Merkel & PutinTerwijl de Europese Unie haar zesde crisisjaar ingaat spelen er andere feiten mee die de media en politiek verzaken om te vertellen, vanwege het omhoog houden van het eurosprookje. Een daarvan is de Duitse strategie ten aanzien van Rusland en Oost-Europa.

Sinds het vorige decennium is Duitsland in het geheim bezig om een hernieuwde aparte relatie op te bouwen met Rusland, een relatie die in feite reeds meer dan twee eeuwen bestaat sedert de Duitse Catherina de GroteCatherina de Grote tsarina werd van Rusland in de 18e eeuw. Sinds begin jaren 90 na de val van de muur en de hereniging van Duitsland vond er een opmerkelijke verandering plaats. Duitsland werd opnieuw een machtscentrum binnen Europa, maar wat belangrijker was de hoofdstad werd verplaatst van Bonn naar Berlijn. Dit gaf aan dat de Duitse politiek zich meer zou gaan richten op hun natuurlijke achterland in Oost-Europa. De hernieuwde relatie met Rusland werd hierbij een vast onderdeel van deze politiek, getuige de energielevering en toenemende afhankelijkheid van Russische hulpbronnen.

Een eveneens belangrijke reden voor de versterking van deze relatie is dat achter de schermen Duitsland zich grote zorgen maakt over de Europese Unie en de euro  Dat doet het reeds heel lang, maar vanwege de langjarige crisis en de feitelijke instorting van de economieën in de periferie is de urgentie hoger dan ooit om een alternatieve strategie te bedenken. Er worden al scenario´s bedacht hoe deze relatie gestalte zal krijgen in de toekomst. Duitsland is een industriële grootmacht die behoefte heeft aan een constante aanvoer van grondstoffen en de gegarandeerde afzet naar kapitaalkrachtige afnemers. Rusland vervult het eerste deel daarvan en de rest van de wereld buiten de EU het andere deel. De landen in de eurozone hebben vanwege de grote crisis almaar minder kapitaal ter beschikking om de Duitse industrie tevreden te stellen en zijn dus veel minder van belang geworden, waardoor de eurozone steeds minder essentieel wordt voor de Duitse economie.

De angst voor een instorting is niet alleen duidelijk in Duitsland, maar leeft eveens in Frankrijk en onder de EU-apparatchiks, deze laatsten met name zijn nu huiverig geworden voor de EU volkeren, die zich eindelijk en masse zijn gaan verzetten tegen de Euro-locomotief, die voorheen alle oppositie neerwalste en wegzette als ´populisme´, ´xenofobie´ of ´anti-Europa´. Deze termen bleken beproefde semantische wapens voor de apparatchik als hij of zij geen discussie of debat wenste te voeren over de toekomst van de Unie en zich dus verlaagde tot het uiten van kretologie om zodoende hun non-argumentatie te verdoezelen.

De eurozone heeft zichzelf in feite overleefd, want in maart 2012 zou Griekenland failliet zijn gegaan en had het uit de euro moeten stappen. Dit is verhinderd door de instelling van het EFSF Fonds in 2010 om te zorgen voor stabiliteit binnen de eurozone. Dit fonds kon toch niet Euroverhinderen dat de Grieken niet aan hun verplichtingen konden voldoen, vanwege de hoge rentestanden op hun uitstaande schulden. Er werden verdere noodleningen verschaft door de ECB, geheel in tegenspraak met het Verdrag van Maastricht, die zo´n verschaffing van kapitaal door deze centrale bank had verboden. Datzelfde jaar werd het ESM Fonds opgericht om dergelijke kapitaalverschaffing te legitimeren, natuurlijk ook weer in tegenspraak met het oorspronkelijke verdrag.

In juli 2012 vertelde Mario Draghi dat hij alles zou doen om de euro te redden, zelfs zaken die niet waren toegestaan in de Verdragen van Maastricht en Amsterdam. Met andere woorden de eurozone die werd opgericht in 1999 bestaat niet meer sinds maart 2012. Er is nu een totaal andere entiteit in het leven geroepen en dat heet een transferunie, waarbij landen als Nederland continu bij moeten dragen om de schulden te financieren van de periferie. Vandaar dat de EU onlangs nog werd afgewaardeerd van AAA naar AA+ net als Nederland in november dit jaar. Natuurlijk is het al heel lang bekend bij de kredietbeoordelaars dat de Europese Unie langzaam maar zeker afglijdt naar een niveau van totaal faillissement. De economische groei is weggevallen, de CPI-cijfers wijzen op een deflatoire inzinking en de schulden van overheden, bedrijven en particulieren worden almaar hoger met als gevolg dat de eurozonelanden niet meer te financieren vallen.

Het is daarom curieus, waarom er niet meer door de Nederlandse media hierover wordt gerapporteerd, met uitzondering van de VPRO hullen de meeste media zich nog steeds voornamelijk in stilzwijgen. Met als dieptepunt het NRC uiteraard, dat zich als een waardige opvolger van de toenmalige Sovjetkrant Pravda etaleert en vertelt dat de EU en de euro in goede handen zijn van de Brusselse en Frankfurtse elite.

Dat heeft zeer waarschijnlijk te maken dat men geen slapende honden wakker wil maken, omdat men bevreesd is voor de aankomende verkiezingen voor het Europarlement, waarbij de Eurosceptische partijen veel garen zullen spinnen.

Als dat zo zou zijn dan is dat zeer kortzichtig, want vroeger of later barst de bom toch, waarom zouden we onszelf dan voor de gek houden met een Unie die nooit levensvatbaar is geweest en een fiatmunt die puur om politieke redenen werd ingevoerd op aandringen van de Franse president Mitterand in verband met de hereniging van Duitsland.

Deze twee jaar zullen instructief zijn met betrekking tot de verdere ontwikkelingen van Duitsland in relatie met de EU. We zullen dit decennium grote veranderingen zien in de opzet van de Europese muntunie. De vraag is niet of de vernieuwde synthetische eurozone verdwijnt, maar wanneer.

Ik wens iedereen een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar toe.

8 REACTIES

 1. Goed stuk en geen woord Spaans.
  We zullen de afgang en ondergang moeten slikken, want het volk slaapt, is gebonden aan hypotheken en bang voor baan verlies.
  De leugen regeert, zei bea, maar de angst is de grote troef.
  En diezelfde elite van bea profiteren mee van de armen, de nieuwe slaven.

  Hadjememaar [4] reageerde op deze reactie.

 2. De economische/financiele crisis zal in 2014 pas echt beginnen!

 3. @H. Clemens [1]:

  Bea zelf is ook zorgelijk,zij kent de voorspelling van Nostradamus over de Verenigde Nederlanden.Het was ook niet zomaar,dat de huidige Koning,toen nog Prins,na een schreeuw op de Dam,het op een lopen zette.

 4. Albert beweerde twee jaar geleden al dat de euro binnen zes maanden weg zou zijn. De wens is ongetwijfeld de vader van de gedachte. Inmiddels heeft de eurozone zich redelijk hersteld van de klappen, opgelopen in 2008 door toedoen van zwakke broeder en brokkenpiloot USA. Het is niet de euro maar de dollar die gaat crashen als China aan het koordje gaat trekken. Willem Middelkoop heeft er veel meer van begrepen dan Albert Spits. Luister vooral naar de high caliber Cassandra’s op usawatchdog.com.

  Albert S. [7] reageerde op deze reactie.

 5. Tja Ik denk dat de glazen bol van Albert ook niet altijd werkt. Vanaf 2008 volg ik Albert via zijn interviews met Daan de Wit op Deepjournal.com. Op deze site is een hele reeks intervieuws te lezen / beluisteren. Als je hier even doorheen gaat dan is de lijn die Albert uitzet er wel een die voor een groot gedeelte klopt. Albert kan echter ook niet alle sankties / maatregelen bedenken die de overheden en centrale banken hebben doorgevoerd en wat daar de consequenties van zijn.

  Albert je blijft voor mij iemand die mij begeleid in deze woelige tijden om mij en mijn gezin te beschermen voor zaken die komen en gebeurt zijn. Zijn advies is naar mijn mening zeer waardevol. Moet er wel even bij zeggen dat ik een beetje ging tweifelen aan hem bij de intervieuws die op youtube terug te vinden zijn met het Goldmony logo op de achtergrond ??? Preken voor eigen winkel ?

  En ook bij Albert geld …. luister naar iedereen maar geloof niemand. Gebruik je eigen verstand.

  Albert ik hoop weer snel een intervieuw van je te mogen lezen / beluisteren over hoe je er nu tegen aan kijkt. En of ik nog steeds op de. Geen huis gekocht huur nog steeds – en een paar kilo zilver ingekocht v/a 2008. Twee kleine kinderen en nog 30 % op de bank (niet zo slim denk)

  Albert S. [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Vrijdag [5]: De oorspronkelijke euro bestaat niet meer, zoals het artikel tevens aangeeft, dat ging inderdaad in 2012 failliet (volgens het verdrag van Maastricht). Wat we nu hebben is een synthetische euro die omhoog wordt gehouden door de transferunie via de ECB, ESM en Duitsland. Wanneer Duitsland uiteindelijk eieren voor haar geld gaat kiezen is het gedaan met deze synthetische euro.

  De dollar is nog steeds DE reservemunt en heeft een grotere leverage in de wereld, in 2008 zag men dat deze munt zeer gewild was, terwijl de financiële wereld op instorten stond.

  De euro was bedoeld om de dollar te ´vervangen´, maar dat is op een jammerlijke mislukking uitgelopen. Net als vele voorspellingen van politici en media die het voordeden alsof deze verzamelmunt het walhalla op aarde zu worden. Amper 6 jaar later is deze droom uiteengespat, ook hier had ik dat voorspeld. Bovendien we zitten nog diep in de grote depressie en af en toe heb je oplevingen, die dan weer in de kiem worden gesmoord door de realiteit.

  Deze afgelopen twee jaar is zo´n opleving, in het metier noemen we dit ´baisserally´s, die wordt verward met het ´einde´ van de crisis. Iemand die zich verdiept heeft in de geschiedenis van de jaren 30 weet dat dit zogenoemde vallen zijn, waarbij onwetende beleggers en instituten alsnog weer instappen, waarna de val zich sluit en ook het laatste kapitaal wordt weggevaagd bij de volgende inzinking.

  Tot zover even mijn uitleg over langjare cycli, een studie die nog maar door weinigen wordt begrepen helaas.

 7. @Mr. B [6]: Ik ben blij dat je de dingen hebt gedaan, waar anderen nog op het vinkentouw zitten. De problemen die ik heb geschetst sinds 2008 bestaan nog steeds. De crisis is nog in volle hevigheid aan de gang en de schuldopbouw is ook nog steeds een molensteen om de nek van de economie.

  Waar je oog voor moet hebben is langjarige cycli. Ik gebruik altijd dit gegevan als ik markten analyseer. Met andere woorden, waar zitten we in de cyclus. We weten dat de aandelenbaisse is begonnen in 2000 en na 14 jaar zitten we nog steeds in deze situatie, ergo de baisse is nog steeds aan de gang. Kijken we naar de grondstoffenmarkt dan zit deze in een langjarige hausse, olie was in 1999 ca $10 per vat, nu is dichtbij de $100 per vat.

  Kijken we naar de goud- en zilvermarkt, dan zie je dat goud in 2000 op $255 stond en nu op $1250, zilver stond toen op $3.50, nu staat het op $20. Als je deze markten vergelijkt met de vastgoedmarkt of de aandelenmarkt, dan zijn de eerstgenoemden de grootste winnaars. Wie van de instituten of economen beval goud of zilver aan als belegging? Niemand, want men was gefocust op wat men dacht dat men wist, dat aandelen altijd ´omhoog´ zou gaan, of het altijd goed was om in ´stenen´ te beleggen. Niets is dus minder waar gebleken en heel veel mensen hebben dat aan den lijve moeten ondervingen.

  Wat betreft spaargeld is het belangrijk om wel een deel liquide te zijn om toe te happen, wanneer de situatie zich voordoet. De vastgoedmarkt komt tot de volgende inzinking in de aankomende twee jaar. Ik verwacht dat in 2016-2020 de baisse zal worden voltooid in deze markt en dan is het belangrijk om liquiditeiten te hebben om een huis te kunnen kopen op het dieptepunt met zo weinig mogelijk hypotheek. Let wel de baisse in de huizenmarkt is omgekeerd evenredig met de hausse die we hebben gehad voor de 20+ jaar daarvoor. Dat betekent dat de vastgoedbaisse pas in 2030 ten einde zal lopen.

  Dit was dus even mijn toevoeging aan mijn eerdere verhaal en ik hoop dat je hiervan verder kunt leren.

Comments are closed.