In de 19de eeuw moest je met je aan het eind van de week ontvangen loon gaan kopen in het winkeltje van je baas.msla

Wat dit betreft is er helaas weinig veranderd.

Je baas houdt nu allerlei premies in voor dwangvoorzieningen, die je op straffe van opsluiting moet kopen en waarvoor je niemand anders de klandizie mag gunnen.

Je baas staat onder bevel van de overheid, waarvoor hij veel administratief week moet verrichten, waarvan de kosten op jou worden afgewenteld. Ze gaan af van het loon dat je op de markt waard bent.

De overheid doet het in de door haar verstrekte informatie voorkomen, alsof je werkgever een deel van de dwangverzekeringspremies betaalt. De overheid
hoopt dat je dat zult geloven en niet zult beseffen, dat het allemaal in mindering komt op de prijs die je werkgever bereid is voor je arbeid neer te leggen.

Geen enkele politicus vertelt je dat: niet omdat hij niet beseft waar de klepel hangt, maar omdat hij hoopt dat je hem na het vertonen van zijn valse lachjes als
vertegenwoordiger van de overheid dankbaar zult zijn.

Zodra je in contact komt met de overheid, wordt je geacht, hetzelfde te doen als wanneer je een kerk binnenkomt : de verstandsknop op nul draaien en geloven wat je op de mouw gespeld wordt. En wie de overheid gelooft, wordt geacht een beter mens te zijn dan iemand die niet gelooft.

Wat dit betreft, bestaat er veel overeenkomst tussen de overheid en op de markt opererende religieuze instellingen.

Hugo van Reijen

13 REACTIES

 1. @deZotVanZwammerTotKletsMajoor [1]: De Grieken hebben wapencontracten afgesloten bij de Fransen en de Duitsers:
  http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3111634/2012/01/09/Athene-wil-voor-miljarden-aan-wapens-kopen.dhtml

  Het Griekse Ministerie van Defensie zou voor 3,9 miljard zestig Eurofighters en voor nog eens vier miljard aan Franse fregatten willen kopen. En het Zuid-Europese land is van plan om voor 400 miljoen haar vloot te renoveren en wil deze moderniseren met nieuwe patrouilleboten en Duitse onderzeeërs. De Duitse onderzeeërs hebben een prijskaartje van 2 miljard euro.

  Wie ben ik? [3] reageerde op deze reactie.

 2. Het grootste voorbeeld is wel de dwangverzekeringspremie vast gelegd in een verplicht zorgverzekering wetje.
  Geen enkele vrije keuze heb je hier in. En o wee als je niet betaald terwijl je weet dat je opgelicht wordt en alleen maar kan kiezen uit 1 van de 4 grote verzekering kantoren die nergens anders vandaan mogen komen dan uit NL. Ons kent ons.

  reiny [8] reageerde op deze reactie.

 3. In in de cursus loonadministratie wordt het ook niet verteld. Daar wordt gezegd: “De overheid kiest voor het systeem van inhoudingsplicht, omdat:

  1. De regelgeving dermate ingewikkeld is, dat van een werknemer niet gevergd kan worden de juiste afdrachten te doen.
  2. De overheid verzekerd is van een goede cashflow, omdat ze anders pas aan het einde van het jaar kan innen. De overheidsuitgaven worden echter in de loop van het hele jaar gedaan.
  3. Voorkomen, dat de werknemer zijn geld al heeft opgemaakt, voordat de belastingdienst langskomt.”

  En hier geven ze het wel een beetje toe:

  “4. Besparen op de uitgaven, die gepaard zouden gaan met een enorm controle- en inningsapparaat, dat gepaard zou gaan met directe heffing of eindheffing.”

  Volgens mij komt daar ook bij: handig gebruik maken van het psychologische principe, dat mensen 100 euro, die ze nooit in handen hebben gehad makkelijker kunnen missen dan wanneer die wel door hun handen is geweest. Als iedereen zelf zijn belasting moest betalen, dan zou men zich er veel meer van bewust zijn, hoeveel het is, en dit sneller tot opstand leiden. Nu stelt de werknemer zich simpelweg in op zijn netto-inkomen en doet alsof hij het verschil nooit bezeten heeft.

 4. @Wie ben ik? [3]:

  In de bijstand voor gewone burgers zou je wel wat uit te leggen hebben, wanneer je een mooie auto zou aanschaffen. Maar op grote schaal schijnt moraal niet te gelden.

 5. @BertG. [4]: Vermoedelijk zijn er meer dan 100 zorgverzekeraars want als je alle reclame en mooie gebouwen ziet dan klopt het helemaal niet meer, ze sponsoren sport, kunst, milieu allemaal. En je mag je inderdaad niet in een ander land van europa gaan verzekeren. Zo werkt de EU uitstekend toch???

 6. Je wordt dubbel belazerd door de zwarte adel ,omdat ze ook nog eens met je geboortecertificaat dealen wat bijna niemand beseft.
  Lijfeigenen gebonden door de familienaam in hoofdletters en bsn nummer zoals de maritieme zwarte toga’s het graag zien.

 7. Ik heb geloof in jullie……, m.a.w. ik weet het nog eens niet met jullie…. – Ik wil maar zeggen dat er meerdere betekenissen aan het woord ‘geloven’ kunnen worden gegeven. Een betekenis is bijv. ‘vertrouwen’ als in ‘ik vertrouw er op dat je dit gaat lukken’ en dat vertrouwen komt voort uit het feit dat je diegene zo goed kent dat je de uitspraak durft te doen. Het is een ‘bijna zeker weten’. En dat ‘bijna’ is om mensen altijd fouten kunnen maken. Toch spreken we regelmatig ons vertrouwen in allerlei zaken uit omdat we er ‘heilig’ in geloven. Niemand gelooft ‘heilig’ in een overheid, of in de media of in de aandelenmarkt, maar er zijn wel mensen die een ultiem vertrouwen hebben in een Creator, van wie zij geloven dat hij geen fouten kan maken, volledig volmaakt is in alle eigenschappen die wij als creatie-(tievelingen) ook bezitten (omdat we naar zijn beeld gemaakt zijn), maar door aantasting ervan niet goed uit het verf komen, het doel missen. Ze vertrouwen Hem volledig omdat ze hem kennen via zijn Woord/de Bijbel, ze geloven in Hem, weten zeker dat Hij de uiteindelijke uitredding geeft.

  Weer anderen moeten absoluut niets van deze gedachte/wetenschap hebben en ‘weten zeker’ of ‘geloven met heel hun hart en ziel’ dat hier helemaal niets van waar is. Meestal omdat ze het niet willen ‘geloven’. Weer anderen maken zich er niet druk om, zijn ongeïnteresseerd of te lui of te bang om iets serieus te onderzoeken en zeggen:”Ach…..ik geloof ’t wel…’ En deze gebruikmaking van het woord ‘geloof’, waarbij het verstand inderdaad op ‘nul’ wordt gezet, wordt het meest ingezet om alle gebruikmaking van het woord ‘geloof’ te discrediteren. Een valse logische constructie dus.

  Toch heeft de schrijver van het stuk wat betreft het opleggen van lasten gelijk, er zijn nog vele kerken die van hun leden belastingen en heffingen eisen met de Bijbel in de hand. Met name het oude Testament is populair. Het feit wil dat er geen ‘leer van het tiende’ is, de kinderen zijn namelijk vrij (van belasting), zegt de grootste Libertarier aller tijden. Net zoals de kinderen van het land vrij zijn, of eigenlijk ‘vrij zouden moeten zijn’ van belastingen en heffingen. Valse leer in kerk en staat.

  Hier een uitleg van een eenvoudige gelovige die het heffen van belastingen op Bijbelse grondslag afwijst/verwerpt. Een serie van zo’n 10 delen waarin hij het meeste behandelt.

  George W. Green – The Truth About Tithing:
  http://www.youtube.com/watch?v=avkp_KcWnqU

  En de volgende link is zeer de moeite waard voor mensen die moeite hebben en zich schuldig voelen wanneer ze uit armoede niet kunnen geven. Ook van dezelfde spreker.

  101 – The Truth About The Widows Gift

  http://www.youtube.com/watch?v=M8LoBkYpirM

  Valse leer in kerk en staat moet ten allen tijd bestreden worden.

  Redbad, nog steeds met één poot in het doopvont….

Comments are closed.