quid noviNivelleren is een feestje. Met een prijskaartje. Hoe hoog zijn de kosten van ons progressieve belastingstelsel? Hoe destructief zijn de negatieve effecten van ons model? Hoeveel minder productie is er omdat meer verdienen steeds minder netto oplevert? Peter Heermeijer van de denktank Quid Novi heeft dit uitgezocht.

Allereerst een kanttekening bij de gekozen methodiek. Het is een econometrische studie. Econometrie gebruikt wiskundige en wetenschappelijke methodes om de economie te verklaren. Het is de vraag of door de mathematische grondslag econometrie als een wetenschap is te kwalificeren. Het claimt ondanks de duizenden mogelijke verklarende variabelen conclusies te kunnen trekken aangaande de economie. Het grappige is dat deze duizenden variabelen ook nog eens honderdduizenden interacties hebben met elkaar. Ze beinvloeden elkaar. Daarnaast is het ook nog eens een probleem om de duizenden verklarende variabelen te meten en de verschillende maatstaven met elkaar in verband te brengen..

Dit gezegd hebbende moet ik constateren dat de econometrie een grote vlucht heeft genomen. Er zijn planbureau’s gekomen die effecten van overheidsingrijpen op de markt vertalen in koopkrachtplaatjes en economische groeipercentages. Het curieuze van deze modellen is dat ze blind zijn voor de meest voor de hand liggende effecten. En daarnaast overduidelijk foute conclusies trekken. Het naar voren halen van economische groei (geld lenen en meer uitgeven) wordt als positief beschouwd voor de economie van een land. Een salarisverhoging van ambtenaren zorgt in deze modellen voor economische groei. Het inhuren van 10 man die een kuil graven en hiervoor door de overheid 10 miljard krijgen geeft een economische groei te zien van 10 miljard. Geef je vervolgens 10 anderen 10 miljard om deze kuil dicht te gooien en de uitgangssituatie te herstellen dan is er wederom 10 miljard groei gerealiseerd…..

Het model

Weinig is echter leuker dan de tegenstander met zijn eigen wapens te bestrijden. Peter Heermeijer heeft hiervoor de kwalificaties. Hij heeft een model opgezet en daarmee de effecten van een vlaktaks berekend. Een vlaktaks is een uniform belastingpercentage voor de inkomsten belasting. Waar door het belastingschijven model de Nederlander voor ieder gewerkt uur minder overhoudt geldt bij een vlaktaks dat de marginale druk gelijk is aan de gemiddelde druk. Je hebt dus geen toptarief van 52 procent. Een toptarief van 52 procent is een boete op economisch succes en extra inzet.

Zijn model gaat uit van een uniform tarief voor box 1. De andere boxen laat hij met rust en hij neemt de nivellerende subsidie en toeslagen regelingen niet mee. Die laat hij in tact. Dit zijn de uitkomsten van zijn model:

• De gemiddelde belastingdruk in Box 1 over alle huishoudens is 18,6%. De gemiddelde marginale belastingdruk, ofwel de fractie van een extra euro arbeidsinkomen die moet worden afgedragen, ligt met 32,1% veel hoger. Huishoudens bepalen aan de hand van de marginale belastingdruk welk deel van hun tijd ze werken. Onder de vlaktaks zijn gemiddelde en marginale belastingdruk gelijk.

• Als alle heffingskortingen en aftrekposten (uitgezonderd de Pensioenpremieaftrek) worden afgeschaft, zorgt een vlaktaks-tarief van 15,6% voor gelijkblijvende belastinginkomsten. Hieruit volgt een economische groei van naar schatting 18,9% doordat huishoudens meer betaald werk gaan verrichten.

• De effecten van de vlaktaks op het netto inkomen van huishoudens lopen uiteen van +5,1% voor de laagste inkomensgroep tot +33,7% voor de hoogste. De vlaktaks werkt denivellerend, maar alle inkomensgroepen gaan er onder het systeem op vooruit.

 

Internationale ervaring

De vlaktaks is reeds in een aantal landen in gebruik, zie het staatje hieronder.

vlaktaks

Conclusie

De voordelen voor de economie van een eenvoudiger belastingsysteem mogen evident zijn. De economisch het meest schaarse werknemers die de hoogste bijdrage per gewerkt uur leveren worden door dit systeem gestraft voor harder werken. Een effectievere manier om Nederland kennisland de nek om te draaien is lastig te vinden. Het huidige belasting systeem bevoordeelt relatief gezien het laaggeschoolde werk dat weinig waarde toevoegt.

De wrange conclusie van het onderzoek van Peter Heermeijer is dat iedereen er door de economische groei die een gevolg is van de vlaktaks erop vooruit gaat. Zelfs de minst verdienende 10 procent. De kosten van nivelleren bedragen derhalve een inkomens achteruitgang voor iedereen, het is geen zero sum game maar een feestje met alleen verliezers. De enige winst voor de minder betaalden is dat ze de illusie hebben in een rechtvaardigere samenleving te leven.

Het is echter een samenleving die zich ieder jaar ruim 100 miljard ontzegt. Dat is de gemiste economische meerwaarde die ieder jaar verdampt voor een illusie van rechtvaardigheid.

27 REACTIES

 1. Goeie timing van dit stuk: Weekers treedt af omdat ook voor een staatssecretaris het belastingsysteem te complex en dus te duur is.
  verder:
  Het huidige belasting systeem bevoordeelt relatief gezien het laaggeschoolde werk dat weinig waarde toevoegt: maar wat wil je dat zijn de ‘oude’ gevestigde ordes van vakbeweging en pvda.

 2. De omvang van ons westerse economie is ongezien. Oorzaak hiervan? Het leegroven en besodemieteren van de rest van de wereld, complete landen roven en dictators omkopen. Multinationals helpen belasting te ontduiken,mbv brievenbussen firma’s, in extreem arme landen etc…Wij hebben met zijn allen keihard gewerkt aan het financieren van de grootste diefstallen die deze wereld ooit gekend heeft. En laten we eerlijk zijn, het heeft ons,burgers, boven de rest van de wereld verheven qua rijkdommen. En dat terwijl Europa eigenlijk haast geen echte rijkdommen bezit.

  Wat Libertariers nu proberen te beweren, is dat zij door een “eerlijk” systeem, gebaseerd op een “non agressie principe” onze welvaart groter kunnen maken dan het nu is.

  Onze welvaart kan nooit groter worden dan het is! Simpelweg omdat de mens al helemaal is ovegeleverd aan een systeem die nog alleen maar economische belangen heeft. Vanaf dat de mens geboren word tot zijn dood! Elk stapje van zijn leven, elke fase,als hij slaapt,drinkt schijt of wat dan ook…..elk facet wordt volledig geexploiteerd in het belang van winst en opbrengsten. Massa immigratie….heeft de economie alleen maar groei bezorgd….dit is tevens de enige reden van het bestaan ervan. Zelfs al zijn alle immigranten de grootste dieven, zelfs dan zorgen ze voor groei van de Nederlandse economie. Zonder criminelen geen advocaten,rechters,politie, verzekeringsbedrijven,schadeclaimen, nieuwe aanschaf van gestolen goederen etc etc….allemaal dingen die een economie enorm doen knallen.

  ECHTE DUURZAAMHEID EN EERLIJKHEID IS FUNEST VOOR EEN ECONOMIE!

  En wat proberen libertariers hier te beweren? Dat dit juist iedereen rijker gaat maken….slaap maar lekker verder hoor!

  De grootste economie creëer je door hele domme burgers te maken, onduurzaam te produceren en vooral door veel chaos in het systeem te brengen.

  En laat dit nou net de eigenschappen zijn waar libertariers vanaf willen

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Fred [2]:
  “Wat Libertariers nu proberen te beweren, is dat zij door een “eerlijk” systeem, gebaseerd op een “non agressie principe” onze welvaart groter kunnen maken dan het nu is.”

  Is dat dan niet zo? Ik denk al jaren dat als minder van mijn productie wordt afgedwongen, dat mijn welvaart dan groter is.
  Kun jij nu aantonen dat mijn welvaart dan net minder is?

  Fred [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [3]:

  Jij pot je welvaart op. Staat pakt het van je af en geeft het aan anderen die het in jou plaats gaan consumeren.Tussen dat proces in werken duizenden mensen die ook weer van dit geld gaan consumeren. Die consumptie komt weer ten goed aan jou libertarische collega die dus profiteert van die honderd duizenden extra consumenten die er anders simpelweg niet geweest waren. Of denk je dat die miljoenen immigranten en uitkering trekkers niet eten,wonen, rijden etc etc….Als deze groep dat namelijk niet deed dan zouden ze er simpelweg helemaal niet mogen zijn van de elite, zij zijn er uitsluitend omdat het de economie ondersteund. Zoals ik al zei: al zijn het allemaal criminelen! Misschien zelfs dat nog het liefste!

  Jij wilt het groepje consumeerders beperken tot een groepje genaamd libertariers…..dit houd simpelweg de ondergang van de economie in. Zoals ik al zei, al die miljoenen immigranten,uitkeringtrekkers,ambtenaren etc zijn een groep die de economie stimuleren met geld dat anders opgepot zou worden.

  Jullie systeem is dus net zo waardeloos als het huidige systeem. Er is maar 1 systeem met een wereldpopulatie van ruim 7 miljard mensen. En dat systeem heet: SAMEN! En dan zonder elite!

  Bertus [5] reageerde op deze reactie.
  Richard [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Fred [4]: Dat samen kan ik me in vinden. Maar dan ook echt samen. En dan niet zoals nu. Geld mag wel worden herverdeeld, maar arbeid niet. Neen, die moet worden gedaan door de nieuwe slaven. Maar hun productie mag worden afgepakt ter glorie van wat u samen noemt.

 6. Herverdeling werkt niet. Piet haalt op school een 8. Klaas een 4. Productie in totaal 12 punten/eurie. Na Herverdeling; Piet 6 en Klaas 6. Lekker eerlijk.

  Piet besluit wat meer tijd aan andere dingen te besteden dan aan school. Klaas besluit hetzelfde te doen. Klaas omdat hij er toch wel punten bij krijgt. Piet omdat werken niet loont. Piet haalt daarna en 7, Klaas een 3. Samen 10. Krimp van 2 punten.

  Ter bestrijding van “toegenomen armoede” leent de staat bij of drukt extra punten of verzwaart de lasten. Voeg hier nog een ziek iemand aan toe die door die ziekte slechts 2 punten kan produceren. En kijk dan wat ergebeurt.

 7. @Fred [4]: Welvaart ontstaat niet door consumeren maar door te produceren. En alleen productie op vrijwillige basis levert welvaart op. Welvaart verwijst immers naar waarde en waarde is subjectief.

  Welvaart wordt vergroot door:

  1. Te produceren voor jezelf
  2. Te produceren en het geproduceerde op vrijwillige basis te verhandelen (ruilen) met een ander.
  3. Een goed dat je bezit te ruilen met een goed van een ander, hetgeen een variant van punt 2 is.

  Hieruit volgt dat een overheid nooit voor welvaart kan zorgen, omdat zij zelf in beginsel niets over middelen beschikt om te produceren. De enige manier voor een overheid om aan middelen te komen is belasting te heffen, hetgeen een eenzijdig opgelegde dwangsom is. Daarmee is die transactie niet meer vrijwillig.

  Al het geld dat de overheid op deze manier bemachtigd had door de rechtmatige eigenaren ook zelf vrijwillig geinvesteerd kunnen worden in andere zaken. De welvaart die dat opgeleverd zou hebben zien we nu niet en gaat dus verloren.

  Geld oppotten (sparen) leidt tot lagere rentes. Door de lagere rente wordt het aantrekkelijk om te lenen. De lage rentestanden zijn voor bedrijven een teken dat er gespaard wordt en er dus in de toekomst kapitaal beschikbaar komt. Let wel, dit geldt alleen in een ongereguleerde economie waarin de rentestanden niet kunstmatig beinvloed worden door bv centrale banken en hun geldproductie, zoals nu het geval is.

  Mensen sparen immers niet om zomaar te sparen, maar met het doel het later te gaan besteden: uitgestelde consumptie. Een verandering van de tijdsvoorkeur van de korte naar de lange termijn. Bedrijven zullen dan -al dan niet met geleend geld- investeren in productie voor de lange termijn. Dit leidt tot (een verschuiving naar) productie van duurzame kapitaalgoederen ipv consumptiegoederen.

  Consumptie vermindert in wezen juist de welvaart omdat er iets gebruikt wordt of zelfs geheel verdwijnt (voedsel en water bijvoorbeeld). Doorgaans worden gebruikte goederen minder waard, mede vanwege slijtage.

  Fred [8] reageerde op deze reactie.
  Fred [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Richard [7]:

  Ja dat is nou de denkfout van libertariers. Niet bergijpen dat het systeem waarin we nu leven juist de handel dient en niets anders.Er word wereldwijd voor duizenden miljarden geroofd,geslacht,geplundert en dat is ,of wij nou willen of niet, gigantisch in ons voordeel geweest(westers volk). Het westen plundert al eeuwen de hele wereld en dan gaan een stel libertariers mij proberen wijs te maken dat zij een welvarender systeem kennen die nog meer welvaart dan dit kan maken. In feite dus denken dat eerlijkheid meer geld oplevert dan roof en moord……grappenmakers!

  Een land vol eerlijke werknemers en werkgevers levert dus meer op dan het compleet jatten van landen(inclusief al hun rijkdommen dus) volgens libertariers. Een hard werkende persoon zal nooit van zijn leven het geld bij elkaar krijgen die een willekeurig mafiosi in een week tijd kan maken. Zo geld dat ook met ons op diefstal berust vrije westen. Stinkend rijk geworden door roof en moord!

  Dat gaan “eerlijke” libertarische ondernemers echt niet evenaren. In 1000 jaar niet!
  Eerlijke tussen aanhalingstekens omdat ik van die eerlijkheid niks geloof. De mensen die de wereld naar dit slavensysteem hebben geleid zijn namelijk precies dit soort “libertarische” lui geweest een paar eeuwen geleden.

  Richard [11] reageerde op deze reactie.
  Richard [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Fred [9]: Er zullen altijd consumenten zijn omdat mensen hun leven willen verbeteren en er optimaal van willen genieten, binnen de mogelijkheden die er zijn. Men produceert uiteindelijk om iets te kunnen consumeren.

  Mocht het zo zijn dat ik iets produceer waar niemand behoefte aan heeft, dan dien ik iets anders te gaan produceren waar wel een markt voor is.

 10. @Fred [8]: Ten eerste kijk ik niet naar welvaart voor ‘het westen’ maar naar welvaart op individuele basis, ongeacht of de persoon in kwestie in het westen, zuiden, oosten of noorden woont.

  Ten tweede komt het mij over dat je denkt dat de rijkdommen (grondstoffen) aan het land behoren waar ze zich bevinden. Grondstoffen behoren in beginsel rechtens gezien niemand toe, hetgeen betekent dat niemand er zeggenschap over heeft. Daaruit volgt dus dat men niemand kan verbieden die grondstoffen tot zijn recht te maken. Het staat dus rechtens gezien iedereen vrij om grondstoffen te winnen, echter zonder daarbij de rechten van anderen te schenden, bijvoorbeeld door ongevraagd het priveterrein van een ander te betreden. De grondstoffen die rechtmatig gewonnen worden, worden daarmee het eigendom van degene die ze gewonnen heeft. Dat geldt alleen voor het deel dat daadwerkelijk gewonnen is.

  Grondstoffen of rijkdommen die op deze manier gewonnen worden, zijn dus niet gestolen maar op een eerlijke manier verkregen.

  Fred [16] reageerde op deze reactie.
  Fred [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Fred [9]: Als er producenten zijn, zijn er ook consumenten. Eeen economie komt alleen tot stand er diensten en producten geproduceerd worden die vanzelfsprekend ruilbaar moeten zijn. Die ruilbaarheid komt als het ware vanzelf tot staand. Met zijn allen schoenen produceren heeft geen zin. Mensen zullen als vanzelf dingen gaan aanbieden die ze kunnen ruilen.

  Geld heeft het zicht op dit basisprincipe onzichtbaar gemaakt. Maar het geldt nog steeds ook met geld. Geld heeft de ruil gemakkelijker gemaakt. En geld is een opslagmedium voor arbeid.

  Fred [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Fred [9]: Een overheid is dan ook een criminele organisatie, omdat zij een territorium claimt op basis van macht en dreigen met geweld ipv op een vreedzame manier de rechtmatige eigenaar van dat territorium geworden te zijn.

  Ik verwijs graag naar het boek “The State” van de Duitse socioloog Franz Oppenheimer ter onderbouwing van bovenstaande claim. Oppenheimer deed in het begin van de 20e eeuw een onderzoek naar het wezen en oorsprong van de staat en kwam tot de conclusie dat er geen enkele staat in de geschiedenis op vreedzame wijze is gesticht.

 13. @Richard [11]:

  Nou dan moet jij dus geen enkele probleem hebben met het huidige systeem. Mensen zijn namelijk de basisgrondstof van alle handel, politici weten als geen ander wat ze met mensen moeten doen en wij behoren dus volledig deze mensen toe als ik jou logica moet geloven.

  Het overgrote deel van het volk wordt namelijk op een eerlijke manier gewonnen middels stemmen en dat systeem wat ze democratie noemen.

  Nou mooi niet dus!

  Het mag na gevalletje Gaswinning/Groningen toch wel duidelijk zijn wat voor een verwoestende denkwijze dit wel niet is. En dan is dit dus iets waarvan men het gevolg duidelijk kan zien maar er zijn zat voorbeelden van desastreuze gevolgen die duizenden km verderop liggen en dus niet zo erg zijn voor mensen hier.

 14. De oude socialistische inslag van het belastingsysteem is vrij duidelijk. Echter, ons land is veranderd in 150 jaar. Van een industrileel handels land naar een diensten. kennis handelsland. De belastingwetgeving en het systeem daarbij zijn geen weerslag van die verandering. Met als gevolg: remming van economische ontwikkeling.

  De BTW verhogingen van de afgelopen jaren, hebben de economische impuls ook geen goed gedaan. Voeg daarbij een geld systeem dat gebaseerd is op ontwaarding van 8 – 12% per jaar, een rente systeem dat verstoord is en sparen ontmoedigd. Ipv dat investering uit tegoeden worden gefinancierd is alles “gelevereaged”, met als gevolg dat er wordt ontwaard. En moordend tempo.

  Ergo: Er is weinig waarde om nieuwe economische activiteit op te zetten tenzij dit kan worden gefinancierd.

  Wat het kabinet had moeten doen is, ipv het geld naar de banken brengen, de tientallen miljarden bij de mensen laten komen, bv dmv belastingverlaging.

  Dit had tot gevolg gehad een hogere consumptie EN aflossing van schulden.

  Echter, nu is de waarde, die de basis vormt van welvaart, meer en meer aangetast. De vraag is: wanneer wordt het onhoudbaar?

 15. We creeren welvaart om welzijn te kunnen ervaren.
  Echter, het is het paard achter de wagen spannen.
  Omdat, het creeren meer energie kost, dan dat het op kan leveren.

  Dat is het probleem van uit de kern bezien.

  Pas als we instaat zijn de natuur voldoende aan te spreken.
  Om onze energie behoefte, op eenvoudige wijze aan te vullen.
  Kunnen we meer oogsten dan zaaien.

  Daar door, zal er ook meer ruimte zijn, om tot een eerlijker verdeling te komen, in goederen en vrije tijd.

  Dan pas zal er welzijn heersen uit arbeid.

  ALS MEN VAN GOEDE WIL IS!

 16. @Fred [19]: Communisme in wat voor vorm dan ook is een systeem waarbij de mens onderdrukt wordt door anderen. Immers wordt een mens binnen het communisme gedwongen om voor anderen te produceren door bij te dragen aan “de maatschappij”. Het communisme ziet een mens dan ook niet als een vrij en zelfstandig denkend en handelend wezen, maar als een middel tot het bereiken van een hoger doel. De mens verwordt zo tot een offerdier.

  Merk op dat het u en anderen vrij staat om in een libertarische samenleving vrijelijk afspraken te maken om samen volgens socialistische of communistische leest te leven, door bijvoorbeld een commune te stichten op basis van vrijwillige deelname en eigendomsrechten. Omgekeerd is het niet mogelijk om binnen een communistische of socialistische maatschappij een libertarische commune te stichten M.a.w. het libertarisme duldt wel communisten en socialisten, omgekeerd niet. Dat en dat het libertarisme mensen wel respecteert voor wat ze zijn maakt dat het libertarisme morel superieur aan socialisme en communisme en feitelijk ook aan alle andere denkbare samenlevingsvormen.

 17. @Fred [17]: Rechtens gezien is dit simpelweg de samenlevingsvorm waar mensen recht op hebben. Of dat een ideale samenlevingsvorm is, hangt af van je idealen of wensen. Het recht kijkt daar echter niet naar. En ik volg in dezen het recht.

  Ik heb moeite met onrecht en kaart dat dus aan. Of ik voordeel behaal uit een samenleving gebaseerd op recht is niet relevant. Ik ambieer die grondstoffen niet in dusdanig grote mate dat ik ze zelf zou gaan winnen.

 18. @Fred [18]: Je lijkt aan een aantal punten voorbij te gaan.

  What goverment gives, it first has to take away. M.a.w. we zien uitkeringstrekkers bij de supermarkt winkdlen, maar wat we niet direct zien zijn al die bedrijven en winkels die minder inkomsten genereren omdat de mensen wier geld gedeeltelijk in beslag genomen werd door de overheid dat geld niet meer kunnen besteden aan de zaken waar ze dat geld aan besteed zouden hebben.

  Ten tweede leidt inkomensoverdracht tot een daling van de welvaart omdat de ontvanger geld ontvangt voor niets doen en daardoor minder of geheel niet bereid is om zelf te produceren (en dus wevaart te genereren) en personen wier geld wordt afgenomen in veel gevallen minder gemotiveerd zijn om nog meer te produceren dan wel extra vrije tijd moeten opofferen om meer te produceren om zo de ontstane tekorten aan te vullen. Dat laatste leidt tot een achteruitgang in de levenskwaliteit van deze groep en een verandering in hun conusumptiegedrag.

  Ten derde kent een libertarische samenleving geen grenzen en immigratiebeperkingen. Dus migranten zijn welkom. Echter zullen migranten zelf de broek op moeten houden wat er voor zorgt dat zij ook zullen moeten produceren en niet alleen kunnen parasiteren op anderen, wat nu vaak wel gebeurt.

  Richard [26] reageerde op deze reactie.

 19. @Richard [25]: Merk voorts op dat de idealisten die bij de overheid werken dit niet voor niets doen. Zij eisen een deel van het in beslag genomen geld op als hun salaris. Daarnaast moet ook een flink deel van het overige geld geinvesteerd worden om de overheid zelf draaiende te houden, zoals overheidsgebouwen, ict, energie, overheidsadministratie e.d. Een overheid produceert echter geen welvaart, ze consumeert alleen welvaart. Ze is met haar regelgeving zelfs contraproductief voor de welvaart. Al dat geld zou in een vrije samenleving gewoon beschikbaar zijn voor andere doelen. En de productiviteit van ambtenaren zou beschikbaar zijn om ander werk te doen wat wel welvaart oplevert of om een eigen bedrijf te beginnen wat echte werkgekegenheid voor anderen oplevert.

  Merk tevens op dat private partijen hun geld en middelen veel efficienter besteden dan een overheid omdat zij de financiele gevolgen voor hun investeringen zelf dragen dmv verliezen, terwijl een overheid gewoon de belastingen verhoogt. Daardoor ontbreekt de prikkel om zorgvuldig en weloverwogen met dat geld om te gaan. Daarnaast besteedt de overheid andermans geld aan andere mensen, hetgeen erg inefficient is omdat men dan niet de waarde cq de prijs/kwalieitsvrrhouding van een investering kan inschatten.

  M.a.w. het huidige systeem is mede (maar niet alleen) door bovengenoemde zaken een ramp voor de ontwikkeling van welvaart. Binnen een vrije samenleving spelen deze problemen niet of nauwelijks.

 20. het probleem zit hem in het volgende volgens mij. De belastingen zijn er ALLEEN om de RENTE te betalen op onze “schulden”. het is nog niet om onze schuld af te betalen. ONZE regering en politici in Den-Haag houd de burger voor het gek. de belasting druk zal alleen maar toenemen. de regering of de volgende regering zal alleen maar op zoek gaan naar meer geld bij de Nederlanders via bezuinigingen en belasting. De OORZAAK hiervan is dat de regering ONZE Nederlandse Bank heeft verkocht in 1998, via de bankwet. WIJ, de burgers van dit land, wisten niet wat dat inhield. Dat betekend dat wij NIET MEER onze EIGEN geld mogen drukken maar geld moeten LENEN van prive banken. en dat lenen ze niet voor niks. met een begroting’s tekort van 3% per jaar, kun je uitrekenen dat wij NOOIT meer uit de schulden zullen komen.
  Laat eerst de regering en politici maar de WAARHEID aan de burgers van dit land vertellen.
  De Burgers van dit land moeten niet meer willen werken voor Wallstreet.
  Willen wij een vrij en onafhankelijke land weer worden zullen wij aan de macht moeten komen. Dat is de enige legale weg!

Comments are closed.