slaveDe euro crisis was dus te voorzien. Het was voldoende alle handboeken gewijd aan de Europese Unie erop na te lezen. Misschien kunnen er staten bestaan zonder munt maar een munt zonder staat is onmogelijk. Zonder een publieke autoriteit die sterk en geloofwaardig genoeg is om en discipline en solidariteit af te dwingen is een munt gedwongen te verdwijnen.

Aldus Guy Verhofstad in zijn pamflet “voor Europa!”(p 19-20). De kritiek van de euro sceptici bij de aanvang van de euro is dus terecht gebleken. Degenen die voorspelden dat de munt zonder integratie nooit zou gaan werken hebben gelijk gehad.

Guy is niet de eerste die toegeeft dat men van te voren wist dat zonder verdere integratie de munt gedoemd was te mislukken. Er zijn hele interne discussies geweest tussen politici en ambtenaren of men niet eerst tot verdere integratie moest komen. En pas als dat gebeurd was zou de euro kunnen worden geintorduceerd. Degenen die stelden dat de euro gebruikt moest worden om verdere integratie af te dwingen hebben helaas gewonnen.

De Europeanen is dit niet zo duidelijk verteld bij de geboorte van de euro. Guy vertelt het ons thans wel (pag 20 van het pamflet “voor Europa!):

Nog steeds denken de lidstaten dat ze de euro overeind kunnen houden zonder een massale hoeveelheid nieuwe bevoegdheden, zonder een nieuwe dosis “nationale soeverniteit” aan de Europese instellingen over te dragen. Nog altijd denken ze aan de oprichting van een echte federale unie te kunnen ontsnappen. Zij dwalen, Alleen als een echte federale unie oprichten, die steunt op een Europese regering die het economische budgettaire en fiscale beleid bepaalt en regels kan opleggen aan alle lidstaten in de euro zone, is de Europese eenheidsmunt levensvatbaar.

Dit is waar dwang toe voert, een steeds grotere dwangorganisatie. En een ontkenning van de geschiedenis. Natuurlijk zijn er valuta zonder staat de bedenken. De Maria Theresa Thaler was nog decennia lang na de val van het rijk een in Afrika geaccepteerd betaalmiddel. Iedere gouden of zilveren munt uit het verleden heeft nog steeds waarde. Slechts fiduciaire valuta zonder dekking vereisen staatsdwang.

De gedachte dat een sterke staat nodig is voor een valuta, om die door de toekomstige belastingopbrengsten in de lucht te kunnen houden, is een bevestiging van de heerser – onderdaan gedachte die zo duidelijk blijkt uit de Brusselse edicten. De financiele markten hebben slechts vertrouwen in valuta’s waar de regering in staat zal zijn voldoende belastingopbrengsten aan haar onderdanen te onttrekken teneinde de valuta in stand te houden. Europeanen willen deze prijs niet betalen voor de euro. Brusselse eurocraten dromen ervan dat ze de Europeanen kunnen dwingen deze prijs te betalen. Alles natuurlijk in het kader van het algemene belang…..

De Europeanen was welvaart beloofd toen de euro werd geschapen. We zouden een procent extra economische groei krijgen. Jaar op jaar. Grove leugens. En men wist van te voren dat er een crisis zou komen die zolang zou duren totdat we ofwel de euro afschaffen ofwel de nationale identiteit afschaffen. Wie durft er nog te ontkennen dat de euro en de EU gebaseerd zijn op leugens?

Wat voorspelt dit voor de toekomst? Als de grondvesten van een valuta en straks de federale unie gebaseerd zijn op leugens, zullen de beloofde voordelen van verdere europese integratie voor de verandering eens geen leugen zijn? Hoe waarschijnlijk is het dat een succesvolle leugenaar opeens de waarheid gaat vertellen? Hoe waarschijnlijk is het dat de eurocraten nu niet liegen of de waarheid verdraaien? Dat de integratie helemaal niet zorgt voor meer vrijheid en welvaart? Maar meer dwang en nog minder welvaart voor het volk? Daarover wellicht in een volgend artikel meer.

euro welvaart

NB: Guy Verhofstadt was de Belgische premier en is thans fractie leider van de ALDE. De liberaal democratische alliantie in de europese parlement.

 

9 REACTIES

 1. Helaas is het hele stuk helemaal correct.

  De enige oplossing is alle euro schulden kwijtschelden én de Euro munt afschaffen.

  Klint misschien absurd, maar 97% van alle euro’s zijn uit niets gecreerd in de computers van de bank. Zij hebben ons iets waardeloos uitgeleend en nu geven we daar niets voor terug. Probleem en crisis opgelost.

  Terug naar een eigen nationale valuta en volksbank.

  Dat legt de keutel terug bij de veroorzakers (de bankiers) en geeft de gestolen welvaart weer terug aan de burgers..

  Kunnen we gelijk de ECB (= prive personen/Goldmann Sachs) opheffen en weer zelf ons geld uitgeven. Dit is dan vrij van rente en inflatie en als de politieke het wil ook van speculatie…..

  Maar ik vrees dat de zittende politieke klasse dit niet toe zal staan, aangezien zij immers betaald worden (met vette baantjes) door de bankiers die ons deze Euro crisis (bewust?) aangedaan hebben.

  Ik ben in 2006 al weggegaan uit de Kleuro (klote Euro) zone en loof nog steeds, elke dag op mijn blote knieen, het feit dat ik geen cent meer bijdraag aan die hele euro horror en de Nee-derlandse staat…..pfff, scheelt een hap op een kadetje en een hele kist met belasting stress.

  Succes met de rest van jullie reis op de Eurotanic en zorg dat je op tijd in een reddinsbootje zit want dat we naar de kelder gaan is voor mij absoluut zonneklaar en overduidelijk en onvermijdbaar.

 2. De euro is gedoemd om te mislukken, dit heeft niets te maken met massale hoeveelheid nieuwe bevoegdheden waarover de EU zou moeten kunnen beschikken. Maar daarom is hij ook geen economie gaan studeren maar recht!

  Als alle landen binnen de EU dezelfde sterke economie hadden als Duitsland ging die vlieger op. Helaas is de euro zonder Duitsland veel minder waard, en daar ligt de crux! De Duitse en Nederlandse belastingbetaler/ spaarder wordt benadeeld, maar ook de Griekse of Portugese.

  Het is becijferd dat Griekenland een economische groei zou moeten hebben van 100%, wil de Euro slagen. Zolang als de euro bestaat zullen de “noordelijke” staten moeten betalen voor de “zuidelijke” De noordelijke landen geven, de zuidelijke landen nemen.

  Maar als je denkt dat de burgers in die zogenaamde geredde economieen ook maar 1 euro hebben gezien van alle zogenaamde hulp, dan heb je het mis; al dit geld is naar banken gegaan. Daarom stond ook niemand in Griekenland/ Cyprus te juichen en te dansen op straat!

  Maar omdat we onze eigen munt niet meer hebben, kunnen we ook niets meer doen in de vorm van monetair beleid, en ook het fiscale beleid laat niet veel middelen over als je de euro aanhoudt. Blijft er maar 1 ding over, de belastingen omhoog en meer bezuinigen, en hoe langer de euro nog betaalmiddel blijft, hoe zwaarder het gaat worden. Dit zal ten kosten gaan van onze (maar ook de Duitse) spaartegoeden, pensioenen.

  Als Verhofstad en bijvoorbeeld Pechthold dit niet inzien, dan begrijpen ze of de materie niet, of ze houden ons gigantisch voor de gek, en is hun al een baantje beloofd bij een Hedge- Fund. De euro is gedoemd om te mislukken, domweg omdat de economische verschillen tussen de EU lidstaten te groot zijn, en niet overbrugd kunnen worden door een Euro.

  Een verenigd Europa is wel mogelijk, maar zonder dwang en gebaseerd op gelijkwaardigheid, EN ZONDER DE EURO!

 3. De historie is vol met succesvolle munten die niet door de staat waren uitgegeven. Colonial script in de vs was daar een mooi voorbeeld van. Verder gaven veel instanties vroeger bankgaranties wat als munt fungeerde.

  Vandaag de dag is inderdaad bitcoin een mooi voorbeeld. Dit omdat het schaars is, handelen makkelijk maakt en buiten het huidige financiele stelsel werkt. Ik weet niet of bitcoin het gaat redden omdat het de eerste munt is die globaal goed werkt maar buiten het financiele stelsel ligt. Daarom denk ik dat de overheden deze munt nog proberen kappot te maken. Juist hierom zou het mooi zijn als er een stuk of 20 verschillende soorten van bitcoin zou komen zodat de staat geen kans heeft om dit in te dammen.

 4. The most fundamental fact about the ideas of the political left is that they do not work. Therefore we should not be surprised to find the left concentrated in institutions where ideas do not have to work in order to survive.

  Government big enough to supply everything you need is big enough to take everything you have … The course of history shows that as a government grows, liberty decreases.

  “That government is best which governs not at all”; and when men are prepared for it, that will be the kind of government which they will have.

  Revolution is the opium of the intellectuals

 5. Zojuist heeft de Europa-kritische partij AfD afstand genomen van euro-kritiek. Ze euro is here to stay:

  http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-parteitag-kurswechsel-der-euro-skeptiker-a-945544.html

  Von ihrem Gründungsmythos, von der Euro-Kritik und der D-Mark-Sehnsucht hat sich die Partei meilenweit entfernt. Auf ihrem ersten Parteitag im Frühjahr 2013 hatte die AfD noch gegen Rettungseuropäer gewettert, gegen milliardenschwere Schutzschirme und Bankenrettungspakete, gegen eine “alternativlose” Europa-Politik.

  Ein Jahr später entwickelt sich die AfD zu einer rechtskonservativen, gesellschaftskritischen Kraft, die gegen alles Mögliche ist – eben auch gegen allerlei Dinge in Europa. In Aschaffenburg fordert niemand mehr den Austritt Deutschlands aus dem Euro, oder auch nur den Austritt Griechenlands aus dem Währungsbündnis.

  De euro is gewoon een blijvertje en gaat de dollar overvleugelen, net zoals Airbus Boeing, en de Europese autoindustrie Motown heeft overvleugeld.

 6. @Mario8282 [8]: Morgen kijken we allemaal in onze portemonnee en dan zien we dat er alleen nog maar snippertjes in zitten. Zeker weten.

Comments are closed.