PiratenPartij_NLDe blokkade van The Pirate Bay die BREIN via de rechter aan Ziggo en XS4ALL had opgelegd is door het Haagse hof vernietigd. De piratenpartij reageert met een persbericht op deze uitspraak:

Hoewel de Piratenpartij blij is met de uitspraak, vormt de hele gang van zaken een regelrechte blamage voor de politiek. “Alle zittende politieke partijen hebben jarenlang weggekeken terwijl stichting BREIN zich inkocht op de stoel van de wetgever. Geen enkele partij beschermde de burgers tegen de goedbetalende lobbyisten uit Hoofddorp. Het is triest dat je pas je recht kunt halen wanneer je de mogelijkheid hebt om €250.000 aan proceskosten te betalen. Het hof redt nu gelukkig de burgerrechten waar de politiek deze liet verwateren.” aldus Dirk Poot. “Het is nu zaak om de wetgeving aan te passen aan de moderne tijd, zodat burgers en bedrijfsleven beschermd worden tegen de willekeur van een Amerikaanse lobbyorganisatie. Iedereen moet van zijn burgerrechten gebruik kunnen maken, ook als je géén kwart miljoen te besteden hebt.”

Het hof oordeelde dat de blokkades niet effectief zijn; daarmee is de juridische grond weggeslagen.De inbreuk op de grondrechten van vrij ondernemerschap en het recht op informatievrijheid, door middel van het Auteursrecht, is daarmee niet langer te rechtvaardigen. Het zijn precies deze argumenten waarom de Piratenpartij de blokkade altijd heeft veroordeeld en bestreden. De Piratenpartij is blij dat het hof met deze uitspraak in één keer het juridisch kaartenhuis van de Stichting BREIN omver blaast.

Met kostbare juridische procedures heeft de stichting de afgelopen jaren de Auteurswet uit 1912 steeds verder op weten te rekken. Door kleine tegenstanders met veel juridisch geweld te lijf te gaan, werd bijna elke rechtszaak gewonnen. Helaas niet op basis van de merites van de zaak, maar door de oneindig diepe zakken van de lobbyisten uit Hoofddorp. Met iedere nieuwe uitspraak kocht BREIN een stukje jurisprudentie, waarmee de volgende tegenstander weer werd aangepakt. Deze cyclus eindigt nu het hof BREIN terugstuurt naar start.

Betekent dit nu dat het auteursrecht geen bedreiging meer vormt voor het internet? Nee, het auteursrecht kent nog altijd een exclusiviteit op informatie toe aan de houder van dat recht, en die exclusiviteit kan simpelweg niet samen gaan met de open infrastructuur van het internet. Eén gewonnen slag maakt nog geen einde aan de strijd. Zolang de exclusiviteit die het auteursrecht garandeert legitiem wordt geacht op het internet, is de internetvrijheid nog altijd in gevaar. Die strijd is nog niet gestreden. De Europese Commissie heeft een open consultatie uit staan tot 5 februari, waarin er nog veel verder gaande maatregelen dan een ISP-blokkade op tafel liggen. Ook de Nederlandse politiek lijkt nog altijd wat te voelen voor een downloadverbod.

“Waar crisis is, is kans,” zoals de Chinezen zeggen. En het is goed mogelijk dat deze uitspraak wordt aangegrepen als bewijs dat de wet naar het voordeel van de auteursrechtenmonopolisten aangepast moet worden. Alles wat vandaag gewonnen is, kan morgen verloren zijn als de wet aangepast wordt in het voordeel van de auteursrechtenlobby. Na de overwinning moet er geconsolideerd worden; de aandacht laten verslappen is die mogelijkheid uit handen geven. De Piratenpartij is verheugd, feliciteert XS4ALL & Ziggo, en blijft waakzaam. EINDE PERSBERICHT

Tegenstribbelen en verzet zijn zinvol. Als eenling tegenstribbelen is niet zo effectief. U heeft een keuze de collectiviteit verder te steunen, of op te komen voor de vrijheid. Het aantal betrokkenen dat tegenstribbelt is tamelijk klein. Maar soms zijn er successen als deze mogelijk met slechts heel weinig mensen. Ik zeg niet dat u de piraten partij meteen moet steunen maar het zou mooi zijn als u wat vaker meewerkt aan uw en voor mij wellicht belangrijker, mijn vrijheid, door samen met anderen mee tegen te stribbelen.

2 REACTIES

  1. Sympathiek verhaal, maar in mijn ogen is de Piratenpartij een klup die vooral een andere smaak overheid nastreeft. Terwijl de overheid juist de oorzaak van de problemen is…
    Wat zou Brein kunnen doen zonder copyright-wetgeving?

  2. Interessant zijn de principes achter het verhaal:

    De wet legt mensen dwingend, eenzijdig en ongevraagd beperkingen en plichten op.
    Sommige lieden gebruiken diezelfde wet om de interpretatie daarvan verder de door hen gewenste kant op te buigen. En zo gaat een wet soms een ander leven leiden dan in beginsel bedoeld was (of juist wat men stiekum van plan was, dat kan natuurlijk ook).

    Verder valt me op dat informatie voor sommigen kennelijk geen middel is om anderen te helpen, maar een middel om zelf een bepaalde positie te verwerven die maximaal rendement moet opleveren. Waar de één tevreden is en anderen helpt, blijft de ander ontevreden en wil daarom altijd meer. Een signaal van maatschappelijk bederf?

Comments are closed.