Bij linkse personen bestaat vaak te goeder trouw de mening, dat schaarste aan goederen of diensten opgelost kan worden door het uitschakelen van de markt, met alle desastreuze gevolgen van dien.asd

Dit soort opvattingen is ongetwijfeld te wijten aan de inhoud van de door de overheid opgestelde curricula, die geen enkele aandacht besteden aan het belang van een vrije markt op het stuk van goederen en diensten.

Helaas kost deze deficiëntie miljarden per jaar.

Dit is een uiterst treurige zaak; ga er maar eens aanstaan, hiervoor aandacht te krijgen in de media!

Hoewel geen pessimist van nature, zie ik op korte termijn zelfs onder het meest optimistische scenario geen verbetering.

Hugo van Reijen

11 REACTIES

 1. @Sander [1]:
  Wat een linkse onzin, dat monopoly artikel… Om maar niet te spreken van de absurditeit van het vergelijken van de werkelijke economie met een bordspel. Enfin, verzamelingen groot kapitaal zijn juist nodig om grote investeringen te kunnen doen. De “hebzucht” en winstbejag van die paar procent zorgen ervoor dat de overigen welvaart en werkgelegenheid hebben.

  Je kunt nu vragen gaan stellen over de verdeling, maar het is zo gegroeid. Voorstellen om dan maar de rijken te plukken om uit te storten boven de arme rest zorgen alleen maar voor dat we met zijn allen arm zullen zijn omdat nergens meer verzamelde kapitaal is om te kunnen investeren. En dan hebben we het nog niet over de dwang en het geweld dat nodig is om die herverdeling te bewerkstelligen.

  Snelle [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Sander [4]: En ik wil daar graag nog een toevoeging op maken als u me toestaat: Zelf ben ik langjarig zowel als ondernemer, alsmede (soms) als loondienstwerker actief en ben niet armlastig. Maar terugkijkend op een langjarige ervaring en opgedane kennis: het eindspel nadert. En dat heeft niets met links of rechts van doen.

 3. @Snelle [3]:
  Wat begreep je dan niet? Dat eigendommen van mensen afpakken diefstal is? Of dat eigenaren van bedrijven in hun winstbejag voor werkgelegenheid zorgen?

  U maakt toch niet de vergissing dat welvaart en de grootte van de economie een statisch iets is (zoals de hoeveelheid geld in een monopoly spel) dat als een taart op te delen is? Maatregelen om het verdelen van die taart te beïnvloeden hebben nadelige effecten op de diameter van die taart.

  Het staat in principe niemand in de weg om met een goed idee hun eigen verzameling kapitaal op te bouwen. Dat concept is de motor achter onze economie. Laten we dat vooral zo houden.

  Igor [8] reageerde op deze reactie.

 4. De hoeveelheid geld in een monopoly spel mag dan een statische hoeveelheid zijn, het in omloop zijnde geld is dat niet, dat is in elk spel weer een andere hoeveelheid. Het kan zelfs voorkomen, zij het zeer sporadisch, dat ook de monopoly bank failliet gaat. (Was dat in de echte economie ook maar wat vaker) Maar dan is wel gelijk het gehele spel uit, wat an sich ook weer mijn stelling bevestigd.

  En ja, het afpakken van andermans eigendom is diefstal. Maar ook dit bevestigt andermaal enkel mijn stelling.

  En of dat eigenaren van bedrijven in hun winstbejag voor werkgelegenheid zorgen? Het gaat niet om werkgelegenheid: het gaat om inkomen! Om koopkracht! Als mijn klanten de producten van mijn bedrijf niet kunnen betalen houdt het voor mij immers ook snel op. (Precies wat we dus ook langjarig om ons heen zien gebeuren)

  Mijn stelling: het spel is eindig, linksom om of rechtsom. Laten we daarom opnieuw beginnen en het weer 500 jaar uithouden. Doorgaan betekent slechts een langzaam en pijnlijk sterven.

 5. @Heisenberg [6]:
  Natuurlijk is het goed dat er mensen die wat extra geld hebben om te investeren maar dat is het heel wat anders als een paar procent die bijna al het kapitaal in handen heeft, en dan als excuus ja dat is nou eenmaal zou gegroeid – wat je voor het gemak even weglaat is dat die niet zo gegroeid is vanwege de vrije markt – sterker nog ik zou zeggen dat bijna all het grootkapitaal is te herleiden tot schendingen van het NAP, hier zijn zo ongelooflijk veel voorbeelden van.

  Daarnaast kan je nog eens goed kijken naar hoe dat de superrijken hun geld uitgeven, het lijkt erop dat de meeste superrijken een stel fantasieloze flapdrollen zijn die meer geld hebben als ambitie om er iets mee te doen. Lijkt mij raar dat deze mensen gemotiveerd zijn om meer geld te “verdienen”, dan is de logische conclusie dat deze mensen
  a) Door iets anders gemotiveerd worden. (macht?)
  of b) gewoon steeds rijker worden omdat en vanaf een bepaald kapitaal gewoon heel lastig wordt om meer uit te geven dan wat er binnenkomt.

  Helaas hebben veel mensen kritiek op “de rijken” op een manier waarbij iedereen die een klein beetje meer heeft meteen in die categorie wordt ingedeeld. Voor de duidelijkheid; ik heb het hierboven over de super-rijken, bilderberg niet miljonairs fair…

  De gewone rijkere mensen zijn in een “gezonde” “vrije markt” zonder/minimale overheid, inderdaad de productieve mensen die welvaart enzo scheppen, ik heb het idee dat deze groep het hier momenteel erg zwaar heeft en ook hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de emigratie van de afgelopen jaren.

  Daarnaast heb je hier volgens mij veel rijkere mensen die op de een of andere manier hun geld te danken hebben aan de overheid, niet “verdiend” lijkt mij.

  was geen reactie op de link van post nr 1 trouwens, ik ben die nachthemel links zonder zinvol commentaar een beetje zat dus ik click er niet meer op.

  MMAP [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Sander [4]: Terechte opmerking. Het staat niet netjes, maar inhoudelijk discussiëren op internet is net als pianospelen met je handen op je rug. Je mist al twee van drie essentiële elementen (intonatie/mimiek) en dan zit je al snel met je hoofd op ’t klavier… 😉

  Gezien het feit dat Heisenberg fel op mij reageert, en niet met jou in discussie gaat over je reactie, mogen we toch concluderen dat mijn besparing t.a.v. inhoudelijkheid gerechtvaardigd is geweest.

 7. Quote:
  “Bij linkse personen bestaat vaak te goeder trouw de mening, dat schaarste aan goederen of diensten opgelost kan worden door het uitschakelen van de markt, met alle desastreuze gevolgen van dien.”

  Graag wil ik er op wijzen dat het niet alleen “Linkse personen” zijn die de markt uitschakelen. Het is een kwaaltje die elke grote overheid kent. Of het nu een stelletje linkse ideologen zijn die de markt bewust willen uitschakelen of een stel corporatistische rechte malloten die met hun corruptie ervoor zorgen dat grote bedrijven sterk worden voorgetrokken, het effect voor de vrije markt is hetzelfde.

  En daarbij neemt de welvaart af en de ellende toe. In beide gevallen worden de armen armer en de rijken rijker.

 8. @Igor [8]:

  ik ben die nachthemel links zonder zinvol commentaar een beetje zat dus ik click er niet meer op

  Helemaal mee eens. Ik zie dit ook meer als een of andere zinloze reactie verzinnen, juist om er dan lekker een link naar de eigen website bij te plempen. Zeer irritant om zo elke dag mee te liften op het lezersaantal van Vrijspreker.

  Nu zijn er meer mensen die hun reactie met een link completeren, maar dat zijn steeds verschillende links en zelden naar een eigen blog/website of eigenbelang. We hebben vanavond een vergadering met enkele Vrijspreker-schrijvers en ik zal dit eens opwerpen.

Comments are closed.