pooierbak-EUOp 10 december zal de EU het visserijprotocol met Marokko ratificeren. Een venijnig document. Het erkent impliciet de bezetting van de Spaanse Sahara door Marokko. Hoe zou u reageren als bijvoorbeeld de Duitsers de visserijrechten van de Nederlanders verkochten? En deze verkoop door een internationale organisatie als bindend wordt verklaard voor haar deelnemers? Alhier het advies.

Volgens de EU is het volgende klaarblijkelijk de waarheid:

Marokko beschermt de bevolking van de voormalige Spaanse Sahara al enkele decennia tegen zelfbestuur. Een zeer nobele daad die door de EU moet worden beloond met een visserij verdrag.

De EU en haar lidstaten staan synoniem voor de vrijheid, denk alleen maar aan de acties van de EU in Libië. En thans de acties die lidstaten van de EU ondernemen in Mali. Lidstaten van de EU zijn ook al bijna een decennium bezig de Afghanen te overtuigen dat we geen bezetter zijn maar een bevrijder. Dat de perceptie van de Afghanen anders is, is een tegenvallertje. De Russen hebben ook een decennium lang tevergeefs de Afghanen bevrijd. Wij zijn en blijven de bevrijders en geen bezetters. Vanuit dit referentie kader is het te begrijpen dat de EU respect heeft voor de decennia lange strijd van Marokko. Om het gewapende verzet van de lokale bevolking en Polisario tegen de bevrijding door Marokko te breken. — einde newspeak.

Waar eenieder thans traantjes laat voor Mandela negeren we het feit dat de Westerse Sahara nog steeds bezet wordt. Het is de laatste kolonie van Afrika. De apartheid mocht dan door eenieder verketterd worden, de bezetting van de Spaanse Sahara wordt geaccepteerd. De visserij rechten verkocht.

De EU onderwerpt dus niet alleen Europeanen…..

Het bizarre is dat met twee maten wordt gemeten. We moeten ten strijde trekken tegen Syrië, we moesten Libië bevrijden. We zijn trots op Mandela. We moesten blij zijn met de vervanging van Mubarak door een andere heerser. Maar de bevolking van de Spaanse Sahara negeren we. Waar we een verdrag sluiten met Marokko probeert de EU een soort van boycot van de Israëlische nederzettingen door te voeren. We belonen Marokko met een betaling van 160 miljoen voor visserij rechten en boycotten Israel…. Terwijl Israël de enige functionerende democratie is tussen Rabat en Aden. Hoe je ook denkt over de onderwerping van de Palestijnen, Israël zou voor eenieder die democratie aanhangt een gidsland moeten zijn.

Ik kan het allemaal niet meer volgen. Gadaffi zorgde ervoor dat zijn land zeer hoog op de human development index scoorde. Hoger dan bijna alle andere landen in Afrika. Zeker hoger dan Marokko. Hij had het geld dat nodig was om zijn bevolking van scholing, huisvesting en gezondheidszorg te voorzien ook in eigen zak kunnen steken. Maar deelde in ieder geval een significant deel van de olie opbrengsten met zijn volk. Hij was daarmee een lichtend voorbeeld voor een continent waar heersers maar al te vaak het uitbuiten van de bevolking koppelen aan ongelimiteerde zelfverrijking. Gadaffi gunde zijn bevolking meer dan de kruimels. Waarom zijn Gadaffi en Israël de vijand en is Marokko onze vriend? Waarom zijn de vrijheidsrechten van de Palestijnen meer waard dan de rechten van de inwoners van de Spaanse Sahara? Waarom zouden we samen met moslim terroristen moeten vechten in Syrië en opnieuw moeten geloven in WMD leugens? Waarom wel een verdrag met Iran tekenen dat het ultieme WMD aan het ontwikkelen is? Waarom wordt iedere joodse scheet als een chemische aanval op de Palestijnen betiteld maar heeft niemand het over de zandmuur en de mijnen die de bevolking van de Spaanse Sahara opsluiten? Het grootste en langste aaneengesloten thans bestaande mijnenveld ter wereld wordt genegeerd. De bezetter geëerd met een visserij overeenkomst.

Ik snap het allemaal niet meer. Hoeveel meer bewijs is er nodig dat de EU een Orwelliaans gedrocht is?

8 REACTIES

 1. Tja, je kunt ook zeggen dat de Spaanse Sahara vroeger al (voor
  een deel) bij Marokko behoorde. Maar waar het (uiteraard) om gaat, is de aanwezigheid van “s werelds grootste voorraad fosfaat,
  en is dat op, dan kan er ook geen kunstmest meer worden gemaakt. En ook de EU heeft vanzelfsprekend enige belangstelling
  hiervoor.
  Daarnaast heb ik het flauwe vermoeden dat het visserijaccoord ten
  koste zal gaan van de Marokkaanse vissers.
  Mali is in feite hetzelfse verhaal, ongeveer. De duitsers willen
  hun goud terug van Frankrijk. Dat heeft Frankrijk natuurlijk niet
  meer in haar (fysieke) bezit. Mali wel, alleen zit het daar nog in de grond. Evenals uranium en nog zo ’t een en ander.
  Uiteindelijk komt al deze ellende door de in de 19e en begin 20e
  eeuw met liniaaltjes getrokken grenzen door Engeland en Frank-
  rijk, zonder rekening te houden met de samenstelling van de
  plaatselijke bevolkingen.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @ergo [1]:
  “Hoeveel meer bewijs is er nodig dat de EU een Orwelliaans gedrocht is?”
  Er is een overvloed van bewijs.
  Een van de redenen dat dit niet doordringt is dat de mens wel KAN denken, maar het niet doet.
  Door het onderwijs leert hij het ook te weinig of niet.
  Het kost ook moeite want als je doordenkt kom je tot de conclusie dat allerlei zaken niet kloppen en dat de overheid/politici je voorliegen.
  En omer dan tegenin te gaan maakt je niet populair op verjaardagen en bij veel kennissen.
  Dus: Denk maar niet!!

 3. Als we nu eens slechts éénmaal de politieke voorkeuren voor de eigen partij vergeten en massaal anti-EU stemmen op 22 mei 2014.
  Barroso ziet de bui al hangen en doet in zijn broek voor de Eurosceptici; en gelijk heeft hij want de goed betaalde baantjes van de EU dictator en zijn trawanten staan dan op de tocht.

 4. Ik zou wel de laatste zijn die zich wilde bemoeien met de zaken die Marokko aangaan, over de Spaanse Sahara, en Marokko alleen.
  Marokko is een land dat vrijwel nooit in zijn geschiedenis een echt stabiel bestuur kende. Het territoir varieerde geregeld, met als uitschieter dat de macht ooit tot bijna Timboektoe reikte. De Spaanse Sahara valt daar zéker onder.
  Wie ben ik, om me te bemoeien met zaken die Marokko aangaan?
  Van mij mogen ze de “Spaanse” Sahara gerust hebben, veel plezier ermee. En een beetje erkenning door de EU is mooi meegenomen toch?

  Igor [6] reageerde op deze reactie.

 5. Het verschil tussen de behandeling van de bezetting van Noord-Cyprus en Israel is zelfs nog schrijnender.
  De EU geeft notabene grote subsidies aan de bezetting van Noord-Cyprus….

 6. Maar als de Westelijke Sahara ‘zelfbestuur’ zou krijgen, zou dat toch ook betekenen, dat er een ‘sociaal contract’ gesloten wordt met mensen, die daar niet om gevraagd hadden. Er zou belasting geheven worden, een verbod op wapens, drugs, alcohol, gloeilampen etc. komen. Neter ware het, wanneer het een soort niemandsland werd, waar iedereen vrij kon rondtrekken.

 7. De Geschiedenis verklaart alles, legitieme alles . En alle Crisissen zijn gebaseerd op de bespreking van de geschiedenis.
  Spaanse Sahara!!!!! Spanje was bezetter van Sahara net als Nederland met Suriname, Indonesie….De vraag is: van wie was Sahara voor Het Spaanse Colonialisme??? Simpel is: Sahara was eeuwen Marokkaanse…

Comments are closed.