oikofobieVoor wie nog een leesbaar boekje zoekt over de hedendaagse maatschappij is Oikofobie van Thierry Baudet een aanrader. De westerse culturele waarden worden volgens deze conservatieve scribent te grabbel gegooid in naam van de progressie. Het proces van afstand nemen van nationale kaders vernietigt de bestaanszekerheid. De nog niet gedefinieerde deels holle nieuwe cultuur van Europa overstijgt nationale grenzen en doet deze teniet.

Het eigene wordt afgezworen. De nationale kaders zijn volgens de heersende elite achterhaald. Supra nationale organisaties krijgen van de politici alle ruimte. Internationale organisaties die niet uitblinken qua democratisch gehalte. Maar wel steeds verder oprukken. Velen zijn zich bewust van de gevaren van de EU. Maar er is meer. Het in Den Haag gevestigde Internationale Strafhof is door harer opzet een gevaar voor de vrede. De Wereldhandelsorganisatie zou wel eens de EU voorbij kunnen streven in macht.

De afbraak van het eigene komt tot uiting in de kunst, die de mensen onthecht. De eigen tradities worden ontkend, het beschermen daarvan lastig of onmogelijk gemaakt. Bedreigingen voor de huidige cultuur als de islam mogen niet worden bestreden. Het kwetsen van de religieuze gevoelens van met name de mohammedaan is in bijna alle Europese landen strafbaar. Het Wilders proces is een uitzondering in de Europese tendens de islam kritiek de mond te snoeren.

De euro en de open binnengrenzen zullen hoe dan ook tot een verdere politieke integratie moeten voeren. Er is geen mogelijkheid de euro zonder verdergaande politieke unie te behouden. Eerst de euro, dan de begrotingsunie, dan de bankenunie en dan de politieke unie.

Zo is er ook geen mogelijkheid de gemeenschappelijke binnengrenzen te behouden zonder de eisen gesteld aan het burgerschap in de landen van de EU te harmoniseren. Immigratie politiek zorgt er uiteindelijk voor dat Brussel bepaalt wie nog in de “zelfstandige staten” burger mag worden. Om de buitengrenzen te bewaken zal men eenduidig moeten optreden, wat waarschijnlijk uit zal monden in daadwerkelijke EU functionarissen die gewapenderhand de grenzen bewaken.

Men moet kiezen, ofwel een federaal Europa ofwel terug naar de natiestaten. Er is geen tussenweg. We kunnen thans waarnemen dat de huidige situatie niet stabiel is. Een federaal Europa zal overigens ook niet stabiel zijn, de culturele verschillen zijn te groot om als een federaal Europa op te treden. De zaken die Europa verbinden zijn kleiner dan de zaken die haar uitelkander drijven.

De stelling van Thierry Baudet is dat de angst voor het eigene zal voeren tot een nieuwe middeleeuwse maatschappij. Een standenmaatschappij. Met een politieke ambtelijke elite. Met overlappende jurisdicties. En met imperiale heersers uit onder meer Brussel.

Het is een leesbaar boek. Helaas deels conflicterend met mijn inborst. De democratie wordt gezien als een grote verworvendheid, en de natiestaat geldt als de hoeder en de drager van de beschaving. Wie zich hierover heen kan zetten zal een prikkelend boekje vinden van iemand met enige originele, of althans niet breed verkondigde, stellingen.

**************************************************************************

ISBN 978 90 351 4000 4

Prijs rond de 15 euro. Onder andere hier te koop.

NB: het boek is opgedragen aan de onderschatte Jaffe Vink, auteur van onder andere de boekjes “Hollandse Stellingen”en “het gifschip” (over de proba koala en de leugens die daarover verkondigd zijn).

1 REACTIE

  1. Lijkt interessant. Ik ga het kopen en tijd zoeken om te lezen!!
    Het lijkt uit deze recensie dat Thierry nog niet door heeft dat:
    “DEMOCRACY (als in NL) is een gewelddadig samenlevingssysteem waarin de meerderheid de minderheid dwingt haar bevelen op te volgen”

Comments are closed.