Op Lampedusa arriveert jaarlijks een aantal bootvluchtelingen dat:

01. duizenden dollars per persoon betaald heeft voor de overtochtmsas

02. een aanzienlijk overlijdensrisico gelopen heeft tijdens deze tocht

Er is een groot aantal oplossingen beschikbaar die:

01.
onder handhaving van hetzelfde aantal vluchtelingen de hoeveelheid leed aanzienlijk kan verminderen

02.
grote bedragen kan opleveren

Bij voorbeeld door on line en bij een europees consulaat in Libië een loket te openen, waar verblijfsvergunningen verkocht worden tegen een aantal duizenden dollars per persoon.

Door experimenteren kan een prijsniveau gevonden worden, dat resulteert in hetzelfde aantal vluchtelingen, inbegrepen het aantal personen dat per boot zal blijven komen.

De gunstige effecten zijn:

A. het elimineren van een hoeveelheid menselijk leed

B. binnenkomst van revenuen die gebruikt kunnen worden voor opvang van dezelfde vluchtelingen

Dat een dergelijke eenvoudige oplossing niet toegepast wordt, is niet verbazend.

Ondanks voor de bühne beleden christelijke waarden, zal het zowel de europese overheden als hun stemvolk ( waarbij inbegrepen werkvolk dat internationale solidariteit van de arbeidende klasse voorstaat), een zorg zijn, hoeveel mensen er op zee verdrinken.

Op het stuk van medegevoel bevinden wij ons nog in het stadium van de aap en voelen ons daar klaarblijkelijk wel bij,
hoezeer sommigen onder ons ook pretenderen dit stadium gepasseerd te zijn.

Het gedoe op Lampedusa zal daarom nog wel enige tijd doorgaan.

Hugo van Reijen

6 REACTIES

 1. Of als de EU echt niet wil, dat die mensen verdrinken: een vaste veerverbinding tussen Tripoli en Agrigento.

 2. @igor [2]:
  De voorgestelde oplossing betekent geenszins, dat ik geen voorstander van van vrije immigratie.
  Ik wil met het geschrevene uitsluitend aangeven, hoe ceteris paribus mensenlevens gespaard kunnen worden en inkomsten kunnen worden verkregen.
  Hugo van Reijen

 3. Misschien is het leuker om al die vluchtelingen gelijk aan het meest zware werk te zetten,alleen voor voedsel natuurlijk.
  En net zo hard laten pezen tot ze smeken om terug te mogen.
  Met de opbrengsten kunnen wij dan wat eerder stoppen met werken.
  wedden dat de stroom bootvluchtelingen zeer snel tot 0 gereduceerd word

 4. @igor [2]: Het recht om te gaan en te staan waar je wilt zou inderdaad onaantastbaar moeten zijn. Maar niet het recht op een uitkering. En recht om te bedelen heb je natuurlijk ook niet. Welkom hier!

Comments are closed.