avatar MMAPVandaag zomaar wat losse flodders, waarvan ik hoop dat u er flink op terugschiet. Want ik krijg de indruk, dat dit land gewoon echt kapot MOET. De afgrond in. Waarom?

Omdat een bank als de ING, de roverheidsdienst Centraal PlanBureau en her en der wat politieke specialisten de media volplempen met positieve kreten. Pure staatspropaganda als voorbereiding om het slavenvolkje even op te peppen voor de komende lokale verkiezingen, want::

“We klimmen uit het dal van de crisis”,

“de woningmarkt trekt DEZE WEEK aan” (lekker trend zeg, statistisch gezien, 1 weekje vergelijken als er toevallig een stijgende grafiek is wanneer er 3 (of zelfs meer?) huizen op een week verkocht worden),

“het herstel is ingetreden” en

“er is weer consumentenvertrouwen”.

Terwijl de huizenmarkt toch echt nog steeds op zijn achterwerk ligt, bouwbedrijven nauwelijks kunnen voortbestaan, huizenprijzen weer dalen, de autobranche niet echt vrolijk wordt, er meer mensen naar voedselbanken gaan en de ontslagen je om de oren vliegen.

Terwijl de gemeente Amsterdam zijn stinkende best doet om een “foutje” van 8 miljoen (zoveel was het toch?) onterechte uitkeringen verstrekt, deze terugvordert en het na anderhalve week wéér zijn best doet en probeert het geld weg te smijten.

Terwijl sommige oost-Europanen hier eerst miljoenen frauderen waardoor uitkeringen richting “het oosten” verdwijnen en de arbeiders uit deze MOE-landen onze gezondheidszorg ook nog eens voor miljoenen belazeren door rekeningen niet te betalen.

Terwijl de hoogste ambtenaar zijn lachebekje wél opentrekt bij de EU door ons nóg verder te verkwanselen, maar hij in eigen land haast onzichtbaar is. Waarschijnlijk omdat hij hier zo onderhand niemand meer onder ogen durft te komen.

Waar in de lokale media de discussie heerst of er in Nederland op 1e kerstdag wel 100 supermarkten open mogen zijn, omdat geloofsgekkies denken wél de niet-gelovigen te moeten belemmeren, terwijl een religieus gehandicapte in zijn eigen huis of clubgebouw geen enkele last heeft van een boodschappen doende realist die niets met dat fantasiefeest heeft. Laat staan de niet-wetenden (= gelovigen) zou belemmeren naar het clubgebouw te gaan. Last-hebben-van en onderdrukking komt altijd weer van 1 kant. En niet de meest rationele kant.

Terwijl roverheidsgeweld weer een nieuwe dimensie is ingegaan, toen ik hoorde dat onderzocht was dat huiselijk geweld (vooral partners naar elkaar) sterk gegroeid is sinds de aanvang van de crisis, want geldnood is stress in huis. En wie is de schuldige van de crisis? Juist: roverheden en hun prinsjes “de banken”.

Ondertussen gaan het spel in de regering en de farce in de EU gewoon door. Want wij worden onderdrukt door natuurlijk de beste mensen met uitzonderlijke eigenschappen en prestaties en een onberispelijke moraal en staat van dienst. Want ja, we hebben een democratie dus is het logisch dat wij uitsluitend het beste van het beste kiezen om als slavenmeesters op te treden en onze belangen te laten vertegenwoordigen.

Fijn weekeinde en maakt u ook eens zo’n slavenschaapje in uw omgeving wakker. Overtuig ze niet, maar probeer eens iemand wat rationeler te laten denken. Het zou “de zaak” naar meer vrijheid enorm helpen en er minder mensen schaapachtig achter de propaganda aan zouden lopen.

20 REACTIES

 1. Sja…. 07.41 uur. Hoogste tijd voor een joint. Een joint in de morgen is een dag zonder zorgen.. zeggen ze.

 2. @reiny [2]: Sorry hoor maar ik zal me op elke mogelijke manier verzetten tegen een dictatuur! Ik accepteer niet dan anderen voor mij bepalen wat ik wel of niet mag en hoe ik moet leven.

  Wat men momenteel democratie noemt is in feite een dictatuur door misleiding en oplichting. Men manipuleert middels slimme marketing managers de kiezer.

  Verspreiden van positief nieuws als de verkiezingen er aan komen; verspreiden van slecht nieuws als men ons iets wil afpakken, om ons het gevoel te geven dat daardoor alles beter wordt en dat we nog niet zo slecht af zijn in vergelijking met andere landen.

  En vervolgens verkiezingsprogramma’s die vol staan met verborgen leugens en halve waarheden om ons over de streep te trekken om toch weer op deze leugenaars te stemmen.

  Mijn goede voornemen voor 2014 is om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het bedrog en de corruptie van de EU en onze regeringscoalitie. Met als doel om ze over te halen om anti EU te stemmen op 22 mei 2014!

  Als ons land van de EU dan kapot moet, dan doen wij ons best om de EU kapot te maken.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 3. @boos casje [3]:
  “Mijn goede voornemen voor 2014 is om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het bedrog en de corruptie van de EU en onze regeringscoalitie. Met als doel om ze over te halen om anti EU te stemmen op 22 mei 2014!”

  Goed voornemen.
  Kun je dat in een goed plan verwerken waardoor meer mensen met je meedoen: meer resultaat?
  Wat denk je van slogan: “Stem niet of stem LP”

  boos casje [6] reageerde op deze reactie.
  kalimero [18] reageerde op deze reactie.

 4. @reiny [2]: U bent verstandig bezig om voor uw vrijheid op te komen. En om mensen uit te dagen moet je van alles verzinnen om ze wakker te maken, zoals;
  De overheid stimuleert individualisme en de individualistische samenleving veroorzaakt bureaucratie en beheers zucht van de overheid, die gezamenlijk de publieke zaak om zeep helpen.

 5. @Hub Jongen [4]:

  Ik begrijp dat je de LP wil promoten maar het doel -in elkaar vallen van de EU- heiligt in dit geval de middelen.
  Voor degenen die anti EU willen stemmen zijn er 3 opties: PVV, SP of LP. Op 22 mei 2014 moeten we maar niet zo kieskeurig zijn.

  Misschien een item voor Libje: Van de EU mogen wij de pest krijgen; laten we daarom de Brusselse ratten verdelgen. Stem anti EU op 22 mei 2014!

  Hub Jongen [13] reageerde op deze reactie.

 6. Een voormalig hoger officier vertelt op een luchtige manier hoe een land als NEDERLAND bewust in chaos gehouden wordt en reikt principes aan hoe een land of eender welke organisatie degelijk bestuurd kan worden.
  Beste mede-burger,
  Wist u al dat NEDERLAND een MULTI CULTUREEL land is met verschillende culturen en tradities? Ongetwijfeld.
  NEDERLAND, is inderdaad een land met 16,25 miljoen INWONERS.
  Is in NEDERLAND dan niet elke NEDERLANDER gelijk voor de wet?
  Wist u dat de verkiezingen van 13 juni 2010 de zeventiende opeenvolgende ongrondwettelijke verkiezingen in dit land zijn?
  Wist u dat nederland geen Grondwettelijk Hof heeft ?
  – 1848 zijn in Nederland directe verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraden ingevoerd.
  – 1917 wijziging van het districtenstelsel naar de evenredige vertegenwoordiging . Onder het districtenstelsel (1848-1918) werd in kiesdistricten op personen gestemd en onder de evenredige vertegenwoordiging (1918-heden) op lijsten.
  – 1953 in het kabinet-Drees II , is artikel 60 van de Grondwet zodanig gewijzigd dat daarmee in Nederland alle Grondrechten werden opgeheven. Omdat de grondwettigheid van een Verdrag, Conventie, Handvest, Covenant, Statuut, Akte, Accoord, Schikking, Verklaring, Decleratie, Protocol, Proces-verbaal, Overeenkomst, Brief, Nota, Arbitragecompromie, Memorandum, e.d. niet door de rechter mag worden beoordeeld, betekent dat die niet mag worden getoetst aan de Grondwet (art. 94 Grondwet, Ned), waardoor die binnen Nederland geen geldende wettelijke toepassing hebben.
  In elk land dat zich een democratie noemt, staat de grondwet boven al de andere wetten.
  In Nederland respecteren noch de uitvoerende macht, de regerende politici, noch de wetgevende macht, de verkozen politici, noch de rechterlijke macht de grondwet.
  Is Nederland dan een bananenrepubliek?

  reiny [8] reageerde op deze reactie.
  Raymond [9] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [12] reageerde op deze reactie.

 7. @jhon [7]: ik heb dit stuk iets aangepast om op wuz de telegraaf geplaatse te kunnen krijgen. bedankt voor de info!!

 8. @jhon [7]:

  2014 HET JAAR VAN DE ORGELMAN.

  – 1953 in het kabinet-Drees II , is artikel 60 van de Grondwet zodanig gewijzigd dat daarmee in Nederland alle Grondrechten werden opgeheven. Omdat de grondwettigheid van een Verdrag, Conventie, Handvest, Covenant, Statuut, Akte, Accoord, Schikking, Verklaring, Decleratie, Protocol, Proces-verbaal, Overeenkomst, Brief, Nota, Arbitragecompromie, Memorandum, e.d. niet door de rechter mag worden beoordeeld, betekent dat die niet mag worden getoetst aan de Grondwet (art. 94 Grondwet, Ned), waardoor die binnen Nederland geen geldende wettelijke toepassing hebben.
  In elk land dat zich een democratie noemt, staat de grondwet boven al de andere wetten.

  Heb je zeker de grondwetsherziening van 1946 gemist , daar was vrijmetselaar en morele hoer ( N.S.D.A.P-er) Drees ook bij betrokken.

  Art. 21 In geen geval , mag de zetel van de regering , buiten het rijk worden verplaatst.

  18 mei 1940 : Eerste kabinetszitting van regering te Londen…..Eerste verordeningsblad A. Hitler : buiten een militaire bezetting ( volledig legaal !!!!!!) , wordt voor het “civiele resort ” , een rijkscommissaris benoemd.
  Daarmee is op 18 mei 1940 “het koninkrijk Der Nederlanden” opgehouden te bestaan , en is als “Westland” provincie volgens het Haags Landen Oorlogreglement legaal ingevoegd bij “Het Duitse Rijk ” , niet de BRD ….wat die bestond nog niet.

  Raymond [10] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Raymond [9]:

  En in mei 1945 heeft de WEERMACHT van het “Duitse Rijk” , een voorlopige voorziening ( capitulatie ) ondertekend in Reims , daar verdere krijgshandelingen zinloos waren.

  Er is op het grondgebied van wat v/h toebehoorde aan het ” Koninkrijk Der Nederlanden ” en het “Duitse Rijk”, nimmer een VREDESVERDRAG gesloten , zoals vereist in het HAAGS LANDEN OORLOGSREGLEMENT.

  En de wapenstilstand ( capitulatie dus !!!!!!) die getekend werd in Reims , stond dan ook : DIT DOCUMENT KENT – “GEEN ENKEL JURIDISCH PRECEDENT”- .

  En vanaf die datum leef je wat ik noem in Nederland B.V of N.V. , maar niet in wat je denkt , je Burger Service Nummer ( hoe verzinnen ze het )….is je PERSONEELS- NUMMER .

  Hub Jongen [12] reageerde op deze reactie.

 10. Oh ja….ga eens surfen op “KANZLERAKTE”. in gewoon Nederlands “kanseliersbrief”, en je dendert uit je stoel van verbijstering.

 11. @boos casje [6]:
  “Voor degenen die anti EU willen stemmen zijn er 3 opties: PVV, SP of LP. Op 22 mei 2014 moeten we maar niet zo kieskeurig zijn.

  Klopt, maar bij de eerst twee krijg je er zoveel negaties bij dat je wel eens verder van huis kunt zijn. De LP met zijn kopvodden onzin en de SP met volop socialisme.
  Blijft over STEM NIET OF STEM LP

 12. ‘Losse flodder?’ Wordt het niet eens tijd om met ‘scherp’ te schieten alvorens het bankroet onherroepelijk is! Was het niet D66 dat bij haar oprichting de wens uitte ‘het systeem’ te laten ontploffen. Kijk nu eens, dezelfde partij is verworden tot een van de meest ‘hechte’ steunpilaren van een systeem, het poldermodel, dat tot ‘;ontploffing’; gebracht diende te worden. Maar ja, dat is ‘geschiedenis’ en daar weet men over het algemeen bijzonder weinig van!

 13. Aanhakend op het voorgaande, er zijn nog veel meer voorbeelden van ‘kiezersbedrog’ en echt niet alleen bij D66, die desondanks een ‘sluimerend bestaan’ leiden omdat niemand op de gedachte komt om zxe ‘politiek’ te gebruiken. Waarom is ‘links’ toch zo ‘bezorgd’ om de vreemdeling en wordt hun vroegere aanhang in de volkswijken uitgemaakt voor ’tokkies’ en andere termen waaruit de grenzeloze minachting van ‘links’ voor het ‘gewone volk’ duidelijk wordt? Waarom herinnert niemand zich dat ‘links’ zich vroeger, de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, om heel andere zaken ‘druk’ maakten. n.l de ‘overbevolking’ dat was toen, 12 miljoen inwoners, het grote gevaar! Daarom moest de ‘pil’ in het ziekenfonds pakket en stond in zo’n beetje elk partijprogramma dat Nederland géen immigratieland was/is. Kortom wie stelt de hypocrisie in de politiek nu eens aan de kaak. zoals Fortuyn dit deed!

 14. Als je tegen de gevestigde politiek ingaat, dan wordt je door de media geweerd en afgeschoten. In andere landen waar dat ook het geval is wordt je in een cel gedumpt, en nog erger omgebracht. Omgekeerd kan dat ook gebeuren en worden er Bestuurders omgebracht, en daar moet je toch niet aan denken, alhoewel Pim Fortuyn waarschijnlijk om die redenen vermoord is. Maar gelukkig leven wij in een vredelievend land, waar alleen criminelen elkaar het meest ombrengen in Amsterdam.

 15. @Hub Jongen [4]:
  mensen ik denk dat we heel snel met een aantal mensen samen moeten komen om echt actie;s te gaan ondernemen want ik denk dat er via internet wel goede mogelijkheden zijn maar dat de mensen letterlijk met de neus op de feiten gedrukt moeten worden
  en dat er georganiseerde actie;s moeten komen.als we dit niet met elkaar voor elkaar kunnen krijgen dan vrees ik dat het voor de slapende nederlanders een waar bloedbad gaat worden.[financieel gezien dan]ps. ik sta open voor reactie;s van jullie
  groetjes kalimero

 16. Beste Hub ik zal wat links geven die kunnen dienen als achtergrond van mijn stukjes.

  Bestudeer deze goed , let vooral op bijv. rechtspersonen , datums , en tijdlijnen.

  Een honderd procent legaal document : Op 15 juni 1907 begon de Tweede Haagse Vredesconferentie met de bedoeling de bepalingen van de vorige vredesconferentie uit te breiden, andere bepalingen te wijzigen en meer nadruk te leggen op oorlogvoering ter zee.

  De bepalingen werden getekend op 18 oktober 1907 en werden van kracht vanaf 26 januari 1910.

  Landoorlogsreglement

  Het Landoorlogreglement is een in 1907 in Den Haag tot stand gekomen codificatie en formulering van Internationaal recht. Het reglement legt de oorlogvoerende partijen verplichtingen op en het verbiedt onder andere het wegvoeren van burgers als slaven. Artikel 44 bepaalt dat de bevolking van een bezet gebied niet gedwongen mag worden deel te nemen aan krijgsverrichtingen tegen het eigen land. Zij mogen niet gedwongen worden op te treden als gids of spion.

  Het reglement bepaalt wie “combattanten” oftewel door het recht beschermde oorlogsvoerenden en militairen zijn en wie niet. Deze laatste categorie omvat de terroristen en de verzetsstrijders die niet door internationale verdragen worden beschermd[bron?].

  Bron:wikipedia.

 17. FEIT : Ene A Hitler oefende middels zijn partij de Nationaal Socialistische Arbeiders Partij ( hierna noemende NSDAP ( onthoud dit….erg belangrijk )) , het legaal ( ja legaal) regeringsgezag ( Regierungsgewalt ) in Het Duitse Rijk uit….punt.

  Oh..proberen sommige lieden u een andere indruk te geven…goh waarom zou dit nu toch zijn ?

Comments are closed.