WindenergieHet feit, dat zonder analyse van nut en noodzaak 24 miljard euro aan onze economie onttrokken wordt voor windenergie is ongehoord, en getuigt van een onnadenkendheid bij bestuurders. Het project Gemini voor 600 MW windenergie op zee is goedgekeurd voordat de 40% kostenreductie eis werd geformuleerd, en er is aan Gemini al 4,5 miljard euro subsidie uitbetaald.

 

Inclusief de bestaande parken wordt er 24 miljard betaald voor het ongeveer 15 jaar laten draaien van windturbines op zee. Na deze periode begint het proces opnieuw.

Je kunt deze investering  niet vergelijken met andere infrastructurele projecten zoals Betuwelijn e.d. want deze projecten worden ontwikkeld voor 50 tot 100 jaar, en windmolens voor max 20 jaar. Dan moeten ze vervangen worden, of er zijn andere goedkopere ontwikkelingen ontwikkeld.

———-
Zonnepanelen worden ook gesubsidieerd, en kerncentrales zijn voorlopig even uit het beeld! De enige vorm van energie opwekking, die fossiele centrales betaalbaar en efficiënt kan vervangen, kernenergie, is in de Nederlandse politiek onbespreekbaar.
Subsidies kunnen voor alle duurzame energie gevraagd worden, dus o.a. ook voor vloeibare biomassa.

Als men uitgaat van de noodzaak van het verminderen van de CO2-uitstoot , is het dan niet beter een serieuze prijs voor CO2 emissies te rekenen? CO2 wordt in deze zin afgeschilderd als het ultieme kwaad dat de mensheid bedreigt, maar is dat ook zo?
CO2 is van belang voor plantengroei, en de mens kan er ook niet zonder leven. Waarschijnlijk heeft de zon ook een grote invloed aan de opwarming van de aarde, maar daar kun je weinig aan veranderen of verdienen. Het groene ideaal is voorlopig om het aandeel duurzame stroom op 20% te krijgen.

———–
Het feit, dat aanbod en vraag voor wind en zonne-stroom niet op elkaar zijn afgestemd en daardoor de netto besparing van brandstof veel minder is dan op grond van de bruto productiecijfers berekend wordt. De kolencentrales kun je uitschakelen, maar de gascentrales moeten blijven leveren, anders gaat het licht uit. De komst van goedkoop schaliegas op de markt, zoals in VS, zou ook nog een optie kunnen zijn. Om de economie draaiende te houden en concurrerend te kunnen werken, is het van belang de prijs laag te houden. Om CO2 uitstoot zwaar te gaan belasten is geen optie, en de vraag is waar gaat dat geld dan naar toe?

———-
De CO2–uitstoot van Nederland is te klein om op wereldschaal een verschil te maken. Moeten wij daarvoor dan onze economie opofferen en het aantal werkelozen en arme mensen laten vermeerderen?. De jaarlijkse belasting opgelegd aan de bevolking om de windenergie te betalen is hoog genoeg om elk jaar een compleet JSF project te financieren.

De veertig ondertekenaren van het energieakkoord zijn vertegenwoordigd in een  commissie, maar zullen die verstand hebben van elektriciteitsopwekking en –levering?

Ingezonden door Reiny

22 REACTIES

 1. Je kan windmolens en zonnepanelen neer zetten tot je scheel ziet. Het zal nooit meer dan 20% van de energiebehoefte opleveren. En dan ook nog zeer onregelmatig. Gezien de groeiende vraag naar energie (anders is er totaal geen vooruitgang meer mogelijk) is kernenergie gewoon onontkoombaar. Zeker als je ook wat aan de CO2 uitstoot wil doen. En als je die centrale dan een beetje groter maakt, is dat gewoon gratis energie. Het gaat alleen nog om het principe en een beetje kleiner of groter heeft geen enkele impact op de risico’s. We hebben eenvoudig geen keuze. Wacht maar tot de kachel lager moet, dan is het snel gefixt.

 2. Windmolens leveren al heel veel stroom.
  Er staat wereld wijd al meer dan 300 GW, als he teen beetje meezit, passeren we in 2014 de 400 GW
  Windmolens komen namelijk uit fabrieken, en hoe meer fabrieken, des te sneller we duurzaam worden.
  De fossiele centrales gaan daardoor steeds meer als achtervang dienen.
  De subsidie is niet nodig voor de windmolens, maar voor het verkopen van de schone stroom, op de markt voor vuile fossiele stroom.

  Als windparken in eigendom zijn bij burgers en MKB bedrijven wekken die hun eigen stroom op zonder subsidie.
  Maar dat willen corrupte eigenaren van het ministerie van EZ nu juist voorkomen, in opdracht van VNO NCW.

  Met het open source stukje Nieuwbouw Windpark kunnen burgers en MKB bedrijven onderling voldoende vertrouwen opbouwen om zelf windparken te bouwen.
  http://www.duurzamebrabanders.nl/Stukje_Nieuwbouw_Windpark

  Seneca [3] reageerde op deze reactie.
  John [4] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [5] reageerde op deze reactie.
  Plato [17] reageerde op deze reactie.

 3. @Henk Daalder Windparken Wiki [2]: Windenergie is een eeuwig couveusekind dat direct ter ziele is zodra de subsidiestekker eruit gehaald wordt – dat duurt niet lang meer. Ik ben fel tegenstander dat mijn belastinggeld aan dit onrendabele vehikel wordt uitgegeven. Aan de andere kant staat het iedereen vrij zijn privegeld hierin te steken als hij/zij er wel brood in ziet.

 4. @Henk Daalder Windparken Wiki [2]:

  In Duitsland wordt de levering van stroom steeds meer onzeker. Conventionele centrales moeten de pieken in verbruik, en dalen in de levering door zon en wind opvangen. En omdat conventionele centrales dus niet op volle capaciteit draaien, zijn ze nauwelijks nog rendabel.

  In Engeland betalen ze eigenaren van windmolens zelfs om ze van het net te halen, als zoveel capaciteit niet nodig is.

 5. Het feit, dat zonder analyse van nut en noodzaak 24 miljard euro aan onze economie onttrokken wordt voor windenergie is ongehoord, en getuigt van een onnadenkendheid bij bestuurders. (vet RH)

  Nee, nee, en nog eens: nee!
  Hier is zeer goed over nagedacht en de effecten zijn exact die zoals beoogd in Agenda21, de vernietiging van de geïndustrialiseerde welvaart.

  Het voornemen daartoe is in 1992 al openlijk genoemd door VN-vertegenwoordigers, op de milieuconferentie in Rio, en het volgt ook uit de Georgia guidestones, waarvan de plaatser officieel niet bekend is, iets dat op zich al ongeloofwaardig is.

  @Henk Daalder Windparken Wiki [2]: Duitsland gooit bij pieken haar windstroom al gratis op het Nederlandse net, om te voorkomen dat het Duitse net zo instabiel wordt dat het onderuit gaat, en bedreigt daarmee de stabiliteit van het Nederlandse net. Polen heeft om die reden haar net al dichtgegooid voor die ‘gratis’ stroom.

  Het simpele feit dat men ondanks deze feiten gewoon doorgaat met de agenda is circumstantial evidence voor wat ik hierboven schreef. Een andere tell-tale is dat bij het ‘energie-akkoord’ zo’n beetje iedereen aan tafel heeft gezeten, behalve degene die het allemaal mag betalen: de belastingbetaler. Privatiseren van winsten en socialiseren van lasten. De staat in bed met de corporaties. Daar is een woord voor: fascisme. Of beter, zoals Mussolini himself al zei: corporatisme.

  “Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of state and corporate power.”
  – Benito Mussolini

 6. [quote]
  Gezien de groeiende vraag naar energie (anders is er totaal geen vooruitgang meer mogelijk) is kernenergie gewoon onontkoombaar. Zeker als je ook wat aan de CO2 uitstoot wil doen. En als je die centrale dan een beetje groter maakt, is dat gewoon gratis energie. Het gaat alleen nog om het principe en een beetje kleiner of groter heeft geen enkele impact op de risico’s. We hebben eenvoudig geen keuze. Wacht maar tot de kachel lager moet, dan is het snel gefixt.
  [/quote]

  Ongehoord dat je over de toekomst van mijn en onze kinderen met zo een lichtzinnigheid denkt.

  Het antwoord is dat het best wat minder kan en moet in de toekomst… Zo simpel is het …. Dan maar met wat minder luxe, alles beter dan kanker en radioactiviteit zover het noordelijk halfrond al niet verziekt is.

  http://www.npsag.org/publications/download.aspx?id=1158&pid=89

  300.000+ doden …. Zie paragraaf 4.2

  R. Hartman [8] reageerde op deze reactie.
  Plato [18] reageerde op deze reactie.

 7. Wat een dom geklets, mensen.
  De opbrengst van windparken en zonnepanelen, is goed te voorspellen, en dat gebeurt ook. Daarom regelen alle landen hun fossiele centrales netjes terug als er en wind front aan komt, en elke dag volgen ze de zon.
  Die pieken vangen ze keurig op, geen pijn voor het net, maar natuurlijk wel pijn bij de omzet van de copmmerciele centrales.

  Windparken op het land kunnen al lang zonder subsidie
  Maar EZ en Financieen willen dat zo veel mogelijk afremmen en manipuleren het zo dat die windparken wel subsidie aanvragen.

  Stroom uit windmolens gaat in Duitsland voor een vast bedrag het net op. Het EEG tarief, kan daar niet anders.

  Stroom uit Nederland gaat hier tegen kostprijs het net op, die is 2 tot 5 cent per kWh, plus de financierings kosten.
  Maar een eigenaar mag die stroom ook zelf verbruiken, ergens anders op het net, dan is er in feite geen subsidie nodig, want de kostprijs is 2 tot 5 cent. Een gezin met een eigen stukje windpark, heeft die kostprijs.

  Maar EZ en Financieen willen dit zo veel mogelijk tegenwerken, daarom betalen kleinverbruikers een hoog tarief energiebelasting. Terwijl die eigenlijk alleen voor vuile stroom is bedoeld.
  Als je met een stukje windpark, je eigen stroom opwekt, heb je niets met de marktprijs te maken.

  Bovendien is lage, soms negatieve prijs maar in korte perioden.
  Alleen als er pieken zijn, die lage prijs wordt veroorzaakt dor de fossiele centrales die net even te veel produceren. Door dat kunstmatige overschot, dalen de prijzen, kunstmatig.
  Maar alleen om zo zoveel mogelijk subsidie te verstoken, dat is de manier waarom de fossiele belangen duurzame concurrentie tegen werken.

  De fossiele belangen roepen dat de pieken zo moeilijk te voorspellen en te volgen zijn, maar in Nederland gaat dat uitstekend.
  En als de lage prijzen echt door voorspellings fouten zouden kom,en, dan zouden er ook pieken in de prijs voor komen, maar dat is nooit. Dus zijn deze lage prijzen kunstmatige manipulatie door de fossiele belangen.

  R. Hartman [9] reageerde op deze reactie.
  John [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Henk Daalder Windparken Wiki [7]: “Wat een dom geklets, mensen.”
  Zo kennen we de groene maffia weer…

  “Alleen als er pieken zijn, die lage prijs wordt veroorzaakt dor de fossiele centrales die net even te veel produceren. Door dat kunstmatige overschot, dalen de prijzen, kunstmatig.”

  Dus doordat we windpieken op het net zetten is het overschot de schuld van stabiel fossiel?

  Ziet u zelf de kromheid hiervan in of moet ik het benoemen?

  Henk Daalder Windparken Wiki [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Henk Daalder Windparken Wiki [7]:

  Quote: Die pieken vangen ze keurig op, geen pijn voor het net, maar natuurlijk wel pijn bij de omzet van de commerciele centrales.

  Als ik eigenaar van een commerciële centrale was dan zei ik “Jullie bekijken het maar met je groene stroom. Ik ben er alleen voor om bij wolken en windstilte in te vallen? Deze centrale gaat dicht. Voorgoed.”
  Ik zou hem zo onklaar maken dat hij nooit meer te repareren was.

  Gun jij mij geen omzet als eigenaar van een fossiele centrale?
  Prima. Dan krijg jij geen stroom meer van een fossiele centrale. Nooit meer.

 10. John,
  je loopt achter.
  In de EU heeft duurzame stroom voorrang.
  Op het net, fossiele centrales zijn verplicht terug te regelen
  Op de markt, als subsidie nodig is, dan mag dat.

  Nederland compenseert fossiele centrales als ze minder kunnen leveren, omdat het net nog niet klaar is voor tegelijk windpak stroom en kolenstroom.
  Maar in principe klopt het dat fossiele centrales alleen nog nodig zijn, voorzover de stroom niet uit wind of zon komt, al is het nog lang niet zo ver dat veel minder stroom leveren.
  In de Eemshaven zijn bedrijven naast centrales neergestreken met heel energieverspillende productie processen, die parasiteren op die goedkope stroom.

  Overigens hebben de grote fossiele energiebedrijven als RWE Vattenfal en EON, al deze zomer aangekondigd dat ze verwachten dat hun omzet (van tientallen miljarden) over tien jaar al voor 20 % uit dienstverlening zal bestaan. Nu is dat nog 100% het verbranden van fossiele brandstof.

  Ga er dus maar van uit dat die bedrijven hun rekening en tarieven gaan optuigen met allerlei diensten, die er in wezen op neer komen dat consumenten betalen voor hun strijd tegen duurzaam.

  Jeweetwel uit Spanje [14] reageerde op deze reactie.
  John [20] reageerde op deze reactie.

 11. @R. Hartman [9]: Je ziet het fout. Duurzaam opgewekte stroom heeft voorrang in de EU, daarom moeten fossieel centrales terug regelen, of hun stroom elders verkopen, zodat ze de vraag kunstmatig verhogen.
  En centrales leveren niet stabiel altijd een veel stroom. Samen volgen de de vraag, die steeds varieert.
  Nu er ook stroom uit wind en zon komt, is de vraag net zo variabel als anders, maar gemiddeld is er wel wat minder vraag naar fossiele stroom, doordat er ook duurzame stroom is.

 12. @Henk Daalder Windparken Wiki [12]:

  “In de EU heeft duurzame stroom voorrang.”

  Als dat zo zou zijn, dan werden zonne- en windenergie niet verheerlijkt door de centrale planners van de EUSSR. Het is deze lieden onder de bezielende leiding van marxist Barroso er alles aan gelegen om de EU op allerlei vlakken zo snel mogelijk naar de sodemieter te helpen. Weldenkende mensen doen hun voordeel met deze kennis en nemen hun maatregelen tegen deze welvaartsdesctructie die de middenklasse zal doen verschrompelen.

 13. De EU maakt richtlijnen, zoals “Voorrang voor Duurzaam” en landen krijgen veel vrijheid die richtlijnen te implementeren.
  Voorrang voor duurzaam is in Nederlandse wetten en regels opgenomen.

  Maar voor luchtvervuiling voldoet Nederland nog steeds niet aan de EU richtlijnen, onze lucht is nog steeds vuiler dan de norm van 2001. Daardoor sterven er in dit land 18.000 Nederlanders door het niet halen van die EU norm.

  Maar voorrang voor Duurzaam is wel geimplementeerd

  R. Hartman [16] reageerde op deze reactie.

 14. @Henk Daalder Windparken Wiki [15]: Ah, we hebben een etatist op bezoek, die arbitraire regeltjes en politieke doelstellingen belangrijker vindt dat gezond verstand, en die meent dat burgers daar best at gunpoint voor beroofd mogen worden.

  Fijn, weten we dat ook weer. Ik zou u dringend willen adviseren uw morele kompas ter reparatie aan te bieden. Want dat het stuk is mag duidelijk zijn.

 15. @Henk Daalder Windparken Wiki [2]: Maar hoe zit het nu met de maximaal mogelijke bijdrage van 20% van windenergie en zonnecollectoren. Hoe gaan we die andere 80% invullen? Fossiele brandstoffen lijkt me als je geen atoomenergie wil. Nou dan zijn we lekker bezig. Pennywise poundfoolish.

 16. @Wijnand Schouten [6]: Ook ik zie graag gratis energie. Helaas. Alles heeft zijn prijs. En zonder atoomenergie wordt het niet een beetje minder, nee dan gaan we zwaar terug. De rest van de wereld gaat gewoon door en koopt alles voor onze neus weg. Dat is een lekker vooruitzicht voor je kinderen.

 17. Zou de 24 miljard als dat klopt niet beter en anders gebruikt kunnen worden dit is

  Voor dit bedrag kan elke Nederlander een een zonnepaneel installatie krijgen van

  800 wat met terug verdien tijd van 5 jaar zou dat niet een beter investering zijn installatie gaat 20 jaar mee .

 18. @Henk Daalder Windparken Wiki [12]:

  Als ik een kolen, gas of andere conventionele centrale had, was ik er zo klaar mee. Worden me de inkomsten niet gegund? Mag ik alleen af en toe bijspringen? prima joh. Kun jij voortaan zien waar jij je stroom vandaan haalt als de zon niet schijnt of de wind niet waait. Regeltjes? Voorrang?
  Het tuig in Brussel is nog kortzichtiger dan een mol 10 meter onder de grond.
  Ze hebben geen idee waar ze mee bezig zijn.

  We gaan betalen, dat klopt. Maar we gaan betalen om de conventionele centrales rendabel te houden, en aan miljarden voor windmolens en zonnepanelen die maar enkele jaren gebruikt zullen gaan worden.

  Ik, als eigenaar van een conventionele centrale zou helemaal niks meer doen, behalve achterover leunen, en de boel in elkaar zien donderen.
  Tegen de regels van, en de lobbyisten in Brussel kun je nooit concurreren.

  Lees “Atlas in Staking”, en je weet hoe ik het bedoel.
  Dit zon en windgebeuren is er een perfect voorbeeld uit.

  Henk Daalder Windparken Wiki [22] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.