wapenOp wetgeving gebaseerde monopolies zijn altijd verdacht. De patenten van de medische sector zijn een uitzondering. Zonder de bescherming van patenten zou geen research meer plaatsvinden. Vandaar dat we patenteerbare geneeskunde en vooruitgang hebben. In hoeverre klopt deze argumentatie?

Het British Medical Journey besloot in 2006 een top 15 op te stellen van de grootste medische doorbraken sinds haar ontstaan in 1840. Deze top 15 bestaat onder meer uit medicijnen, technieken, preventieve maatregelen en een theorie. Het betreft de volgende doorbraken: anesthesie, antibiotica, ORS (zout en suiker oplossing ter voorkoming van uitdroging bij diarree), chlorpromazine, de anti conceptie pil, vaccinatie, riolering, de ziektekiemen theorie (germ theorie), de toepassing van computers in de medische sector, de ontdekking van het DNA, de ontdekking van de gezondheidsrisico’s van roken, de toepassing van evidence based medicine, de immunologie en de in vitro weefselkweek (tissue culture).

Hoeveel van deze medische doorbraken zijn gepatenteerd? Of zijn afkomstig van projecten met als doel patenteerbare verbeteringen te verkrijgen? Deze vraag is door Michele Boldrin en David K Levine beantwoord in hun boek “against intellectual property“. (tekst pagina 259 pdf pagina 261).

Het antwoord zal u wellicht verbazen, het zijn er slechts 2. Chlorpromazine en de anti conceptie pil. Ditzelfde beeld komt ook naar voren uit andere top 10 lijstjes van medische doorbraken. Stelselmatig blijkt dat patenten niet nodig zijn voor medische progressie.

Je kan je volgens mij zelfs afvragen of het soms de progressie niet afremt. Veel R&D vindt thans plaats om een patenteerbaar medicijn te vinden dat een kleine verbetering bevat waardoor een iets andere variant van een bekend medicijn gepatenteerd kan worden. Een vorm van R&D die dankzij patenten profijtelijk is maar zonder patentbescherming waarschijnlijk niet zou plaatsvinden. En op zinvollere problematiek gericht zou zijn.

Bovendien is de nadruk die patenteerbare geneeskunst krijgt fnuikend voor veel beproefde traditionele medicaties. Marihuana zou bijvoorbeeld beter zijn dan Ritalin, en migraine beter behandelen dan de patenteerbare medicatie kan. Krachtige traditionele middelen als marihuana worden verboden of middels codex alimentarus wetgeving gereguleerd. De patenteerbare geneeskunde wordt door verzekeraars erkend. De traditionele geneeskunde wordt door wetgeving maar al te vaak tegengewerkt.

Het door de wetgeving bevorderen van de allopathische geneeskunde en het tegenwerken van de traditionelere vormen van medicatie zou wel eens verantwoordelijk kunnen zijn voor veel onnodig leed en dodelijke slachtoffers.

Ik wil niet meteen alle traditionele geneeskunst verdedigen, de medische wetenschap heeft grote stappen gemaakt. Het koppelen van deze grote progressie aan patenten is iets dat ik ter discussie stel. De lijst van het BMJ (British Medical Journal) is een van de vele lijsten die mijn stelling ondersteunt.

De libertarische tegeltjeswijsheid dat de overheid door haar ingrijpen altijd de markt verstoort en daarmee leed en onrecht veroorzaakt, is hier ook aan de orde. Patenten en vooruitgang gaan niet hand in hand. Afgedwongen monopolies zijn ook hier nefast.

4 REACTIES

 1. Dit boek gaat over de praktische (utilitaristische) kant van IP. IP is inderdaad niet aantoonbaar nuttig voor de samenleving en vermoedelijk zelfs schadelijk want je hebt de Staat nodig voor controle (en een grote bureaucratie zoals octrooiburo) en geschillen moeten uitgevochten worden in inefficiënte staatsrechtbanken met dure (want monopolie van de staat) advocaten.

  IN Nederland (en Zwitserland) vierde de innovatie hoogtij in de tijd dat er geen octrooiwetgeving/bescherming was.
  Goede voorbeelden uit dat boek zijn de porno en mode industrie. Geen IP bescherming, toch florerend en innovatief (porno.com accepteert nu ook bitcoins ( heb ik gehoord , ik zal natuurlijk nooit naar zulke sites surfen )

  Ik ben ingenieur en jurist, dus IP was 1 van mijn favoriete (keuze)vakken en ik was groot voorstander van octrooirecht/ bescherming van uitvindingen. Mijn verbazing was dan ook groot toen mijn hoogleraar (dr. Rudi Holzhauer) in zijn eerste les al aangaf dat onderzoek had uitgewezen dat IP geen aantoonbaar nut had.

  Ik vond het altijd al een beetje vreemd dat Bill Gates en bepaalde artiesten zo puissant rijk konden worden. Uiteraard zullen getalenteerde mensen altijd een goede boterham verdienen maar met IP ( en de handhaving ervan door de Staat en dus kosten afgewenteld op burgers) is het wel een beetje doorgeslagen. Grote verschillen in rijkdom zie je wel vaker zodra er geweld (de Staat) wordt gebruikt. Zie ook de banksector en haar overheidsprivileges. Derhalve altijd wat vreemd dat mensen die tegen grote inkomensverschillen zijn altijd om meer overheid vragen.

  Anyway, wat ik eigenlijk wilde zeggen (beroepsdeformatie, oeverloos geleuter goes with the territory) is dat er ook een wat fundamenteler argument is tegen IP, namelijk dat het helemaal geen eigendomsrecht kan zijn. Dit boek gaat daar op in (vanaf blz 28) : http://library.mises.org/books/Stephan%20Kinsella/Against%20Intellectual%20Property.pdf

  In het kort komt het er op neer dat het alleen zin heeft om eigendomsrechten te vestigen op schaarse goederen en IP is dat per definitie niet.

 2. Als je er van uit gaat dat tegenstrijdigheden altijd op een onwaarheid duiden, kun je IP ook ontkrachten op principieele gronden.
  Als ik namelijk eigenaar ben van fysieke zaken A,B en C , dan heb ik ook het recht mijn eigendommen op een bepaalde manier te combineren tot product D. Als dat niet zo was, had ik niet niet het volledige eigendomsrecht over A,B en C. Als iemand aan de andere kant van de wereld het idee krijgt om dit ook te doen en daar patent op aanvraagt, voordat ik het doe, verlies ik opeens een deel eigendomsrechten op A,B en C onvrijwillig. Het is alsof de patentaanvrager een gedeelte van ieders eigendomsrechten op A,B en C steelt. Alsof er een soort onteigeningsgolf over de wereld gaat als een radiogolf.
  Op dezelfde manier kunnen via copyrights eigendomsrechten van anderen gestolen worden.

 3. Iets wat al bestaat op de wereld (flora- fauna extracten) sinds mensheugnis kan nooit gepatenteerd worden. Patenten zijn een monopolie-systeem voor de industrieen gesteund door een Roverheid.

Comments are closed.