CollateralDAM_Son

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Pas als het NON Agression Principe, NAP, algemeen wordt aanvaard, zal ook de collateral dammage ophouden. Begin NU, . . . .

13 REACTIES

 1. Het NAP is rekbaar. Wat NAP is voor de één, lijkt het niet te zijn voor het ander. Ik heb onlangs begrepen dat men bij de LP het NAP beginsel dient te onderschrijven. Men schijnt salarissen van overheidswege (= gestolen geld) te gaan accepteren. Kijk – ik heb géén andere keuze dan van overheidswegen gebruik te maken; ik heb daarentegen wél een keuze om niet deel te nemen aan dat politieke circus én me uit te laten betalen over de rug van anderen.

  Ik denk dat het NAP om te beginnen niet voldoende begrepen wordt door sommigen. Het doel heiligt de middelen etc. etc.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Andre [1]:
  “Men schijnt salarissen van overheidswege (= gestolen geld) te gaan accepteren.”
  Dat is niet juist. Het NAP (ook wel ZAP, Zero) is 0 % agressie. PUNT.
  Salarissen betalen met gestolen geld is gebruik maken van agressie. Dus niet acceptabel.

  Uiteraard is er een probleem om van deze 90+ % geweldmaatschappij naar een volledig geweldloze maatschappij te komen op een ordelijke, geweldloze manier.

  Daarom is het belangrijk om meer te werken aan een plan om dat te verwezenlijken/
  Zie: http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/11/het-begin-van-de-vrijheids-revolutie/
  En lever al vast bijdragen, ideeën, voorstellen voor het PLAN of voor onderdelen van de hoofdstukken:

  Onze vrijheids-revolutie/handleiding zal in ieder geval de volgende hoofdstukken moeten bevatten:
  A. INLEIDING met “waarom”
  B. HUIDIGE toestand en waarom is die slecht (immoreel)
  C. GEWENSTE toestand in de toekomst
  D. PROJECTEN die helpen kunnen van B. naar C te komen.
  E. ACTIEPLANNEN voor de uitvoering.
  E/a.EISEN aan actieplannen.

  Vraag LP, wat is positie LP voor wat betreft salarissen politici?

  De Bruine Bakker [5] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [11] reageerde op deze reactie.

 3. Als er geen bestuur in een land is wordt het een gaos want er zijn altijd mensen die willen overheersen en naar de macht willen grijpen,daarom moet er wel een bestuur of organisatie benoemd worden en deze mensen zullen ook betaald moeten worden, want op vrijwillige basis zonder inkomsten gaat dat moeilijk. Ook al ben je principieel tegen een bestuur dan bewijst de ellende in landen, waar men onderling elkaar het hoofd inslaat, dat er wel duidelijk vrijwillege afspraken gemaakt moeten worden, maar nimmer onder dwang, want dan gaat het ook weer helemaal fout. Wie weet hoe het wel moet, ik in iedergeval nog niet.

  Andre [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [2]:

  “Vraag LP, wat is positie LP voor wat betreft salarissen politici?”

  Volgens mij vinden ze dat prima, want dat valt onder “zelfverdediging”. Ik vind dat nogal ver gezocht, op z’n zachtst gezegd.

  Politiek is onderdeel van het probleem en kan geen onderdeel van de oplossing zijn.

 5. @Andre [4]:
  Je snijdt een goed punt aan. De LP eist van (nieuwe) leden acceptatie van het NAP. Maar voor de partijelite geldt het wat minder. Men zou overheidsinkomsten kunnen weigeren. Of aan de voedselbank kunnen geven als weigeren geen optie is.

  Maar zo’n EU-parlement-baantje met elke dag biefstuk, oesters en champagne, hoeren en snoeren, gratis reizen in privéjet … erg verleidelijk. Nepliberaal Hans van Balen staat al op de internetz als EU hoerrrr du jourrrr.

 6. Allemaal leuk en aardig, die kritiek op de LP. Alleen de LP heeft wel 2 grote voordelen:

  1 Een sociale functie: in je eentje libertarier zijn is minder leuk, dan met zijn allen.
  2 Een functie om het publiek te bereiken. De LP flyert op straat en is in staat radio en tv te bereiken (in ieder geval lokaal/regionaal). Hierdoor bereik je meer mensen dan met alleen een website. De Vrijspreker zie ik gewoon niet flyeren op straat en zie ik ook niet de radio en tv bereiken….

 7. Ik heb al eerder geschreven dat al die libertariers die vanaf de zijlijn aan het roepen zijn dat de LP het niet goed doet omdat zij “salarissen accepteren” dan maar eens lid moeten worden of ruimhartig moeten doneren in plaats van kritiek te uiten.
  Met voldoende finaciele middelen hoeft en zal de LP niets accepteren.
  Het NAP is het uitgangspunt, maar je kan niet tot in het oneindige verwachten de de LP, haar leden en aanhang alles uit eigen zak financieren van het beetje overgebleven geld dat ze van de (ro)verheid overhouden.
  Per slot van rekening moeten we ook kunnen blijven eten en drinken. Dat heeft niets met acceptatie te maken, maar met noodzaak.
  Ik word ook een beetje moe van de suggestie dat er een zogenaamde partijelite is die boven anderen verheven zou staan. De LP ontvangt geen geld van de overheid, geen subsidie. We hebben geen betaalde krachten in dienst. Niets, njente, nada
  Als de helft van de energie die er in dit soort onrendabele discussies gestoken zou worden gespendeerd zou worden om het libertarisme te promoten zouden we al een stuk verder kunnen zijn.
  De libertarische beweging kenmerkt zich vaak helaas in een interne discussie wie de betere libertarier is en vergeet het grotere doel uit het oog te verliezen.
  De LP heeft haar weg gekozen, het staat een ieder vrij een andere weg te kiezen.
  Principieel zijn is mooi, maar houd op wanneer de honger toeslaat.
  De reactie van Andre vind ik kleingeestig omdat ik hem helder en duidelijk uitgelegd heb hoe de LP hierover denkt en hij dit nu via Vrijspreker uit zijn verband neer zet.
  We hebben ontzettend veel enthousiaste vrijwilligers die zich inspannen voor de LP, die landelijk en lokaal aktief zijn, die creatief zijn, die ideen hebben en die uit willen werken om het libertarisme bij een breder publiek bekend te maken, maar het ontbreekt ons eenvoudig aan de middelen, iets waar Hub en anderen bij Vrijpsreker, en niet alleen bij Vrijspreker, ongetwijfeld over mee kunnen praten.
  Met dit soort discussies wie de betere libertarier is schieten we niets op en blijven we een marginale groepering en zullen we geen stap verder komen in ons streven naar een vrijere wereld.

  Naam * [10] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [11] reageerde op deze reactie.
  Prepperoni [13] reageerde op deze reactie.

 8. Het wordt tijd dat wij, de mensen die de aarde bewonen.
  Zich bewust worden, dat wij aan ons zelf zijn overgeleverd.

  We zijn met elkaar, tot elkaar veroordeeld.

  Er zijn geen krachten en machten van buiten af, die ons bewust,
  helpen en of tegen werken.
  Het is politiek en kerken die ons, in hun belang, laten
  geloven en werken.

  Het is tijd voor bezinning en bewust wording, dat wij,
  de bewoners van aarde, allemaal de zelfde menselijke behoefte
  gevoelen, die ons leven waardevol maken.

  We moeten van het verdeel en heers model af.
  Dit is er de oorzaak van dat mensen niet voldoende vertrouwen
  in elkaar stellen, om er het beste van te willen maken.
  We moeten streven naar wat juist en goed is, in ons aller belang, dat er toe leidt, dat een ieder binnen zijn eigen cultuur,
  een zo goed mogelijk leven kan lijden.

  Doordat wij niet profijtelijk samenwerken, ondervinden wij wereld
  wijd,Armoede-Oorlog-uitbuiting-honger-onvrijheid-overheersing- enz. dit alles en nog veelmeer, omdat wij ons laten verdelen.

  Politiek is een slecht bestuurlijk model, het drijft op emotie.
  Het laat ons op een ruzieachtige manier, zonder de belangen
  van anders willende af te wegen, tot verkeerde beslissingen
  besluiten.
  Het is gespeend van alle goede wil, om het beste te bereiken voor een ieder, binnen redelijke mogelijkheden.
  Het wekt onrust en haat, van uit machtswellust en hebzucht!

  Het is noodzakelijk als wij veranderingen willen, dit in te zien
  en er naar te gaan handelen.

  Een goed begin is haal je geld van de bank, beheer dat zelf.
  Geef je burger zeggen schap niet meer weg, door te gaan stemmen, wordt weer gewoon je eigen baas.

  Net als vroeger!!!

  Je moet je eigen leven leiden, zoals je dat zelf goed dunkt,
  dat is toch het minste dat je moet doen, om voor volwassen
  te kunnen doorgaan!

 9. @Mario Aandewiel [8]:
  “Met dit soort discussies wie de betere libertarier is schieten we niets op en blijven we een marginale groepering en zullen we geen stap verder komen in ons streven naar een vrijere wereld.”

  Ik zie dat anders. Andre snijdt terecht een punt aan waar de LP moreel inconsequent is. Dat is geen “boe roepen”. Als het door middel van discussie onder libertariers (en aanverwant) niet wordt opgelost zullen politieke opponenten er mee komen, mocht de LP groot genoeg zijn om als serieuze concurrent te worden gezien door hen. Iets dergelijks heeft men geprobeerd bij de SP, waar riante vergoedingen aan de partij moten worden afgestaan.

  Daar tegenover staat dat men wel verwijten zal maken “geld van de rijken en bedrijven” aan te nemen. Dus je kan het nooit goed doen. Maar als je daar open over bent valt er weinig te verwijten.

  Dat ik wel/niet lid ben of mee help met campagnes is mijn eigen zaak. Ik voer in mijn eigen milieu campagne voor NAP/vrijheid/etc.

  Philosoof G&R Eigenwijs [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Mario Aandewiel [8]: @Naam * [10]: @Hub Jongen [2]:

  Om te komen tot veranderingen, binnen de maatschappij,
  zal er eerst een ontkoppeling moeten plaats vinden, tussen
  de overheid en de mensen die deze overheid af wijzen.

  Je kan je ontkoppelen door er niet meer aan mee te doen.
  Als het niet in jou belang is, of als je er niet mee INSTEMT, de keus is aan jou!! (instemmen is instinken)

  Het libertarie s gedachten goed is een onderdeel, een
  levens houding, binnen het complexe geheel van onze maatschappij, en geen volledig bestuurlijk bestel.

  De onvrede die de huidige politiek op roept, is hier boven
  reed s verwoord. no. 9

  Als we iets anders willen, moet er een nieuw model opgesteld worden, om het geheel in goede banen te leiden.

  Daar voor is organisatie en samenhang van gelijkgezinden een
  absolute noodzaak.
  Het er over praten alleen, zet geen zoden aan de dijk,
  om het maar eens op zijn Hollands te verwoorden.

  Er dienen dan spijkers met koppen te worden geslagen.

  Waar trekken wij de stoute schoenen aan?????

  Rechtse Rakker [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Philosoof G&R Eigenwijs [11]:

  Op zich snap ik je punt wel. Alleen is een verkiezingscampagne wel een manier om mensen te overtuigen van het libertarisme. Ik zie geen alternatieven die het libertarisme onder zoveel mensen verspreiden….

  En in je eentje libertarier zijn heeft erg weinig zin…..

 12. @Mario Aandewiel [8]: Eens. Ik accepteer ook staatssteun als kinderbijslag, WW, simpelweg omdat ik er ooit ook voor heb moeten betalen. Je pakt terug wat je is afgenomen.

  Onderschat je kwetsbaarheid niet, het is idd een makkelijk doelwit voor politieke opponenten. Hier een duidelijke visie over hebben en communiceren. Ayn Rand wordt ook becritisieerd omdat ze aan het eind van haar leven een uitkering heeft aangevraagd.

  Daarom zou ik een duidelijke grens trekken over hoeveel geld je aanneemt: neem niet meer dan je is afgenomen. Reken uit hoeveel belasting je betaald hebt en neem niet meer geld van de overheid aan dan dat bedrag. Trek hierbij ook gedwongen collectieve voorzieningen af als dijken, lantarenpalen enz. Pas dan heb je het argument van je politieke opponenten (“wel schoppen tegen de overheid maar ook je hand ophouden”) voldoende ontkracht.

Comments are closed.