Dief9Nu het plukken van de arbeidsinkomsten van de burgers haar grens heeft overschreden en de economie daardoor duurzaam lijkt te zijn ontwricht richten socialisten zich meer en meer op een gedwongen herallocatie van de bezittingen. Nachthemel komt met de volgende overpeinzing:

[begin citaat] Wat als de wereld morgen één enkele almachtige superwereldleider zou kennen die met een enkele druk op de reset- knop alle wereldburgers even rijk zou maken? Die met een enkele vingerknip alle uitstaande schulden zou kwijtschelden en alle beschikbare geld van de wereld evenredig zou verdelen onder alle aardbewoners?

Het eerste wat er zal gebeuren is dat de wereldhandel een turbo boost zal krijgen zoals nimmer eerder waargenomen en waarvan de klap nog vele generaties na ons hoorbaar zal zijn. We weten immers dat de rijkste 2% van de volwassenen momenteel meer dan de helft van de wereld bezit en dat de armste helft van de volwassenen slechts 1% bezit. Hieruit vloeit voort dat de helft van alle wereldrijkdommen in dat geval een nieuwe weg zullen gaan vinden naar 98% van de wereldbevolking. De wereldwijde bedrijvigheid zal hierdoor tot ongekende proporties opbloeien. [einde citaat]

Dit is de logische uitkomst van het algemene kiesrecht. De productiefste burgers worden geplukt door de economisch minder renderende 90 procent van de maatschappij. Er is niets mis met het behoren tot een van de lagere inkomensgroepen. Er is wel iets mis als de lagere inkomensgroepen van mening zijn dat ze ongestraft de productievere medemens met wetten kunnen uitkleden. En dit progressief noemen. In het belang van de samenleving. Het algemene belang.

Diefstal is nooit in het belang van de samenleving en een maatschappij gefundeerd op diefstal kan per definitie geen rechtvaardigheid brengen. Gedwongen belastingheffing of vermogensheffingen zijn niets minder dan diefstal. Diefstal is het alfa en omega van het volledige kiesrecht. Diefstal kan dieven tijdelijk verenigen totdat de slachtoffers op zijn. En dan keren ze zich tegen elkaar. Diefstal bouwt geen samenleving op, maar ontmantelt een samenleving. In het land van dieven zal niemand werken. In het land van dieven draait alles om geld stelen en niets om produceren en liefde en vakmanschap. Agressie beginnen is het model, en agressie gaat niet samen met liefde en vertrouwen en een menselijke samenleving. Dat kunnen we dagelijks om ons heen aanschouwen.

Met dank aan John voor het onder de aandacht brengen van het artikel op nachthemel

21 REACTIES

 1. Hoewel ik het met de strekking van je betoog wel eens ben, maak je een cruciale denkfout.
  Je koppelt inkomen 1 op 1 aan productiviteit.
  En dat terwijl de correlatie tussen deze twee steeds verder zoek aan het raken is: de mensen die het minste of geen waarde toevoegen in economische zin hebben vaak hogere inkomens. Dat is het best zichtbaar in de publieke en (nog meer) semi-publieke sectoren, hoewel het in het bedrijfsleven ook meer en meer zichtbaar wordt.

  Verder gaat het in het stuk waar je aan refereert over rijkdom in de vorm van vermogen, waar je het in je eigen betoog hebt over rijkdom in de vorm van inkomen. Vooral in Nederland een cruciaal verschil, aangezien inkomen hier voor 95% van de bevolking uiteindelijk hetzelfde is (give or take een paar honderd Euro netto per maand), terwijl vermogen tot het moment van overlijden vrijwel niet belast wordt.

  John [4] reageerde op deze reactie.

 2. “Diefstal is nooit in het belang van de samenleving”
  Het belang van een samenleving is niet ojectief te definieeren. Alleen individuen hebben belangen, blijkend uit hun vrijwillige akties.
  Als A geld steelt van B, kun je niet zeggen of dit in het belang van A+B is. A en B hebben tegenovergestelde belangen.
  Dit maakt spreken over het algemeen belang een onmogelijk beginpunt.

 3. @printer [2]:

  Quote: “En dat terwijl de correlatie tussen deze twee steeds verder zoek aan het raken is: de mensen die het minste of geen waarde toevoegen in economische zin hebben vaak hogere inkomens.”

  Dat komt doordat de arbeider steeds meer gestraft wordt door steeds hogere belastingen en kosten om degenen die niets produceren de zakken te vullen (vrijwillig zou niemand dit doen). Zij geven het door aan hun collega’s die ook weer niks produceren.

  Met dit “Gratis Geld” wordt dit alles vele malen erger dan het nu al is.
  Wat is €1000 nog waard als iedereen het gratis krijgt?
  Als iedere Oost Europeaan aan de grens gelijk €1000 in zijn handen gedrukt krijgt?
  De prijzen zullen op de eerste plaats stijgen. Want je hebt toch geld zat om het te betalen? En de noodzaak om te gaan werken is minder door het gratis geld, waardoor dingen die je zou willen kopen schaarser, dus wederom duurder, worden.

 4. @Prins Patrick from the Noble House Molier [5]: hoe komt u op het idee dat iemand het recht heeft om te bepalen welke besluiten ik mag nemen? Het dwingen om geld te geven is afpersing. Iemand iets onthouden is geen diefstal. Daarbij, op basis van welke normen is volgens jouw dan iemand moreel goed bezig?
  Ik lees vaker verhalen, over systemen gebaseerd op moraliteit en functionaliteit. Dan ga ik nadenken over degene die de voordelen ontvangt en degene die verhoudingsgewijs meer moet afdragen. Je gaat mensen verschillend behandelen, om iedereen gelijkwaardig te maken. Deze systemen zijn notabene afhankelijk van de sterke schouders, en als deze wegvallen, is het einde van het systeem nabij.
  Je wilt een menselijke samenleving, maar tegelijkertijd behandel je een minderheid, als een flappenkast.
  De libertariers willen graag een sociale maatschappij, gebaseerd op het handelen van het individu en dwang van de groep. Want de minderheid is dan altijd het slachtoffer. Het NAP en respect voor elkaars eigendommen is een betere weg.
  De huidige samenleving is gedoemd te falen, gezien het stemgedrag van sommige burgers.

  Hart [7] reageerde op deze reactie.
  Prins Patrick from the Noble House Molier [8] reageerde op deze reactie.

  • @Hart [6]: kan me niet herinneren dat ‘ik’ iets anders heb gedaan dan het poneren van een statement, al het andere is ‘mij’ doen voorkomen als degeen die de woorden bezigt terwijl ook ‘ik’ slechts toehoorder ben.
   mogelijk dat er meerderen zijn, van de diersoort omschreven als MENS, die in staat zijn te DELEN met hun mede-MENS zonder er iets voor terug te vragen, teneinde te scheppen de gewenste SAMEN-LEVING …

   Steph [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Prins Patrick from the Noble IHouse Molier [8]:
  Ik pleit al heel lang voor een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Mijns inziens is de tijd daar nog nooit eerder zo rijp voor geweest. Het wordt tijd voor een eerlijkere verdeling voor iedereen.
  De wereld en z’n natuurlijke rijkdommen behoort aan iedereen en niet alleen aan de Rockefellers, de Rotschilds enz.

  Onbezoldigd ruifvuller [10] reageerde op deze reactie.
  Prins Patrick from the Noble House Molier [11] reageerde op deze reactie.
  Richard [17] reageerde op deze reactie.

 6. @Steph [9]: op het moment dat de realisatie tot je komt dat JIJ en de ‘ander’ 1 zijn vervalt onze nationale calvinistische hobby van het vingerwijzen.
  ik hoor vaak dat er een ‘brug’ nodig is, van zij die de quantum leap niet durven nemen, dus, mocht er gratis ‘geld’ noodzakelijk zijn om elkaar te ont-moeten, so be it, zelf ‘leef’ ik reeds zoveel mogelijk deze ’toekomst’, zonder ‘geld’ en ‘bezit’, in het nu …

  Richard [18] reageerde op deze reactie.

 7. @Philosoof G&R Eigenwijs [12]: waarom gelijke hoeveelheden?
  iedereen neemt slechts zoveel als nodig is van wat er nodig is, er is voldoende.
  even een auto nodig, gewoon lenen, huis nodig, tijdelijk ter beschikking gesteld, heel simpel, gewoon de ander (is jij) iets gunnen kan nooit moeilijk zijn.
  en ja, we gaan allemaal ‘iets’ doen om dit tot stand te brengen, het leuke is dat je kunt wisselen en zoveel ervaringen kunt opdoen als je maar wilt, alles vanuit Vrije Wil …

  Hart [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Prins Patrick from the Noble House Molier [13]: Jouw systeem zal wel werken als iedereen op dezelfde manier denkt en voelt zoals u dat doet. Helaas, alle mensen zijn verschillend. Ook de behoefte en motivaties die mensen hebben verschillen enorm.
  De naruur werkt volgens uw systeem, dieren en planten maken gebruik van die dingen die echt nodig zijn. Echter, wat wilt u dan zijn; de jager of de prooi? In menselijk termen zal dit dus betekenen; degene die het maakt en degene die het gebruikt. Ik ben bevreesd dat de laatste groep het grootste zal zijn, die ook vroeg of laat de luxe gaat bepalen. De bijstand benadert uw systeem nog het meest.
  Maar, dat u nadenkt over een betere wereld is een goede zaak.

  Philosoof G&R Eigenwijs [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Philosoof G&R Eigenwijs [15]: Een leuk antwoord, ik moest even lachen, daarna pak ik toch de realistische draad weer op. Mensen opereren met andere waarden en normen, op een kleine minderheid na. Prettig weekend en veel plezier met philosoferen.

 10. @Steph [9]: De natuurlijke rijkdom en de wereld behoren helemaal niet aan iedereen toe. Dit is een stelling en geen gegeven. Bovendien is het een stelling die rechtens gezien niet houdbaar is.

  Mijn recht (afgeleid van het Latijn ‘rectum’) is immers datgene wat ik controleer of wat ik in strikte zin door uitoefening van mijn zelfbeschikking onder controle heb gebracht. In eerste instantie omvat dat mijn lichaam en geest. Deze zaken heeft een mens ‘van nature’ onder controle. Elk mens bestuurt immers zichzelf, stuurt zichzelf aan. Vandaar zelfbeschikkingsrecht. Niemand heeft echter de wereld of de natuurlijke hulpbronnen onder controle of onder controle gebracht, dat wil zeggen onder controle gebracht t.o.v. de natuur c.q uit de natuurlijke toestand gehaald. Niemand heeft dus zeggenschap over deze zaken. Dit betekent dat niemand een ander kan verbieden deze zaken tot zijn recht te maken. Derhalve staat het iedereen vrij om deze natuurlijke hulpbronnen onder controle te brengen door uitoefening van zijn zelfbeschikkingsrecht, echter zonder (dezelfde) rechten van anderen te schenden. Datgene wat iemand daarmee onder controle brengt wordt zijn eigendom. Daar heeft hij dan volledige zeggenschap over. Het is zijn recht geworden. Vandaar de term eigendomsrecht.

  Prins Patrick from the Noble House Molier [19] reageerde op deze reactie.

 11. @Richard [17]: kan heel ver met je mee gaan, echter, probeer de laatste stap, je creatie, ook te delen met anderen, zelfs al ben je tijdelijk de hoofdgebruiker.
  ‘eigen-dom’ houdt je in bond-age op een vaste plek, ter verdediging, daarom beter te delen opdat je OVERAL kunt genieten van dat wat je ter plekke nodig hebt, uit Vrije Will aan jou ter beschikking gesteld door ‘anderen’ gelijk jij deelt vanuit dat wat is …

 12. Aan de schrijver van bovenstaand artikel: het woord duurzaam duikt letterlijk overal op, je kunt geen plek meer bedenken waar het niet wordt gebruikt. Het is een leeg woord, het is verzonnen*, het betekent niets. Niets is duurzaam en dat geldt ook voor de mens.
  http://tinyurl.com/agecgpm
  *denk maar eens aan deze quote uit een zwart verleden: “als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt gaat iedereen het als de waarheid beschouwen”

Comments are closed.