Hypotheek_HuisMenig bestuurder, zelfs de Europese financiële bestuurders, hebben het er vaak over een z.g . “ HYPOTHEEKLUCHTBEL” , maar gelukkig is dat niet helemaal juist. De onjuiste gedachte ontstaat doordat een Bank bevoegd is om, met beperkingen, op papier hypotheekgeld aan te maken. De afnemer betaalt voor deze hypotheek rente en aflossing. Het geld wordt dan besteed aan het bouwen van een woning, en die woning is dan in feite “ echt “ geld waard, en is het geen hypotheek luchtbel te noemen, en het echte geld incl. rente komt uiteindelijk terug bij de bank.

 

Daarbij is er vaak nog sprake van een hypotheekgarantie, en is de hoogte van een hypotheek in Nederland, sinds problemen in het verleden, toen er ook een recessie was en de Tilburgse hypotheekbank failliet ging, Daarna zijn de banken beperkt aan een max hypotheek bedrag te verstrekken. Dat is anders dan in de VS, en daar hebben investeerders in onroerend goed in de VS zich op verkeken. Wat nu veel verlies opgeleverd heeft.

In Nederland lijkt het misschien wel op luchtgeld, maar er staat wel een waarde vermeerderd met rente tegenover. Waarbij opgemerkt dat de waarde van huizen altijd  omhoog ging, en het gaat nu tijdelijk even een aantal procenten neerwaarts, maar het blijft altijd waarde houden, en zal gelijk als aandelen op een beurs ter zijner tijd weer omhoog gaan. En woningen is een vast bezit en als je niet verkoopt, is het onbelangrijk wat de waarde is, als je maar aan je verplichtingen voldoet, en een ding is zeker het houdt altijd een bepaalde waarde. Omdat er nu een economische cisis is/was gelijk maar te spreken over een hypotheekluchtbel is volstrekt onzin wat bewust door de politiek en EU opgeblazen wordt om mensen bang te maken en de politici een reden geeft om de lasten voor de burgers te verhogen.

Ingezonden door Reiny

36 REACTIES

  1. Laten we terug gaan naar enige bronnen van het ongeluk. De VS met zijn subprimeleningen waardoor veel banken zijn getild. Nooit wordt onderzocht wat hier opgelegde verplichtingen waren. nooit wordt ook onderzocht wie hier de uiteindelijke initiatiefnemers waren. Of dit wel deugde. Zo ook de rentepolitiek waardoor de hele financi-ele wereld scheef is komen te hangen. Dan de overheidsuitgaven in de westerse landen. Veelal ongecontroleerd en besteed aan dubieuze praktijken. Waaronder het vele bedrog wat immigratie betreft en hele samenlevingen op tilt zijn geslagen. Corruptie, fraudes, allerlei soort misdaad. Het gaat om onwaarschijnlijk grote bedragen. De overheid hult zich nog steeds in het kleed van naïeve maecenas die geen tegenspraak duldt en zich niet verantwoordt. Er is geen leiding die voldoende (gezond) verstand heeft om de burgers te dienen. De invloed is voorbehouden aan kleine groepen w.o. wat grootbanken die met hun lakeien de dienst uit maken. De scheefgroei in de financi-ele wereld en de overheidsverspilling gecombineerd met jarenlange re-ele inkomensdaling zijn de eerste oorzaken van problemen met de hyp. leningen. OK, niet de enige maar die problemen zouden bij bijvoorbeeld compensatie van de inkomens met stel 2,5 procent inflatie per jaar en het teloor gaan van vermogen [w.o. door leegstand van bedrijfsgebouwen] en van inkomens, ook door werkloosheid, er veel en veel minder zijn. Het ontbreekt denkelijk aan fatsoen bij de lui die de grote problemen veroorzaken.

  2. Ik bedoel: het niet teloorgaan van vermogen. Het teloor gaan heeft uiteraard ook met leegstand door inkrimpen van de economie te maken. Doordat er niet meer in de hand te houden grootmachten zijn ontstaan, is de kredietcrisis tot stand gekomen. Overeenkomstig geldt voor alle grote economische crises sinds de negentiende eeuw.

  3. Zou het mogelijk zijn dat er ooit teveel huurwoningen zijn, of blijft er altijd een tekort doordat er nu bijna niets bijgebouwd wordt. Men breekt een groot aantal huurwoningen af en er komen minder voor terug, dat is zeker, en daarom zal de vraag naar koop woningen gaan stijgen, en dan komt daar ook een tekort, helemaa is de banken weer hypotheken gaan verlenen..

Comments are closed.