Dier_WolfNiemand spreekt over kille gevoelsmensen en warme rationele mensen. Dit heeft zo zijn redenen. De gevoelsmens wordt gekoesterd door priesters, marketeers, democraten en dictators. Kerken en heersers werken vaak in op het gevoel. Hoog tijd om de gevoelsmens te wapenen.

De mens wordt geboren met RAM en ROM geheugen. Instincten, het reptielenbrein, is meegeleverd ROM. Een set van code instructies die diep verankerd zijn in delen van ons brein dat de vlucht of vecht reflex bestuurt, dat ons hart gedachteloos doet slaan en ons zonder dat we er mee bezig zijn doet lopen. Dat mede bepalend is voor welke prikkels we opmerken en welke we min of meer onbewust met de automatische piloot afhandelen.

Daarnaast is er een stuk geheugen dat door de omgeving wordt gevormd. Een deel van onze persoonlijkheid, hoe we reageren. Wat onze overtuigingen zijn. De kaders waarmee we de dagelijkse werkelijkheid een plaats geven. Ayn Rand heeft overtuigend gesteld dat er een noodzaak is voor ieder individu om na te denken over zijn filosofische fundament. Dit is de set waardeoordelen die ons in staat stelt een groot deel van de dagelijkse prikkels te plaatsen en deels automatisch af te handelen. Bij ieder nieuwsbericht proberen we niet ons hele wereldbeeld opnieuw op te bouwen. We evalueren het binnen ons bestaande kader en zijn blij dat er weer een belastingverhoging voor de bankiers is. Of juist niet. We zijn trots op onze zoon die zojuist weer een meisje heeft gescoord.

Deze waardenset wordt gevormd door je opvoeding en je cultuur. Maar je kan er ook zelf mee aan de slag. Maatschappelijke verandering is mede mogelijk doordat mensen zelfstandig zijn gaan nadenken en de moed hebben hun basis begrippen tegen het licht te houden. Is het normaal dat er kapitaalvorming is? Moet prive bezit niet worden verboden? Moet er geld zijn? Wat is het doel van mijn leven?

Mijn stelling is dat velen niet voldoende hun basis waarde set evalueren. Je set van uitgangspunten dient consistent te zijn. En tot consistente uitkomsten te voeren. Een voorbeeld, ofwel de mens is soeverein en zelfstandig ofwel hij kan gedwongen worden door anderen tot horigheid of herendiensten. Het is het een of het ander. Als je stelt dat de mens een soeverein individu is maar wel herendiensten moet vervullen dan is je filosofische fundament niet consistent en kan het je niet als goed richtsnoer dienen. Het gevolg zal verwarring zijn. En verspilling van een deel van je leven. Want als een deel van je leven gericht is op het onderwerpen van soevereine individuen tot herendiensten en een ander deel streeft naar individuele onafhankelijkheid zal je een vegetarische vleeseter zijn, een promiscue maagd, of een pacifistische moordenaar.

Om dit soort tegenstellingen in de basis te overbruggen worden niet bestaande termen uitgevonden als het algemene belang. Dit zijn slechts doekjes voor het bloeden, het is een ontkenning van de realiteit. Dat je een inconsistente basis set van waarden hebt.

Een mens kan prima zijn gevoel laten spreken. Is niets mis mee. Als hij maar heeft nagedacht over zijn filosofische basis, zijn diepste waardenkader. Heeft hij echter daar niet over nagedacht dan zullen de duistere krachten der politiek, geloof en de marketeers van zijn onvermogen profiteren. Daar is niets mis mee voor zover deze persoon alleen zijn eigen leven ineffectief wil laten zijn. Iemand mag best een pacifistische moordenaar proberen te zijn. Helaas is er een algemeen kiesrecht. En een overdaad aan mensen die geen enkel bezwaar hebben met een inconsistent waardenkader. Die zich daar waarschijnlijk niet eens van bewust zijn.

Doordat velen, volgens mij de overgrote meerderheid, zich door gevoel laat leiden, zonder te streven naar een consistente filosofische basis, zitten we in de huidige malaise. Het algemeen kiesrecht geeft deze mensen een stem en doordat ze overheersen zal de maatschappij als geheel steeds ineffectiever worden.

Het is dus zaak dat gevoelsmensen hun diepere waardes op een rijtje gaan zetten en kijken waar de inconsistenties zitten. Is de mens geschapen om herendiensten te verrichten? Is het terecht anderen tot herendiensten te dwingen? Zo ja dan accepteer je dat de grote basis van de mensheid nooit verder komt dan een bestaan als horige. Dan zal de mens voor altijd een speelbal blijven van politici die de mens willen onderwerpen. Dan zal de vrijheid die men denkt te bereiken steeds verder naar de horizon vlieden.

 

5 REACTIES

 1. Duidelijk dat de meeste mensen met contradicties leven.
  Vaak doordat hun denkmachine door opvoeding, kerk en staat en media is misvormd.
  Zoals een gesprek deze week (al weer!):
  —Als jij tegen oorlog ben, moet je wel tegen geweld zijn?
  -Ja, natuurlijk
  —Dan moeten we werken om geweld uit te bannen, te beginnen in Nederland.
  -Ja, natuurlijk,
  —Laten we dan stoppen met inkomstenbelasting.
  -Nee, dat is geen geweld, en is nodig voor ambulance hulp die jij toch ook wil.

  PAS OP, als je dan er in trapt over die ambulance te praten, kom je nauwelijks er aam toe om zoiets als “belasting is dwang (=dreigen met geweld)” aan te tonen.

 2. @Timothy [2]:
  “. . .mensen liever vrij zijn van verantwoordlijkheid en vrijheid. . . ” dit is mogelijk een van de redenen die het moeilijk maakt mensen de juistheid en moraliteit van het libertarisme te laten inzien en erkennen.
  Geen geweld willen ze wel, maar als het er op aankomt zeggen ze vaak: Dat is geen geweld, dat zijn belastingen, wetten, algemeen belang. . .

  Hoe vinden we betere methodes om het gelijk van het libertarisme, NAP, over te brengen?

 3. Goed geschreven stuk!

  Quote: —Dan moeten we werken om geweld uit te bannen, te beginnen in Nederland.
  -Ja, natuurlijk,
  —Laten we dan stoppen met inkomstenbelasting.
  -Nee, dat is geen geweld, en is nodig voor ambulance hulp die jij toch ook wil. Unquote

  ik denk, Hub, dat je een stap te snel bent geweest. Je lijkt ervan uitgegaan te zijn dat jullie beiden dezelfde definitie van geweld hebben.

  Een tussenstap zou zijn: wat is volgens jou geweld? Hoe manifesteert zich dat? En dan grafisch weergeven. Voordoen. En steeds vragen blijven stellen volgens het idee: Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming (BOB)

  Nederland kent veel mensen waar het denkvermogen op standje infantiel staat.

 4. De goede wil is er wel, maar de uitvoerende kracht wordt belemmert door de zich reeds, gevestigde macht.
  En tot mijn spijt, ontstaat er dan strijd.
  Dat niet mag volgens het gezag.
  En wij zijn daar ook niet voor, dus modderen we gewoon door.

  Ik denk dat we iets willen dat nog niet binnen ons vermogen
  ligt, niets is zo frustrerend als met de beste bedoelingen en goede veranderingen in gedachten, voor de troep uit te marcheren.

Comments are closed.