Gold_gouden-tientjeUit de losse pols het volgende schema. Het geeft grafisch een tiental mogelijkheden weer tot overheveling van welvaart tussen generaties met behulp van de overheid. Wellicht handig de beleidsmaatregelen van onze politici langs dit schema te leggen. Mijn voorspelling is dat beleidsmaatregelen van politici stelselmatig een verlegging betreffen van de rekening naar volgende generaties.

Het schema:

intergenerationele welvaartsoverheveling 3

Wellicht is een toelichting nodig bij de volgende punten:

Ad1: staatsschuld opbouwen zou volgens sommigen mogen als de investeringen van de kapitaal rekening gaan. Helaas zijn er de laatste decennia maar weinig zinvolle overheidsinvesteringen geweest waar volgende generaties duurzaam van profiteren.

Ad2: opbouwen van een verzorgingsstaat op basis van een omslagstelsel is een veel beproefde manier om als generatie van toekomstige generaties te profiteren. Men kent zichzelf rechten toe zonder er eerst voor te hoeven te hebben gespaard. Denk aan AOW. Op het moment dat een dergelijke voorziening wordt ingevoerd gaan burgers pas na 45 jaar de volledige prijs betalen. Alle andere participanten in een dergelijk schema hebben niet gedurende hun gehele productieve leven hoeven bij te dragen aan de volledige kosten van dit schema. Ze hebben bijvoorbeeld maar 20 of 30 jaar (vanaf hun 35-ste dan wel 45-ste levensjaar) betaald. Maar menen wel ondanks de onvolledige contributie wel volledige rechten te hebben op hun AOW.

Ad4: afbraak concurrentie positie. Hoe graag vestigen bedrijven zich in je landje. Heb je bedrijven van je vervreemd door verregaande regulering of wenst men zich juist in je land te vestigen? Een niet echt perfecte graadmeter is de omvang van de economie ten opzichte van andere landen, bijvoorbeeld gemeten in BNP per inwoner. Is die de afgelopen decennia gestegen of is die gedaald? Voor de goede orde, Nederland is de afgelopen decennia links en rechts ingehaald en doet het relatief slecht, we zitten in een decennia lang durende relatieve verslechtering van onze economische positie, er zijn vele landen die de achterstand op ons aan het inlopen zijn of ons hebben gepasseerd.

Ad5 Veiligheid: Minarchisme stelt veiligheid als overheidstaak centraal. Falen is hier geen optie. Niet alleen de interne veiligheid (politie, justitie) is uitgehold, ook de externe veiligheid is uitgehold. Onze jachtvliegtuigen vliegen op hun laatste vleugels, onze marine heeft veel verouderde schepen, de tanks zijn de deur uit gedaan, op alle vlakken is de defensie uitgehold.

Ad7: Uitholing valuta, zeker in combinatie met een toenemende staatsschuld gaat dit voor toekomstige generaties het leven zuur maken. De triple A rating is de deur uit, straks wordt mogelijk gewoon 5 tot 8 procent rente betaald over de staatsschuld. En aangezien die tijdens deze kabinetsperiode de 500 miljard gaat passeren betekent dit alleen al qua rente een jaarlijks bedrag van 25 tot 40 miljard dat de toekomstige generaties mogen gaan betalen. Dit betekent dat uitgaande van 6 miljoen productieven (alle werkenden minus overheid en zorg) in de markt sector een ongehoorde belasting bijdrage per werknemer van 4 tot 7 duizend euro. Alleen maar om de interest te betalen van de overconsumptie van voorgaande generaties. (een gevoeligheidsanalyse voor de duurzaamheid van overheids financien bij een duurzaam sterk verhoogde rente geeft je de rillingen).

Ad9: Garanties en borgstellingen. Zie dit artikel.

1 REACTIE

Comments are closed.