logo-trots-op-nederlandNederlanders. Zijn we een land van leeuwen? De trotse bedwingers der zeven zeeën? Het land van de handel van de gouden eeuw, het land van Rembrandt? Of zijn we droesem ontsproten aan de riolen van Europa, de Rijn, de Schelde en de Maas? Zijn we het genetisch afvoerputje van het avondland? Konden onze voorvaderen niets beters veroveren? En waren ze blij met de geografische kruimels omdat hen de kracht, moed en visie ontbrak om beter leerbare gebieden voor henzelf en hun nageslacht te veroveren? Of waren het proto libertariërs die niemand lastig wensten te vallen en zich in veilige moerassen terugtrokken?

Er zijn diverse indicaties van onze inborst. Een van die indicatoren is in hoeverre we anonieme verraders zijn van onze naasten. Zijn we verklikkers van onze buren? Of zijn we dappere veroveraars van ons eigen geluk? Dit artikel beschrijft onze klaag en verraders inborst. Middels het fenomeen kliklijn. De beller van een anonieme kliklijn krijgt niet eens de 30 zilverlingen. Maar doet dit ofwel uit idealisme ofwel uit naastennijd. Belt u mee?

Om te beginnen de, meld misdaad anoniem. De reden waarom geen huiszoeking bevelen meer nodig zijn. Het rechercheteam belt 0800 0700 en er is een gerede reden om een inval te doen….. Dit gebeurt natuurlijk nooit. Verveel je je een beetje? Bel 0800 0700 en meld je buren aan voor een huisbezoek door de sterke arm. Zeg dat ze een wietkwekerijtje hebben en je tracteert je buren op een leuk huisbezoek. Neem plaats in de tuin, biertje erbij en genieten maar…..

Kinderporno, het excuus voor iedere vrijheidsbeperkende maatregel, melden op het internet kunt u hier. Gediscrimineerde homo’s kunnen hier terecht.

Verspilling in de zorg anoniem melden, reeds 18729 melders gingen u anoniem voor. U kunt een melding maken van mogelijke overtredingen op de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Zorgverzekeringswet (Zvw), door zorgverzekeraars, zorgkantoren of zorgaanbieders. Doe dit alhier. Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld het hier, meldpunt medicijnen.

Hebben uw buren kinderen? Vergeet dan niet periodiek een melding te plaatsen bij het meldpunt kindermishandeling.

Bent u boos op uw bankier, de AFM staat voor u klaar. De Deutsche Bank heeft een apart meldpunt. Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kunt u terecht om signalen door te geven die gaan over mogelijke fraude en/of zelfverrijking door corporaties, hun medewerkers, management en bestuurders. Bent u slachtoffer van PUR schuim, meld het hier. Het CMI wacht op uw melding van identiteitsfraude. Vergeet tijdens het knallen van oud en nieuw niet uw melding te doen bij het meldpunt vuurwerk. Steun de partij 50 plus met uw koopkracht melding.

Een van de bizardere meldpunten. Alhier kunt u geheel Kafkaesk een melding doen bij de overheid over regelgeving. Heeft uw bedrijf last van tegenstrijdige of onduidelijke regels van de Rijksoverheid? Of van onnodige administratieve lasten? Of wilt u een suggestie doen hoe procedures makkelijker of goedkoper kunnen? Vult u dan svp dit formulier in. Of dit formulier van de KvK.

Meldpunt bodemkwaliteit. 0800 5151 voor meldingen malafide uitzendbureau’s, altijd leuk uw concurrent aan te geven. De niet te overtreffen LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) alhier. Meldingen met betrekking tot milieu gerelateerde gezondheidsklachten kunt u hier raadplegen.

Meldpunten voor discriminatie te over. Hier voor Mokummers en randmokummers. Hier voor noordelingen. Hier voor het internet.

Via het internet melding doen van internetoplichting? Alhier. Taaloberservaties (de woorden naastennijd en meldpuntmoeheid doorgeven) alhier bij meldpunt taal. Autisten weigerende weigerscholen zijn een maatschappelijk fenomeen dat u hier kunt bestrijden.

Zoekt u een doofpot? Dan is deze site wellicht iets voor u, meldpunt seksueel misbruik der RKK. Let op, de vertegenwoordigers van de alleswetende god hebben beschikt dat het indienen van uwer melding dient te geschieden voor 1 juli 2014. Na deze datum zal het waarschijnlijk niet langer mogelijk zijn uw al dan niet vermeende misbruik middels een omgekeerde aflaat in pecunia om te zetten.

Slachtoffer van volle treinen? Svp hier melden. Ontevreden wandelaar? Hier melden. Stoute stadswacht in Maastricht gesignaleerd? Hier melden. Heeft u de pech te wonen in de kansenstad van Brabant, Helmond? Dan heeft u het voorrecht hier te klagen. Bent u bewoner van het Twentse stoplichtdorp Almelo? Svp alhier klagen. Halalmisbruik melden bij de halalpolitie alhier. Mestbewerkers kunnen hier hun ei kwijt. Geitenwollensokkenhaters kunnen hun haat tegen groenlinks hier melden. Disfunctionele apotheker gesignaleerd, hier melden. Meldpunt accijns is er om de accijnsontduikende handelaren te verraden. Als u uw karma wenst te bezoedelen dan kunt u dat hier doen.

Betaalt de overheid u te traag uit? Melden! Woonfraude? Hier melden. Klokkenluiders geestelijk gehandicapten, hier verzamelen. Ontevreden met een verpakking? Meldpunt verpakkingen is uw site..

Wellicht een beetje flauw artikel maar het lijkt erop dat kliklijnen en meldpunten bij onze volksaard zijn gaan horen.

23 REACTIES

 1. Zullen ze in andere landen ook een gezegde hebben zo als hier,

  De verrader slaapt nooit.
  Nooit slapende honden wakker maken.

  Zo iets ontstaat alleen maar als je tussen mensen leeft met zo’n volksaard. Allemaal bedoeld om er rekening mee te houden.
  Misschien is het inderdaad iets typisch NL’s.

 2. Logisch gevolg van regelgeving; mensen mogen niet meer zelf denken maar er wordt voor hun gedacht! Gevolg; mensen gaan regels volgen en owee als er iemand buiten die regels “opereert”. Bijkomend gevolg; om de regels te handhaven komen er toezichthouders (nog meer kosten) waardoor mensen nog meer de regels/procedures gaan volgen. Dit gebeurt tegen de gedachte van de mensen in waardoor het melden van “een ander” die wel zij/haar gevoel volgt al snel in de kiem gesmoord moet worden…… “als ik het moet dan moet een ander het ook”!

  BertG. [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Rowe [2]:
  Een mooie aanvulling is iets als , met je kop boven het maalveld uitkomen. Heb daar niet het lef voor want WIJ doen dat ook niet en anders pakken WIJ je wel ergens mee als je niet naar ons luistert. Ook iets typisch NL’s.

  Nederland bestaat inderdaad uit droesem ontsproten aan de riolen van Europa, de Rijn, de Schelde en de Maas? En we zijn het genetisch afvoerputje van het avondland? Slaafs en bang tot op het bot. Een aangeboren jaloezie en nijd lijkt het wel.

 4. Inmiddels zijn er zoveel regels op regels op wetten gestapeld, dat je altijd wel iets overtreedt, met als gevolg dat je altijd wel iets te verbergen hebt of pakbaar/verklikbaar bent. En vergroot weer de macht van de overheid op jou, alsmede je angst om maar vooral niet het kopje boven het maaiveld uit te steken.

 5. en ook
  – als er een ‘verdachte’cash transactie is MOET degene die dat ziet de WfT melden, zonder dat de ander te vertellen.
  – ik mis in het lijstje de grootste werkgever van Nederland: de politie: blijkbaar had de schrijver er al geen vertrouwen is wat er daar met aangiften gebeurt.

 6. Afgezien van het feit dat ik nou niet echt gek ben op kliklijnen,
  vraag ik mij af hoe anoniem anoniem hier is.
  ’t Enige zinnige meldpunt in bovenstaand artikel lijkt mij overigens
  het meldpunt identiteitsfraude; het schijnt dat als je dat over-
  komt, je pas echt een speler in een kafkaiaans verhaal wordt.

 7. Het lijkt wel erg veel op het leven zoals de bewoners van de DDR vaak beschreven. Het verraden van je buren, je vrienden , zelfs je vader en moeder was toen het hoogste gebod. Het verstikte het land en elke persoonlijke creativiteit om iets te beginnen. Het lijkt hier onschuldig maar de omvang van de onlust tot ondernemen is al heel ver doorgeschoten. De echte ondernemende lieden verdwijnen wel naar de Zuid-Amerikaanse landen. Ook dit alarmerende signaal gaat aan de burocraten voorbij.
  Ooit had ik een leuk idee voor een op te zetten bedrijf. Terwijl dit bedrijf ook maar een fractie overlast zou veroorzaken naar de omgeving kreeg ik geen enkele medewerking van de gemeente omdat het bestemmingsplan dat niet toestond. Op mijn vraag waarom ze niet met mij in de starthouding gingen staan om zo’n uniek idee (met kans op later banen en voortzetting op een andere locatie) te helpen slagen gaf de ambtenaren het antwoord: dat is niet ons probleem, ú wilt toch wat ?
  Het is jaren terug en ik dacht toen al: dit land gaat naar de knoppen. En het is alleen nog maar erger geworden.

  Vilseledd [18] reageerde op deze reactie.

 8. http://www.youtube.com/watch?v=U6NxhC8yUPc

  leven in een wereld, gehoorzamen staat voor vrijheid
  oorlog staat voor vrede we zijn nu echt de weg kwijt
  transhumanisme het programma voor de mensheid
  leven in illusies heeft niets te maken met echtheid

  wie slecht kijkt zal er niet doorheen prikken
  en enkel de gecreeerde frequentie oppikken
  fantastische fabeltje als waarheden slikken
  en dan uitiendelijk in het web van bedrog verstikken

  dan gaan klikken bij 1 van de vele kliklijnen
  om zo dat gevoel van ongenoegen te verdrijven
  maar wie een beetje slim is zal in de spiegel gaan kijken
  en dan zekerweten over het gedrag van anderen zwijgen

 9. Inderdaad het navolgen van regels en het afschuiven van verantwoordelijkheid zijn leidend geworden, in plaats van het zelf naar elkaar uitspreken en met elkaar bespreken en afspreken, waarna zo aan de orde aanspreken. Samenleven heet dat.

  We hebben nu dus de “meldpuntditus”. Een ziekte waarmee getracht wordt uiting te geven aan het eigen gevoel van rechtvaardigheid, ongenoegen en afgunst, zonder zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aanpakken er van?
  Want, daar hebben we toch de overheid voor?

  Meldpuntditus blijkt vooral voor te komen in laag gelegen moeraslanden en deltagebieden. Er schijnt een relatie te zijn met de weinig stevige ondergrond. Dit fenomeen ontmoedigt het gaan staan voor iets wat de moeite waard is, maar wellicht te zwaar is om op de eigen schouders te dragen.

  En? Werkt het?

 10. @Philosoof G&R Eigenwijs [13]:
  Probeer dit maar aan mensen duidelijk te maken die dit hele woord niet eens meer kennen, laat staan de betekenis hiervan maar i.p.v. daarvan de hele dag zonder meer van iedereen respect eisen zonder dat ze zich zelf nog eerlijk in de spiegel aan durven te kijken.

 11. Overlaad de AFM met klachten over geld uit lucht scheppende banken en bel ze, noteren contactpersoon en laat je terugbellen voor een antwoord. Bevestig AFM vervolgens dit antwoord per mail, dan kijken ze in de loop van hun eigen geweer!!!

 12. “Nederlanders. Zijn we een land van leeuwen? De trotse bedwingers der zeven zeeën? Het land van de handel van de gouden eeuw, het land van Rembrandt?”

  Nee, mijn streek hoorde tot de Oostenrijkse Nederlanden en ons dialect lijkt meer op Keulen dan op die keelziekte, die ze boven de rivieren spreken.

 13. Hmm… ik mis in het lijstje het Meldpunt AFwijkende meningen (MAF). Hoor je de buren -als zij in de tuin zitten- praten over “vrijheid”, “emigratie naar een vrijer land”, “minder belasting betalen”?

  Bel dan 0800-MAFGEKDOM. Dan komt het GGZ-solidariteitsteam ze snel ophalen.
  In Oost Europa werkte vroeger deze behandeling van nare solidariteitsontwijkers ook heel goed.

 14. @Joseph Kétèll [7]:

  O, dan ken je het verhaal van de verloren gegane scheepswerf in Grave nog niet. De gemeente wil geen achte werkgelegenheid in het dorp, maar er een toeristische trekpleister van maken, met als gevolg, dat er alleen laagwaardige werkgelegenheid ontstaat.

 15. De grote afwezige is 112 en het nummer voor minder urgente politiezaken.

 16. Kom kom niet zo negatief over “de nederlander”, natuurlijk zijn er veel die kiezen voor de veilige polder, maar zo af en toe zit er toch een goeie tussen,eentje die zo dwaas is om de strijd aan te gaan met de natuur en het land te veroveren op het water.

  wellicht dat de dappere nederlander minder erkenning krijgt als de “oorlogs helden” van andere volken maar het is wel een libertarische oplossing voor de vraag naar land ongeacht de achterliggende redenering.

 17. Het gaat goed met Nederland totdat de dijken doorbreken. Noord Nederlanders zijn wakker geschud met kleine aardbevingen, zou dat een waarschuwing zijn om het hele bestuur van Nederland er op te wijzen dat ze verpulverd kunnen worden/ Een bijkomstigheid is dat in Noord Nederland de meeste ongelovigen wonen, dat geld voor het geloof, maar ook voor Den Haag waar alle vertrouwen verdwenen is.!!

Comments are closed.