EU_uittredenOp 10 januari werd op deze site de oproep van Wilders geplaatst om toch vooral op de PVV te stemmen tijdens de EU verkiezingen. Het artikel werd besloten met de vraag of het klopt wat Wilders zegt. Dit artikel is een van de mogelijke antwoorden daarop.

De redenen van Wilders om op de PVV te stemmen (vanaf 2:30) bestaan in de basis uit een enkel begrip: Soevereiniteit.
— Monetaire soevereiniteit: beginnen met het terugtrekken uit de verdragen en afspraken die vanaf de jaren 70 hebben geleid tot de oprichting van de ECB en bijbehorende verdragen
— Algehele soevereiniteit: bestaande verdragen, al dan niet eenzijdig, opzeggen. Alle verdragen.
— Eigen grenzen: vanzelfsprekend onderdeel van het vorige punt
— Eigen identiteit: Wat is dat? Wie bepaalt dat? Wordt dat überhaupt centraal geregeld zoals geïmpliceerd wordt? Dat lijkt mij, persoonlijk, van niet.
— Geen Eurocraten: zie algehele souvereiniteit

Stel, dat het mogelijk is deze zaken in het Europees Parlement te regelen. Hoe groot denkt u dat de PVV dient te worden in het Europees Parlement om dit uit te voeren? Belangrijker is de vraag óf deze zaken überhaupt in het Europees Parlement geregeld kunnen worden.

Kort door de bocht is slechts het opzeggen van verdragen nodig. Dat is bij uitstek de taak van de Nederlandse overheid. Dat geldt op alle gebieden. Dan volgt een stemronde door alle landen, zonder Europees Parlement. Daarna volgen onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de wederom onafhankelijke staat, zonder Europees Parlement. Lukken deze onderhandelingen niet, dan worden na enkele jaren de banden bevroren, zonder inmenging van het Europees Parlement. De ‘sleutel’ via de institutionele weg ligt dan ook niet in het Europees Parlement, maar hier in Nederland bij de overheid.

Wat gebeurt er in het Europees Parlement bij de benodigde overgrote winst voor de PVV? De groep die geld op een andere manier wil verdelen zal voortaan het geld op een andere manier verdelen. In de basis verandert er niets. Daarbij komt het bezwaar van de samenwerking met andere partijen. Duidelijk zijn de volgende twee punten:
Ten eerste, zijn de partijen waar Wilders mee samenwerkt of wil samenwerken van, wat mij betreft, wat dubieus intellectueel en ideologische allooi.
Ten tweede, als de eerste tegenwerping geen enkele rol zou spelen, omdat ik er naast zit, dan nog verwatert ‘het Nederlandse belang’ in de grote groep van partijen die zich negatief opstellen ten aanzien van de EU.

Dan nog het grootste bezwaar voor mij. Zijn ideologische achtergrond is in het geheel niet gestoeld is op enige overtuiging die leidt tot een andere koers. Het is en blijft een collectivistisch programma, net als de verkiezingsprogramma’s van andere partijen. Het is hetzelfde collectivistische mantra dat op Europees niveau wordt uitgesproken, maar dan slechts voor Nederlanders. Terwijl dat collectivistische mantra, van de EU en nederlandse politici, juist hetgeen is waar veel lezers van deze site zich over opwinden en in verdiepen. Als uw tegenwerping ten aanzien van dit punt gericht is op het argument dat stemmen op de PVV toch iets verandert, want invloed etc. Voor elk zulke tegenwerping over de, minimale, verbetering die zo toch ook bereikt kan worden verwijs ik u met liefde naar Ludwig von Mises (als u geen zin hebt om te lezen Youtube). Hebt u dat gelezen, koppel dat met de collectivistische inslag van het programma van de PVV of enig andere partij en u begrijpt welke kan het uiteindelijk in ieder geval niet in gaat.

Samenvattend is de oproep van Wilders inderdaad een goede toespraak, maar niet meer dan dat. Ook in het geval van een overgrote winst voor de PVV, zal de PVV in het Europees Parlement niets kunnen veranderen ten aanzien van de gewenste punten. Ook in het geval dat dit wel mogelijk is dan worden deze pogingen verwatert door de samenwerking met andere partijen, laat staan de tegenwerking door de partijen die het niet eens zijn met Wilders en de zijnen. Ten laatste ontbreekt het Wilders aan een ideologische constitutie die een andere oplossing voorstaat dan zij die reeds in de zetels der parlementaire macht zitten.

Ingezonden door Gustav via info@vrijspreker.nl

UPDATE: tekst lichtelijk gewijzigd ivm onder andere verdwenen linkjes die de auteur wel had aangeleverd maar welke tijdens het plaatsen van het artikel verloren gingen (de het grootste bezwaar paragraaf) — Ratio

26 REACTIES

 1. Klopt,helaas zijn er weinig betere alternatieven om op te stemmen,je moet toch wat aanpakken om aan stoelpoten te gaan zagen.

 2. Als de PVV de grootste wordt van ons land bij de verkiezingen voor het EP en het kabinet laat zich niets gelegen liggen aan de wensen van de PVV kiezers dan kun je er op wachten dat bij de volgende 2e kamer verkiezingen de Eurofiele partijen worden weg gevaagd. Hoe je het ook wendt of keert, onze regering zal vroeg of laat overstag moeten als de kiezer dat wil.

 3. Waarom mag ik eigenlijk niet kiezen voor een partij uit een andere EU lidstaat? Mijn voorkeur gaat op dit moment uit naar de UKIP. Misschien een tikje nationalistisch (alsof de PVV dat niet is), maar voor mij zeker een hele goede gegadigde om potjes te breken in Europa.

 4. @jhon [5]:
  Goede toespraak van Maxima.
  Duidelijk dat ieder mens in zijn leven veel verschillende rollen speelt: kind, leerling, student, voetballer,timmerman, accountant, minnaar, vader, leraar en noem maar op.
  Dat verandert niet als je er nog een naamkaartje bij hangt afhankelijk van de plek waar je geboren wordt. Wat dan verandert is de houding van ANDERE mensen. Zie maar wat gebeurt als bvb een Mexicaanse 5 km verderop gaat bevallen op Amerikaans grondgebied. Dan wordt een Amerikaan(se) geboren, met heel andere faciliteiten dan als ze gewoon thuis bevallen was.
  In feite zijn we allemaal “mensen”.

  Hadjememaar [26] reageerde op deze reactie.

 5. Indien de PVV bij EU verkiezingen een overdonderende winst zou maken, dan zal dat op zijn minst een mentale schokgolf te weeg brengen. In Nederland, in Europa en in de wereld. En een kenmerkende eigenschap van schokgolven is dat ze verantwoordelijk zijn voor ‘eerste scheurtjes’. Dus PVV stemmen!!!

 6. “De redenen van Wilders om op de PVV te stemmen (vanaf 2:30) bestaan in de basis uit een enkel begrip: Soevereiniteit.”

  Zo kun je het formuleren. Je kunt ook zeggen “het vrij komen van dwang van andere landen.”
  Geen dwang van Grieken, Duitsers, Zweden, en tientallen anderen.
  Blijft over de dwang van zgn landgenoten.

  Een redenering (wens??) is dat libertariers gemakkelijker van allerlei dwangwetten af kunnen komen als ze alleen maar hoeven te strijden in Nederland in plaats van ook nog in Portugal, Bulgarije en tientallen andere.

  Dit kun je weer concretiseren in de vraag of het zinvol is voor dat doel om door bij EP het cijfertje achte PVV één punt hoger te maken?
  Als veel mensen dit doen, dan wel en krijgt de PVV meer zetels van de 751 toegewezen.
  En dat kan de image van de PVV versterken en invloed hebben op meer kiezers in Nederland en die andere landen.

  Waarbij je dan tevens meer invloed en macht krijgt van alle negatieve programmapunten. “Het is en blijft een collectivistisch programma.”

  En is dat gemakkelijker te bestrijden enkel binnen Nederland?

  Gustav [10] reageerde op deze reactie.

 7. Als Wilders niets kan veranderen dan kunnen andere partijen dat net zo min.
  Daarentegen gaat er van een stem op de PVV wel een groot signaal uit richting de politiek dus als je verandering wilt is de PVV je enige optie omdat je van eurofiele partijen 100% zeker geen verandering te verwachten hebt omdat bij die de wil er niet is.
  Bij de PVV is op z’n minst de wil er.

 8. @Hub Jongen [8]:

  het stemmen op een politieke partij die in haar constitutie weinig tot geen blijk geeft van een liberaal gedachtegoed in de verwachting dat deze groep “ons” “vrij” maaktof gaat maken is dezelfde zinvolle verwachting die de rest van het electoraat koestert. Het is de meest gevaarlijke redenering ten aanzien van liberaisme die er bestaat. Namelijk de redenering dat de middenweg uiteindelijk ook onze afslag zal kunnen nemen.

  Door stemmen op de pvv wordt het collectivistische systeem verder gelegitimeerd. Wat nodig is, in mijn ogen, is niet het legitimeren van andermans spelregels, maar het opbouwen van instituten met eigen spelregels. Want welke ideologische basis hebt u als stok achter de deur om Wilders aan zijn jasje te trekken als hij het niet goed doet. Of practischer, specifiek welke mensen die de pvv in get Europees parlement mogen gaan vertegenwoordigen vertrouwt u uw gedachtegoed toe?

  Als de noodkreet is ” we moeten ergens beginnen met stoelpoten zagen” dan is mijn welgemeende advies, ga niet stemmen. Ga lezen. Maak verbindingen met mensen. Werk aan uw argumentatie. Weet in elke discussie kort een zaadje te planten. Als u dat kunt ga stukken schrijven. Ondersteun instellingen, mensen of initiatieven waarvan u wel weet dat ze uw gezichtspunt onderschrijven. Maar verzaak nooit in het waarachtig houden van hetgeen u lief is. Dat compromiteren is overgeven aan een spel dat louter tot verlies zal leiden. Doe dat en uw aantal zal groeien. Het gaat niet om cijfers uit een computertabel. Het gaat om de hoofden van mensen. Die kunnen u en ik alleen bereiken als er een gefundeerd antwoord staat, vrij van politieke smet, n’importe de richting of naam van het beestje. Wat dat betreft staat mijn stuk dan ook los van de PVV.

  Goed.. de reactie is iets langer geworden dan ik wilde.. hoop dat hij toch nog enigszins voldoet.

  Broodje Gezond [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Gustav [10]:

  U vecht een achterhoede gevecht want de kiezers van de PVV hebben de anti verhalen zoals die van u al zo vaak gelezen en gehoord, ze zijn er immuun voor geworden.

  U heeft het over lezen, dan adviseer ik u Peter en de Wolf opdat u het effect leert kennen van steeds maar waarschuwen voor rampen die er zouden komen als men PVV stemt maar die iedere keer niet komen.

  Gustav [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Broodje Gezond [11]:
  Anti? Dan leest u vrees ik teveel in mijn schrijfsel. De vraag in het artikel van 10 januari waar dit schrijven een reactie op is, is de vraag of Wilders gelijk heeft dat “we” een signaal kunnen geven door op de PVV te stemmen. Mijn punt is louter dat hetgeen beoogd wordt, terugkrijgen souvereiniteit wat volgens de toespraak de belangrijkste opdracht is, niet bereikt wordt met het voorgestelde doel, namelijk stemmen op een partij die in de basis hetzelfde doet als de rest van de partijen, slechts op één punt wat anders. Als u daarin leest dat dit anti-PVV is, dan vraag ik u dat te willen herzien. Als u denkt dat ik waarschuw tegen de PVV, dan leest u vrees ik teveel in mijn stuk. “vrij van politieke smet, n’importe de richting of naam van het beestje. Wat dat betreft staat mijn stuk dan ook los van de PVV.” Ik waarschuw slechts tegen het met, in mijn ogen, met verkeerde middelen willen bereiken van goede doelen. Of ik denk dat het nut heeft te stemmen op de PVV, of enig andere partij laat ik me inderdaad wel uit in het commentaar. Ook daar echter een verwijzing dat het wat mij betreft over elke partij zou kunnen gaan.

  Als laatste, niet om u terecht te wijzen, doelt u op een van de fabelen van Aesopus en niet op de compositie van Prokofiev, dat vele malen vriendelijker afloopt dan waar u op doelt.

  Kortom, ik waarschuw noch voor rampen, noch tegen de PVV. Ik denk slechts dat gepoogd wordt het doel met verkeerde middelen te bereiken. Waarbij het doel, wat mij betreft, is te pogen de EU allereerst een halt toe te roepen en daarna verdere stappen ondernemen die de vrijheid in Nederland alleen maar kunnen vergroten.

  Pieter Zwart [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Gustav [12]:
  Ik lees hetzelfde als Broodje Gezond ondanks dat je het probeert te verpakken in een zogenaamd neutraal verhaal. Je hele epistel is doordrenkt van een anti-PVV/Wilders smaakje. Als je denkt dat PVV kiezers daar niet doorheen kijken dan onderschat je ze.

 12. @Pieter Zwart [13]:

  Aangezien ik het in het geheel lijk te missen lees ik graag terug waar u precies de doordrenking terugvindt. Is de argumentatie verkeerd? Het doel van het stemmen op de PVV is toch het terughalen van souvereiniteit, tezamen met een middelvinger naar den Haag? Omdat het afgelopen moet zijn? Vanaf 2:30 in de video zijn dat de bewoordingen die Wilders gebruikt. Kan het Europees Parlement, of een van haar fracties, voor de Nederlandse overheid de verdragen opzeggen waardoor souvereiniteit herkregen wordt? Is het Europees Parlement verantwoordelijk voor het voeren van onderhandelingen met aanstaand ex-lidstaten namens de EU? Zit het Europees Parlement voor de Nederlandse overheid in de Raad van Europa om daar namens Nederland een terugtred te doen? Toon mij dat dit het geval is. Is mijn standpunt dat stemmen op het Europees Parlement, wat mij betreft, niet de juiste weg is daarmee negatief ten aanzien van welke partij dan ook? Neen, mijn standpunt is negatief ten aanzien van de gekozen route, die mijns inziens op institutionele gronden nergens toe zal leiden. Simpelweg omdat het Europees Parlement over de zaken, die terug moeten komen naar Nederland, geen enkele, maar dan ook echt geen enkele zeggenschap heeft. Het Europees Parlement, hoe graag het ook wat verdraaid wordt voorgesteld, heeft als altijd in grote mate slechts een adviserende rol. Laat staan dat ze inhoudelijk aan de grondslagen van de EU kunnen gaan rommelen en zich met de participanten van verdragen mogen of kunnen bemoeien. Daar gaat mijn kritiek over.

  De impact die een massale stem op, in dit geval, de PVV zou hebben en het gevoel dat er eindelijk eens een alternatief lijkt te zijn, danwel dat er een dikke middelvinger richting Haagse politiek opgestoken kan worden is een andere zaak dan de inhoudelijke kijk op de keuze voor een route die gebruikt wordt als argumentatie om op een partij te stemmen. Verwart u alstublieft niet kritiek op de route met de naam van het beestje.

  Pieter Zwart [20] reageerde op deze reactie.

 13. Ik ben geen fan van Wilders maar ik zie het als de enige mogelijkheid om tegen de “gevestigde orde” aan te trappen! Die zogenaamd het “beste” met ons voor hebben. Die club die ons elk jaar met hogere lasten opzadelt, ons verraad met afspraken die in Brussel gemaakt worden, en waar wij geen enkele zeggenschap over hebben! Onze ziel verkoopt aan nietsontziende bankiers die zelfs beloond worden voor hun niet functioneren. Ik wil d’66/PVDA/VVD/CU/SGP/Groen Links graag belonen voor hun binnenlandse en buitenlandse verraad, en hun zetelaantal zie ik het liefst dalen tot 0 bij de Europese verkiezingen! Dit als een niet te mis te verstaan signaal aan de politiek dat ze er voor ons zitten, niet voor lobbyisten, niet voor de banken of voor zichzelf!

  Ik zie Wilders niet als een oplossing, maar als de stok waarmee je “ze” het meest pijn doet!

  Gustav [19] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Duncan [2]: Dan loopt de site helemaal snel vol 😉 Misschien een leuk idee voor Vrijspreker om op basis van een aantal liberale/libertarische criteria de partijen weer tegen het licht te houden, zoals meen ik ook een paar jaar geleden gebeurde?

 15. @Rene [17]:
  Dat is ook het lastige aan deze materie. Het is met enig gevoel voor understatement nu niet bepaald dat andere partijen in betrouwbaarheid en beleidsvorming die ik graag zou zien, uitblinken. Zelf stem ik daarom soms wel, soms niet. De laatste keer toch maar weer wel eens. Handtekening gezet voor de LP, nog iemand anders meegenomen ook. Het is lastig. Ik kan wel heldhaftig schrijven altijd trouw te blijven aan datgene wat je liefhebt. De praktijk is toch verleidelijk en weerbarstig.

 16. @Gustav [16]:

  Het waardeoordeel dat u velt door uw “Dan nog het grootste bezwaar. Zijn ideologische achtergrond is in het geheel niet gestoeld is op enige overtuiging die leidt tot een andere koers. Het is en blijft een collectivistisch programma. Het is hetzelfde collectieve mantra dat op Europees niveau wordt uitgesproken, maar dan slechts voor Nederlanders.” maakt alles duidelijk.
  Als u het niet wilt bekennen omdat u op wilt houden dat u er neutraal tegenover staat dan houdt het op.
  Ik zeg u alleen maar dat ik er niet in trap en gewoon PVV zal gaan stemmen vooral omdat een stem op iedere andere partij zeker niets zal veranderen.

  In dat geval verkies ik de kleine kans boven geen kans, hoe klein die kans ook is.

  Gustav [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Pieter Zwart [20]:
  Dat is inderdaad een boude uitspraak. Dat waardeoordeel zal ik overigens over elke partij vellen die al hetgeen ondersteunt dat verplicht ‘vrijwillig collectivisme’ inhoudt. Het heeft voor mij, maar dat kunt u niet weten, niets met de PVV te maken. Ik zal dat aan (laten) passen, zodat duidelijker is dat het mijn bevinding is, kijkend naar de partijprogramma’s en niet een voor iedereen vaststaand objectief feit. De uitzondering is, wat mij betreft, de Libertarische Partij.

  Overigens is het verre van mijn bedoeling om u van het stemmen op de PVV af te houden. Ik denk dat de beste weg diegene is waar u, ik of wie dan ook zelf het meest achterstaan. Betreffende die weg kan en wil ik geen oordeel vellen, noch aanbevelingen doen. Helemaal niet op het anonieme internet ;). Daarom heb ik gepoogd me bij de route te houden die Wilders voorstaat en niet de vraag op te roepen of er wel of niet op de PVV gestemd zou moeten worden. Niet helemaal gelukt, een volgende keer beter afbakenen dus. Bedankt voor de aanvulling en verduidelijking!

  Hub Jongen [22] reageerde op deze reactie.

 18. Beste discussianten, goede discussie,
  Mijn eigen nog aan de gang zijnde afweging is om te stemmen op:
  –75 %niet stemmen.(@Gustav [21]:
  –15 % LP, (nog geen antwoord of ie meedoen en dan hele klein kans dat dit een “stok” produceert
  –10 % PVV alleen voor “stok” @Rene [17]:

 19. Een gefrustreerde burger

  Onrust,oproer,is mijn tekst.
  Dat geeft vreugd en blijheid.
  Ja de wereld is behekst.
  Want ze wil geen vrijheid.

  Mark Rutte? Ja maar geen gezag.
  Af en aan te zetten
  Bij een Europees verdrag .
  Meester in het vervalsen van de wetten.

  We hebben ons laten regeren.
  Door mensen zonder moraal of faam.
  Zei, die hun eigen paard durven te onteren.
  Hebben voor mij geen goede naam.

  Ja, dat ongestadig beest.
  Met zijn duizend koppen.
  Is te lang in band geweest.
  We laten ons niet langer foppen.

  Eenmaal was er heel veel vast.
  Aan het landbesturen.
  Nu kan ieder weversgast.
  Ons Land en leven gaan verzuren.

  Domheid,dolheid, razernij.
  Vroeger aan de keten.
  Geeft de wet der maatschappij.
  Dat mag zalig heten.

  Weg met het dubieus gepraat.
  Van welgestelde machten!
  Waar de wereld rond van gaat.
  Zijn de domme krachten.

  Dat is het recht der menselijkheid.
  Daar moet elk voor buigen.
  En wie anders denkt of zeit. (zegt)
  ’t Hollandse moordtuig staat bereid.
  Om hen te overtuigen.

 20. Ik wil in mei NIET GAAN STEMMEN, omdat ik m’n stem niet weg wil geven aan de huidige horde van laffe volksverraders/bankmarionetten/eurofielen/maffiosi, die zich zelf politici durven te noemen!
  Sommigen menen serieus dat Wilders nog verschil zou kunnen maken, maar ook hij met z’n clubje van halve nazi’s en voetbalhooligans is slechts een marionet die in hier als bliksemafleider dient voor diegenen die het spelletje nog niet door hebben.

  Als we dan toch een provincie zijn van Europa, waarom kunnen we dan niet stemmen op de UKIP partij, Nigel Farage dus, uit de provincie Engeland.
  Hij is de enige die mijn stem waard is.
  Of heeft er iemand nog andere of zelfs betere suggesties??

  Duncan [25] reageerde op deze reactie.

 21. @Redangdiver [24]:

  Nou geloof me, als ik op Farage kan stemmen dan doe ik dat. Maar het lijkt mij stug dat dat kan. Tot dan is een anti EU stem het beste te geven dmv de PVV.

 22. @Hub Jongen [6]:

  Er is wel 1 groot probleem,indien wij allemaal mensen zijn,zonder identiteit en voor een wereld zonder grenzen,waarom wordt er dan wel 1 “bevriende” staat in het Midden Oosten geaccepteerd, zeker door de Oranjes,die zich op haar Joodse identiteit beroept,grenzen en muren optrekt en vanwege haar veiligheid desnoods atoomraketten op Europese steden afvuurt (Israelisch militair analyst-Martin Levi van Crefeld,van geboorte Nederlander)als deze staat in een oorlog ten onder dreigt te gaan en geen hulp uit het westen krijgt.Waarom moet de kracht(identiteit) uit de nationale goyem-staten door vermenging worden gehaald,het geldwezen (wereldbank,IMF)en de grondstoffen in bepaalde handen zijn/komen?Dat betekent zonder meer een toekomstige wereldregering onder leiding van een kleine elite,die wij met zijn allen (althans het merendeel)niet willen.

Comments are closed.