te kunnen onderhouden. Ze zijn nu machteloos. De nieuwe generatie is ondankbaar en onverschillig. Maar boontje komt om zijn loontje ” that’s a matter of time” Gaat zo door…..Igor [8]:

Comments are closed.